Xác định giá trị năng lượng trao đổi của bột lá sắn có hiệu chỉnh theo lượng nitơ được tích lũy trong cơ thể gà và tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong bột lá sắn

Báo cáo khoa học : Giá trị năng lượng trao đổi hiệu chỉnh nito tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của bột sắn khi sử dụng làm thức ăn nuôi docx

Báo cáo khoa học : Giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nito và tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của bột sắn khi sử dụng làm thức ăn nuôi gà docx
... Poult Sci 8 4: pp.1383-1388 Lã Văn Kính, (2003) Thành ph n hóa h c giá tr dinh dư ng c a lo i th c ăn gia súc Vi t Nam NXB Nông nghi p TPHCM VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S ... ti p t c tiêu hóa h p thu ru t già nh ho t ñ ng c a vi sinh v t Do ñó, t l tiêu hóa ch t dinh dư ng h i tràng xu hư ng th p t l tiêu hóa toàn ph n (b ng 7) S chênh l ch gi a t l tiêu hóa EE ... (EVtdEVbd)/k Trong ñó, EVf giá tr MEN (kcal/kg DM) ho c t l tiêu hóa ch t dinh dư ng c a th c ăn thí nghi m (%DM); EVtd EVbd l n lư t giá tr MEN (kcal/kg DM) ho c t l tiêu hóa ch t dinh dư ng (%DM) c...
 • 8
 • 221
 • 0

Giá trị năng lượng trao đổi hiệu chỉnh into tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong một số loại thức ăn cho

Giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh into và tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong một số loại thức ăn cho gà
... đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn thông qua thông số: giá trị lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ tỷ lệ tiêu hóa (hồi tràng toàn phần) chất dinh dưỡng tổng số 04 loại thức ăn quan trọng cho gia ... bảng 12 cho thấy tỷ lệ tiêu hóa hồi tràng chất dinh dưỡng tổng số thức ăn thí nghiệm xu hướng thấp so với tỷ lệ tiêu hóa toàn phần Điều hoàn toàn hợp lý chất dinh dưỡng tiếp tục tiêu hóa hấp ... dưỡng phần (mg/kg) Giá trị lượng trao đổi hiệu chỉnh nitơ (MEN) tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng thức ăn thí nghiệm tính toán theo phương pháp sai khác 2.4 Xử lý thống kê Số liệu thí nghiệm...
 • 17
 • 112
 • 0

ảnh hưởng của stress lạnh mức độ cho ăn đến trao đổi chất bản, tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng một số tập tính ở bê nuôi thịt

ảnh hưởng của stress lạnh và mức độ cho ăn đến trao đổi chất cơ bản, tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng và một số tập tính ở bê nuôi thịt
... THẢO LUẬN 32 3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ mức độ cho ăn đến mức thu nhận thức ăn 32 3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ mức độ cho ăn tới tiêu hóa chất dinh dưỡng 34 3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ mức độ cho ăn tới hàm lượng ... nhận lượng thức ăn 40 3.5 Ảnh hưởng nhiệt độ mức cho ăn đến sản xuất nhiệt 42 3.6 Ảnh hưởng nhiệt độ phần ăn tới tập tính thịt 44 3.7 Ảnh hưởng nhiệt độ lạnh mức ăn tới tăng trưởng 47 Học viện ... thu nhận thức ăn 32 3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ mức độ cho ăn tới tiêu hóa chất dinh dưỡng 35 3.3 Ảnh hưởng nhiệt độ phần cho ăn tới hàm lượng urê huyết 39 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ mức ăn đến thu nhận...
 • 68
 • 52
 • 0

XÁC ĐỊNH tỷ lệ TIÊU hóa các CHẤT DINH DƯỠNG của một số LOẠI THỨC ăn GIÀU PROTEIN TRONG KHẨU PHẦN NUÔI cá rô ĐỒNG anabas testudineus bloch 1792

XÁC ĐỊNH tỷ lệ TIÊU hóa các CHẤT DINH DƯỠNG của một số LOẠI THỨC ăn GIÀU PROTEIN TRONG KHẨU PHẦN NUÔI cá rô ĐỒNG anabas testudineus bloch 1792
... nghiên cứu cho tỷ lệ tiêu hóa lipid cao So sánh tỷ lệ tiêu hóa lipid đồng với số loài có tập tính dinh dưỡng tương tự với nó, tỷ lệ tiêu hóa lipid nguyên liệu bột 91,7 ± 1,57% trê ... triển đồng không ảnh hưởng tiêu cực đến việc nghiên cứu tỷ lệ tiêu hóa thí nghiệm Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, protein, lipid, xơ phần bột cao thấp phần bột đầu tôm Tuy nhiên tỷ lệ tiêu ... gian thí nghiệm 3.2 Tỷ lệ tiêu hóa phần sở phần thí nghiệm Tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng phần nguyên liệu thí nghiệm trình bày bảng Bảng 3: Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, protein thô, lipid, xơ...
 • 10
 • 170
 • 0

Xác định tỷ lệ tiêu hóa năng lượng trao đổi của bột keo giậu đối với thịt

Xác định tỷ lệ tiêu hóa và năng lượng trao đổi của bột lá keo giậu đối với gà thịt
... Xác định tỷ lệ tiêu hóa lượng trao đổi bột keo giậu thịt Mục đích đề tài - Xác định tỷ lệ tiêu hóa lượng trao đổi để làm sở cho việc bổ sung bột keo giậu vào phần cho gia cầm xác Ý nghĩa ... cứu xác định tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng lượng trao đổi bột keo giậu Vì vậy, xác định tỷ lệ tiêu hóa lượng trao đổi bột keo giậu điểm đề tài 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu keo giậu ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VIỆT HÀ XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA BỘT LÁ KEO GIẬU ĐỐI VỚI GÀ THỊT Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 60 62 01 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 81
 • 67
 • 0

Sử dụng phương pháp quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại chẩn đoán thành phần hóa học của phân, lựợng thức ăn ăn vào tỷ lệ tiêu hóa chất hữu của cỏ cho gia súc nhai lại

Sử dụng phương pháp quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại chẩn đoán thành phần hóa học của phân, lựợng thức ăn ăn vào và tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ của cỏ cho gia súc nhai lại
... v i cỏc v t li u l 57 m u c v 405 m u phõn c u (cỏc m u ủó dựng lm cỏc thớ nghi m v tiờu húa in vivo, in vitro),ủó xỏc ủ nh thnh ph n húa h c ti n hnh ủ ti ny, ph i ti n hnh cỏc n i dung (cỏc ... ng ngo i c a cỏc c a cỏc m u phõn ủó xỏc ủ nh thnh ph n húa h c cỏc thớ nghi m xỏc ủ nh t l tiờu húa in vivo - Xõy d ng ủ ng h i qui ch n ủoỏn thnh ph n hoỏ h c c a cỏc m u phõn t cỏc s li u v ... ủ c cho cỏc cỏc phõn l y ng u nhiờn, khụng ch y ph trờn mỏy NIRS ủ ki m tra ủ tin c y c a phng trỡnh - Xõy d ng ủ ng h i qui ch n ủoỏn l ng th c n n vo, t l tiờu hoỏ ch t h u c c a c cho gia...
 • 11
 • 125
 • 0

thành phần dưỡng chất, tỷ lệ tiêu hóa vật chất hữu sự sinh khí mêtan (ch4) ở in vitro của một số loại cỏ hòa thảo

thành phần dưỡng chất, tỷ lệ tiêu hóa vật chất hữu cơ và sự sinh khí mêtan (ch4) ở in vitro của một số loại cỏ hòa thảo
... THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG DƢƠNG TẤN TÀI THÀNH PHẦN DƢỠNG CHẤT, TỶ LỆ TIÊU HÓA VẬT CHẤT HỮU CƠ VÀ SỰ SINH KHÍ MÊTAN (CH4) IN VITRO CỦA MỘT SỐ LOẠI CỎ HÒA THẢO LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... nghiệm 1: Sự sinh khí CO2 CH4, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất Cỏ voi, thân bắp khô, lục bình, cỏ mồm, cỏ điều kiện in vitro Thí nghiệm 2: Sự sinh khí CO2 CH4, tỷ lệ tiêu hóa dưỡng chất Cỏ ống, rơm ... kính cải thiện tỉ lệ tiêu hóa gia súc nhai lại vấn đề cần thiết Với lý trên, đề tài Thành phần dưỡng chất, tiêu hóa vật chất hữu sinh khí mêtan (CH4) in vitro số loại cỏ hòa thảo tiến hành nhằm...
 • 76
 • 131
 • 0

Ảnh hưởng của các mức nguồn tannin khác nhau bổ sung vào khẩu phần ăn sở đến tổng lượng khí sản sinh, lượng methane thải ra ở dạ cỏ tỷ lệ tiêu hoá trong điều kiện in vitro

Ảnh hưởng của các mức và nguồn tannin khác nhau bổ sung vào khẩu phần ăn cơ sở đến tổng lượng khí sản sinh, lượng methane thải ra ở dạ cỏ và tỷ lệ tiêu hoá trong điều kiện in vitro
... mục tiêu nghiên cứu xác ñịnh ảnh hưởng mức nguồn tannin khác từ loại thức ăn giàu tannin tannin tinh khiết bổ sung vào phần ăn sở ñến tổng lượng khí sản sinh, lượng methane thải cỏ tỷ lệ tiêu ... mức nguồn tannin bổ sung từ họ ñậu, săn tannin tinh khiết mức vào phần cho bò ăn tỷ lệ tiêu hóa thức ăn cao - Xác ñịnh ñược mức nguồn tannin bổ sung từ họ ñậu, sắn tannin tinh khiết mức vào phần ... kiện in vitro Nội dung 3: Xác ñịnh ảnh hưởng mức nguồn tannin khác bổ sung vào chất ñến tỷ lệ tiêu hóa chất khô (VCK) chất hữu (CHC) ñiều kiện in vitro Nội dung 4: Ảnh hưởng mức nguồn tannin khác...
 • 89
 • 216
 • 2

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa
... - Năng lư ng thô Năng lư ng phân DE = Năng lư ng c a th c ăn ñư c tiêu hoá Năng lư ng nư c ti u Năng lư ng metan Nhi t c a th c ăn - HI ME -Năng lư ng trao ñ i NE -Năng lư ng thu n Năng lư ng cho ... c ăn thô dùng cho gia súc nhai l i ñ ti n t i xây d ng phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa giá tr lư ng trao ñ i c a lo i th c ăn thô cho s a t giá tr ñó xác ñ nh c u - Xác ñ nh giá ... p giá tr t l tiêu hóa lư ng trao ñ i xác ñ nh ñư c c u cho s a th t có th không phù h p T nh ng nh n th c ti n hành ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh giá tr lư ng trao ñ i (ME), lư ng thu n cho...
 • 99
 • 537
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá chất lượng phụ phẩm cá trapangasius hypophthalmus ủ chua và tỷ lệ tiêu hóa trên heo yorkshire tăng trưởng có phương án quản trị tốt lượng tiền mặt tích lũy trong doanh nghiệpxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơxac dinh gia tri nang luong trao doi cua mot so nguyen lieu cung damxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtgiá trị năng lượng trao đổi của thức ăn thô xác trên các loại gia súc khác nhau1 tổng quan tài liệu về nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lạitình hình nghiên cứu xác định giá trị năng lượng của thức ăn cho gia súc nhai lại ở việt namxác định giá trị năng lượng của một số loại thức ăn phổ biến cho bò ở việt nam bằng thí nghiệm trong buồng hô hấpxác định giá trị năng lượng của thức ăn bằng thí nghiệm trong buồng hô hấpgiá trị năng lượnggiá trị năng lượng của thực phẩmgiá trị năng lượng thực phẩmbảng giá trị năng lượng của thực phẩmbảng giá trị năng lượng của thức ănTrình tự thủ tục thanh lý tài sản phá sản theo pháp luật việt nam hiện nayĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAMĐình, Đền, Chùa miền Bắc Việt NamĐình, đền, chùa miền Nam Việt NamXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nội ttPháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất qua thực tiễn thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninhQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bình ttHướng dẫn ôn thi tốt nghiệp lớp 12 môn ngữ vănKiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nộiĐịnh tội danh các tội phạm về ma túy trong trường hợp đồng phạm theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh hòa bình ttTrách nhiệm hình sự đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia trong luật hình sự việt namHợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nayTính ổn định của hệ bất đẳng thức tuyến tính có tham số (Khóa luận tốt nghiệp)Chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo pháp luật thương mại việt namHình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội ttPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (tóm tắt)Thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ tại trường đại học bách khoa hà nộiTội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh lạng sơnCác khái niệm và tính chất cơ bản về tính liên tục của ánh xạ đa trị (Khóa luận tốt nghiệp)Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập