Giáo án giáo dục công dân bài 3 lop 12

giáo án giáo dục công dân bài tự tin

giáo án giáo dục công dân bài tự tin
... tự lực, tự lập từ nêu mối quan hệ tự lực, tự lập tự tin? - Tự lực: Tự làm lấy, tự giải công việc thân - Tự lập: Tự XD sống cho mình, không dựa dẫm người khác Quan hệ chặt chẽ nhau, người có tự ... có tự tin tự lực tự lập sống Tự tin khác với tự cao, tự đại, tự ti, rụt rè, ba phải nào? Là biểu lệch lạc, tiêu cực, cần phê phán khắc phục BÀI 11: TỰ TIN * Tình huống: Giờ kiểm tra toán, lớp ... chức Em nêu biểu tự tin bạn Hà? - Tự học, học sách giáo khoa, sách nâng cao chương trình Tiếng Anh TV (không học thêm) BÀI 11: TỰ TIN * Liên hệ: Hãy tự nhận xét thân em có tính tự tin chưa Khi gặp...
 • 11
 • 674
 • 0

giáo án giáo dục công dân bài 19 quyền tự do ngôn luận

giáo án giáo dục công dân bài 19 quyền tự do ngôn luận
... Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN 1/- Thế quyền tự ngôn luận? 2/- Những quy đònh pháp luật quyền tự ngôn luận 3/- Trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền tự ngôn luận công dân Bài 19: QUYỀN TỰ DO ... quy đònh pháp luật quyền tự ngôn luận Theo em, quyền tự ngôn luận mang lại lợi ích gì? Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN 3/ Trách nhiệm nhà nước việc bảo đảm quyền tự ngôn luận công dân Trò chơi: ( ... quyền tự ngôn luận Đọc sgk mục nội dung học tóm tắt lại quy đònh pháp luật quyền tự ngôn luận (3 phút) Hết Ghi bảng  phiếu học tập Bài 19: QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN 2/ Những quy đònh pháp luật quyền...
 • 27
 • 9,087
 • 0

giáo án giáo dục công dân bài Năng động sáng tạo

giáo án giáo dục công dân bài Năng động sáng tạo
... lao động, sống Bài TIẾT 10 NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO I ĐẶT VẤN ĐỀ: II NỘI DUNG BÀI HỌC Khái niệm: a Năng động: b Sáng tạo Biểu Theo em, học Học th sáng thiếu động, tạo? động, thiếu sáng tạo? Bài TIẾT ... tạo ? sáng tạo có biểu nào? Bài TIẾT 10 NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TỔNG KẾT I ĐẶT VẤN ĐỀ: II.NỘI DUNG BÀI HỌC Khái niệm a Năng động: b Sáng tạo: Biểu hiện: III BÀI TẬP 1.Theo em tạo ? 2.Thế tínhsángđộng ... tập công việc Bài TIẾT 10 NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO TỔNG KẾT I ĐẶT VẤN ĐỀ: II.NỘI DUNG BÀI HỌC Khái niệm a Năng động: b Sáng tạo: Biểu hiện: III BÀI TẬP Theo nàolà động ? Thế tính động, Thế em sáng tạo...
 • 34
 • 988
 • 0

Giáo án giáo dục công dân bài 12 lớp 11

Giáo án giáo dục công dân bài 12 lớp 11
... nhiệm công dân - HS trả lời tìm hiểu tiếp phần 3 Trách nhiệm công Hoạt động 3: Đàm thoại dân sách tài Trách nhiệm công -HS ghi nguyên bảo vệ môi dân sách tài trường nguyên Trách nhiệm công dân ... cường công tác quản lý nhà nước Nhà nước - Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường cho người dân - GV kết luận - HS ghi - Coi trọng công ... sinh nơi ở, khu dân cư Nhóm 4: Cho ví dụ Nhóm trả lời: khai thác, sử dụng hợp lí, tiết - Khi đánh bắt cá biển kiệm tài nguyên thiên nhiên đánh bắt cá lớn -Không dùng thuốc nổ,…để đánh bắt cá -...
 • 7
 • 1,477
 • 8

giáo dục công dân Bài sống giản dị

giáo dục công dân Bài sống giản dị
... ch¨m lµm +An sống Giản dò, phù hợp với tác phong người hs Gia ®×nh Nam cã møc sèng b×nh thêng Nam ®ua ®ßi ¨n diƯn, lªu lỉng, bá häc +Nam đua đòi, phô trương, không phù hợp Sống Giản dị đức tính ... lỉng, bá häc +Nam đua đòi, phô trương, không phù hợp Sống Giản dị đức tính q báu người, sống Giản dị sống ? Biểu ? Chúng ta tìm hiểu học hơm I.Trun ®äc : “B¸c Hå ngµy Tuyªn ng«n ®éc lËp” Ảnh ... học: a Sống Giản sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thân, gia đình xã hội - Nghóa không xa hoa, lãng phí không cầu kì, kiểu cách, không hình thức *Em cho biếtchất đạo sốnn có mỗtrong ngngiản...
 • 13
 • 207
 • 0

Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Giáo dục công dân 6 cả năm_CKTKN_Bộ 12
... vào đâu để xác định công dân Công dân dân nớc - Quốc tịch để xác định công dân nớc? ? Thế công dân nớc Cộng hoà xã nớc, thể mối quan hệ hội chủ nghĩa Việt Nam? Nhà nớc công dân nớc - CD nớc CHXHCNVN ... qui định PL công dân Ví dụ: + bị tài sản, công an có trách nhiệm điều tra tìm thủ phạm; bị đánh đập, nhà nớc bảo vệ, xử lí kẻ hành công dân - Cd có quyền bầu cử chọn công ? Công dân việt Nam ... Kiểm tra cũ: ? Thế công dân; để xác định công dân nớc; công dân nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.? Bài mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động Nêu đợc mối quan hệ công dân Nhà nớc ? Nhà...
 • 75
 • 208
 • 0

Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12

Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 12
... bảng Củng cố: ? Vì nói: Nhà nớc ta nhà nớc dân, dân, dân? ( Vì: Nhà nớc ta thành cách mạng Tháng nhân dân thực hiện, dân lập hoạt động lợi ích nhân dân) Hớng dẫn học nhà: - Học bài, làm tập e ... tình hình tôn giáo VN 1, Tình hình tôn giáo VN - HS thảo luận nhóm - Có nhiều loại tôn giáo, tín ngỡng ? : Em kể tên số tôn giáo nớc ta ? Địa phơng - Gồm: Phật giáo, thiên chúa giáo, Cao Đài, ... 3,4: ảnh giáo) nhân dân thời kỳ phong Nhóm 5,6: ảnh kiến Đợc Unesco công nhận - HS nhận biết, giải thích DSVHTG ngày 1 .12. 1999 - GV giới thiệu ảnh ảnh 2: Vịnh Hạ Long danh lam thắng cảnh, cảnh đẹp...
 • 59
 • 287
 • 0

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12 (hay)

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12 (hay)
... bảo vệ hồ bình Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n N¨m häc: 2 012- 2013 ***** ********************** ******************** Ngày soạn :9/ 9/2 012 Ngày dạy :12 /9/ 2 012 TUẦN 4- BÀI 4- TIẾT BẢO VỆ HỒ BÌNH A MỤC TIÊU ... vi phạm dân chủ,vơ kỷ luật -Soạn giáo án, bảng phụ ,bút + HS :- Đọc mẩu chuyện trả lời câu hỏi gợi ý tìm hiểu sgk -Sưu tầm tư liệu tranh ảnh thẻ dân chủ ,khơng dân chủ,kỷ luật khơng tơn trọng kỷ ... ************************ Ngày soạn:26/8/2 012 Ngày dạy : 29/ 8/2 012 TUẦN -BÀI - TIẾT DÂN CHỦ VÀ KỶ LUẬT A MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: -Hiểu dân chủ,kỉ luật;những biểu dân chủ ,kỉ luật nhà trường đời sống...
 • 83
 • 326
 • 2

Tiểu luận giáo dục công dân: Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống nhằm Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông trong dạy học môn Giáo dục công dân bài 4 GDCD lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiểu luận giáo dục công dân: Vận dụng phương pháp dạy học bằng tình huống nhằm Giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông trong dạy học môn Giáo dục công dân bài 4 GDCD lớp 12: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
... Sử dụng tình cách có hiệu dạy học : Quyền bình đẳng công dân số lĩnh vực đời sống hội - Chương trình GDCD lớp 12 2.1 Nguyên lí ứng dụng phương pháp tình Phương pháp tình phương pháp dạy học, ... Hướng dẫn học sinh học - GDCD 12: Quyền bình đẳng công dân số lĩnh vực đời sống hội phương pháp tình Như biết tình để sử dụng dạy học yêu cầu học sinh chuẩn bị Nhưng để chủ động giáo viên ... HỌC MÔN GDCD 1.1 Cơ sở lý luận việc sử dụng phương pháp dạy học tình dạy học môn GDCD trường Trung học phổ thông 1.1.1 Quan niệm phương pháp dạy học tình 1.1.1.1 Quan niệm phương pháp dạy học Trong...
 • 31
 • 124
 • 0

ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ CA TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC LỚP 6,7

ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ CA TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC LỚP 6,7
... thơ ca, tục ngữ hoạt động khai thác kiến thức 2.3 Sử dụng thơ ca, tục ngữ việc củng cố học 2.4.Hướng dẫn học sinh sưu tầm thơ , ca dao, tục ngữ nhà Nội dung vận dung ca dao, tục ngữ, thơ qua dạy ... vấn đề đổi phương pháp dạy học môn GDCD trung học sở Bài tập tình GDCD 6,7, 8,9 ¯¯¯¯¯¯™&™¯¯¯¯¯¯ TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách Giáo khoa - Giáo viên GDCD 6,7, 8,9 Thiết kế giảng GDCD 6,7, 8,9 Giáo dục Pháp ... ngôn ngữ ca dao, tục ngữ, thơ ca sáng tinh tuý mài giũa qua thời gian Hơn ca dao, tục ngữ, thơ ca vừa có sức gần gũi vừa có sức thuyết phục kỳ diệu học sinh đến với dạy Thực trạng đề tài nghiên...
 • 10
 • 575
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC LỚP 6,7

sáng kiến kinh nghiệm VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC LỚP 6,7
... Sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm Đề tài VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CÁC LỚP 6,7 I/ PHẦN MỞ ĐẦU: Lí chọn đề tài: Ca dao, tục ... quản Ngâm thơ kể chuyện múa ca Giáo viên: Võ Thị Ngọc Kim Năm học: 2011-2012 Trang6 Sáng kiến kinh nghiệm Rồi diễn kịch nhà Một đóng ba vai chèo (Mẹ ốm –Trần đăng khoa ) Ca dao nói về công ơn ... giải phóng dân tộc … 2.3 Sử dụng thơ ca, tục ngữ việc củng cố bài học : Tiết bài “Tôn Trọng Kỉ Luật “ lớp Giáo viên: Võ Thị Ngọc Kim Năm học: 2011-2012 Trang8 Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 17
 • 686
 • 3

PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ CA TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC LỚP 6,7

PHƯƠNG PHÁP VẬN DỤNG CA DAO, TỤC NGỮ, THƠ CA TRONG GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở CÁC LỚP 6,7
... dụng tất phương pháp dạy học Đặc biệt phương pháp vận dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca Khi vận dụng câu ca dao, tục ngữ học sinh say mê nghiên cứu ngôn ngữ ca dao, tục ngữ, thơ ca sáng tinh tuý mài ... cứu: Đây đề tài đề cập đến vận dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy, tức làm vận dụng câu thơ, câu ca dao, câu tục ngữ, thiết thực để học sinh khắc sâu kiến thức, dạy đạt hiệu mong muốn II/ ... kiến thức 2.3 Sử dụng thơ ca, tục ngữ việc củng cố học 2.4.Hướng dẫn học sinh sưu tầm thơ , ca dao, tục ngữ nhà Nội dung vận dung ca dao, tục ngữ, thơ qua dạy GDCD lớp 10 -15 6,7 III KẾT LUẬN...
 • 13
 • 802
 • 1

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 BÀI 3

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 BÀI 3
... phát triển suất lónh vực nông + Công nghiệp: sản xuất máy nghiệp, công nghiệp, móc đại thay lao đời sống nhân dân của động thủ công nước ta ? + Đời sống nhân dân: thu nhập bình quân ngày cao ... quan hệ hữu với nhau, điều kiện đònh chuyển hoá cho => Bài học rút : Khi đánh giá vật, tượng, cần đặt chúng vận động không ngừng đánh giá VD: Đánh giá học lực, hạnh kiểm học sinh GV chuyển ý: Sự ... người +Vận động xã hội : Những biến đổi diễn đời sống xã hội VD: Cuộc kháng chiến chống ngoại xâm dân tộc Việt Nam, biến đổi công cụ lao động từ đồ đá đến kim loại, thay đổi chế độ loài người từ...
 • 8
 • 11,891
 • 48

skkn áp dụng phương pháp dạy học dự án trong bài thực hành môn giáo dục công dân nhằm tăng cường tính tự học của học sinh

skkn áp dụng phương pháp dạy học dự án trong bài thực hành môn giáo dục công dân nhằm tăng cường tính tự học của học sinh
... luận phương pháp dạy học dự án - Thiết kế giáo án sử dụng phương pháp dạy học dự án - Đánh giá tính khả thi hiệu dạy có sử dụng phương pháp dạy học dự án III Phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu áp dụng ... trưởng đại diện báo cáo) Phương pháp: - Phương pháp dạy học theo dự án kết hợp với sử dụng công nghệ thông tin - Phương pháp thuyết trình, nêu vấn đề, vấn áp - Phương pháp thảo luận kết hợp kỹ ... việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án cần thiết phù hợp Khi đưa phương pháp vào học hiệu liên hệ thực tiễn phát huy tích cực Học sinh học tự giác, chủ động từ em thấy hứng thú tăng cường...
 • 24
 • 558
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bai tap giao duc cong dan bai 3 lop 11giai bai tap giao duc cong dan bai 3 lop 11giáo dục công dân bài 6 lớp 12giải bài tập giáo dục công dân bài 8 lớp 12giải bài tập giáo dục công dân bài 6 lớp 12giả bài tập giáo dục công dân bài 9 lớp 1giao duc cong dan bai 10 lop 11giáo án giáo dục công dân 6 3 cộtgiao an giao duc cong dan bai 6 xay dung tinh ban trong sang lanh manhgiao an mon giao duc cong dan bai 4 le dogiáo án giáo dục công dân 7 3 cộtgiáo án giáo dục công dân 9 3 cộtgiao an giao duc cong dan 8 3 cotgiáo dục công dân bài 12 lớp 10giáo án công dân bài 6 lớp 12Những đứa con trong gia đình - văn học 12tóm tắt lý thuyết,công thức,bài tập lý 12 tham khảoMột số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt HàBáo cáo tin học ứng dụng n45athuyết minh đồ án thiết kế đường ô tô DHKTKế toán xác định và phân tích KQHĐ Kinh doanh của công ty TNHH Phú Long100 câu trắc nghiệm tiếng Anh có lời giải và bình luận tập 1Tìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã HộiBảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của sinh viên ĐH TDT đối với căn tinThực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp Khảo sát Website Thư viện Quốc hội MỹĐánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh HóaĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2014 2015 trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Hà NộiCông Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà Đôngđề cương môn Quản trị rủi roĐề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 năm học 2014 2015 tỉnh Bến TreĐề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Hoa Lư, Khánh HòaĐề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 2015Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập