NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Báo cáo cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ giai đoạn 2008- 2012

Báo cáo cơ sở dữ liệu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2008- 2012
... Thành tích nghiên cứu khoa học sinh viên: (Thống kê giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, báo, công trình công bố) STT Thành tích nghiên cứu khoa học Số giải thưởng nghiên cứu 2008-2 009 2009-2010 ... bao gồm Hội thảo trường) Số CB hữu có báo cáo khoa Cấp hội thảo học Hội nghị, Hội thảo Từ đến báo cáo Từ đến 10 báo cáo Từ 11 đến 15 báo cáo Trên 15 báo cáo Tổng số cán tham gia Hội thảo quốc ... báo Tổng số cán tham gia Số lượng báo cáo khoa học cán hữu nhà trường báo cáo Hội nghị, Hội thảo, đăng toàn văn tuyển tập công trình hay kỷ yếu giai đoạn 2008-2 012 STT Phân loại Hệ hội thảo Hội...
 • 5
 • 373
 • 3

Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
... khoa học công nghệ Đầu tư tăng cường lực nghiên cứu khoa học công nghệ Hợp tác quốc tế khoa học công nghệ Đào tạo phát triển đội ngũ cán khoa học công nghệ Thông tin khoa học công nghệ Sở hữu công ... động khoa học công nghệ (19) Nghiên cứu bản, nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai lĩnh vực khoa học giáo dục lĩnh vực khoa học công nghệ khác • ứng dụng thành tựu khoa học chuyển giao kỹ ... thảo khoa học khoa, môn; hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học Thực hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội Tư vấn chuyển giao công nghệ, ...
 • 50
 • 199
 • 0

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
... cứu bản, nghiên cứu ứng dụng; Hoạt động khoa học công nghệ • Hoạt động khoa học công nghệ bao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ, hoạt động phát ... tế khoa học công nghệ Đóng góp phát triển kho tàng tri thức, công nghệ nhân loại Điều 17 Nội dung hoạt động khoa học công nghệ Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn Nghiên cứu ... hoạt động khoa học công nghệ Các tổ chức khoa học công nghệ bao gồm: • Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ (sau gọi chung tổ chức nghiên cứu phát triển);...
 • 114
 • 159
 • 2

Tài liệu KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006-2011 docx

Tài liệu KỶ YẾU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 2006-2011 docx
... ), hướng nghiên cứu có tính tiên phong khoa học công nghệ nông nghiệp (GIS, điều khiển gen, công nghệ khí canh, ) Nhà trường Hi vọng rằng, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 2006 ... sản 153 IV Đề tài khoa học công nghệ thuộc dự án TRIG (dự án giáo dục đại học 2) 176 V Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ khác 178 VI Đề tài khoa học công nghệ cấp Tỉnh 181 VII Đề tài dự án quốc ... châm Nghiên cứu khoa học sức sống trường đại học , trường thực trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu quốc gia khoa học công nghệ nông nghiệp với nhiều công trình khoa học có...
 • 193
 • 230
 • 1

Tài liệu HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI doc

Tài liệu HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TẠI KHOA CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - MỘT NĂM NHÌN LẠI doc
... hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ không với cán đơn vị mà với cá nhân tổ chức khác trường - Để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, nhà Trường cần có sách ... Khoa Công Nghệ đề xuất 16 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cho năm 2012 170 Tạp chí Khoa học 2011:20a 16 9-1 75 Trường Đại học Cần Thơ Ngoài ra, sinh viên tích cực tham gia hoạt động khoa học ... triển hoạt động lớn thời gian tới 2.2 Công tác nghiên cứu khoa học sinh viên Năm học 201 0-2 011, Khoa có 09 đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở sinh viên thực hiện, có 03 đề tài chuyển sang từ năm...
 • 7
 • 259
 • 1

hoạt động nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trường đại học cần thơ

hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường đại học cần thơ
... http://www.ctu.edu.vn Khoa, viện BM trực thuộc Khoa: Khoa học Tự nhiên Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng Công nghệ Công nghệ thông tin và truyền thông Thủy sản Sư phạm Kinh tế - QTKD Luật Khoa học trị 10 Khoa ... học trị 10 Khoa học XHNV 11 Môi trường & TNTN 12 Khoa dự bị Dân tộc Khoa, viện BM trực thuộc Viện: NC&PT Công nghệ sinh học NCPT Đồng bằng sông Cửu Long Viện NC Biến đổi Khí hậu Khoa, viện BM ... CTU website 10 SỨ MẠNG    Đào tạo nguồn nhân lực, Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao KHCN phục vụ sản xuất 11  LĨNH VỰC NCKH CHÍNH - Môi trường tài nguyên, Cơ cấu trồng, Bảo vệ thực vật, Ứng...
 • 38
 • 536
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " VAI TRÒ CỦA SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... III Vai trò sở hữu trí tuệ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trường đại học Từ vấn đề nêu trên, cho vai trò sở hữu trí tuệ quan trọng nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trường đại ... trạng nhận thức vai trò sở hữu trí tuệ nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trường đại học Thứ nhất, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ Trong trường đại học có nhiều công trình nghiên cứu cán giảng ... trí tuệ, trường đại học cần có Tổ sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ Đối với trường có nhiều kết nghiên cứu cần thành lập trung tâm hỗ trợ sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ để giúp nhà khoa...
 • 7
 • 223
 • 5

Một số kết quả nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ của Viện cơ điện nông nghiệp Công ghệ sau thu hoạch. Định hướng phát triển trong thời gian tới

Một số kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Viện cơ điện nông nghiệp và Công ghệ sau thu hoạch. Định hướng phát triển trong thời gian tới
... PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KH - CN TRONG THỜI GIAN TỚI 2.1 Phương hướng phát triển Trong nghiên cứu bản, ưu tiên tập trung vào lĩnh vực công nghệ sinh học sau thu hoạch công nghệ tự động hoá điện nông ... kho bảo quản nông sản, ưu tiên công nghệ thiết bị bảo quản lạnh có điều tiết, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để tạo số chế phẩm sinh học phục vụ bảo quản nông sản Nghiên cứu công nghệ, vật ... tế nông nghiệp Nghiên cứu định hướng chiến lược, dự báo phát triển ngành điện nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch Việt Nam Điều tra, đánh giá hiệu kinh tế, xã hội qui trình công nghệ bảo quản,...
 • 15
 • 104
 • 1

đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ - đại học đà nẵng

đánh giá độ tin cậy của tường vây tầng hầm nhà đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ - đại học đà nẵng
... thỏng nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm Thụng tin- Hc liu - i hc Nng - Th vin trng i hc Bỏch Khoa - i hc Nng M U Tớnh cp thit ca ti Nhiu kt qu nghiờn cu c tin hnh nhng thp niờn qua ó ch ... ỏnh giỏ tin cy ca tng võy tng hm Nh o to sau i hc, nghiờn cu Khoa hc v chuyn giao Cụng ngh - i hc Nng Phng phỏp nghiờn cu - Nghiờn cu lý thuyt tin cy v cỏch ỏp dng vo bi toỏn ó t - ng dng ... TNH TON NH GI TIN CY CA TNG VY TNG HM NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I HC NNG 3.1 TNG QUAN V CễNG TRèNH NH O TO SAU I HC, NGHIấN CU KHOA HC V CHUYN GIAO CễNG NGH I...
 • 26
 • 224
 • 1

Công tác thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Công tác thông tin thư viện phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
... Công nghệ Thông tin với nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin bưu viễn thông, chế tạo thiết bị công nghiệp thông tin, tư vấn chuyển giao công nghệ Đội ngũ cán đơn vị nghiên cứu thư ng ... cho đội ngũ cán Ngành Bưu Viễn thông Học viện có 03 đơn vị nghiên cứu Hà Nội: Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng bưu viễn thông công nghệ thông tin Thử nghiệm tiêu ... TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN HỌC VIỆN CNBCVT (Cơ sở Hà Đông – Hà Nội) THƯ VIỆN HỌC VIỆN CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH THƯ VIỆN VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT BƯU ĐIỆN (Hà Nội) THƯ VIỆN VIỆN KINH TẾ BƯU ĐIỆN (Hà...
 • 11
 • 175
 • 0

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứ[172922]

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứ[172922]
... nghiên cứu: Cần phải có giải pháp sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để nâng cao suất, chất lượng trồng theo hướng sản xuất hàng hóa? Giả thuyết nghiên cứu Để thúc đẩy ... sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao suất, chất lƣợng trồng theo hƣớng sản xuất hàng hóa địa bàn khu vực ĐBSH - Đề xuất giải pháp sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu ... trạng sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ trồng vùng Đồng sông Hồng - Chƣơng Giải pháp sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ theo hƣớng sản xuất hàng hóa Đồng...
 • 88
 • 59
 • 0

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứ

Giải pháp chính sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa (nghiên cứ
... nghiên cứu: Cần phải có giải pháp sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để nâng cao suất, chất lượng trồng theo hướng sản xuất hàng hóa? Giả thuyết nghiên cứu Để thúc đẩy ... sách thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao suất, chất lƣợng trồng theo hƣớng sản xuất hàng hóa địa bàn khu vực ĐBSH - Đề xuất giải pháp sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu ... đề xuất giải pháp sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ để nâng cao suất, chất lƣợng trồng theo hƣớng sản xuất hàng hóa 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu...
 • 88
 • 69
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN ĐẾN 2020 CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN ĐẾN 2020 CỦA VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
... c Vi n Khoa h c Nông nghi p Vi t Nam Quy t nh c a Th t ng Chính ph s 418/Q -TTg, ngày 11 tháng n m 2012 v phê t Chi n l c Phát tri n Khoa h c Công ngh giai o n 2011 2020 Quy t nh c a B Nông nghi ... ng/Chanh tàu c công V rau, giai o n 2011 - 2013, ã nghiên c u, ch n t o thành công 15 gi ng rau ó gi ng c công nh n th c, gi ng s n xu t th m t s gi ng tri n v ng ang hoàn thi n h s công nh n gi ... m chuy n giao vào s n xu t, gi ng ã c B Nông nghi p & PTNT công nh n cho ph bi n r ng rãi, hi n ã có kho ng 4.000ha khoai tây Atlantic c hai mi n Nam, B c Gi ng khoai tây TK96.1 ( c công nh n...
 • 16
 • 118
 • 0

HNTS 2012 12 tóm tắt HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu KHOA học CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

HNTS 2012 12 tóm tắt HOẠT ĐỘNG NGHIÊN cứu KHOA học và CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
... lyrata) CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ Trong giai đoạn 2011 -2 012, Khoa tổ chức số lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân nông dân nước Các khóa tập huấn tập chuyển giao công nghệ trung ... thủy sản thách thức nghiên cứu khoa học LỰC LƯỢNG CÁN BỘ NCKH Khoa Thủy sản Khoa mạnh Trường Đại học Cần Thơ lãnh vực nghiên cứu khoa học Hiện nay, số cán tham gia nghiên cứu 94 người bao gồm ... thành tựu giai đoạn 2011 -2 012 Với đề tài nghiên cứu Khoa Thủy sản Trường Đại học Cần Thơ đạt thành tự đáng kể Cho tới Khoa nghiên cứu thành công đưa nhiều tiến khoa học ứng dụng hiệu sản xuất...
 • 6
 • 64
 • 0

Kỷ yếu 50 năm nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ (1956 2006)

Kỷ yếu 50 năm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (1956 2006)
... tích to lớn công tác đào tạo, khoa Nông học trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học chuyển giao tiến kỹ thuật nông nghiệp hàng đầu nước Các kết nghiên cứu chuyển giao công nghệ 50 năm qua có tác ... nghiệp nghiên cứu khoa học nông nghiệp Việt Nam Nhiều thầy cô giáo, nhà khoa học thuộc Học viện Nông Lâm nhà khoa học tiên phong công tác nghiên cứu chuyển giao tiến kỹ thuật vào sản xuất Các kết nghiên ... TRÌNH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU Trong 50 năm xây dựng trưởng thành, Khoa Nông học có nhiều công trình khoa học công nghệ tiến hành, nhiên điều kiện thu thập thông tin có hạn nên kỷ yếu liệt...
 • 160
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ                        nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệtâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giao thông vận tảinghiên cứu khoa học và phát triển công nghệchính sách nghiên cứu nông nghiệp và chuyển giao công nghệhội thảo nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải trong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sảnTIỂU LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CHỦ NGHĨA dân tộc, yêu nước TRONG tác PHẨM báo cáo bắc kỳ, TRUNG kỳ, NAM kỳĐánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn IIB III (t4, n0 3, m0) bằng hóa chất bổ trợ EOX sau phẫu thuật tại bệnh viện k (TT)Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (TT)Nghiên cứu giải phẫu động mạch vành trên hình ảnh cắt lớp vi tính 64 lớp, so với hình ảnh chụp mạch qua daThời Giá Của Tiền, Tỷ Suất Sinh Lời Và Rủi RoGiá Trị Trái Phiếu, Cổ Phiếu Và Chính Sách Cổ Tức Của Công Ty Cổ PhầnCác Vấn Đề Tài Chính Trong Quá Trình Tái Cấu Trúc Doanh NghiệpQuản lý tổng hợp chất thải rắn trên địa bàn tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangCách viết mở bàiBài Giảng Hoạch Định Nhân SựBài Giảng Thiết Kế Sản PhẩmDi chứng thần kinh và tăng trưởng của trẻ non tháng xuất viện từ đơn vị hồi sức sơ sinh bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giangBài Giảng Quản Trị Dự ÁnBài Giảng Phòng Chống Rủi Ro Và Quản Lý LịchTục Ngữ Trung Quốcbáo cáo thiết kế luận lý số lab 3Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 - Lịch sử 12Bài Giảng Các Vấn Đề Về Ngân Hàng Thương MạiBài Thuyết Trình Sách Suy Nghĩ Và Làm Giàubáo cáo thiết kế luận lý số lab 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập