Kỹ năng QUẢN lý XUNG đột

Các kỹ năng quản xung đột.pdf

Các kỹ năng quản lý xung đột.pdf
... chế độ xung đột, kỹ giao tiếp xung đột, thiết lập cấu trúc quản xung đột môi trường bạn 14 ác kỹ quản xung đột- Nhóm 01 [Year] 2.2 Tại phải hiểu thêm xung đột quản xung đột? ác kỹ nghe, ... tiêu giá trị Quản rủi ro quy tắc để tất xung đột giải cách gọn nhẹ, học để quản xung đột làm giảm nghịch tính suất ngày tăng phần mềm Quản xung đột bao gồm kỹ đến xử xung đột, tự ... quản xung đột, người khác lại quan sát quản xung đột không chuẩn ầu hết có nhiều để cải thiện kỹ quản xung đột Những giảng viên nên giúp cho sinh viên phát triển kỹ quản xung đột...
 • 73
 • 738
 • 7

kỹ năng quản xung đột

kỹ năng quản lý xung đột
... b t l i K gi i quy t xung ñ t Phong cách qu n xung ñ t Khái ni m chung K qu n xung ñ t K gi i quy t xung ñ t Phong cách qu n xung ñ t Khái ni m chung K qu n xung ñ t m t trình theo ... t o xung ñ t l n Xung ñ t s không t m t ñi Gi i quy t xung ñ t? 17 Xung ñ t ng m Xung ñ t công khai Các lo i xung ñ t 18 Xung ñ t v t ch t Xung ñ t quy t ñ nh Xung ñ t n i dung Các lo i xung ... xung ñ t 19 Xung ñ t cá nhân Xung ñ t mong ñ i Xung ñ t ý ki n ñánh giá Xung ñ t vai trò Các lo i xung ñ t 20 K gi i quy t xung ñ t Phong cách qu n xung ñ t Khái ni m chung K qu n xung ñ t...
 • 55
 • 667
 • 8

Kỹ năng quản xung đột

Kỹ năng quản lý xung đột
... dạng nguồn xung đột - chức phi chức Hiểu phong cách xử xung đột bạn Chọn lựa chiến lược phù hợp xử xung đợt Phát triển kỹ khuyến khích xung đột chức I/ KHÁI QUÁT VỀ XUNG ĐỘT MẪU THUẪN ... THUẪN Khái niệm Xung đột – mâu thuẫn: Xung đột trình bên nhận quyền lợi đối lập bị ảnh hưởng tiêu cực bên khác Vai trò xung đột:  Một thống kê nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy, nhà quản trung bình ... mâu thuẫn xung đột DN Như vậy, giải xung đột mâu thuẫn cho ổn thỏa công việc mà nhà quản cần tâm để thúc đẩy DN làm việc tốt  Người ta nhận thấy mâu thuẫn điều tránh Sự tiềm ẩn xung đột tìm...
 • 27
 • 210
 • 0

MasterSkills KỸ NĂNG QUẢN XUNG ĐỘT

MasterSkills KỸ NĂNG QUẢN LÝ XUNG ĐỘT
... thuẫn xung đột - Mâu thuẫn xung đột gì? - Một số quan điểm quản - Lợi ích tác động “mâu thuẫn – xung đột ? Đối tượng học viên - Các cấp lãnh đạo quản doanh nghiệp - Các Giám đốc chức năng, ... mâu thuẫn – xung đột trở thành động lực mang tính đột phá cho phát triển doanh nghiệp pháp đào t Qua chương trình đ tạo Kỹ quản mâu thuẫn – xung tải nội dung khóa học: đột , Viện MasterSkills ... Better People – Better Organization KỸ NĂNG QUẢN LÝ XUNG ĐỘT Mục tiêu đào tạo Giới thiệu ch ương trình - Nghiên cứu thái độ, hành Mâu thuẫn nảy sinh công vi xung đột có tính xây dựng việc điều khổng...
 • 4
 • 224
 • 4

Bài giảng kỹ năng quản xung đột (tâm việt)

Bài giảng kỹ năng quản lý xung đột (tâm việt)
... cao 19 Các loại xung đột Xung đột vai trò Xung đột ý kiến đánh giá Xung đột mong đợi Xung đột cá nhân Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 20 Kỹ quản xung đột  Khái niệm ... Xung đột không tự  Xung đột tạo xung đột lớn  Xung đột đem lại lợi ích  Xung đột tượng tự nhiên Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao 17 Các loại xung đột Xung đột công khai Xung ... Nâng Tầm người Việt cao Kỹ quản xung đột  Khái niệm chung  Phong cách quản xung đột Kỹ giải xung đột Làm Tâm người Việt sáng – Nâng Tầm người Việt cao Xung đột … trình theo bên nhận...
 • 62
 • 289
 • 0

Kỹ năng quản xung độtt

Kỹ năng quản lý xung độtt
... Nhận dạng nguồn xung đột - chức phi chức Hiểu phong cách xử xung đột bạn Chọn lựa chiến lược phù hợp xử xung đợt Phát triển kỹ khuyến khích xung đột chức I/ KHÁI QUÁT VỀ XUNG ĐỘT MẪU THUẪN ... THUẪN Khái niệm Xung đột – mâu thuẫn: Xung đột trình bên nhận quyền lợi đối lập bị ảnh hưởng tiêu cực bên khác Vai trò xung đột:  Một thống kê nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy, nhà quản trung bình ... mâu thuẫn xung đột DN Như vậy, giải xung đột mâu thuẫn cho ổn thỏa công việc mà nhà quản cần tâm để thúc đẩy DN làm việc tốt  Người ta nhận thấy mâu thuẫn điều tránh Sự tiềm ẩn xung đột tìm...
 • 27
 • 343
 • 6

Bài thuyết trình kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn

Bài thuyết trình kỹ năng quản trị xung đột mâu thuẫn
... giải mâu thuẫn xung đột DN Như vậy, giải xung đột mâu thuẫn cho ổn thỏa công việc mà nhà quản lý cần tâm để thúc đẩy DN làm việc tốt  Người ta nhận thấy mâu thuẫn điều tránh Sự tiềm ẩn xung đột ... dạng nguồn xung đột - chức phi chức Hiểu phong cách xử lý xung đột bạn Chọn lựa chiến lược phù hợp xử lý xung đợt Phát triển kỹ khuyến khích xung đột chức I/ KHÁI QUÁT VỀ XUNG ĐỘT MẪU THUẪN Khái ... tìm thấy nơi Xung đột mâu thuẫn tổ chức xảy nhiều cấp độ từ nhỏ tới lớn Ý nghĩa xung đột, mâu thuẫn  Mức độ xung đột cao tạo kiểm soát tổ chức, suất giảm thù hằn gia tăng người  Năng lượng lẽ...
 • 27
 • 3,043
 • 9

Kỹ năng quảnxung đột

Kỹ năng quản lí xung đột
... điểm xung đột Xung đột không tự  Xung đột tạo xung đột lớn  Xung đột đem lại lợi ích  Xung đột tượng tự nhiên 18 Các loại xung đột Xung đột công khai Xung đột ngầm 19 Các loại xung đột Xung ... xung đột Xung đột nội dung Xung đột định Xung đột vật chất 20 Các loại xung đột Xung đột vai trò Xung đột ý kiến đánh giá Xung đột mong đợi Xung đột cá nhân 21 Kỹ quản xung đột  Khái niệm ... Phong cách quản xung đột Kỹ giải xung đột Xung đột … trình theo bên nhận thấy quyền lợi bị bên vi phạm tác động cách tiêu cực Xung đột …… (động không phù hợp) (động bị cản trở) Xung đột Thất...
 • 65
 • 494
 • 0

kỹ năng quản trị xung đột potx

kỹ năng quản trị xung đột potx
... dạng xung đột DN • Xung đột chức xung đột phi chức • Xung đột công việc xung đột cảm xúc • Xung đột nhóm xung đột cá nhân • Xung đột có lợi xung đột có hại 1.2.1 XĐ chức / phi chức • Xung đột ... I Xung đột doanh nghiệp II Quản trị xung đột doanh nghiệp III Các kỹ quản trị xung đột I XUNG ĐỘT TRONG DOANH NGHIỆP • Khái niệm xung đột • Các dạng xung đột doanh nghiệp • Nguyên nhân xung đột ... KỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT • Các phương pháp quản xung đột • Các bước giải xung đột 3.1 Các phương pháp quản lý XĐ • Năm phương pháp phổ biến quản xung đột • Nguyên tắc chung giải xung đột...
 • 29
 • 307
 • 0

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT MÂU THUẪN pot

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT MÂU THUẪN pot
... với doanh nghiệp Là phần thưởng nhân viên chiến lược nâng cao giá trị lực lượng lao động doanh nghiệp HẠN CHẾ • Tạo “Lối mòn quản lý” tính mới, thay đổi lớn xảy • Tạo “Mất đoàn kết nội bộ” việc ... nhân viên để lại 10 NGUỒN ỨNG VIÊN BÊN NGOÀI • Nguồn từ nhân viên cũ doanh nghiệp • Nguồn ứng viên quảng cáo • Nguồn từ bạn bè nhân viên • Nguồn ứng viên từ trường • Các nguồn khác:Trung tâm giới ... tích • Cần đánh dấu nội dung cảm thấy “thích” phần nghi ngờ để hỏi lại vấn • Cần phải xem xét thật kỹ trình công tác ứng viên: khỏang thời gian chi tiết công việc thời gian 14 Đánh giá hồ sơ: • Ứng...
 • 41
 • 340
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập