DAI SO CHUONG I+II CO BAN

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II
... thẳng có phơng tr nh (1), (2) Tìm tọa độ điểm M Câu 2: (3 điểm) Viết phơng tr nh đờng thẳng thỏa mãn điều kiện sau: a) Đi qua điểm A(2;4) song song với đờng thẳng y = 3x +1 b) Cắt tr c tung Oy ... x + x : ( = Điểm Kiểm tra 45 phút - chơngII I Ma tr n đề: Mức độ chuẩn Nhận biết tnkq tl Thông hiểu tnkq tl Vận dụng tnkq tl Đồ thị hàm số y=ax+b (a ) Đờng thẳng song song đờng thẳng cắt tổng ... độ điểm M: Thay giá tri x= -3 vào hai hàm Điểm số (1) (2) Ta có: y = -5 Vậy tọa độ điểm M (-3;-5) a Phơng tr nh đờng thẳng cần tìm có dạng y = ax+b (a 0) đờng thẳng song song với đờng thẳng...
 • 4
 • 130
 • 0

giáo án đại số giải tích 11 bản chuong i II

giáo án đại số giải tích 11 cơ bản chuong i II
... II. Chuẩn bị: *Giáo viên: Giáo án, , thước kẻ, *Học sinh: nắm kiến thức giá trị lượng giác, cơng thức lượng giác học lớp 10 III.Phương pháp: Sử dụng phương pháp g i mở, vấn đáp ;giảng gi i IV Tiến trình ... học tập II. Phương pháp dạy học: Giảng gi i, g i mở,vấn đáp III Đồ dùng dạy học SGK, giáo án, sách tập Trang 14 Gi¸o ¸n § i Sè & Gi i TÝch 11 C¬ B¶n IV Tiến trình học Ổn định lớp(1’) Kiểm tra cũ:(6’) ... B i tập Gi i phương trình cos x = (1) − s in2x TG Hoạt động HS 10’ - HS nêu pp gi i -Hs lên bảng gi i -Hs nắm vững pp gi i khắc phục sai lầm Hoạt động GV -G i HS nêu pp gi i -G i HS lên bảng giải...
 • 56
 • 235
 • 0

Đại số 11.Kiến Thức bản chương 1.

Đại số 11.Kiến Thức cơ bản chương 1.
...  k, k   cosx  1  x    k2, k    Bảng cos góc đặc biệt Góc     0 0 30 45 60 900 cos 1 2 Góc 2 1200 3 1350 5 1500  Góc   2 11.Phương trình tanx=a   Đk: x   k, k   ... Góc 1 https://www.facebook.com/letrungkienmath  450  tan cos   600  tan  1800 Bảng tan góc đặc biệt Bảng cot góc đặc biệt     0 30 45 60 900 3  600  cot  3  450  1  300 ...
 • 2
 • 290
 • 0

Đại số chương I

Đại số chương I
... Lp: Phiếu trả l i câu h i Môn Đ i số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đ i v i câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn ... tròn tơng ứng v i phơng án trả l i Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đ i số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; ... )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im th hm...
 • 3
 • 149
 • 0

Ôn tập chương I-HH bản

Ôn tập chương I-HH cơ bản
... hai điểm Đ B Biến tia không thành tia S C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng không S S D Biến góc thành góc E Biến tam giác thành tam giác Đ F Biến đường tròn thành đường Đ Bảng thống kê tính chất ... Đường tròn (O’;R’) Tia Tia ∆ABC = ∆A ' B ' C ' AB = A’B’ ∠XOY = ∠X ' O ' Y ' R = R’ Tiết 10: Ôn tập chương I Bài 1: Cho lục giác ABCDEF tâm O Hày tìm ảnh tam giác AOF uu ur a/ Qua phép tịnh tiến ... Hãy chọn đáp án câu sau: Làm tập Câu 1: Phép sau gọi phép dời hình: A Phép tịnh tiến B Phép đối xứng trục C Phép quay D Cả ba...
 • 24
 • 210
 • 0

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)
... song song v i BK ,cắt tia AB J Ch/m : AB = AI AJ ? ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ( 20 08 – 2009 ) Đề B I 1: V i giá trò x biểu thức sau xác đònh : a/ 2x + −3x b/ − x + c/ −x x-1 B I : Tính ) − 48 + 20 - ... Tính số đo B đường cao AH ? Chứng minh : BC = ABcos B + AC cos C Gi i ∆ΑHM vuông ? B I : ∆ΑΒC vuông A có BC = 20 cm , AB = 10 cm ) Gi i ∆ΑΒC vuông tính độ d i đường cao AH ) Chứng Minh : tgB sin ... = Chứng minh : HA HB HN ) B I 18 : ∆ΑΒC vuông A có C = 30 , BC = 18 đường cao AH ) ) Tính AB ; CA số đo B ? ) Chứng Minh : cos C sin B = HC BC ) Kẻ AK ; AE vuông góc v i đường phân giác ) )...
 • 10
 • 866
 • 11

chuong I hh co ban

chuong I hh co ban
... niệm kh i đa diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK để nắm kh i niệm +Trả l i: Kh i đa diện i m trong, i m ngo i, miền phần không gian trong,miền ngoàicủa kh i đa diện gi i hạn hình đa +Cách g i đỉnh, ... mặt, i m diện, kể hình đa diện trong, i m kh i đa diện giống cách g i kh i lăng trụ kh i chóp H/s thảo luận + Gi i thiệu cách nhận dạng hình ví dụ kh i đgl kh i đa diện, kh i đa diện kh i kh i ... Ghi bảng +G i ý: +Các nhóm thực theo +Nhận xét: Một kh i đa diện -Chia kh i lập phương thành g i ý giáo viên phân chia hai kh i lăng trụ tam giác thành kh i tứ diện -Chia kh i lăng trụ tam giác...
 • 7
 • 194
 • 1

Trac Nghiem Dai So chuong I

Trac Nghiem Dai So chuong I
... ; B\A Câu 2(2 i m) a) Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;3) N(1;2); Vẽ đường thẳng b) Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+2 Câu 3(3 i m) Cho hàm số ... đồng biến (0;+ ∞ ) b) hàm số nghịch biến R c) hàm số đồng biến R d) hàm số nghịch biến a Câu 21: Cho tập hợp E = { , b} Số tập tập hợp E a) hai; b) ba; c) bốn; d) năm Câu 22 :Toạ độ giao i m parabol ... B\A Câu 2(2 i m) a)Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;2 N(1;4); Vẽ đường thẳng b)Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+1 Câu 3(3 i m) Cho hàm số y= x2-2x+2...
 • 6
 • 175
 • 2

Đại số: Chương I

Đại số: Chương I
... Ngày giảng: Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai 26 I Mục tiêu HS biết ph i hợp kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai Biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán ... mẫu v i biểu thức mẫu nhng tr i dấu GV gi i thiệu biểu thức liên hợp ? Biểu thức liên hợp VD b c biểu thức ? HS 1; ? Hãy cho biết biểu thức liên hợp A + B; A B; A + B ? HS trả l i GV gi i thiệu ... 9A4: 2) Kiểm tra: (5) ? Tìm x biết x + x +1 = 3) B i m i: Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động : Gi i thiệu bảng (4) GVgi i thiệu dụng cụ để khai phơng bậc hai GV gi i thiệu việc sử dụng...
 • 36
 • 109
 • 0

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)
... 7: i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0,498 −2 a) 0,5 ; b) − 17 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II a) ... i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0, 489 a) 0, 49 ; b) − −2 16,3 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II ... Tháng…… Năm 2008 I M Tổ toán - lý Đề kiểm tra tập trung Năm học: 2009-2010 Họ & tên HS:…………………………………………… KIỂM TRA Đ I SỐ-CHƯƠNG I Th i gian: 45 phút Lớp: 9A I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( i m ) Từ câu đến...
 • 5
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: MUC VON PHAP DINH DOI VOI CAC TO CHUC TIN DUNGChính sách tiền tệ quốc gia châu âu mới nổiTHU HOI GIAY CHUNG NHAN DANG KY KINH DOANHTác động dự trữ dư thừa lên tín dụng trung quốcMẫu đơn xin chuyển nhượng cổ phầnMẫu quyết định về bổ nhiệm cán bộ, công chứctieu luan luat kinh doanhđồ án thép 2 trường đại học kiến trcs hà nộibài tập điều kiển tự động, nguyễn thị phương hàMẫu tờ trìnhĐổi mới công nghệ tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia giai đoạn 2016 2020 luận văn ths chuyên ngành quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệpQuản lý dự án đầu tư xây dựng lưới điện 220500kv tại tổng công ty truyền tải điện quốc giaTiếp nhận và chuyển giao công nghệ truyền tải điện tại tổng công ty truyền tải điện quốc giaImproving the quality of information technology human resources of the viet nam state treasuryEfficiency of development investment and application technology in national power transmission corporationPhát triển nguồn nhân lực tại tập đoàn khách sạn mường thanhDevelopment of retail banking services in vietnam prosperity bank, thang long branchQuality evaluation of investment projects in military joint stock commercial banksVIÊM nướu HOẠI tử lở LOÉTĐIỂN HÌNH HÓA NHÂN VẬT TRONG SÁNG TÁC CỦA TÔ HOÀI SAU NĂM 1945 ( QUA TẬP TRUYỆN TÂY BẮC)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập