Lương hưu và trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Quyết định trợ cấp mai táng phí trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thươn

Quyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần gồm: liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thươn
... người công với cách mạng từ trần chứng nhận Uỷ ban nhân dân cấp Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng thân nhân người công với cách mạng từ trần Quyết định trợ cấp mai táng phí trợ cấp ... trợ cấp lần đối với thân nhân người công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần Số hồ sơ: Văn không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu số 12-TT1-Bản khai thân nhân Văn qui định Thông ... việc thực TTHC :Quyết định hành Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Thân nhân lập khai người công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận vào khai Bước người; chuyển...
 • 4
 • 696
 • 0

Tài liệu Đề nghị giải quyết mai táng phí trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần pdf

Tài liệu Đề nghị giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trần pdf
... sơ người công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng Thành phần hồ sơ Giấy khai tử Uỷ ban nhân dân cấp cấp Bản khai thân nhân người công với cách mạng từ trần chứng nhận Uỷ ban nhân ... tả bước Uỷ ban nhân dân cấp cấp Giấy khai tử đồng thời xác Bước nhận khai thân nhân người công với cách mạng từ trần chuyển phòng Lao độngn Bước Phòng Lao động Thương binh Xã hội lập danh ... Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC:Lập danh sách đề nghị Các bước Tên bước Mô tả bước Uỷ ban nhân dân cấp cấp Giấy khai tử...
 • 3
 • 322
 • 0

Hưởng mai táng phí trợ cấp một lần ppt

Hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần ppt
... báo giảm vào hồ sơ gốc quản lý; định giải chế độ mai táng phí 03 Mô tả bước Tên bước tháng trợ cấp thân nhân người có công từ trần Thân nhân người có công từ trần nhận chế độ mai táng phí Trả ... nơi cư trú để chứng nhận vào khai Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn vào danh sách Xác nhận hồ số người có công hưởng trợ cấp hàng tháng địa sơ phương giấy chứng tử cấp cho thân nhân người có ... tư số mạng (đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần) 07/2006/TT-BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Xuất trình giấy chứng minh nhân dân giấy báo lĩnh tiền trợ cấp Văn qui định...
 • 4
 • 254
 • 0

Xác nhận hồ sơ hưởng mai táng phí trợ cấp một lần potx

Xác nhận hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần potx
... bước Tên bước xác nhận vào khai lập danh sách gửi Phòng lao động Thương Binh Xã hội cấp huyện Hồ Thành phần hồ Bản khai người có công với cách mạng từ trần Giấy khai tử Số hồ sơ: 01 Tên mẫu ... Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản khai thân nhân người có công với cách mạng (đã hưởng trợ cấp lần từ trần) (mẫu số 12B-TT) Văn qui định Thông tư số 07/2006/TTBLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều ... động 61 %; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đẻ họ hưởng trợ cấp; Người có công giúp đỡ cách mạng tặng thưởng Bằng “Có công với nước”, Huân chương kháng chiến Thông tư số 07/2006/TTBLĐTBX...
 • 3
 • 196
 • 0

Giải quyết hồ sơ hưởng mai táng phí trợ cấp một lần trường hợp người có công cách mạng từ trần hưởng trợ cấp hàng tháng pdf

Giải quyết hồ sơ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần trường hợp người có công cách mạng từ trần hưởng trợ cấp hàng tháng pdf
... phần hồ • Bản khai thân nhân người công với cách mạng từ trần chứng nhận Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn (theo mẫu số) • Hồ người công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: ... giảm khả lao động 61%; người hoạt động kháng Thành phần hồ chiến bị nhiễm chất độc hóa học đẻ họ hưởng trợ cấp; người công giúp đỡ cách mạng tặng thưởng Bằng công với nước”, Huân chương ... sáu hàng tuần) - Trường hợp hồ diện, đủ điều kiện lập danh sách Mô tả bước Tên bước kèm theo hồ chuyển Sở Lao động – Thương binh Xã hội thành phố - Trường hợp hồ chưa đầy đủ chưa hợp...
 • 4
 • 214
 • 0

Giải quyết mai táng phí trợ cấp một lần docx

Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần docx
... dân; + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ cán tiếp nhận hướng dẫn lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ Bước Nhận kết giải phận tiếp nhận trả kết Ủy ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong hành ... nhân người có công với cách Thông tư số mạng từ trần có chứng nhận Uỷ ban nhân dân 07/2006/TT- cấp xã (mẫu số 12-TT1) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không BLĐTBX ...
 • 4
 • 188
 • 0

Thực hiện chế độ hưởng mai táng phí trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng từ trần docx

Thực hiện chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng từ trần docx
... thân nhân người công với cách mạng từ trần chứng nhận Uỷ ban nhân dân cấp xã (mẫu số 12-TT1) Hồ sơ người công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng: người hoạt động cách mạng trước ... họ hưởng trợ cấp BLĐTBX Người công giúp đỡ cách mạng tặng thưởng Bằng công với nước”, Huân chương kháng chiến Văn qui định Thông tư số 07/2006/TTBLĐTBX Chưa hưởng chế độ mai táng phí ... ban nhân dân cấp cấp Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Bản khai thân nhân người công với cách Thông tư số mạng từ trần chứng nhận Uỷ ban nhân dân 07/2006/TT- cấp xã (mẫu...
 • 6
 • 346
 • 0

MẪU BẢN KHAI THÂN NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP pptx

MẪU BẢN KHAI THÂN NHÂN Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Nghị định số 11/2011/NĐ-CP pptx
... Ghi rõ tài liệu kèm theo (nếu có): Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên, lý lịch quân nhân, định tuyển dụng, định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, định bổ nhiệm, định điều động, định xuất ngũ, việc, ... KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên đóng dấu) Ghi chú: (1) Ghi rõ hưởng chế độ: Xuất ngũ, việc, thương binh, ... /…… /………… Cấp bậc, chức vụ, đơn vị xuất ngũ, việc: Chế độ hưởng (1): Từ trần ngày: ……/………/………………… QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Từ Đến tháng, tháng, năm năm Cấp bậc,...
 • 3
 • 277
 • 0

Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 doc

Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 doc
... từ ngày 30 tháng năm 1975 trở trước Quyết định trợ cấp lần thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ... phóng dân tộc chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 Số hồ sơ: 03 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu số 11 - Bản khai thân nhân người Thông tư số 07/2006/TT- có công với cách mạng BLĐTBX Yêu ... sau: - Kỷ niệm chương người bị địch bắt đày - Huân chương, Huy chương Kháng chiến; Huân chương, Huy chương Chiến thắng; giấy chứng nhận khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến - Bằng Tổ quốc...
 • 4
 • 216
 • 0

Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính Đảng, thanh niên xung phong doc

Tài liệu Quyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của Đảng và nhà nước – cán bộ viên chức, dân chính Đảng, thanh niên xung phong doc
... Hội đồng xã phường đề nghị Quyết định trợ cấp lần đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chưa sách Đảng Nhà nước Số hồ sơ: Văn không quy định Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để ... duyệt Quyết định trợ cấp lần Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân khai thân nhân Thành phần hồ sơ Biên xác nhận hội nghị liên tịch thôn xóm, biên hội nghị liên tịch Hội đồng xã phường đề nghị Quyết ... UBND cấp xã, phường sở kết Bước xét duyệt Hội đồng sách cấp xã, biên xác nhận hội nghị liên tịch thôn xóm, biên hội nghị liên tịch Hội đồng xã phường đề nghị Bước Bước UBND huyện lập danh sách...
 • 3
 • 223
 • 0

Hưởng trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng Nhà nước pptx

Hưởng trợ cấp một lần đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước pptx
... viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước chiến trường B, C, K khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, gia đình từ ... niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cử vào chiến trường B, C, K chiến trường hưởng sinh hoạt phí sau trở thành người hưởng lương chiến trường từ ngày Thông tư liên tịch số 21/2008 ... xét, xác Nộp, tiếp nhận hồ sơ nhận đề nghị chế độ lần cho nhóm đối tượng; + Tổng hợp danh sách hồ sơ đối tượng Trưởng thôn báo cáo đề nghị Hội Cựu chiến binh họp xét, xác nhận đối tượng; + Tổ chức...
 • 9
 • 197
 • 0

Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 pot

Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 pot
... chuyển Quyết định Phòng Lao động- Thương binh Xã hội chi trả trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân Bản giấy tờ sau - Kỷ niệm chương người bị địch bắt đày - Huân chương, Huy chương Kháng ... Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố Phòng Lao động- Thương binh Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động- Thương binh Xã hội Sở Lao động - Thương binh Xã hội Quyết định trợ cấp Bước hàng ... trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước Bước Người có công với cách mạng thân nhân họ (nếu người có công từ trần) lập thủ tục hồ sơ UBND...
 • 4
 • 196
 • 0

Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp c chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng nhà nước (Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong) pptx

Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp c chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong) pptx
... giải quyết: 30 ngày làm vi c (kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Đối tượng th c hiện: C nhân TTHC yêu c u trả phí, lệ phí: Không Kết vi c th c TTHC: Quyết định hành C c c Mô tả bư c Tên bư c c Đối ... tra thủ t c đưa tổ c ng t c xét Bư c duyệt Tổng hợp trình UBND tỉnh Quyết định, đề nghị Bộ Tài c p kinh phí, Sau đó, chuyển Quyết định Phòng Lao động-Thương binh Xã hội chi trả trợ c p Hồ sơ ... thành phố Mô tả bư c Tên bư c Phòng Lao động – TB&XH huyện, thành phố tiếp nhận hồ sơ, Bư c phối hợp với quan ch c tổ ch c xét duyệt thẩm định, phân loại đối tượng tổng hợp báo c o UBND tỉnh (qua...
 • 5
 • 164
 • 0

Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 pps

Quyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 pps
... chuyển Quyết định Phòng Lao động- Thương binh Xã hội chi trả trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân Bản giấy tờ sau - Kỷ niệm chương người bị địch bắt đày - Huân chương, Huy chương Kháng ... Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố Phòng Lao động- Thương binh Xã hội kiểm tra, lập danh sách gửi Sở Lao động- Thương binh Xã hội Sở Lao động - Thương binh Xã hội Quyết định trợ cấp Bước hàng ... trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Bước Bước Người có công với cách mạng thân nhân họ (nếu người có công từ trần) lập thủ tục hồ sơ UBND...
 • 4
 • 142
 • 0

Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng nhà nước (Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong) pps

Quyết định trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước (Cán bộ viên chức, dân chính đảng, thanh niên xung phong) pps
... xét Bước duyệt Tổng hợp trình UBND tỉnh Quyết định, đề nghị Bộ Tài cấp kinh phí, Sau đó, chuyển Quyết định Phòng Lao động-Thương binh Xã hội chi trả trợ cấp Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá ... quan có kê khai thời gian tham gia chiến trường B,C,K Thành phần hồ sơ Bản trích trình công tác hưởng chế độ có xác nhận quan quản lý hồ sơ, lý lịch Biên xem xét xác nhận đối tượng hội nghị liên ... giải quyết: 30 ngày làm việc (kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Đối...
 • 5
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trợ cấp một lần khi nghỉ hưuquyết định trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng đã từ trầnđiều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưutrợ cấp bhxh 1 lần 1 3 1 trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưutrợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôiquyết định trợ cấp một lần đối đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước nhưng chưa được chính sách của đảng và nhà nướchưởng trợ cấp một lầnquyết định trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động cách mạngđề nghị giải quyết mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trầnquyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộcquyết định trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đàyquyết định trợ cấp mai táng phí đối với thân nhân của người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần đã từ trầnmẫu quyết định về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 1995mẫu quyết định về việc trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạngbản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng trợ cấp một lầnQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông Mỹ Văn-huyện Tam Nông-tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcXây dựng và sử dụng chủ đề dạy học môn Hóa học ở Trung học cơ sở theo tiếp cận tích hợpQuản lý tổ trưởng chuyên môn tại các trường THCS trên địa bàn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giangđể thi thử vào lop 10 trọn toán văn anhBÁO CÁO TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CIENCO VIETNAM600 câu lý THUYẾT vật lí kèm đáp án fb thích học chuiChứng minh protein là nền tảng của sự sốngluận án tốt nghiệp môn vật lý 2016Mau CV don gian mới nhấtCV cua nguoi moi tot nghiepSơ yếu lý lịch mẫu mới nhấtReading book Selections 04 pdfGDP Việt nam nam 2015Đọc điện tâm đồ dễ hơnBai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS CBáo cáo đánh giá tác động khu nhà ở 3100 dân Quận 12Thiết kế mạng DWDM và các giải pháp công nghệQuy họach Quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông – TP Cần ThơOxford practice grammar advanced
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập