Bài giảng môn tài chính quốc tế

Bài giảng môn: Tài chính quốc tế pptx

Bài giảng môn: Tài chính quốc tế pptx
... Tài Quốc tế - - - - Tài Quốc tế khâu tài đối ngoại - khâu hệ thống tài quốc gia Là hoạt động toán tín dụng quốc tế Là quan hệ tài phủ nước với tổ chức quốc tế Là hoạt động tài công ty xuyên quốc ... thể, quốc gia phát triển chung cộng đồng quốc tế Hiểu vận hành tốt nghiệp vụ tài quốc tế Hiểu vận dụng tốt sách tài quốc tế, tham gia soạn thảo, bổ xung sửa đổi sách liên quan đến tài quốc tế Hạn ... động tài quốc tế, sách quản lý hoạt động tài quốc tế quốc gia; sách hoạt động số tổ chức tài quốc tế Ở tầm vi mô: hoạt động tài quốc tế chủ thể kinh tế bao gồm doanh nghiệp, cá nhân; nghiệp vụ...
 • 11
 • 332
 • 1

Bài giảng môn tài chính quốc tế

Bài giảng môn tài chính quốc tế
... cận thị trường vốn quốc tế Rủi ro trị Đa dạng hóa quốc tế Thể chế trị kinh tế Ưu đãi thuế khóa Chính phủ Rủi ro tỷ giá hối đối Ngơn ngữ Văn hóa Rủi ro quốc gia Quản trị tài quốc tế mnc Quản trị ... trường tài quốc tế Bộ phận Back office: phiên nhỏ cơng ty 39 9/14/2013 Hình 5.1 : Mơi trường tài quốc tế MNC Tài trợ dài hạn Tài trợ trung dài hạn Thị trường đồng tiền Châu Âu Đầu tư ngắn hạn tài ... độ thu nhập quốc gia tương ứng Dòng chảy vốn quốc tế Tỷ giá hối đoái PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Thương mại quốc tế Chính phủ mua bán tiền tệ Sức hút chứng khoán giao dòch quốc tế Các luật...
 • 45
 • 439
 • 3

bài giảng môn tài chính quốc tế các mục tiêu tài chính và việc quản trị tài chính quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế các mục tiêu tài chính và việc quản trị tài chính quốc tế
... rơi vào việc khó xử chọn mục tiêu ưu tiên -> ưu tiên theo chiến lược Khó thu hút vốn đầu tư quốc tế 19 VÌ ĐÂU CHÚNG TA QUAN TÂM ĐẾN VIỆC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ? Do khác biệt quản trò tài quốc ... TÒAN CẦU HÓA VÀ SỰ BIẾN ĐỔI DIỆN MẠO THẾ GIỚI  Công nghệ  Tài  Thông tin TOÀN CẦU HÓA & CƠ CHẾ CỐT LÕI CỦA NÓ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRỞ LẠI ... hóa chi phí … CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Xung đột mục tiêu  Đâu mục tiêu cuối cùng, quan trọng nhất, thể bao quát toàn vấn đề? 10 CÁC MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY  Công ty có nhiều mục tiêu khác thời...
 • 22
 • 184
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế cán cân thương mại quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế cán cân thương mại quốc tế
... nguồn tài trợ khác -15 +15 15 CÁC CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP CÁN CÂN VÃNG LAI bao gồm các cân phận sau: - Cán cân thương mại Cán cân dòch vụ Cán cân thu nhập Cán cân chuyển giao vãng lai chiều 16 CÁN ... HỤT CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TB = ( X − M ) = −(S E + I C + TR + K L + K S + dR ) Cán cân thương mại thặng dư : (X - M) > Cán cân thương mại thâm hụt : (X - M) < NHẬN XÉT - Cán cân thương mại phận cán ... CÁN CÂN BỘ PHẬN CỦA BOP  Cán cân vãng lai  Cán cân vốn  Cán cân tổng thể  Cán cân bù đắp thức 12 CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ NƯỚC … (TRIỆU USD) STT Nội dung I CÁN CÂN VÃNG LAI Thu (+) (cung...
 • 41
 • 297
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế country risk analysis

bài giảng môn tài chính quốc tế country risk analysis
... country risk  Political risk  Economic risk  Financial and transfer risk  Exchange risk  Cultural environment risk  Legal and contractual risk  Regional contamination risk  Systemic risk ... measure a country s political risk  Identify common factors used to measure a country s financial and economic risks  Explain the techniques used to measure country risk Country Risk Analysis ... debt/X+R  … Quantifying Country Risk Weights Political Risk Scoring Poli factor - Poli factor - 30% - Poli factor 30% Economic Risk Scoring Overall Country Risk Scoring Structural Risk Scoring 20 %...
 • 16
 • 108
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế giới thiệu môn học tài chính quốc tế

bài giảng môn tài chính quốc tế giới thiệu môn học tài chính quốc tế
... Các học viên cao học chuyên ngành tài chính- ngân hàng  Các nhà quản lý tài - ngân hàng  MỤC TIÊU Trang bò cho học viên kiến thức môi trường tài quốc tế đại, mục tiêu quản trò tài quốc tế, mối ... YÊU CẦU Để học tập lónh hội tốt môn học nầy, học viên cần phải có kiến thức Kinh tế học, Tiền tệ Ngân hàng, Nghi ệp vụ Ngân hàng, Tài Doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế  THỜI LƯNG Môn học thiết ... Chuyên đề Giới thiệu môn học Các mục tiêu tài doanh nghiệp Cán cân tóan quốc tế Chế độ tỷ giá vai trò phủ Thò trường Eurocurrency Offshore Financial Centers Thò trường vay nợ quốc tế Interest...
 • 9
 • 231
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế interest rate swap and currency swap

bài giảng môn tài chính quốc tế interest rate swap and currency swap
... managed with forward rate agreement, interest future and interest rate swap  Introducing currency swap case Interest rate risk  All firms are sensitive to interest rate movements in one way to another ... element of both interest rate and currency swaps  Plain Vanilla Swap: agreement between tow parties to exchange fixed for floating rate financial obligation Interest Rate Swap Strategies Position ... swap its fixed interest rate payment for the floating interest rate payments of another: interest swap  If to swap currencies of debt service obligation: currency swap  A single swap may combine...
 • 22
 • 347
 • 3

bài giảng môn tài chính quốc tế offshore financial centers

bài giảng môn tài chính quốc tế offshore financial centers
... Disproportion between the size of the financial sector and the domestic financial needs Characteristics   Offshore banking activity is essentially entrepôt business  Centers separated from major regulating ... absolute terms more than $1 billion (IMF, 2002) An OFC is a country or jurisdiction that provides financial services to nonresidents on a scale that is incommensurate with the size and the financing ... Definitions  Countries where “the banking system, acting as financial entrepôt, acquires substantial external accounts beyond those associated with economic...
 • 9
 • 133
 • 0

bài giảng môn tài chính quốc tế tài chính các công ty đa quốc gia

bài giảng môn tài chính quốc tế tài chính các công ty đa quốc gia
... CÔNG TY CON TẠI CÁC TRUNG TÂM TÀI CHÍNH HẢI NGOẠI Công ty TTTC hải ngoại nắm giữ phần vốn hùn công ty khác thuộc sở hữu 100% công ty mẹ Tất giao dòch (kể giao dòch vốn) phải chuyển qua công ty ... cho công ty khác Chiến lược nầy giảm lợi nhuận A tăng dòng chu chuyển tiền cho công ty đa quốc gia nói chung Giả sử lúc đầu công ty phải vay 1.000.000USD với lãi suất 10% p.a   Công ty A Công ty ... nước Công ty bình phong: chủ yếu thành lập với mục đích nhận lợi tức tập đoàn Được thành lập quốc gia thuận lợi thuế Công ty trung chuyển: thành lập quốc gia B để trung chuyển thu nhập từ quốc gia...
 • 35
 • 281
 • 10

bài giảng môn tài chính quốc tế the eurocurrency market

bài giảng môn tài chính quốc tế the eurocurrency market
... History of the Eurodollar Market    15 Born shortly after the WWII The dollars of the Soviet Union and the creations of the two Soviet banks: Moscow Narodny Bank in London and the Banque Commerciale ... been able to make higher profits lending in the Eurocurrency markets than in the domestic, highly regulated market 18 Participants of the Eurocurrency Markets   MNC  Goverments  Personal Investors ... outside the US)  1973 oil crisis and the petro-dollar 17 History of the Eurodollar Market  Roots from the US banking regulations:  Regulation Q: interest rate ceilings on time deposits in the...
 • 22
 • 149
 • 0

Bài giảng môn tài chính quốc tế the international debt markets

Bài giảng môn tài chính quốc tế the international debt markets
... linkage to other debt and equidty instrument Three major sources of debt funding  International bank loan and syndicated credits  Euronotes markets International bond markets International ... About the Int’ Debt Markets  Offering the borrowers a variety of different maturities, repayment structure, and currencies of denomination  The markets and their many different ... bank loans  International bank loans: traditionally sourced in the Eurocurrency markets  Eurodollar credits / eurocredits  Key factor: very narrow spread, often less than 1% International...
 • 9
 • 107
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế
... trình Tài quốc tế, NXB Thống kê, 2010 Nguyễn Thị Thu Thảo, Nghiệp vụ toán quốc tế, NXB Tài chính, 2009 Ths Hoàng Thị Lan Hương Chương 1: Hệ thống tiền tệ quốc tế Chương 2: Cán cân toán quốc tế ... Cán cân toán quốc tế Chương 3: Tỷ giá hối đoái  Chương 4: Thị trường ngoại hối  Chương 5: Thị trường vốn quốc tế Chương 6: Thanh toán quốc tế Chương 7: Tín dụng quốc tế  Ths Hoàng Thị Lan ... 12 Bài học từ khủng hoảng tài tiền tệ Châu Á 1997 13 Bài học từ khủng hoảng tài tiền tệ 2007 14 Quản lý nợ nước Bài học từ khủng hoảng nợ công Châu Âu 15 Tìm hiểu thực trạng hoạt động toán quốc...
 • 12
 • 157
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 2: BP (BOP)

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 2: BP (BOP)
... Thị Lan Hương ??? ??? ??? BP Ths Hoàng Thị Lan Hương 9/23/2013 Ai lập BP? Đồng tiền ghi BP? BP = Balance sheet?  Phân loại BP: cash basis & accrual basis  Kết cấu BP: khoản mục - Cán cân vãng ... thông qua chương trình cho vay hay hỗ trợ điều chỉnh BP Là sở tin cậy cho quan quản lý nhà nước hoạch định chiến lược kinh tế vĩ mô Đánh giá thực trạng triển vọng kinh tế đối ngoại quốc gia Ths ... Những hạn chế thương mại chu chuyển vốn Đánh giá mức dự trữ quốc tế - Tính theo tuần nhập - Dự trữ quốc tế/Nợ ngắn hạn nước - Dự trữ quốc tế/ MB M2 Ths Hoàng Thị Lan Hương   19 20 A Current...
 • 14
 • 312
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 4: Thị trường ngoại hối

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 4: Thị trường ngoại hối
... 9/24/2013     Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương   Khái niệm ...    Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài tập Ths Hoàng Thị Lan ... Hoàng Thị Lan Hương    40 Ngoại hối vs ngoại tệ Thị trường ngoại hối: khái niệm, chức năng, chủ thể tham gia Giao dịch thị trường ngoại hối - SPOT - FORWARD - FUTURES - SWAP - OPTIONS  Bài...
 • 22
 • 98
 • 0

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 3: Tỷ giá hối đoái

Slide bài giảng môn tài chính quốc tế: Chương 3: Tỷ giá hối đoái
... Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 39 13 9/24/2013 chế độ tỷ giá nhân tố ảnh hưởng tới tỷ giá  Rủi ro tỷ giá hoạt động tài quốc tế  Chính sách tỷ giá Việt ... Hương  Khái niệm, phân loại tỷ giá sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Bài tập  Cơ Ths Hoàng Thị Lan Hương 9/24/2013  Tỷ giá hối đoái: biến số quan trọng ... phân loại tỷ giá  Cơ sở xác định tỷ giá  Ý nghĩa tỷ giá  Yết tỷ giá  Xác định tỷ giá chéo  Chính sách tỷ giá Bài tập Ths Hoàng Thị Lan Hương 18 9/24/2013  CSTG: - Là hoạt động Chính phủ...
 • 14
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn tài chính quốc tếbài giảng môn tài chính tiền tệhướng dẫn giải bài tập môn tài chính quốc tếgiải bài tập môn tài chính quốc tếslide bài giảng môn tài chính tiền tệbài tập môn tài chính quốc tếbài giảng về tài chính quốc tếbài tập môn tài chính quốc tế có lời giảicâu hỏi và bài tập môn tài chính quốc tếbài tập và bài giải môn tài chính quốc tếbài tập môn tài chính quốc tế có đáp ánsách bài tập môn tài chính quốc tếbai tap bai giai mon tai chinh quoc te chuong 2bai tap bai giai mon tai chinh quoc te chuong 3bài thuyết trình môn tài chính quốc tếKế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiBáo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt NamNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Đánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngĐề tài Các yếu tố ảnh hưởng tới chức năng của nhà nướcĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài Dịch vụ OTT (Over The Top)Đề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc CampuchiaĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập