Phát triển nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh bắc giang đến năm 2020

Phát triển nhân lực điều dưỡng tại các sở y tế công lập tỉnh bắc giang đến năm 2020

Phát triển nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh bắc giang đến năm 2020
... đánh giá lực Điều Dưỡng 61 4.4 Mục tiêu phát triển nhân lực y tế tỉnh Bắc Giang 63 4.5.Giải pháp cho phát triển nhân lực Điều dưỡng sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 ... nhằm phát triển nhân lực ĐD sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 *Nhiệm vụ: - Làm rõ sở lý luận chung Phát triển nhân lực ĐD - Phân tích thực trạng phát triển nhân lực ĐD sở y tế công lập ... sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 làm đề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế *Câu hỏi nghiên cứu luận văn: Làm để phát triển nhân lực ĐD sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020...
 • 92
 • 115
 • 2

Phát triển nhân lực điều dưỡng tại các sở y tế công lập tỉnh bắc giang đến năm 2020

Phát triển nhân lực điều dưỡng tại các cơ sở y tế công lập tỉnh bắc giang đến năm 2020
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ ĐẮC PHƯƠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN ... 4.5.Giải pháp cho phát triển nhân lực Điều dưỡng sở y tế công lập tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 4.5.1.Nhóm giải pháp để đảm bảo nhân lực Điều dưỡng có quy mô cấu phù hợp ... Nguyên nhân vấn đề: mức độ hài lòng thấp tình trạng tăng ca phổ biến Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH BẮC GIANG...
 • 13
 • 25
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tại các sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi

Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh quảng ngãi
... SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG NGÃI 67 2.1 Tổng quan hệ thống sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 67 2.1.1 Hệ thống sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 67 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ sở y tế ... tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 70 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 73 2.1.4 Công tác quản lý tài sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 75 2.2 Thực trạng tổ chức công ... Quan điểm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 135 3.3 Giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi 138...
 • 20
 • 65
 • 0

Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các sở y tế công lập, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Cấp phát thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
... hỗ trợ UBND cấp làm thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em tuổi Tiếp nhận, lập danh sách - Uỷ ban nhân dân cấp lập danh sách trẻ em cấp Thẻ khám chữa bệnh - ... bước chuyên dụng , cấp số định danh cho trẻ em cấp thẻ lần đầu - Sau nhập đủ thông tin, phòng LĐTBXH in Thẻ chuyển Thẻ in đến UBND cấp Khi nhận Thẻ in UBND cấp kiểm tra thông tin thẻ , ký ... (lần đâu), cấp lại đổi 29/2008/TT- thẻ khám bệnh, chữa bệnh BLĐTBX Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Trẻ em tuổi( chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ng y cấp Thẻ khám cữa bệnh) Văn...
 • 4
 • 254
 • 0

Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các sở y tế công lập, thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã

Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập, thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã
... khám chữa bệnh chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp đổi thẻ /phương ký tên, đóng dấu để tiến hành đổi Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em Hồ sơ Thành phần hồ sơ -Gi y khai sinh -Xác nhận thôn/xóm ban quản ... ban nhân dân cấp nơi thường trú Khai báo đổi Thẻ khám chữa bệnh kèm theo thông tin thẻ thẻ cũ - Trường hợp trẻ em thay đổi nơi cư trú cha mẹ , người giám hộ đề nghị UBND cấp nơi đến đổi thẻ ... vào Thẻ khám chữa bệnh chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp ký tên, đóng dấu Phòng LĐTBXH kiểm tra , xác định số Thẻ với số Kiểm tra , Thẻ cấp lần đàu , điền đ y đủ thông tin vào Thẻ giải khám chữa...
 • 5
 • 241
 • 0

Tài liệu Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các sở y tế công lập , thuộc thẩm quyền thực hiện UBND xã ppt

Tài liệu Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập , thuộc thẩm quyền thực hiện UBND xã ppt
... tuổi y u cầu cấp (lần đâu ), cấp lại đổi 29/2008/TT- thẻ khám bệnh, chữa bệnh BLĐTBX Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Trẻ em tuổi( chưa đủ 72 tháng tuổi tính đến ng y cấp Thẻ khám ... đầu , điền đ y đủ thông tin vào lạiThẻ Thẻ khám chữa bệnh chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp ký tên , đóng dấu để tiến hành cấp lại Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Gi y khai ... việc thực TTHC :Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước -Những trường hợp bị thẻ khám chữa bênh Cha, m , người giám hộ đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp Khai báo cấp lại thẻ khám chữa bệnh , nêu lý bị , nơi...
 • 4
 • 246
 • 0

Cấp lại, đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các sở y tế công lập pdf

Cấp lại, đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập pdf
... cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ Số hồ sơ: 01 (bộ) Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Trường hợp bị Thẻ khám chữa bệnh cha, mẹ, người giám hộ đề nghị y ... phường cấp lại Thẻ khám chữa bệnh, nêu lý mất, nơi cấp chịu trách nhiệm việc khai báo mình; - Trường hợp Thẻ khám chữa bệnh bị rách nát; thông tin ghi Thẻ không đọc được; thông tin thay đổi so ... so với thông tin ghi Thẻ cha, mẹ, người giám hộ đề nghị y ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú đổi Thẻ khám chữa bệnh kèm theo thông tin Thẻ cũ; - Trường hợp trẻ em thay đổi nơi thường trú cha,...
 • 4
 • 282
 • 0

Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các sở y tế công lập ppsx

Cấp Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập ppsx
... TTHC y u cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Thẻ Các bước Mô tả bước Tên bước Bước Chuẩn bị đ y đủ hồ sơ theo quy định Nộp phận tiếp nhận trả kết hồ sơ y ban nhân dân phường ... (bộ) Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Đối với trẻ em tuổi không đăng ký thường trú xã/phường/thị trấn sinh sống địa bàn xã/phường/thị trấn gi y khai sinh phải có gi y ... xác nhận thôn/ xóm Ban quản lý khu dân cư thường trú thôn/xóm khu dân cư để làm cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em Thông tư số 29/2008/TTBLĐTBX ...
 • 4
 • 152
 • 0

Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các sở y aĐổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các sở y tế công lập (cho trẻ em dưới 6 tuổi)tế công pdf

Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y aĐổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập (cho trẻ em dưới 6 tuổi)tế công pdf
... TTHC: Thẻ Cấp sổ ưu đãi Các bước Mô tả bước Tên bước Công dân có y u cầu đề nghị đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh (cho trẻ em tuổi) trả tiền sở y tế công lập nộp hồ sơ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết ... đ y đủ Bước 1: hợp lệ gi y tờ: + Trường hợp hồ sơ đ y đủ, hợp lệ tiếp nhận hồ sơ, ghi biên nhận; + Trường hợp hồ sơ chưa đ y đủ chưa hợp lệ hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ Bước 2: Đến ng y ... Bước 2: Đến ng y trả kết theo biên nhận; công dân đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND cấp xã để nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản Hộ (hoặc KT3); Bản Gi y khai sinh trẻ Thẻ củ (nếu có)...
 • 3
 • 131
 • 0

Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các sở y tế công lập (cho trẻ em dưới 6 tuổi) ppsx

Cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập (cho trẻ em dưới 6 tuổi) ppsx
... TTHC: Thẻ Cấp sổ ưu đãi Các bước Mô tả bước Tên bước Công dân có y u cầu đề nghị cấp lại Thẻ khám bệnh, chữa bệnh (cho trẻ em tuổi) trả tiền sở y tế công lập nộp hồ sơ phận tiếp nhận hồ sơ trả ... Bước 2: Đến ng y trả kết theo biên nhận; công dân đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND cấp xã để nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản Hộ (hoặc KT3); Bản Gi y khai sinh trẻ Thẻ củ (nếu có) ... UBND cấp xã; Cán thụ lý hồ sơ kiểm tra tính đ y đủ Bước 1: hợp lệ gi y tờ: + Trường hợp hồ sơ đ y đủ, hợp lệ tiếp nhận hồ sơ ghi biên nhận; + Trường hợp hồ sơ chưa đ y đủ chưa hợp lệ hướng dẫn công...
 • 3
 • 103
 • 0

Những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại các sở y tế công lập

Những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế công lập
... dòch vụ cần thiết cho NKT chưa đ y đủ cán y tế xã 3.2 Cung cấp dòch vụ y tế cần thiết cho người khuyết tật sở y tế - Tại tuyến tỉnh Các cán Sở Y tế vấn thống công tác phát phân loại khuyết tật ... sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn Do đó, tiến hành nghiên cứu: "Những tồn hệ thống cung cấp dòch vụ PHCN cho NKT sở y tế công lập số điểm dân cư vùng đồng sông Hồng để tìm hiểu rõ tồn hệ thống ... khăn nên công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng chưa quan tâm thực [3] Hiện nay, dòch vụ PHCN phần lớn cung cấp hai hệ thống y tế tư nhân sở y tế công lập Do sách tăng cường mạng lưới y tế tư nhân...
 • 5
 • 120
 • 0

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐẾN KHÁM CHỮA BỆNH TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LAI VUNG TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2014
... Đánh giá hài lòng người dân đến khám chữa bệnh sở y tế công lập địa bàn huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp năm 2014 Mục tiêu chung nghiên cứu là: Đánh giá hài lòng bệnh nhân thân nhân bệnh nhân đến ... BHYT toàn dân; Xuất phát từ vấn đề tiến hành đề tài: Đánh giá hài lòng người dân đến khám chữa bệnh sở y tế công lập địa bàn huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp năm 2014 nhằm xác định mức độ hài lòng ... cán y tế Bác sĩ khám chữa bệnh Tỷ lệ hài lòng bệnh nhân thân nhân bệnh nhân đến khám chữa bệnh cở sở y tế công lập địa bàn Hyện năm 2014 56.3%, cao so với kết nghiên cứu số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm...
 • 66
 • 114
 • 0

Thực trạng nguồn nhân lực tại các sở Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng nguồn nhân lực tại các cơ sở Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên
... cán sở y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên Xác định nhu cầu nhân lực sở y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 3 Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm quản lý nhân lực y tế dự phòng ... 87,8%) Các tỉnh khu vực Đông bắc có 5,7% 0,4% 3.2 Thực trạng cán y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên 3.2.1 Số lượng cán y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên Bảng 3.4 Cán y tế dự phòng toàn tỉnh theo tuyến ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC VŨ THỊ THANH HOA THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Y học dƣ phòng Mã số : CH 60 72...
 • 83
 • 459
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc giang đến năm 2020kiểm soát rủi ro tại các cơ sở y tếmô tả một số yếu tố nguy cơ loãng xương ở nam giới từ 60 tuổi trở lên đến khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn hà nội năm 2012 và 2013hiện nay nhóm đã tiến hành khảo sát tại các cơ sở y tế như saumục tiêu đầu tư phát triển của tỉnh bắc giang đến năm 2020kcb lt 6t tai co so y te cong laptrò của giáo dục lý luận chính trị trong việc hình thành và phát triển nhân cách của sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh phú thọcầu nhân lực để đáp ứng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến 20309 nguyên tắt phát trển triển bền vững cac khu cong nghiep tinh ninh binh den nam 2020thực trạng các cơ sở y tế tư nhân tại tỉnh bắc giangphát triển các ngành dịch vụ của bắc giang đến năm 2020 hãy đến ngay các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời bệnh lây truyền qua đường tình dục khinhân lực công nghệ thông tin trong các cơ sở y tếbiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh giai đoạn 20132020luận văn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh quảng trị đến năm 2020Xây dựng trò chơi spiderhunter cho điện thoại di động trên nền hệ điều hành androidĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAMde cuong trac nghiem on tap lich su 11 ky IILUAN VAN giám hộ cho người chưa thành niên một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiệnNhững vấn đề lý luận và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tếĐề tài Nghiên cứu Năng lượng thủy triềuQĐ 24 2014 qđ CS ho tro PTDLMNĐề ôn tập toán 12 năm học 2017 trường thpt bùi thị xuânHDSD may do on phan tich dai tan CEL 63xTIỀM NĂNG KINH DOANH CỦA THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ NĂM 2017KH khai truong SPDL nam 2017 hienĐọc tin trên nền tảng AndroiThe Story of an Hour EssayNghiên cứu một số thuật toán tìm kiếm google, thúc đẩy marketing online và nâng rank cho các website thương mại điện tửThiết kế và chế tạo hệ thống đóng mở cửa tự động sử dụng công nghệ RFIDMột số giait pháp kết nối mạng cho giao thông thông minh và ứng dụng kết nối mạngbluetooth 140603041636 phpapp01(KHTN)HD ôn tập nhanh kỳ thi THPTQG 2017, thủ thuật giải nhanh đề thi trắc nghiệm tổ hợp KHTN, Trịnh Minh TiệpNghiên cứu hộp số toyora 4GR FSE và ứng dụng trong xây dựng bài thực hành về hệ thống truyền động ô tôỔn định tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập