Câu hỏi và lời giải môn kế toán ngân hàng

Đề thi bài giải môn kế toán ngân hàng IUH

Đề thi và bài giải môn kế toán ngân hàng IUH
... Bài giải Câu 1: Ghi nhân doanh thu chi phí theo nguyên tắc phù hợp “ ghi nhận khoảng doanh thu phải ghi nhận khoảng chi phí tương ứng” Ví dụ: doanh thu từ bán hàng hóa sản xuất ... từ bán hàng hóa sản xuất Gồm chi phí : chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, chi phí bán hàng, Câu 2: ĐƠN VỊ TÍNH : triệu đồng a) Nợ 1011 : Có 5012 : 200 200 b) Nợ 1011 : 120/24+120/24(24-5)*1%=6...
 • 4
 • 902
 • 15

CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
... TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Câu hỏi: Đối tượng áp dụng kế toán Hành nghiệp? Trình bày đối tượng kế toán hành nghiệp? Phân tích nhiệm vụ kế toán hành nghiệp? Trình bày nội dung công tác kế toán ... toán hành nghiệp? Trình bày hiểu biết kỳ kế toán? Kỳ kế toán kế toán hành nghiệp? Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán hành nghiệp? 10 Trình bày khái niệm, nội dung bản, nguyên tắc lập chứng từ kế toán ... toán hành nghiệp? Trình bày tổ chức công tác kế toán hành nghiệp? Trình bày số cách phân loại kế toán chủ yếu theo Luật kế toán hành (Áp dụng kế toán Nhà nước)? Trình bày nguyên tắc tổ chức kế toán...
 • 50
 • 1,577
 • 10

CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
... TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Câu hỏi: Đối tượng áp dụng kế toán Hành nghiệp? Trình bày đối tượng kế toán hành nghiệp? Phân tích nhiệm vụ kế toán hành nghiệp? Trình bày nội dung công tác kế toán ... toán hành nghiệp? Trình bày hiểu biết kỳ kế toán? Kỳ kế toán kế toán hành nghiệp? Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán hành nghiệp? 10 Trình bày khái niệm, nội dung bản, nguyên tắc lập chứng từ kế toán ... toán hành nghiệp? Trình bày tổ chức công tác kế toán hành nghiệp? Trình bày số cách phân loại kế toán chủ yếu theo Luật kế toán hành (Áp dụng kế toán Nhà nước)? Trình bày nguyên tắc tổ chức kế toán...
 • 50
 • 5,356
 • 16

một số bài tập lời giải môn kế toán

một số bài tập và lời giải môn kế toán
... Tổng số tiền phải toán PV1 = 150 + 10= 160 trđ BĐ 2: Số tiền phải toán ngay: 85 trđ Số tiền trả năm sau: 85trđ Tổng số tiền phải toán ngay: PV2 = 85+ 85/(1+8%) = 163.70 BĐ 3: Tổng số tiền phải toán ... 2/(100-2)*360/(40-15)=29.38% Bài 6: 1,Chi phí giao dịch toán vào ngày thứ 70 360 x = 18.55% 100 − 70 − 10 2,Chi phí giao dịch toán vào ngày thứ 60 360 x = 22.26% 100 − 60 − 10 Bài 7: BĐ BĐ BĐ 160 85 ... 3.40 3.92 4.52 5.21 20.00 17.05 13.65 9.72 5.21 0.00 Bài : Lãi suất trả hàng quý: 8%:4=2% 1.Tổng số tiền mà công ty phải trả vào kỳ 11 chưa toán 10 kỳ trước 10 10 t t ∑ ( + r) + 20 = 20 × ∑ (...
 • 10
 • 817
 • 0

bộ câu hỏi lời giải môn cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

bộ câu hỏi và lời giải môn cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử
... đo Các hệ thống đo? Một hệ thống đo lường đơn vị đo lường dùng để đo lường đại lượng vật lý Bộ đơn vị đo lường chứa đơn vị bản, tất đơn vị đo lường khác suy từ đơn vị Các phương pháp đo? Pp đo ... pháp đo lường để đại đo? đo cách thức thực trình xác định tham số đặc tính lượng cần đo Thiết bị đo? Thiết bị đo phương tiện kĩ thuật để thực phép đo, có chức biến đổi tín hiệu mang thông tin đo ... Gồm: Phương tiện đo đơn giản: Mẫu, thiết bị so sánh, chuyển đổi đo lường Phương tiện đo phức tạp: Máy đo (dụng cụ đo) , thiết bị đo tổng hợp hệ thống thông tin đo lường …Mẫu pt đo dùng để lại đại...
 • 26
 • 3,786
 • 33

BỘ CÂU HỎI LỜI GIẢI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

BỘ CÂU HỎI VÀ LỜI GIẢI MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... phần nhỏ tiền Để đo giá trị tiền phải có vị tức giá trị tiền phải xác định vàng, bạc - Khi giá trị hàng hóa biểu vàng, bạc, tiền giá trị hàng hóa Giá trị sở giá Tuy nhiên giá trị giá có không ăn ... trường II Chính sách nhà nước tác động đến nông nghiệp nông thôn Chính sách ruộng đất Chính sách đầu tư Chính sách thuế Chính sách KHCN Chính sách giá sản lượng Chính sách tín dụng Chính sách ... thuẫn giá trị sử dụng giá trị: nghĩa người SX hàng hóa SX giá trị sử dụng định họ không cần giá trị sử dụng này, họ cần giá trị Ngược lại, phía người mua cần giá trị sử dụng, để có giá trị sử dụng...
 • 40
 • 2,633
 • 4

Câu hỏi lời giải môn pháp luật đại cương pdf

Câu hỏi và lời giải môn pháp luật đại cương pdf
... đây: […] Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh”; Điều 85 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật 2008 Thẩm quyền giải thích luật, pháp lệnh “Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật, pháp lệnh ... (hậu bất lợi) Năng lực chịu trách nhiệm pháp Câu So sánh văn quy phạm pháp luật văn áp dụng pháp luật Trả lời: Văn quy phạm pháp luật Văn áp dụng pháp luật Khái niệm Giống - Chủ thể ban hành ... diểm pháp luật Nêu giông khác mối quan hệ đạo dức pháp luật TL: Pháp luật giống nhà nước tồn xã hội có già cấp Pháp luật ai, dai vị lợi ích giai cấp thể chất giai cấp đề lên thành luật Pháp luật...
 • 14
 • 3,486
 • 92

CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
... TÁC KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Câu hỏi: Đối tượng áp dụng kế toán Hành nghiệp? Trình bày đối tượng kế toán hành nghiệp? Phân tích nhiệm vụ kế toán hành nghiệp? Trình bày nội dung công tác kế toán ... toán hành nghiệp? Trình bày hiểu biết kỳ kế toán? Kỳ kế toán kế toán hành nghiệp? Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán hành nghiệp? 10 Trình bày khái niệm, nội dung bản, nguyên tắc lập chứng từ kế toán ... toán hành nghiệp? Trình bày tổ chức công tác kế toán hành nghiệp? Trình bày số cách phân loại kế toán chủ yếu theo Luật kế toán hành (Áp dụng kế toán Nhà nước)? Trình bày nguyên tắc tổ chức kế toán...
 • 76
 • 3,050
 • 0

Một số câu hỏi đáp án môn Tiền Tệ Ngân Hàng pdf

Một số câu hỏi và đáp án môn Tiền Tệ Ngân Hàng pdf
... thống ngân hàng Trong đó, NHTW phát hành tiền, ngân hàng ngân hàng, ngân hàng phủ, thực chức quản lý Nhà nước hoạt động tiền tệ ngân hàng phạm vi quốc gia Chức kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng ... tin nộp vào ngân hàng hồn trả vàng CÂU Bút tệ gì? Trình bày lợi việc lưu thơng tiền hình thái bút tệ Bút tệ ( tiền ghi sổ) Là tiền tệ phi vật chất, tồn hình thức số, ghi tài khoản ngân hàng -3- ... Dự trữ bắt Số gia tăng tiền Ngân hàng gửi dụng buộc 10tr 9tr 1tr Ngân hàng A tr tr 8,1 0,9tr Ngân hàng B tr tr 8,1 7,19 0,81tr Ngân hàng C ……… …… …… Các ngân hàng Tổng số gia tăng tiền gửi Sn...
 • 73
 • 547
 • 2

CÁC CÂU HỎI BÀI TẬP MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... khách hàng ngân hàng, tiền ký quỹ Áp dụng phổ biến Áp dụng phổ biến Câu 13 Ý nghĩa nghiệp vụ huy động vốn NHTM: Nghiệp vụ huy động vốn không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho ngân hàng nghiệp vụ ... đoạn khách hàng trả tiến thấp lãi suất lúc ngân hàng cho khách hàng vay khách hàng trả tiền ngân hàng tính lãi phạt khoản vay 8/ Giới thiệu sản phẩm tiền gửi cùa ngân hàng thưong mại thời gian ... nhuận trực tiếp cho ngân hàng nghiệp vụ quan trọng Không có nghiệp vụ xem hoạt động ngân hàng thương mại Trong nghiệp vụ này, ngân hàng sử dụng biện pháp công cụ cần thiế mà luật pháp cho phép...
 • 77
 • 549
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán ngân hàng

Câu hỏi trắc nghiệm vị trí kế toán ngân hàng
... có thẩm quyền d Chấp nhận yêu cầu KH nộp phí hết giao dịch 14 Kế toán hạch toán sai qh đối ứng tài khoản đến hôm sau phát nhầm, kế toán áp dụng phương pháp để sửa đổi a Phương pháp cải b Phương ... đòi xử lý quỹ dự phòng RRTD hạch toán vào TK: a Tăng thu nhập bất thường b Tăng quỹ dự phòng c Giảm chi phí trích d Tăng Khấu hao TSCĐ 20 Những đối tượng kế toán cần ghi nhận huy động vốn là: ... Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả gửi tờ tiền lên NH cấp để giám định, thông báo cho KH biết kết d Lập biên bản, tạm thu tờ tiền nghi giả giải thích cho KH biết nguyên nhân 17 KH đến NH để...
 • 3
 • 99
 • 0

Câu hỏi đáp án môn tiền tệ ngân hàng

Câu hỏi và đáp án môn tiền tệ ngân hàng
... Ta có: - RETA=11% - δA= 2% - RETB=17,4% Lợi nhận Chứng khoán A (%) 10 12 14 Lợi nhận Chứng khoán B (%) 24 16 12 17 Lợi nhận Chứng khoán C (%) 16 10 12 - δB= 4.18% - RETC=10,6% - δC= 3.26% Từ ... = 24% Bạn đầu tư vào danh mục đầu tư nếu: a Bạn người ưa mạo hiểm b Bạn người không thích mạo hiểm Bài tập 10 Có danh mục tài sản sau: Xác xuất 20 30 30 20 Lợi nhận Chứng khoán A (%) 10 12 14 ... khoán B (%) 24 16 12 17 Nếu ta có danh mục đầu tư sau: - Danh mục 1: 50% tài sản A 50% tài sản B - Danh mục 2: 50% tài sản B 50% tài sản C - Danh mục 3: 50% tài sản A 50% tài sản C Bạn đầu tư vào...
 • 5
 • 106
 • 0

câu hỏi lời giải chi tiết ôn thi đại môn vật lý dành cho ôn thi đại học cao đẳng 2015

câu hỏi và lời giải chi tiết ôn thi đại môn vật lý dành cho ôn thi đại học và cao đẳng 2015
... tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay có độ lớn 0,4 T Từ thông cực đại qua khung dây là: A 1, 2.10−3 W b B 4, 8.10−3 W b C 2, 4.10−3 W b D 0, 6.10−3 W b Lời giải Từ thông cực đại qua khung dây ... sáng đỏ Lời giải Ánh sáng đỏ có bước sóng lớn chân không, thuộc dãy Chọn D Câu 29: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g lò xo có độ cứng 40 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Vật nhỏ ... s D 0, 125 s Lời giải T Thời gian ngắn vật có gia tốc có độ lớn nửa độ lớn gia tốc cực đại = 0, 083s Chọn A 14 Câu 38: Giả sử vệ tinh dùng truyền thông đứng yên so với mặt đất độ cao xác định...
 • 19
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập và lời giải môn kế toán ngân hàngbài tập có lời giải môn kế toán ngân hàngbài tập và bài giải môn kế toán ngân hàngđề thi và bài giải môn kế toán ngân hàngbài tập và lời giải môn kế toán quản trịcâu hỏi và đáp án môn kế toán tài chínhGiáo án lớp chồi chủ đề cây lương thựcHình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư và Le Clézio (LV thạc sĩ)PHRASAL VERBS Studying with JoyceMạch điều khiển quạt làm mát 3Useful book about stress testing in the banking systemHoàn thiện kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại KBNN huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Kỹ thuật biến đổi tâm tỷ cự và ứng dụng vào giải toán (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp pregnan và một số dẫn xuất của chúng từ 9a hydroxy androstendion (LV thạc sĩ)CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG OXI hóa – KHỬ2000 Từ vựng thi TOPIK thường gặpBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽBảng tính cống hộp 2x2m kèm theo bản vẽĐóng góp của lê lợi trong khởi nghĩa lam sơn 1418 – 1427Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn khoThực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhThực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhNghiên cứu cấu trúc tổ thành của trạng thái rừng giàu ở huyện bố trạch phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừngGiá trị của truyền thông tôn giáo trong điều kiện đa dạng tôn giáo tại việt nam hiện nay từ góc nhìn xã hội học
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập