Quản lý nhân lực tại kiểm toán nhà nước khu vực II

Quản nhân lực tại kiểm toán nhà nước khu vực II

Quản lý nhân lực tại kiểm toán nhà nước khu vực II
... Nội dung quản nhân lực kiểm toán nhà nước 13 1.2.5 Tiêu chí đánh giá quản nhân lực kiểm toán nhà nước 19 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản nhân lực Kiểm toán Nhà nước ... TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƢỚC KHU VỰC II 3.1 Tổng quan Kiểm toán nhà nƣớc khu vực II 3.1.1 Khái quát trình hình thànhvà phát triển KTNN khu vực II Tên đơn vị: Kiểm toán Nhà nước Khu vực ... chung quản nhân lực kiểm toán nhà nước Chương Phương pháp nghiên cứu Chương Thực trạng quản nhân lực kiểm toán nhà nước khu vực II Chương Định hướng Giải pháp hoàn thiện quản nhân lực Kiểm...
 • 100
 • 81
 • 1

tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực ii

tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực ii
... TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TẠI KTNN KHU VỰC II 2.1 Tổ chức máy Kiểm toán Nhà nước khu vực II 2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ Kiểm toán Nhà nước khu vực II Kiểm toán Nhà nước khu ... định 2.3 Tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực II 2.3.1 Kết công tác kiểm toán NSNN Kiểm toán Nhà nước khu vực II năm 2011-2013 Nhìn chung kết kiểm toán năm ... tổng thể giảm 2.3.2 Thực trạng tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực II Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước sửa đổi bổ sung, việc kiểm toán ngân sách nhà...
 • 109
 • 209
 • 3

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản nhân lực tại ngân hàng nhà nước-phát triển nông thôn huyện Yên Bình.doc.DOC

Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại ngân hàng nhà nước-phát triển nông thôn huyện Yên Bình.doc.DOC
... II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động Chi nhánh NHNN-PTNT huyện Yên Bình Chơng I Phân tích thực trạng công tác quản nhân lực chi nhánh nhnn-ptnt huyện yên ... 17 chơng II Một số giảI pháp nhằm hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động nhnn-ptnt huyện yên bình 18 Hoân thiện công tác tuyển dụng 18 Hoàn thiện công tác nâng cao ... ngơi 1,5 tiếng CHƯƠNG II : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản sử dụng lao động NHNN-PTNT huyện Yên Bình Hoàn thiện công tác tuyển dụng Đẩy mạnh công tác đào tạo tuyển dụng thêm...
 • 33
 • 520
 • 4

hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực iii

hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực iii
... công tác ki m toán ngân sách ñ a phương ñ a bàn khu v c Ki m toán Nhà nư c khu v c VIII qu n lý Ph m vi nghiên c u c a Lu n văn t ch c công tác ki m toán ngân sách c p t nh Ki m toán Nhà nư c khu ... ho t ñ ng 1.2 T CH C CÔNG TÁC KI M TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 1.2.1 Nh ng v n ñ b n v t ch c công tác ki m toán ngân sách ñ a phương T ch c công tác ki m toán ngân sách ñ a phương cách k t qu n ... ngân sách ñ a phương t i KTNN khu v c VIII CHƯƠNG NH NG V N Đ LÝ LU N CƠ B N V KI M TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 1.1 NGÂN SÁCH VÀ VAI TRÒ C A KI M TOÁN NHÀ NƯ C Đ I V I KI M TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG...
 • 13
 • 105
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III
... m toán chi thư ng xuyên ki m toán NSĐP CHƯƠNG II: TH C TR NG T CH C KI M TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN TRONG KI M TOÁN CHI NSĐP T I KTNN KHU V C III 2.1 NHI M V C A KTNN KHU V C III TRONG KI M TOÁN CHI ... CHƯƠNG I: CƠ S LÝ LU N V KI M TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN TRONG KI M TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 1.1 KHÁI QUÁT V NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 1.1.1 Khái ni m ngân sách ñ a phương Theo Lu t NSNN Vi t Nam ... trình ngân sách ph i có khâu: L p d toán ngân sách, ch p hành ngân sách quy t toán ngân sách L p d toán ngân sách trình phân tích ñánh giá kh năng, nhu c u ngu n tài ñ tính toán ñưa d toán kho...
 • 26
 • 84
 • 0

Nâng cao sự hài lòng đối với công việc của kiểm toán viên kiểm toán nhà nước khu vực II

Nâng cao sự hài lòng đối với công việc của kiểm toán viên kiểm toán nhà nước khu vực II
... ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐOÀN NGỌC VĨNH HƯNG NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC II LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH ... hưởng đến hài lòng công việc Kiểm toán viên quan - Cuối cùng, đề xuất số gợi ý sách kiến nghị ban lãnh đạo quan KTNN khu vực II nhằm nâng cao hài lòng công việc cho cán Kiểm toán viên Đối tượng ... thực 32 kiểm toán có 15 kiểm toán NSĐP tỉnh địa bàn, 14 kiểm toán dự án, chuyên đề 03 kiểm toán Tổng công ty nhà nước Các kiểm toán KTNN khu vực II thực năm qua kiểm toán sau thực kiểm toán thường...
 • 124
 • 243
 • 0

Cơ sở luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước

Cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước
... quản 2.Vai trò địa vị pháp Kiểm toán Nhà nớc khu vực: 2.1 Vai trò Kiểm toán Nhà nớc khu vực: Sự đời Kiểm toán Nhà nớc khu vực kết phát triển tất yếu Kiểm toán Nhà nớc Khi mà Kiểm toán Nhà ... trí Kiểm toán Nhà nớc khu vực: 1.Nội dung chất Kiểm toán Nhà nớc khu vực: 1.1 .Kiểm toán Nhà nớc Kiểm toán Nhà nớc khu vực: Trên giới đời quan Kiểm toán Nhà nớc nhu cầu đòi hỏi khách quan việc kiểm ... hình tổ chức Kiểm toán Nhà nớc khu vực theo chế Bang Theo mô hình tổ chức , Bang có hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nớc giống nh hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nớc Liên bang Đặc trng Kiểm toán Nhà...
 • 36
 • 334
 • 6

nâng cao năng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực 2

nâng cao năng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực 2
... 1.3.1 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò đội ngũ công chức Kiểm toán viên nhà nước 14 1.3 .2 Năng lực đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước 15 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực đội ngũ công chức Kiểm ... lực đội ngũ công chức; - Chương 2: Thực trạng lực đội ngũ công chức KTNN khu vực II; - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao lực đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước Khu vực II NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ... Nhà nước Khu vực II 35 2. 1.5 Kết kiểm toán KTNN khu vực II giai đoạn 20 08 -20 12 36 2. 2 Thực trạng nguồn nhân lực Kiểm toán Nhà nước khu vực II 41 2. 2.1 Thực trạng lực đội ngũ công chức theo...
 • 95
 • 348
 • 4

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX
... Đoàn kiểm toán ký ghi rõ họ tên; Kiểm toán trởng KTNN khu vực IX đợc Tổng KTNN ủy quyền ký BCKT BCKT trớc hết đợc gửi đơn vị đợc kiểm toán cấp đơn vị đợc kiểm toán nhằm thức thông báo kết kiểm toán ... bao gồm: Kiểm toán trởng, Phó kiểm toán trởng đơn vị, lãnh đạo đoàn kiểm toán, tổ soạn thảo báo cáo, tổ trởng tổ kiểm toán Trong trờng hợp cần thiết, Kiểm toán trởng mời thêm kiểm toán viên khác ... không đảm bảo chất lợng, không phản ánh thực trạng quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản, nguồn vốn Nhà nớc đơn vị đợc kiểm toán Ngay từ tiến hành kiểm toán, trình đạo thực kế hoạch kiểm toán đợc Tổng...
 • 92
 • 165
 • 0

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1
... nghiệp thu CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 1. 1 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp thu 1. 1 .1 Đơn vị nghiệp thu 1. 1 .1. 1 Khái niệm: Ở nước ta, ... Chương 1: Lý luận chung hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp thu Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp thu Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp ... đạt kiểm toán đơn vị nghiệp thu 70 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU 75 3 .1 Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đơn vị nghiệp...
 • 99
 • 194
 • 0

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)
... tài Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực II lựa chọn để nghiên cứu nhằm đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực (QTNNL) Công ty xăng dầu ... luận Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực CT xăng dầu Khu vực II Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty xăng ... pháp hoàn thiện công tác QTNNL Công ty góp phần công sức nhỏ bé vào phát triển Công ty Tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực II TNHH MTV (Petrolimex...
 • 121
 • 302
 • 2

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán nhà nước khu vực 1

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán nhà nước khu vực 1
... nghiệp thu Chương 1: Lý luận chung hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp thu 1. 1 Đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp thu 1. 1 .1 Đơn vị nghiệp thu 1. 1 .1. 1 Khái niệm: Đơn vị nghiệp thu ... Chương 1: Lý luận chung hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp thu Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp thu Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp ... chung hoạt động kiểm toán đơn vị nghiệp thu Nghiên cứu đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp thu hệ thống NSNN Đánh giá thực trạng hoạt động đơn vị nghiệp thu thực trạng kiểm toán đơn vị nghiệp...
 • 17
 • 139
 • 0

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực II (Petrolimex Sài Gòn)
... luận Quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực CT xăng dầu Khu vực II Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty xăng ... phát triển Công ty Tác giả chọn đề tài Hoàn thiện công tác (1999); Bùi Văn Cảnh (2004), Quản trị nguồn nhân lực công ty tư vấn xây dựng quản trị nguồn nhân lực Công ty xăng dầu khu vực II TNHH ... doanh xăng dầu mạnh động hàng đầu  Tầm nhìn Công ty xăng dầu khu vực II Công ty hàng đầu, chuyên nghiệp kinh (Nguồn: Công ty xăng dầu khu vực II) Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty doanh xăng dầu...
 • 61
 • 122
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện

Hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện
... đến hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán toán thu - chi ngân sách huyện KTNN khu vực III 9 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC ... 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III 2.2.1 Nội dung kiểm toán toán thu - chi ngân sách huyện Kiểm toán Nhà nước khu vực III ... KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KTNN KHU VỰC III 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH HUYỆN TẠI KTNN KHU VỰC III 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện...
 • 26
 • 499
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các nhân tố của năng lực công chức ảnh hưởng đến kết quả kiểm toán nhà nước khu vực iihệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực iiđánh giá thực trạng năng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực iinăng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực iicủa kiểm toán nhà nước khu vực iitên đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực iichức năng nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm toán nhà nước khu vực iinhung giai phap xay dung qui trinh tiep nhan xu ly su dung va luu tru cong van hanh chinh trong dieu kien tin hoc hoa quan ly hanh chinh cua kiem toan nha nuockiểm toán nhà nước khu vực miền trung tây nguyênkiểm toán nhà nước khu vực 13kiểm toán nhà nước khu vực 1kiểm toán nhà nước khu vực 4tham luận công tác quản lý nhân lực tài chínhnhững thành công và tồn tại của công tác quản lý nhân lực tại công ty1những điểm mạnh của công tác quản lý nhân lực tại công tyCân bằng tải cho 02 động cơ xoay chiều nối cứng trục, chung tảiQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN CÓ KÈM ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MỚI NHẤTAn ninh thông tin cho sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh thái nguyênXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửSố cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasbộ đề thi thử tốt nghiệp toánNghiên cứu thu hồi amoni và photphat trong nước tiểu dưới dạng cấu trúc struviteA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkTác động của đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiCustomer emotion recognition through facial expressionĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN HỆ QTCSDL SQL SERVERPhân chia tải cho 02 động cơ xoay chiều làm việc song song nối cứng trụcĐề kiểm tra sql server 1Nghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủyBAO bì SINH học CHÍNH THỨC pdfXây dựng Website giới thiệu Khoa Thương Mại Điện TửNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập