bài giảng máy điện cực hay

Bài giảng máy điện 1

Bài giảng máy điện 1
... (3.6a) u1 = - e1 - et1 + r1i1 Biãøu diãùn (3.6) dỉåïi dảng säú phỉïc: & & & U1 = −E1 − E t1 + r1 &1 I (3.6b) Thay (3.5a) vo (3.6b), ta cọ : & & U1 = −E1 + jx 1& 1 + r1 &1 I I & & & U1 = −E1 + ( r1 + ... chãú âäü lm viãûc khạc jx 1& 1 I r1 &1 & I I & − E1 & U1 Z1 &1 I 1 α Ψ2 ' − r2 & '2 I − jx '2 & '2 I − & '2 I &0 I 1 &0 I & '2 I jx 1& 1 & I r1I1 & U1 & − E1 Z1 &1 I &1 − & '2 I I α − Z '2 & '2 ... vi a1 (0 ≤ x ≤ a1) : x H x1l σ = ∑ i = N 1i , a1 H x1 = âọ N 1i x × , lσ a1 Trong phảm vi a12 (a1 ≤ x ≤ a1+a12) : H x l σ = ∑ Ni = N1i1 , âọ Hx2 Hx Hx2 = N1i1 − H x3 = Hx3 x Hx1 Ni = 1, lσ a1 Trong...
 • 158
 • 633
 • 5

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 1
... (T) H1 (A/m) H0 (A/m) H1l1 (A) H0l0 (A) F (A) ∆F (A) 1 0-4 200 7,95 .10 5 40 15 9 19 9 10 1 1, 2 .1 0-4 1, 2 299 9,54 .10 5 59,8 19 1 2 51 49 1, 3 .1 0-4 1, 3 360 10 ,35 .10 5 72 207 279 21 1,4 .1 0-4 1, 4 430 11 ,12 .10 5 ... Lõi Э 31 w =10 00vg Cho H=0,088B+0 ,11 2B3 (kA/m) Tìm i để từ hóa lõi đến Φ =1 0-4 Wb •Tính: l1 =200mm =0,2m; l0=2 .1 0-4 m; S1=S0 =10 0mm2 =1 0-4 m2 •B=Φ/S=1T tính H1 =200A/m tính H0=B/µ0 =7,95 .10 5A/m H1l1+H0l0=wI ... AC, UDC, ) 8/7/2 010 6 :11 PM Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng MĐ0 810 Sơ đồ phân loại: MÁY ĐIỆN MÁY ĐIỆN QUAY MÁY ĐIỆN TĨNH MĐ QUAY XOAY CHIỀU MĐ Đ/BỘ MÁY BIẾN ÁP ĐC ĐB 8/7/2 010 6 :11 PM MP ĐB MĐ QUAY...
 • 12
 • 278
 • 4

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 2

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 2
... thành phần điện áp: e2, u2; R2i2, et2 • • • − e2 = u2 + R2i2 − et ⇔ U = − E2 − ( R2 + jX ) I (2) ; − •Tổng trở dq thứ cấp: Z = R2 + jX 8/16 /20 10 Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng MĐ 0810 4.Phương ... R2 I 22 ; ∆PST = Rth I 02 ; ∆Pđ = Rn I 12 = kt2 Rn I 12 m = kt2 Pn ; ∆PST = P0 P2 = S cos ϕ t = kt S đm cos ϕt ( kt = I1 I1đm = I2 I đm = S2 ) S đm •Hiệu suất MBA: η = ⇒η = P2 ∆ Pđ P2 P2 = P P2 ... w2 fΦ m dt e1 = − w1 •Đặc điểm sđđ E1, E2 Vai trò sđđ e1, sđđ e2; điện truyền qua MBA E w w U I •Tỷ số BA: k = = ; Coi U1I1=U2I2: k = = = ; w2 U I1 E2 w2 8/16 /20 10 Chu Quốc Hùng HVKTQS Bài giảng...
 • 13
 • 337
 • 3

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 3

Bài giảng máy điện, nguồn điện - Chương 3
... bọc cách điện dq AX, BY, CZ phân bố VD: stato 12 rãnh (pha A: 1-4 - 7-1 0; B: 3- 6 - 9-1 2; ) 8/12/2010 Chu Quốc Hùng HVKTQS - 0810 Bài giảng MĐ 2.Phần quay (Rôto) •Lõi thép: hình trụ tròn, ghep thép ... HVKTQS - 0810 Bài giảng MĐ c) 15 3. 7.Q/TRÌNH NĂNG LƯỢNG CỦA ĐCKĐB 3p 1.Biểu đồ lượng •CS điện nhận từ lưới: P1 = 3U1 I1 cos ϕ1 •Các tổn hao: ∆Pđ = 3R1I12 ; ' ' ∆Pđ = 3R2 I 22 = m2 R2 I ; ∆PST = 3Rth ... nối mạch qua “Vành trượt - Chổi than” 8/12/2010 Chu Quốc Hùng HVKTQS - 0810 Bài giảng 3. 3.TỪ TRƯỜNG CỦA MÁY ĐIỆN KĐB 1.Từ trường đập mạch dq pha •Xét TT pha (A): dòng điện pha tạo TT có phương...
 • 29
 • 238
 • 5

Bài giang sinh 10 cực hay về ADN

Bài giang sinh 10 cực hay về ADN
... (Xi-tô-zin) 100 0 Tính số Nuclêôtit loại đoạn ADN đó? ? Bài tập Số nuclêôtit loại T đoạn ADN 450 Trong mạch đơn đoạn ADN có loại nuclêôtit A T G X có tỉ lệ : : : Tính số nuclêôtit loại đoạn ADN đó? ... đoạn tương ứng: 1, hay 3? 10 A G T X T A G X T A G X T A G Mẫu T T T X G G A T X A G A T X A G A G X T A T X G A T X G A T X G A A X X G A T X X T A T X Bài tập Một đoạn ADN chứa 100 00 Nu clêôtit ... Nhiễm sắc thể ADN Sơ đồ cấu trúc phân tử ADN Của James Watson Francis crick Cấu trúc phân tử ADN: chuỗi xoắn kép gồm mạch đơn Nhờ công trình mà hai ông nhận giải thưởng Nô-ben y học sinh lý học...
 • 51
 • 291
 • 0

Bài giảng BOI DUONG CUC HAY

Bài giảng BOI DUONG CUC HAY
... 1: Đặt x – y = a , y – z = b, z – x = c a + b + c = Khi theo câu a ta có: a3 + b3 + c3 – 3abc = hay a3 + b3 +c3 =3abc Vậy: (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3 = 3(x – y)(y – z)(z – x) Cách 2: Để ý ... x)3 + (x – y)3 = (y – x)3 + 3(y – x)(x – z){(y – x) + (x – z)] + (x – z)3 – (x – z)3 – (y – x)3 Bài 3: Tách hạng tử thành nhiều hạng tử X3 – 7x – Cách 1: Tách số hạng -7x thành – x – 6x, ta có: ... – 2x + 4) – 7( x + 2) = (x + 2)(x2 – 2x + 3) = (x + 2)(x + 1)(x – 3) II PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHU Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử a) (x2 + x + 1)(x2 + x + 2) – 12 b) 4x(x + y)(x + y + z)...
 • 8
 • 175
 • 0

Bài giảng T43 DS9 cuc hay

Bài giảng T43 DS9 cuc hay
... suất: Nếu n đơn vị thời gian để làm xong công việc, đơn vị thời gian làm đươc công việc n Bài tập nhà: Bài 43, 44 45 SGK trang 27 ... y − x) = 63 y - x = x = ⇔  y + x = y = x=1; y=8 thoả mãn Đ/K Số cho là: 18 Dạng toán suất Bài 2: Nếu hai vòi nước chảy vào bể nước cạn (không có nước) bể đầy sau 1giờ 20 phút Nếu mở vòi ... số, a chữ số hàng trăm, b chữ số hàng chục, c chữ số hàng đơn vị số có dạng: abc = 100a +10b + c Bài 1: Cho số có hai chữ số Nếu đổi chỗ hai chữ số số lớn số cho 63 Tổng số cho số tạo thành 99...
 • 8
 • 177
 • 0

Bài giảng GA TD6 Cuc hay

Bài giảng GA TD6 Cuc hay
... khớp gối, ép dọc, ép ngang b/ Động tác bụng: * * * * ĐHKĐ * Bài thể dục phát triển chung: * Học động tác a/ Động tác chân: * * * * GV * B Phần bản: ĐHĐN - Tập hợp hàng ngang - Dóng hàng, điểm ... BTVN: Tập ĐHĐN, TD nhà gv Tiết 10 Đội hình đội ngũ Bài thể dục - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, iều - đứng lại, vòng phải (trái) - Bài TD: Ôn động tác: Vơn thở, tay, ngực, chân, bụng, ... gv Tiết 11 Đội hình đội ngũ Bài thể dục cahỵ bền - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, điểm số, iều - đứng lại, vòng phải (trái) - Bài TD: Ôn động tác: Vơn thở, tay, ngực, chân,...
 • 71
 • 217
 • 0

Bài giảng Sang thu cuc hay

Bài giảng Sang thu cuc hay
... sức biểu cảm Sang Thu Luyện Tập Luyện Tập Bài tập Bài tập Nhận xét thể tâm trạng nhà thơ Hữu Thỉnh Sang thu? a Bất ngờ b Ngỡ ngàng bâng khuâng ngờ vực c Mơ hồ, d Cả nhận xét ? Bài tập Bài tập Theo ... hiệu mùa thu + Cảm giác mơ hồ chưa chắn nhận tín hiệu mùa thu - Hữu THỉnh - Những biến chuyển không gian sang thu Sông lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa hạ Vắt nửa sang thu Vẫn ... cho thơ Sang thu? Bức tranh sang thu thể qua hình ảnh vật, tượng gì? Hãy viết cảm nhận em hình ảnh em thích đoạn văn (từ câu) Về Nhà Về Nhà - Học thu c thơ nắm giá trị nội dung nghệ thu t -Hoàn...
 • 19
 • 498
 • 9

Bài giảng hinh 8 cuc hay nhé

Bài giảng hinh 8 cuc hay nhé
... với măt đất có bóng dài 1,62 Tính án đúng) (Chọn m đáp chiều cao ống khói A 28, 47 (m) B 47 ,83 (m) C 4,2 (m) B D 74 ,83 (m) M 2,1 1,62 A 36,9 N C Mọi tam giác vuông cân, đồng dạng Sai Đúng Bạn giỏi ... cm 6cm Chọn cách : a Tam giác đồng dạng b Áp dụng định lí Pi-ta-go B H C AC BC AC AB 8. 6 = ⇒ AH = = = 4 ,8( cm) cách ch.minh : ∆ ABC ∆ HBA Nêu AH BATam giácBC 10 Đáp: đồng dạng đồng dạng ? Viết ... HBA b ∆ HAC ∆ ABH Đáp : ∆ ABC ∆ HBA C/m: ∆ ABC ∆ HBA có góc B chung => ∆ ABC S a ∆ HBA Bài tập 50 SGK trang 84 Bóng ống khói nhà máy mặt đất có độ dài 36,9 m Cùng thời điểm ống khói cao 2,1 Chiều...
 • 14
 • 179
 • 0

Bài giảng td 9 cuc hay

Bài giảng td 9 cuc hay
... Điểm 9- 10: Thực giai đoạn kỹ thuật thành tích đoạt 8,9s(nam), 11s (nữ) - Điểm 7- 8: Có vài sai sót nhỏ kỹ thuật thành tích đạt Gv; Phạm Thế An ĐHKT Trờng THCS Yên Nhân Giáo án TD lớp 9, 9s-10,5s(nam), ... phát Gv; Phạm Thế An Trờng THCS Yên Nhân Giáo án TD lớp - Học thể dục liên hoàn nam nữ ôn từ nhịp 19- > nhịp 25 (nữ), 20-26 ( Nam).Học từ nhịp 26- 29( nữ),27-36(nam) - Luyện tập chạy bền II.Địa điểm ... Học ngồi lng hớng chạy xuất phát 2Lx10N 2Lx10N 4-6L 2L 2L 2L Bài thể dục liên hoàn - Ôn từ nhịp 19- 15 (nữ), 2026(nam) - Học từ nhịp 26- 29( nữ), 27- 5L 36(nam) 5l * * * * * * * * * * * * 5m GV - GV...
 • 104
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai giang may dien 2đề cương bài giảng máy điệnbài giảng máy điện đặc biệtbài giảng máy điện 1 chiềubài giảng máy điện hàng hảibài giảng máy điện đồng bộbài giảng máy điện một chiềubài giảng máy điện 2bài giảng máy điện 1bài giảng máy điện không đồng bộbai giang may dien 1bài giảng máy điện islide bài giảng máy điện 2bài giảng sang thu cuc haybài giảng máy phát điện xoay chiều 1 pha cực hay cực chi tiếtNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH kỹ thuật tin học Hải Anh (LV tốt nghiệp)Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH dây và cáp điện Ngọc Khánh (LV tốt nghiệp)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất Công Nghiệp (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang Web giả mạo và ứng dụng (LV thạc sĩ)project 1 workbook (dạy thêm tiếng anh hay)Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNGTHỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN NGÀNH TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONGTHỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẬN (HUYỆN) TẠI TP. HỒ CHÍ MINHTÍNH LIPSCHITZ CỦA ÁNH XẠ ĐA TRỊ ĐA DIỆNĐƠN XIN CẤP GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬPNghiên cứu hoạt động quản trị thương hiệu tại công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản (Vissan)Nghiên cứu hoạt động quảng cáo của công ty thiết kế in ấn Đại Trung PhướcNghiên cứu tình hình quảng cáo về công ty TNHH Anh Lê CườngPhân tích hoạt động quan hệ công chúng tại Trung tâm CNTT VNPT Đà NẵngPhân tích sự tác động của các phương tiện truyền thông đến sự phát triển của các doanh nghiệp hiện nayPhân tích tình hình quan hệ truyền thông của công ty TNHH dầu thực vật Cái LânPhân tích và đánh giá hoạt động quan hệ truyền thông của công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập