Đề thi thử PTTH của sở GD TỈNH NAM ĐỊNH

đề thi thử tn thpt môn hóa tỉnh nam định

đề thi thử tn thpt môn hóa tỉnh nam định
... K2Cr2O7 D CrO3 Câu 27: Chất chứa liên kết cộng hóa trị phân cực A N2 B HCl C Cl2 D NaCl Câu 28: Nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl, xảy trình ăn mòn điện hóa học Bán phản ứng xảy anot A Cu → Cu2+ ... B Trong phân tử amin, số nguyên tử hiđro số nguyên dương lẻ C Trong thành phần hợp chất hữu cơ, thi t có nguyên tố cacbon hiđro D Hiđrocacbon có công thức chung CnH2n-2 ankin Câu 20: Khi cho Fe ... sau chất điện li? A C6H12O6 (glucozơ) B HCl C Cacbon D Photpho C NaHCO3 D NaOH Câu 16: Cho cân hóa học sau: ∆Hpư = -92 kJ Tác động làm cân dịch chuyển theo chiều thuận A Tăng lượng NH3 B Tăng...
 • 6
 • 245
 • 0

Các cơ chế cách li (có đáp án) - Đề thi trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế

Các cơ chế cách li (có đáp án) - Đề thi trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế
... khác Cách li sinh sản Cách li sinh thái Cách li di truyền Cách li địa lý B Những loài di động khả di động dễ chịu ảnh hưởng hình thức cách li nào? Cách li sinh sản Cách li sinh thái Cách li di ... A B C D Đáp Án Câu A B C D Đáp Án Câu A B C D Đáp Án Cách li sinh thái Cách li sinh sản Cách li di truyền Cách li địa lý B Hình thức cách li xảy nhóm cá thể quần thể quần ... dễ chịu ảnh hưởng hình thức cách li nào? Cách li sinh sản Cách li sinh thái Cách li di truyền Cách li địa lý D ...
 • 2
 • 1,709
 • 16

cac nhan to chi phoi qua trinh phat sinh loai nguoi (kèm đáp án)- Đề thi trắc nghiệm của sở GD và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế

cac nhan to chi phoi qua trinh phat sinh loai nguoi (kèm đáp án)- Đề thi trắc nghiệm của sở GD và ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế
... khác để đấu tranh hiệu qua với thi n nhiên C) Phải sống tập thể dể dựa vào tự vệ kiếm ăn D) Tất Đáp án -D Câu 20 Lao động tập thể thúc đẩy nhu cầu trao đổi ý kiến, kinh nghiệm thành viên dẫn đến ... người hoàn thi n dần D) Tất Đáp án -D Câu 21 Sự truyền đạt kinh nghiệm qua hệ nhờ tiếng nói chữ viết gọi là…… A) Sự di truyền tin hiệu B) Sự di truyền sinh học C) Sự di truyền xã hội D) A C Đáp án ... D) Nhờ giải phóng chi trước khỏi chức di chuyển mà tay giải phóng, hoàn thi n bắt đầu hoàn thi n chức lao động Đáp án C Câu 13 Bước chuyển biến giúp bàn tay người trở thành quan sử dụng chế tạo...
 • 7
 • 946
 • 6

Một số đề thi thử ĐH của Bộ GD số 4

Một số đề thi thử ĐH của Bộ GD số 4
... 34: B; Câu 35: A; Câu 36: D; Câu 37: A; Câu 38: C; Câu 39: B; Câu 40 : C; Câu 41 : C; Câu 42 : B; Câu 43 : C; Câu 44 : A& B; Câu 45 : D; Câu 46 : C; Câu 47 : B; Câu 48 :Â; Câu 49 : C; Câu 50: Đáp án đề ... 34: B; Câu 35: A; Câu 36: D; Câu 37: A; Câu 38: C; Câu 39: B; Câu 40 : C; Câu 41 : C; Câu 42 : B; Câu 43 : C; Câu 44 : A& B; Câu 45 : D; Câu 46 : C; Câu 47 : B; Câu 48 :Â; Câu 49 : C; Câu 50: Đáp án đề ... Câu 40 : C; Câu 41 : C; Câu 42 : B; Câu 43 : C; Câu 44 : A& B; Câu 45 : D; Câu 46 : C; Câu 47 : B; Câu 48 :Â; Câu 49 : C; Câu 50: Đáp án đề 1 .4 Câu 1: C ; Câu 2: D; Câu 3: A ; Câu 4: D ; Câu 5: B ; Câu 6:...
 • 8
 • 168
 • 0

Một số đề thi thử ĐH của Bộ GD số 6

Một số đề thi thử ĐH của Bộ GD số 6
... tốc góc 60 0 vòng/phút A Phát dòng điện có tần số 60 Hz B Phát dòng điện có tần số 50Hz C Phát dòng điện có tần số 60 0Hz D Tất phơng án sai Câu 14 : Chọn phát biểu sai điện từ trờng A Một điện ... kin (t 0,4àm n 0, 76 m) Ti v trớ M cỏch võn sỏng trung tõm 3mm cú A hai võn sỏng ca = 0 ,6 m v = 0,4àm B ba võn sỏng ca = 0 ,6 m, = 0,44àm v = 0,4àm C ba võn sỏng ca = 0 ,64 àm = 0, 56 m v = 0,4àm D ... -1,2V Biết số plăng h = 6, 625.10-34(Js), vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108(m/s) e = 1 ,6. 10-19C Công thoát êlectron kim loại dùng làm catốt A A 19eV; B A 1,9eV; C A 1,9.10-3eV; D Một giá trị...
 • 6
 • 134
 • 0

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2009 - 2010 của sở gd-đt nam định

đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2009 - 2010 của sở gd-đt nam định
... Sở giáo dục - đào tạo Nam ịnh Đề thức ề thi tuyển sinh năm học 2009 2 010 Môn : Toán - Đề chung Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề Hớng dẫn chấm thi i Hớng dẫn ... trỡnh l x2 = m - V y phng trỡnh (1) cú nghi m x2 = + 2 v ch 0,5 m = + 2 m = 6+2 Bi (3,0 ủi m) m e c d b h a o n Cõu 1,5 Chỳ ý: - N u bi lm khụng cú hỡnh v thỡ khụng cho ủi m c bi - Hỡnh v sai ... b o khụng sai l ch v i h ng d n ch m, khụng chia nh d i 0,25 ủi mv ủ c th ng nh t H i ủ ng ch m thi 3) i m ton bi khụng lm trũn II P N V THANG CH M Bi Cõu ỏp ỏn i m Bi Cõu : B, Cõu : C, Cõu :...
 • 3
 • 388
 • 0

ĐỀ THI CHUYÊN ANH CỦA SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ_HAY

ĐỀ THI CHUYÊN ANH CỦA SỞ GD-ĐT QUẢNG TRỊ_HAY
... - (Đề thi có 04 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: UBND tỉnh quảng trị Sở giáo dục - đào tạo đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt chuyên Năm học 2009 - 2010 Môn thi : Tiếng Anh ... Năm học 2009 - 2010 Môn thi : Tiếng Anh Thời gian: 120 phút ( không kể thời gian giao đề ) Đề thức Ngày thi: 22/ 6/ 2009 A pronunciation (10 points) I Choose the word (A, B, C or D) that has ... optimistically thinking about they would be back in a couple of days After a difficult climb, they reached at the top of the mountain It was then that everything started to go...
 • 6
 • 461
 • 4

ĐỀ THI CHUYÊN ANH CỦA SỞ GD-ĐT TPHCM

ĐỀ THI CHUYÊN ANH CỦA SỞ GD-ĐT TPHCM
... not know how to deal with this client Competent The end -(§Ò thi nµy cã 05 trang) Hä vµ tªn thÝ sinh: Sè b¸o danh: ®¸p ¸n k× thi tuyÒn sinh líp 10 thpt ... their own food or have lunch at the school canteen One shocking (4) of this research is that school meals are much healthier than lunches prepared by parents There are strict (5) for the ... same importance as C of the same importance as D as the same importance as 26 This is the latest news from Timbuktu Two-thirds of the city _ in a fire A was destroyed B have been destroyed C has...
 • 7
 • 406
 • 20

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2009 - 2010 của Sở GD-ĐT Nam Định pptx

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2009 - 2010 của Sở GD-ĐT Nam Định pptx
... Sở giáo dục - đào tạo Nam ịnh Đề thức ề thi tuyển sinh năm học 2009 2 010 Môn : Toán - Đề chung Thời gian làm 120 phút, không kể thời gian giao đề Hớng dẫn chấm thi i Hớng dẫn ... trỡnh l x2 = m - V y phng trỡnh (1) cú nghi m x2 = + 2 v ch 0,5 m = + 2 m = 6+2 Bi (3,0 ủi m) m e c d b h a o n Cõu 1,5 Chỳ ý: - N u bi lm khụng cú hỡnh v thỡ khụng cho ủi m c bi - Hỡnh v sai ... b o khụng sai l ch v i h ng d n ch m, khụng chia nh d i 0,25 ủi mv ủ c th ng nh t H i ủ ng ch m thi 3) i m ton bi khụng lm trũn II P N V THANG CH M Bi Cõu ỏp ỏn i m Bi Cõu : B, Cõu : C, Cõu :...
 • 3
 • 172
 • 0

ĐỀ THI THỬ TNPT 2011 SỞ GD LÂM ĐỒNG

ĐỀ THI THỬ TNPT 2011 SỞ GD LÂM ĐỒNG
... phần cảm phần có dòng điện xoay chiều xuất để đưa mạch Trang 2/5 - Mã đề 357 D Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, roto quay đều, suất điện động cảm ứng xuất ba cuộn dây có biên độ, tần số lệch ... không màu ( có tác dụng hấp thụ tia tử ngoại ) vào kẽm tượng quang điện không xảy Trang 3/5 - Mã đề 357 Câu 26 Giới hạn quang điện kim loại phụ thuộc vào A Điện kim loại B Bước sóng ánh sáng chiếu ... quang phổ B Hai vạch quang phổ C Ba vạch quang phổ D Bốn vạch quang phổ Câu 29 Các nguyên tử gọi đồng vò hạt nhân chúng có A Cùng số nuclon B Cùng số notron C Cùng số proton D Cùng khối lượng Câu...
 • 5
 • 135
 • 0

đề thi thử toan 2016 so GD ba ria vũng tau

đề thi thử toan 2016 so GD ba ria vũng tau
... http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên tục.Truy cập tải ngay! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN - NĂM 2016 Môn thi ... 0.25 http://dethithu.net Like fanpage để cập nhật nhiều đề thi thử qua Facebook : http://fb.com/dethithu.net http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi. Cập nhật liên ... Sử, Địa DeThiThu.Net cập nhật ngày phục vụ sĩ tử! N Like Fanpage Đề Thi Thử THPT Quốc Gia - Tài Liệu Ôn Thi: http://facebook.com/dethithu.net để cập nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi et Tham...
 • 6
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỉnh nam địnhcông ty tmth tỉnh nam địnhhuyện giao thủy tỉnh nam địnhtài nguyên khí hậu tỉnh nam địnhcông ty thương mại tổng hợp tỉnh nam địnhđề thi học sinh giỏi tỉnh nam địnhkhu công nghiệp tỉnh nam địnhnhnnptnt tỉnh nam địnhngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện vụ bản tỉnh nam địnhđề thi chọn học sinh giỏi tỉnh nam địnhcác khu công nghiệp tại tỉnh nam địnhdanh sách các khu công nghiệp tỉnh nam địnhkhu công nghiệp bảo minh tỉnh nam địnhkhu công nghiệp hòa xá tỉnh nam địnhcác khu công nghiệp tỉnh nam địnhSÁCH SCAN Xây dựng cầu bê tông cốt thép bằng công nghệ đà giáo di động (Đặng Gia Hải)TUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”30001 ôn tập kiến thức cốt lõi về AND ARNNghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng và phát triển của giống ngô lai DK 9901 tại huyện trấn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báibáo cáo thực tập chung cư imperia sky garden 423 minh khaiđồ án kỹ sư xây dựng trung tâm kĩ thuật dịch vụ viễn thông khu vực iBrand indentity prolem based on customer percive a casestudy of mrbachkhoabộ tranh tiếng anh 6 theo từng bàiPhương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng hồ chí minh theo định hướng phát triển năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nayphân tích thiết kế cho “Hoạt động cho thuê xe ô tô của công ty xe khách Mai Linh”MAN306 CKTN17 NHOM 5 BTNNghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng-sốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụng (full text)Những lợi thế và bất cập trong đào tạo tín chỉCHƯƠNG 2. NƯỚC VÀ XỬ LÍ NƯỚC Ô NHIỄMĐánh giá nguồn vật liệu bố mẹ và chọn tạo giống lúa lai thơm hệ hai dòngHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Tóm tắt đề tài NCKH Bài tập “Xác suất thống kê” ( dành cho sinh viên các ngành không chuyên toán).Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS38
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập