Giáo trình công tác kĩ sư

Tài liệu CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CÔNG TÁC pdf

Tài liệu CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CÔNG TÁC KĨ SƯ pdf
... viết rõ ràng không viết ẩu viết tắt khó đọc - Ngư i viết cần ph i biết trước n i dung t i liệu để ghi chép cần ph i : + V i văn ngắn : đọc toàn văn 10 + T i liệu d i : đọc l i n i đầu , l i gi i ... cu i báo cáo mục t i liệu tham khảo Tóm l i: Các phần trích dẫn kể l i n i cần ph i ghi rõ ràng, đầy đủ CHƯƠNG III KỸ NĂNG Đ I THO I I - Đặt vấn đ : - T i ph i nghiên cứu đ i tho i - Đ i tho i ... Th i độ ngư i vấn (ngư i hướng dẫn đ i tho i) Thường biểu qua: - L i n i: từ, giọng n i 14 - Tư thế, cách nhìn … Ta chia làm hai kiểu th i đ : - Kiểu th i độ chung: ngư i i u hành đ i tho i dẫn...
 • 53
 • 238
 • 2

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... gia họat động giáo dục nói chung công tác chủ nhiệm trường THPT NỘI DUNG I VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƢỜNG THPT Giáo viên chủ nhiệm lớp trường phổ thông nói chung trường THPT ... 1 CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MỤC TIÊU: Sau học xong chương này, sinh viên có khả năng: * Về tri thức: - Trình bày vị trí, chức giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT ... phương pháp công tác chủ nhiệm lớp * Về kỹ - Có kỹ thực số nội dung công tác chủ nhiệm lớp như: tìm hiểu học sinh, thiết kế kế hoạch chủ nhiệm, tổ chức hoạt động tập thể, đánh giá, xếp loại học sinh...
 • 10
 • 1,802
 • 58

Bài giảng Giáo trình công tác lễ tân

Bài giảng Giáo trình công tác lễ tân
... 2.2.2 Lễ tân nội quốc gia 2.2.3 Lễ tân kinh doanh 2.3 Vai trò công tác lễ tân 2.4 Nguyên tắc công tác lễ tân PHẦN CÔNG TÁC ĐÓN, TIẾP KHÁCH ... logo slogan cuả công ty đặt phía sau quầy lễ tân tạo cảm giác sang trọng chuyên nghiệp CÔNG TÁC LỄ TÂN VĂN PHÒNG Một bàn lễ tân bít kín khiến người lễ tân trông gò bó thụ động công tác tiếp xúc, ... biết sử dụng công nghệ thông tin… Cơ hội phát triển nghề nghiệp lớn lễ tân CÔNG TÁC LỄ TÂN VĂN PHÒNG Một lễ tân chuyên nghiệp cần phản ứng nhanh nhạy khả giải tình phát sinh thật tốt Lễ tân cần bình...
 • 24
 • 451
 • 1

Gíao trình công tác chủ nhiệm lớp doc

Gíao trình công tác chủ nhiệm lớp doc
... dựng kế hoạch chủ nhiệm lớp 6.1 Khái niệm ý nghĩa kế hoạch chủ nhiệm lớp Kế hoạch chủ nhiệm lớp thiết kế cụ thể toàn nội dung công tác chủ nhiệm lớp, chương trình hành động thực thi lớp giai đọan ... hiểu học sinh lớp chủ nhiệm minh họa tình công tác chủ nhiệm lớp trường THPT Anh/ Chị giải thích xây dựng tập thể học sinh nội dung quan trọng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT trình bày biện ... KIỆN ĐỂ LÀM TỐT CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Chủ nhiệm lớp công tác quan trọng, thiếu nhà trường phổ thông Tuy nhiên, công việc nhiều khó khăn, đòi hỏi đầu tư nghiêm túc Để làm tốt công tác này, GVCN...
 • 37
 • 222
 • 0

Tiến trình công tác nhân sự và đánh giá công việc

Tiến trình công tác nhân sự và đánh giá công việc
... kiểm soát DN đánh giá thành tích công việc trình quản trị thành tích công việc Đánh giá thành tích công việc việc xem xét kết công việc nhân thực Mục đích đánh giá thành tích công việc để xác ... pháp đánh giá mô tả, người đánh giá thể đánh giá người đánh giá việc viết báo cáo đánh giá Báo cáo đánh giá thường tập trung mô tả điểm mạnh điểm yếu cụ thể 13 thành tích công việc người đánh giá ... đánh giá kỳ trước quy trình đánh giá nhân viên Người đánh giá chuẩn bị biểu mẫu đánh giá Trong số hệ thống đánh giá, người đánh giá người đánh giá chuẩn bị biểu mẫu đánh giá cách độc lập Sau biểu...
 • 52
 • 130
 • 0

Tiến trình công tác nhân sự đánh giá công việc

Tiến trình công tác nhân sự đánh giá công việc
... YẾU/ TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ NHỮNG THÀNH PHẦN CHỦ YẾU/ TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ II I Những thành phần chủ yếu /tiến trình Những thành phần chủ yếu /tiến trình công tác nhân công tác nhân ... CÁC THÀNH PHẦN; TIẾN TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Phần I Phần II NHỮNG THÀNH PHẦN CHỦ YẾU/ TIẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TRÌNH CÔNG TÁC NHÂN SỰ VIỆC Phần III CÁC LÝ ... QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CÁC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ Phần 2: ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG CÔNG VIỆC I KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ KHÁI NIỆM ĐÁNH GIÁ THÀNH...
 • 47
 • 68
 • 0

Giáo trình: Công tác thi công thiết kế móng pps

Giáo trình: Công tác thi công thiết kế móng pps
... C«ng t¸c thi c«ng nÒn mãng móng lúc thi công để đánh giá độ tin cậy giải pháp thi t kế thi công lúc khai thác công trình Những chi phí cho công tác quan trắc phải lượng định lúc thi t kế nằm giá ...  Cơ sở thi t kế thi công;  Liệt kê công việc thi công cách chi tiết yêu cầu giai đoạn thi công, lựa chọn thi t bị thích hợp;  Lập danh mục, cần phải trích dẫn, tất tiêu chuẩn thi công kiểm ... thăm dò để thi t kế lúc thi công; Công nghệ dùng thi công móng khác công trình (nền tự nhiên, cọc, cần gia cố, đào khô, mức nước ngầm, lòng sông, đào ép ngầm); • Trong trình thi công thường...
 • 63
 • 211
 • 1

Giáo trình Công Tác Xã Hội Cá Nhân

Giáo trình Công Tác Xã Hội Cá Nhân
... cho công tác hội có đặc tính riêng là: nhân không vận hành Có nhân viên hội trọng vào nhân , không ý đến môi trường xung quanh nhân nhân viên hội chẳng can thiệp vào nhân ... hệ nhân viên hội thân chủ mối quan hệ giúp đỡ chuyên nghiệp , khác với mối quan hệ hội bình thường Công cụ thực thi nghề nghiệp công tác hội nhân viên hội thân người nhân viên hội, ... chủ đề công tác hội ngày nay, nhấn mạnh đến sức mạnh thân chủ (công tác hội dựa vào khó khăn thân chủ ) Khi bàn công tác hội , phải nhớ đến hệ sinh thái (cá nhân, gia đình, hội , văn...
 • 25
 • 2,505
 • 31

Giáo trình công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai

Giáo trình công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai
... với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai TNTT Khái niệm Công tác hội cá nhân Các yếu tố cấu thành công tác hội cá nhân Khái niệm trẻ em, công tác hội cá nhân với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai ... Quy trình tiến hành CTXH nhóm với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai tai nạn thương tích Khái niệm, mục đích công tác hội nhóm Quy trình công tác hội nhóm trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai tai nạn ... nhân với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai tai nạn thương tích CTXH nhóm với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai tai nạn thương tích Một số ý tiếp cận, giao tiếp với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai tai nạn...
 • 208
 • 1,482
 • 1

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ

GIÁO TRÌNH CÔNG TÁC VĂN THƯ
... nâng cao hiệu công tác văn thư II Vị trí, ý nghĩa công tác văn thư Vị trí công tác văn thư Công tác văn thư xác định mặt hoạt động máy quản lý nói chung Trong Văn phòng, công tác văn thư thiếu nội ... cầu công tác văn thư Trong trình thực nội dung công việc, công tác văn thư quan phải bảo đảm yêu cầu đây: 3.1 Nhanh chóng Quá trình giải công việc quan phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng văn tổ ... thuật văn phòng đại Vì vậy, yêu cầu đại hoá công tác văn thư trở thành tiền đề bảo đảm cho công tác quản lý Nhà nước nói chung quan nói riêng có suất, chất lượng cao Hiện đại hoá công tác văn thư...
 • 84
 • 1,289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình công tác hộ tịchgiáo trình công tác bạn đọcgiáo trình công tác phục vụ bạn đọcquy trình công tác nhân sự cấp ủygiáo trình công tác người đọcgiáo trình công tác trắc địagiáo trình công tác biên tậpgiáo trình công tác văn thưgiáo trình công tác xã hội với cá nhângiáo trình công tác lắp ghép và xây gạch đádownload giáo trình công tác xã hộigiáo trình công tác xã hội học đườnggiáo trình công tác xã hội với nhómgiáo trình công tác xã hội cá nhângiáo trình công tác xã hội nhómQUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CẢNGquản trị chiến lượcBÀI GIẢNG KHÍ NÉN THỦY LỰCÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍKHÍ TƯỢNG THỦY văn HÀNG hảiBảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Việt NamCải cách kinh-tế-ở-Trung-Quốc-sau-khi-gia-nhập-tổ-chức-thương-mại-thế-giới-_WTO_-và-những-gợi-ý-về-c_Câu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiTHI CÔNG cơ bản và AN TOÀN LAO ĐỘNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGgiáo trình bảo dưỡng tàuDevelopment of cooperative research on assessment of climate change impacts on water resources of Vietnam-China transboundary river basinsĐịa vị pháp lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt NamDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcBÀI GIẢNG VẼ TÀU THỦYEconomic Modernization in Vietnam From Industrialization to Innovation StageEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by SonochemistryBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔEffect of Surfactant on Degradation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (pahs) in Thermophilic Anaerobic Co-Digestion of Sludge from Kim-Ngưu River and Organic Waste
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập