DAI SO CHUONG I+II CO BAN

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II
... thẳng có phơng tr nh (1), (2) Tìm tọa độ điểm M Câu 2: (3 điểm) Viết phơng tr nh đờng thẳng thỏa mãn điều kiện sau: a) Đi qua điểm A(2;4) song song với đờng thẳng y = 3x +1 b) Cắt tr c tung Oy ... x + x : ( = Điểm Kiểm tra 45 phút - chơngII I Ma tr n đề: Mức độ chuẩn Nhận biết tnkq tl Thông hiểu tnkq tl Vận dụng tnkq tl Đồ thị hàm số y=ax+b (a ) Đờng thẳng song song đờng thẳng cắt tổng ... độ điểm M: Thay giá tri x= -3 vào hai hàm Điểm số (1) (2) Ta có: y = -5 Vậy tọa độ điểm M (-3;-5) a Phơng tr nh đờng thẳng cần tìm có dạng y = ax+b (a 0) đờng thẳng song song với đờng thẳng...
 • 4
 • 101
 • 0

giáo án đại số giải tích 11 bản chuong i II

giáo án đại số giải tích 11 cơ bản chuong i II
... II. Chuẩn bị: *Giáo viên: Giáo án, , thước kẻ, *Học sinh: nắm kiến thức giá trị lượng giác, cơng thức lượng giác học lớp 10 III.Phương pháp: Sử dụng phương pháp g i mở, vấn đáp ;giảng gi i IV Tiến trình ... học tập II. Phương pháp dạy học: Giảng gi i, g i mở,vấn đáp III Đồ dùng dạy học SGK, giáo án, sách tập Trang 14 Gi¸o ¸n § i Sè & Gi i TÝch 11 C¬ B¶n IV Tiến trình học Ổn định lớp(1’) Kiểm tra cũ:(6’) ... B i tập Gi i phương trình cos x = (1) − s in2x TG Hoạt động HS 10’ - HS nêu pp gi i -Hs lên bảng gi i -Hs nắm vững pp gi i khắc phục sai lầm Hoạt động GV -G i HS nêu pp gi i -G i HS lên bảng giải...
 • 56
 • 209
 • 0

Đại số 11.Kiến Thức bản chương 1.

Đại số 11.Kiến Thức cơ bản chương 1.
...  k, k   cosx  1  x    k2, k    Bảng cos góc đặc biệt Góc     0 0 30 45 60 900 cos 1 2 Góc 2 1200 3 1350 5 1500  Góc   2 11.Phương trình tanx=a   Đk: x   k, k   ... Góc 1 https://www.facebook.com/letrungkienmath  450  tan cos   600  tan  1800 Bảng tan góc đặc biệt Bảng cot góc đặc biệt     0 30 45 60 900 3  600  cot  3  450  1  300 ...
 • 2
 • 188
 • 0

Đại số chương I

Đại số chương I
... Lp: Phiếu trả l i câu h i Môn Đ i số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đ i v i câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn ... tròn tơng ứng v i phơng án trả l i Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đ i số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; ... )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im th hm...
 • 3
 • 125
 • 0

Ôn tập chương I-HH bản

Ôn tập chương I-HH cơ bản
... hai điểm Đ B Biến tia không thành tia S C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng không S S D Biến góc thành góc E Biến tam giác thành tam giác Đ F Biến đường tròn thành đường Đ Bảng thống kê tính chất ... Đường tròn (O’;R’) Tia Tia ∆ABC = ∆A ' B ' C ' AB = A’B’ ∠XOY = ∠X ' O ' Y ' R = R’ Tiết 10: Ôn tập chương I Bài 1: Cho lục giác ABCDEF tâm O Hày tìm ảnh tam giác AOF uu ur a/ Qua phép tịnh tiến ... Hãy chọn đáp án câu sau: Làm tập Câu 1: Phép sau gọi phép dời hình: A Phép tịnh tiến B Phép đối xứng trục C Phép quay D Cả ba...
 • 24
 • 190
 • 0

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)
... song song v i BK ,cắt tia AB J Ch/m : AB = AI AJ ? ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ( 20 08 – 2009 ) Đề B I 1: V i giá trò x biểu thức sau xác đònh : a/ 2x + −3x b/ − x + c/ −x x-1 B I : Tính ) − 48 + 20 - ... Tính số đo B đường cao AH ? Chứng minh : BC = ABcos B + AC cos C Gi i ∆ΑHM vuông ? B I : ∆ΑΒC vuông A có BC = 20 cm , AB = 10 cm ) Gi i ∆ΑΒC vuông tính độ d i đường cao AH ) Chứng Minh : tgB sin ... = Chứng minh : HA HB HN ) B I 18 : ∆ΑΒC vuông A có C = 30 , BC = 18 đường cao AH ) ) Tính AB ; CA số đo B ? ) Chứng Minh : cos C sin B = HC BC ) Kẻ AK ; AE vuông góc v i đường phân giác ) )...
 • 10
 • 831
 • 11

chuong I hh co ban

chuong I hh co ban
... niệm kh i đa diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK để nắm kh i niệm +Trả l i: Kh i đa diện i m trong, i m ngo i, miền phần không gian trong,miền ngoàicủa kh i đa diện gi i hạn hình đa +Cách g i đỉnh, ... mặt, i m diện, kể hình đa diện trong, i m kh i đa diện giống cách g i kh i lăng trụ kh i chóp H/s thảo luận + Gi i thiệu cách nhận dạng hình ví dụ kh i đgl kh i đa diện, kh i đa diện kh i kh i ... Ghi bảng +G i ý: +Các nhóm thực theo +Nhận xét: Một kh i đa diện -Chia kh i lập phương thành g i ý giáo viên phân chia hai kh i lăng trụ tam giác thành kh i tứ diện -Chia kh i lăng trụ tam giác...
 • 7
 • 170
 • 1

Trac Nghiem Dai So chuong I

Trac Nghiem Dai So chuong I
... ; B\A Câu 2(2 i m) a) Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;3) N(1;2); Vẽ đường thẳng b) Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+2 Câu 3(3 i m) Cho hàm số ... đồng biến (0;+ ∞ ) b) hàm số nghịch biến R c) hàm số đồng biến R d) hàm số nghịch biến a Câu 21: Cho tập hợp E = { , b} Số tập tập hợp E a) hai; b) ba; c) bốn; d) năm Câu 22 :Toạ độ giao i m parabol ... B\A Câu 2(2 i m) a)Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;2 N(1;4); Vẽ đường thẳng b)Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+1 Câu 3(3 i m) Cho hàm số y= x2-2x+2...
 • 6
 • 147
 • 2

Đại số: Chương I

Đại số: Chương I
... Ngày giảng: Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai 26 I Mục tiêu HS biết ph i hợp kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai Biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán ... mẫu v i biểu thức mẫu nhng tr i dấu GV gi i thiệu biểu thức liên hợp ? Biểu thức liên hợp VD b c biểu thức ? HS 1; ? Hãy cho biết biểu thức liên hợp A + B; A B; A + B ? HS trả l i GV gi i thiệu ... 9A4: 2) Kiểm tra: (5) ? Tìm x biết x + x +1 = 3) B i m i: Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động : Gi i thiệu bảng (4) GVgi i thiệu dụng cụ để khai phơng bậc hai GV gi i thiệu việc sử dụng...
 • 36
 • 91
 • 0

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)
... 7: i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0,498 −2 a) 0,5 ; b) − 17 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II a) ... i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0, 489 a) 0, 49 ; b) − −2 16,3 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II ... Tháng…… Năm 2008 I M Tổ toán - lý Đề kiểm tra tập trung Năm học: 2009-2010 Họ & tên HS:…………………………………………… KIỂM TRA Đ I SỐ-CHƯƠNG I Th i gian: 45 phút Lớp: 9A I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( i m ) Từ câu đến...
 • 5
 • 124
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: TÀI LIỆU bồi DƯỠNG HSG SINH học 11giáo án ngữ văn 7 tự chọnChính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtGiáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtHoàn thiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hộiNâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dùng tin tại Thư viện Trường Đại học Hải DươngNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPhát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch ở làng gốm Bát Tràng Hà Nội.Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữQuản lý hoạt động dạy học tại các trường Trung học cơ sở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam theo tiếp cận phát triển năng lực học sinhQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhBáo cáo thực tập nghành quản lý nhà nướcKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập