Tài liệu học tập toán 6 thcs trường chinh

TAI LIEU ON TAP TOAN 6 HOC KI II CUC HAY

TAI LIEU ON TAP TOAN 6 HOC KI II CUC HAY
...  − ÷:1 15  15 60  24  6  i) + :  ÷   16   j) 3,2 −  + ÷: 64   k) − 2. −     2 Bài 5: Tính − + 11   −5 b) −  − ÷: 12 12  10  12 −5 c) + 15 − d) −8 36 36 : e) 35 14 f) ... BÀI 30 Trong đợt lao động trồng cây, Lớp 6C phân công trồng 200 Số tổ I trồng chiếm 40% tổng số lớp trồng Số tổ II trồng 81,25% số mà tổ I trồng Tính số tổ III trồng được, biết Lớp 6C có tổ BÀI ... 200 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Vẽ Ot tia phân giác góc yOz Tính góc xOt · · · BÀI 25 Cho hai góc mOn tOn phụ nhau, biết tOn = 60 0 Đề cương ôn tập học kỳ II môn...
 • 14
 • 171
 • 5

Tài liệu ôn tập toán 6

Tài liệu ôn tập toán 6
... = 43.10 + 43 = 430 + 43 = 4373 67 101= 67 67 423 1001 = 423 423 d/ 67 99 = 67 .(100 1) = 67 .100 67 = 67 00 67 = 66 33 998 34 = 34 (100 2) = 34.100 34.2 = 3400 68 = 33 32 Bi 4: Tính nhanh phép ... ƯC (6, 12, 42) = { 1; 2;3 ;6} b/ B (6) = { 0 ;6; 12;18; 24; ;84;90; ; 168 ; } B(12) = { 0;12; 24; 36; ;84;90; ; 168 ; } B(42) = { 0; 42;84;1 26; 168 ; } BC = { 84; 168 ; 252; } Bài 2: Tìm ƯCLL a/ 12, 80 56 b/ ... Bài tập1 : Tìm ƯCLN(702, 3 06) cách phân tích thừa số nguyên tố thuật toán Ơclit ĐS: 18 Bài tập 2: Dùng thuật toán Ơclit để tìm 24 a/ ƯCLN(318, 214) b/ ƯCLN (67 56, 2 463 ) ĐS: a/ b/ (nghĩa 67 56 2 463 ...
 • 70
 • 126
 • 2

Tài liệu Bài tập toán học pdf

Tài liệu Bài tập toán học pdf
... − 2y + = ( ∆1 ) , y − = ( ∆ ) Dạng : Bài toán cho biết tọa độ đỉnh A ; đường cao hạ từ đỉnh B đường phân giác góc C Tìm phương trình cạnh VD (Đề thi Đại học Kiến trúc năm 1998) Cho tam giác ABC ... (Đề thi Đại học Thương Mai - 2000) Cho tam giác ABC biết A(2, −1) phương trình hai đường phân giác B góc C : (dB) : x − 2y + = (dC) : x + y + = Tìm phương trình đường thẳng BC Bài tập tự giải ... Δ2 : 4x + 7y − 21 = ; Biết điểm O(0, 0) trực tâm tam giác ABC Tìm phương trình cạnh BC Chú ý : Bài toán tương tự, thay điểm O(0, 0) trọng tâm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Dạng : Biết...
 • 2
 • 259
 • 1

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2005 có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2005 có lời giải hướng dẫn pptx
... trung điểm IJ: AB vuông góc IJ SI nên vuông góc (SIJ) Kẻ SH vuông góc IJ SH đường cao hình chóp SI SJ a => V = Do SI = a / , SJ = a/ 2 IJ = a => tam giác SIJ vuông S Suy ra: SH = = IJ a3 S 12 • Tâm ... 12 • Tâm mặt cầu O giao điểm hai trục G x Jy hai tam giác SAB SCD A • R2 = SO2 = SG2 + SJ2 = (a2 /3 + a2 /4) G D = 7a /12 I J a 21 => R = H B C O www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 Câu 1 1⎛1 ... BĐT: (a + b)( + ) ≥ => ≤ ⎜ + ⎟ , ta : a b a+ b 4⎝ a b⎠ 1⎛ 1 1 1 ⎞ + + + + T≤ ⎜ + ⎟ ⎝ 3x y + z y z + x 3z 2x + y ⎠ 1 1 1⎛1 1⎞ Áp dụng BĐT: (a + b + c)( + + ) ≥ => ≤ ⎜ + + ⎟ , ta : a b c a+ b+c...
 • 4
 • 251
 • 0

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2006 có lời giải hướng dẫn pdf

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2006 có lời giải hướng dẫn pdf
... giả thi t + = 2( + ) y x y x 2 Đạt a = 1/x, b = 1/y, ta : a + b = 2 (a + b ) Mà a2 + b2 ≥ (a+ b)2/2 nên giả thi t cho ta: a + b ≥ (a + b)2=> a + b ≤ a + b > ( a + b)3 A = ab (a + b) ≤ ab ≤ (a + ... b) (ACC A ): x = PT (P) cần tìm : ax + by + cz – 4a = qua B(4; 0; 0) Ta : 4b + 6c – 4a = 2a – 2b – 3c = (P) qua C’(0 ; 4; 6) |a| Ta : cos α = = a + b2 + c2 Thế b = ( 2a – 3c)/2 : 9a2 = a2 ... = − = − = => OI2 = a2 /8 2 OI OH OS a a a => AI2 = OA2 – OI2 = 7a2 /8 1 a a a3 => V = OI AI SO = a = 3 24 S Câu 5: Đặt S = x + y, P = x y : SP = 2(S2 – 2P) P= 2S S +4 S A= P 8S S − 4S Đk :...
 • 4
 • 220
 • 0

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2007 có lời giải hướng dẫn ppt

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2007 có lời giải hướng dẫn ppt
... Câu a) Gọi H trung điểm AD: SH đường cao hình chóp BH hình chiếu SB Mà BH vuông góc AM nên SB vuông góc AM S K E D M C A b) Tâm K giao điểm trục Ox hình vuông H O ABCD trục Ey tam giác SAD a OHEK ... www.saosangsong.com.vn Năm học 2009-2010 9a + 4b − 6c , 35 ⎡ a c b⎞ ⎛b c a ⎤ ⎛ 9a + 4b − 6c ⎞ => T ≥ ⎜ ⎟ + = ⎢9 ⎜ c + b + a ⎟ + ⎜ c + a + b ⎟ − 18⎥ 35 ⎣ ⎝ 35 ⎝ c ⎠ ⎠ ⎝ ⎠ ⎦ a c b b c a Mà + + ≥ (Côsi ba số) + ... OH = a/ 2 SE = A N Diện tích mặt cầu S = a 3a a 4π KS = 4π ( + )= 16 = 8x x Đặt a =2y y + 3z z , b = , c = Câu x2(y + z) ≥ x2 yz = 2x x => a + b + c = 5( x x + y y + z z ) B www.saosangsong.com.vn...
 • 3
 • 269
 • 3

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2008 có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A 2008 có lời giải hướng dẫn pptx
... Câu a) A A = A B = A C nên hình chiếu H A lên (ABC) tâm đường tròn (ABC) => H trung điểm BC => A H2 = AA’2 – AH2 = 4a2 a2 = 3a2 3a => V = S ABC AA ' = a 3 .a. a = 2 b) Gọi K chân đường cao vẽ ... cận bx + ay = bx – ay = | b2 − a | = 2| b − a |= a + b Ta : cos30 = 2 a +b 2 2 b = 3a hay a = 3b A Đường chéo hình chữ nhật sở a + b2 = Suy : ( a = 2; b = ) hay ( a = 6; b = ) a) H = (1 ... (Q) qua AB cắt (P) theo giao tuyến Bx Kẻ HK vuông góc Bx góc AKH góc (Q) (P) Ta : cotAKH = HK/AH Vì AH không đổi nên góc (P, Q) nhỏ cotAKH lớn nhất, tức HK lớn BH Khi Bx vuông góc với mp(ABH)...
 • 4
 • 217
 • 0

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A có lời giải hướng dẫn pdf

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối A có lời giải hướng dẫn pdf
... www.saosangsong.com.vn ( 2a 2a − 1)2 121 = 6 (a + 1)2 Diện tích tam giác OAB 121/6 ⎡ 2a 2a − = 11 (a + 1) ⎢ ⎣ 2a 2a − = −11 (a + 1) Năm học 2009-2010 ⎡ 2a − 1 3a − 12 = ⎢ 2a + 9a + 10 ... vuông góc (ABCD( nên giao 450 tuyến SO chúng vuông góc (ABCD) Ta có: (SAC) (SBD) vuông góc => D O AC vuông góc BD => OAB OCD vuông cân : => OI = a OJ = a/ 2 , I, J y A B C I J a trung điểm AB ... Góc (SAB) (SCD) góc IS = 45 Đặt SO = h, ta có: a a + 3ah tan450 = h 22h = =1 a 2h − a 1− 2h 2h2 – 3ah – a2 = h= 3a + a 17 a (3 + 17 ) \ = 4 Suy ra: V = 1 Câu 5: Đặt x = ; y = ; z = ; gt a c...
 • 4
 • 243
 • 0

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối B có lời giải hướng dẫn pptx

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối B có lời giải hướng dẫn pptx
... www.saosangsong.com.vn Năm học < /b> 2009-2010 Mà : AC = AB 3, BC = AB , suy ra: AB2 = AB(3 + 3) a a( + 1) => SABC = AB2 / = Ta có: VABCC ' = VA ' ABC = S ABC A ' H => AB = Câu Từ giả thi< /b> t : x y ≤ x + y2 , ta suy : ... A’ C’ B B’ A A C B Ta AI = AA’ cos600 = a => b n kình đường tròn nội tiếp a/ Chiều cao lăng trụ A’I = AA’sin600 = a Ta có: S = pr AB AC = (AB + AC + BC) R C www.saosangsong.com.vn Năm học < /b> ... d | | −4a − 3b + c + d | (3) = a + b2 + c2 a + b2 + c2 (1) – (2): a + c = => d = - b - c Thế vào (3) : 2| - 3c| = |4c – 4b| - 6c = 4c – 4b hay – 6c = 4b – 4c b = 5c/2 hay c = - 2b * Chọn c =...
 • 3
 • 226
 • 0

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2008 có lời giải hướng dẫn ppt

Tài liệu Bài tập toán ôn thi đại học khối D 2008 có lời giải hướng dẫn ppt
... AM BC’ d( B, (AMN)) = d( C, (AMN) 1 1 = d với = + + = => d = a/ 2 d CA CM CN a Cách khác : Nhận xét hình chóp C AMN hình chóp cạnh bên CA = CM = CN = a, cạnh đáy AM = AN = MN = a => d chiều ... Gọi d: x = - , ta : |xI + 1| = (a2 + b2)/8 + => (xI + 1)2 = (a2 + b2)2 /64 + (a2 + b2)/4 + (2) Từ (1) (2) : (I) tiếp xúc với d Chú ý đường chuẩn parabol A I F Cách khác: thể giải hình học ... – 2ax – 2by – 2cz + d = ⎧4 − 4a + d = ⎪9 − 6b + d = ⎪ Thế toạ độ A, B, C, D: ⎨16 − 8c + d = a = - 2; b = - ½; c = ½ ; d = - 12 ⎪ ⎪25 + 8a − 6b + d = ⎩ * Tâm K đường tròn (ABC) hình chiếu I(- 2;...
 • 3
 • 221
 • 2

Tài liệu học tập: Thanh toán quốc tế

Tài liệu học tập: Thanh toán quốc tế
... chuyển nhượng khác Điều Áp dụng điều ước quốc tế tập quán thương mại quốc tế quan hệ công cụ chuyển nhượng có yếu tố nước Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ... xuất trình yêu cầu toán Trong thời hạn xuất trình yêu cầu toán, séc phải xuất trình để toán địa điểm toán quy định điểm đ khoản khoản Điều 58 Luật Trung tâm toán bù trừ séc toán qua Trung tâm ... phiếu toán tiền quốc gia theo tỉ giá vào ngày hối phiếu đến hạn vào ngày toán Những tập quán nơi toán ấn định giá trị đồng tiền nước Tuy nhiên, người ký phát quy định số tiền toán tính toán vào...
 • 76
 • 164
 • 0

Tài liệu học word toàn tập

Tài liệu học word toàn tập
... Một số mẹo hay Word 2010 118 Các công c đồ họa Word 2010 118 S d ng Word 2010 để viết Blog 122 T o m c l c Word 2010 124 T o trang bìa Word 2010 ... lựa số người nhận tài li u b n ph p ch nh s a, ch xem mà không c quyền ch nh s a II Nội dung Chương 1: Thao tác Word 2010 T o văn Tương tự Word 2007, phím tắt để t o tài li u Word 2010 Ctrl+N ... trình, Word 2007 cho ph p b n lưu l i với định d ng Word 2003 (trong danh sách Save as type hộp tho i Save As, b n chọn Word 972003 Document) Muốn Word 2010 mặc định lưu với định d ng Word 2003,...
 • 144
 • 154
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập toán 6tài liệu học tập bài 6tài liệu học tập sơ cấp lý luận chính trịtài liệu học tập môn kiểm toántài liệu ôn tập toán lớp 6tài liệu học kế toán trưởng36 mưu kế và xử thế trong chiến trường, thương trường thắng bại do dùng mưu, chứ không phải do dùng sứcBC tong ket cong tac doan 20161Giáo án Công nghệ 7 học kỳ I chuẩn hayBài giảng Sữa chữa và Bảo dưỡng Kết cấu công trình bê tông cốt thépKẾ HOẠCH văn hóa 2016 ủy ban nhân dân xã Thạnh Lợi52 đề thi thử hóa học ôn thi thpt quốc gia năm 2017 có đáp án và giải thích chi tiết từng câuVận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn đạt giải nhì huyện VỀ MA TÚYĐề kiểm tra học kì kiểm tra 15 phút kiểm tra 1 tiết toán 945 bộ đề bài tập trắc nghiệm toán 7Câu hỏi và đáp án đánh giá tác động môi trườngTuyển tập đề kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì Tiếng anh 6 thí điểm (Có đáp án)đề thi thử đại học môn vật lí 2014 2015Giáo án Công nghệ 9 học kỳ I chuẩn hayDẤU TRỌNG ÂM TIẾNG ANH 6Đề kiểm tra 1 tiết Toán 8 học kỳ I kèm đáp ánDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MÔN cÔNG NGHỆ ĐẠT GIẢI III HUYỆN HAYBIÊN BẢN HỌP HÀNG THÁNG CHI ĐOÀN TRƯỜNG 2017Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (nghiên cứu trường hợp bệnh viện bạch mai)Những đổi mới của thơ mới lãng mạn 1932 1945 nhìn từ phương diện thể loạichủ điểm ngữ pháp tiếng anh ôn thi 2016 2017 chuẩn