DAI SO CHUONG I+II CO BAN

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II
... thẳng có phơng tr nh (1), (2) Tìm tọa độ điểm M Câu 2: (3 điểm) Viết phơng tr nh đờng thẳng thỏa mãn điều kiện sau: a) Đi qua điểm A(2;4) song song với đờng thẳng y = 3x +1 b) Cắt tr c tung Oy ... x + x : ( = Điểm Kiểm tra 45 phút - chơngII I Ma tr n đề: Mức độ chuẩn Nhận biết tnkq tl Thông hiểu tnkq tl Vận dụng tnkq tl Đồ thị hàm số y=ax+b (a ) Đờng thẳng song song đờng thẳng cắt tổng ... độ điểm M: Thay giá tri x= -3 vào hai hàm Điểm số (1) (2) Ta có: y = -5 Vậy tọa độ điểm M (-3;-5) a Phơng tr nh đờng thẳng cần tìm có dạng y = ax+b (a 0) đờng thẳng song song với đờng thẳng...
 • 4
 • 105
 • 0

giáo án đại số giải tích 11 bản chuong i II

giáo án đại số giải tích 11 cơ bản chuong i II
... II. Chuẩn bị: *Giáo viên: Giáo án, , thước kẻ, *Học sinh: nắm kiến thức giá trị lượng giác, cơng thức lượng giác học lớp 10 III.Phương pháp: Sử dụng phương pháp g i mở, vấn đáp ;giảng gi i IV Tiến trình ... học tập II. Phương pháp dạy học: Giảng gi i, g i mở,vấn đáp III Đồ dùng dạy học SGK, giáo án, sách tập Trang 14 Gi¸o ¸n § i Sè & Gi i TÝch 11 C¬ B¶n IV Tiến trình học Ổn định lớp(1’) Kiểm tra cũ:(6’) ... B i tập Gi i phương trình cos x = (1) − s in2x TG Hoạt động HS 10’ - HS nêu pp gi i -Hs lên bảng gi i -Hs nắm vững pp gi i khắc phục sai lầm Hoạt động GV -G i HS nêu pp gi i -G i HS lên bảng giải...
 • 56
 • 216
 • 0

Đại số 11.Kiến Thức bản chương 1.

Đại số 11.Kiến Thức cơ bản chương 1.
...  k, k   cosx  1  x    k2, k    Bảng cos góc đặc biệt Góc     0 0 30 45 60 900 cos 1 2 Góc 2 1200 3 1350 5 1500  Góc   2 11.Phương trình tanx=a   Đk: x   k, k   ... Góc 1 https://www.facebook.com/letrungkienmath  450  tan cos   600  tan  1800 Bảng tan góc đặc biệt Bảng cot góc đặc biệt     0 30 45 60 900 3  600  cot  3  450  1  300 ...
 • 2
 • 208
 • 0

Đại số chương I

Đại số chương I
... Lp: Phiếu trả l i câu h i Môn Đ i số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đ i v i câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn ... tròn tơng ứng v i phơng án trả l i Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đ i số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; ... )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im th hm...
 • 3
 • 132
 • 0

Ôn tập chương I-HH bản

Ôn tập chương I-HH cơ bản
... hai điểm Đ B Biến tia không thành tia S C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng không S S D Biến góc thành góc E Biến tam giác thành tam giác Đ F Biến đường tròn thành đường Đ Bảng thống kê tính chất ... Đường tròn (O’;R’) Tia Tia ∆ABC = ∆A ' B ' C ' AB = A’B’ ∠XOY = ∠X ' O ' Y ' R = R’ Tiết 10: Ôn tập chương I Bài 1: Cho lục giác ABCDEF tâm O Hày tìm ảnh tam giác AOF uu ur a/ Qua phép tịnh tiến ... Hãy chọn đáp án câu sau: Làm tập Câu 1: Phép sau gọi phép dời hình: A Phép tịnh tiến B Phép đối xứng trục C Phép quay D Cả ba...
 • 24
 • 198
 • 0

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)
... song song v i BK ,cắt tia AB J Ch/m : AB = AI AJ ? ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ( 20 08 – 2009 ) Đề B I 1: V i giá trò x biểu thức sau xác đònh : a/ 2x + −3x b/ − x + c/ −x x-1 B I : Tính ) − 48 + 20 - ... Tính số đo B đường cao AH ? Chứng minh : BC = ABcos B + AC cos C Gi i ∆ΑHM vuông ? B I : ∆ΑΒC vuông A có BC = 20 cm , AB = 10 cm ) Gi i ∆ΑΒC vuông tính độ d i đường cao AH ) Chứng Minh : tgB sin ... = Chứng minh : HA HB HN ) B I 18 : ∆ΑΒC vuông A có C = 30 , BC = 18 đường cao AH ) ) Tính AB ; CA số đo B ? ) Chứng Minh : cos C sin B = HC BC ) Kẻ AK ; AE vuông góc v i đường phân giác ) )...
 • 10
 • 849
 • 11

chuong I hh co ban

chuong I hh co ban
... niệm kh i đa diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK để nắm kh i niệm +Trả l i: Kh i đa diện i m trong, i m ngo i, miền phần không gian trong,miền ngoàicủa kh i đa diện gi i hạn hình đa +Cách g i đỉnh, ... mặt, i m diện, kể hình đa diện trong, i m kh i đa diện giống cách g i kh i lăng trụ kh i chóp H/s thảo luận + Gi i thiệu cách nhận dạng hình ví dụ kh i đgl kh i đa diện, kh i đa diện kh i kh i ... Ghi bảng +G i ý: +Các nhóm thực theo +Nhận xét: Một kh i đa diện -Chia kh i lập phương thành g i ý giáo viên phân chia hai kh i lăng trụ tam giác thành kh i tứ diện -Chia kh i lăng trụ tam giác...
 • 7
 • 174
 • 1

Trac Nghiem Dai So chuong I

Trac Nghiem Dai So chuong I
... ; B\A Câu 2(2 i m) a) Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;3) N(1;2); Vẽ đường thẳng b) Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+2 Câu 3(3 i m) Cho hàm số ... đồng biến (0;+ ∞ ) b) hàm số nghịch biến R c) hàm số đồng biến R d) hàm số nghịch biến a Câu 21: Cho tập hợp E = { , b} Số tập tập hợp E a) hai; b) ba; c) bốn; d) năm Câu 22 :Toạ độ giao i m parabol ... B\A Câu 2(2 i m) a)Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;2 N(1;4); Vẽ đường thẳng b)Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+1 Câu 3(3 i m) Cho hàm số y= x2-2x+2...
 • 6
 • 156
 • 2

Đại số: Chương I

Đại số: Chương I
... Ngày giảng: Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai 26 I Mục tiêu HS biết ph i hợp kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai Biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán ... mẫu v i biểu thức mẫu nhng tr i dấu GV gi i thiệu biểu thức liên hợp ? Biểu thức liên hợp VD b c biểu thức ? HS 1; ? Hãy cho biết biểu thức liên hợp A + B; A B; A + B ? HS trả l i GV gi i thiệu ... 9A4: 2) Kiểm tra: (5) ? Tìm x biết x + x +1 = 3) B i m i: Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động : Gi i thiệu bảng (4) GVgi i thiệu dụng cụ để khai phơng bậc hai GV gi i thiệu việc sử dụng...
 • 36
 • 94
 • 0

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)
... 7: i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0,498 −2 a) 0,5 ; b) − 17 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II a) ... i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0, 489 a) 0, 49 ; b) − −2 16,3 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II ... Tháng…… Năm 2008 I M Tổ toán - lý Đề kiểm tra tập trung Năm học: 2009-2010 Họ & tên HS:…………………………………………… KIỂM TRA Đ I SỐ-CHƯƠNG I Th i gian: 45 phút Lớp: 9A I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( i m ) Từ câu đến...
 • 5
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lươngKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMPhân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép và xây dựng công nghiệp VNDự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiTrang trại của bé (giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi củng cố số lượng)Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiĐánh giá hoạt động của một số mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường ở tỉnh lạng sơnNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genBài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanThuật toán đơn hình cải biên và ứng dụng giải qui hoạch tuyến tính với ràng buộc suy rộngNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngSmart lecture room for smart campus building automation systemBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài Kiến thức thực hành trong điều trị ARV của bệnh nhân HIV AIDS và một số hoạt động hỗ trợ của cộng đồng tại Trung tâm y tế huyện Từ Liêm, Hà NộiPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập