Đề thi thử của trường THPT chuyên PHAN bội CHÂU

Đề thi thử ĐH lần 1 chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2011

Đề thi thử ĐH lần 1 chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An năm 2011
... m = a x =  b x     k (k  )  1721 x = 4  a3 24 Max  ; (x, y, z) = (0, 0, 1) hoán vị a 3x + 7y – 49 = a ( -1 ; 1; 5) a 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer...
 • 2
 • 111
 • 0

đề thi thử môn vật lí Chuyên Phan Bội Châu môn vật lý

đề thi thử môn vật lí Chuyên Phan Bội Châu môn vật lý
... lắc đơn phát biểu sau đúng: A Khi vật đến vị trí cân lực căng dây trọng lực B Khi vật đến vị trí cân gia tốc vật không C Lực căng sợi dây lớn trọng lực D Khi vật đến vị trí biên véc tơ gia tốc ... xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 100g lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm Ban đầu giữ vật vị trí lò xo dãn 10cm buông nhẹ cho vật dao động Trong trình dao động lực cản tác dụng lên vật có độ lớn không ... Khi vật đến vị trí biên véc tơ gia tốc tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động C t= Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 25 Một dòng điện xoay chiều chạy động điện có biểu thức i = 2cos(100πt + π ) (A) (với...
 • 5
 • 136
 • 1

de thi thu dh mon toan chuyen phan boi chau

de thi thu dh mon toan chuyen phan boi chau
... SӢ GIÁO DӨC ĐÀO TҤO NGHӊ AN www.VNMATH.com ĐÁP ÁN ± THANG ĐIӆM TRƯӠNG THPT CHUYÊN PHAN BӜI CHÂU Đӄ THI THӰ ĐҤI HӐC LҪN NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khӕi A,B (Đáp án - thang điӇm gӗm 04 trang) ĐÁP ... lim y ! g , lim y ! g x pg x p1 x pg x p1 0,25 TiӋm cұn: TCĐ: x ! 1, TCN: y ! Bҧng biӃn thi n: x g g 1 + y' + g y 0,25 g Hàm sӕ đӗng biӃn khoҧng ( g; 1),(1; g ) Hàm sӕ cӵc trӏ ... đưӧc y  {0;1; 1} Vӟi y ! 0, ta đưӧc x ! s ‘ ¢ (loҥi); vӟi y ! s1, ta đưӧc x ! s2 0,25 Bӕn điӇm thu c (E) có toҥ đӝ nguyên M (2;1); M (2; 1); M ( 2;1); M ( 2; 1) 0,25 Có đưӡng thҷng thoҧ mãn...
 • 5
 • 48
 • 1

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu
... treo lắc 44cm chu kì giảm 0,4s, lấy g=10m/s2, 2= 10, chu kì dao động chưa giảm chiều dài là: A 1s B 2, 4s C 2s D 1,8s Trang 2/ 6 - Mã đề thi 20 9 Câu 20 : Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L thay ... Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? A L = R2 + Cω B L = 2CR2 + Cω C L = CR2 + Cω D L = CR2 + 2Cω Câu 21 : Điều sau sai nói nguyên tắc phát thu sóng ... 49 Be → 2 + H + 2, 1MeV Cho biết số Avôgađrô N A=6, 023 .1 023 mol-1 Năng lượng toả tổng hợp 2( g) Heli là: A 1,6.1 023 MeV B 4,056.1010J C 2. 1 023 MeV D 14044kWh Câu 45: Chọn phương án sai nói thi n thạch...
 • 6
 • 419
 • 12

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: TOÁN; Khối: D

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Môn thi: TOÁN; Khối: D
... www.VNMATH.com SỞ GIÁO D C – ĐÀO TẠO NGHỆ AN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN THỨ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU MÔN THI: TOÁN; KHỐI: D (Đáp án gồm trang) Câu 1. a Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... f(x)=2*x^3+9*x^2 +12 *x +1 0,25 x -8 -6 -4 -2 -2 -4 -6 -8 Trang 1/ 6 1. b Tìm m để hàm số y  2x3  9mx2  12 m2 x  (1) nghịch biến khoảng (2;3) www.VNMATH.com y'  6x 18 mx 12 m2 , x  R '  9m2 - Nếu ... số phức z  (1  i 3 )10 1, 00 10 10 1    i   210  cos   i sin   z  (1  i 3)      3  2  10 10 0,25 Áp d ng công thức Moa-vrơ, ta có 10   10  4 4   10  z  210  cos  i...
 • 7
 • 1,025
 • 40

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM HỌC 2010-2011 MÔN VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
... D A A C B D D C B A A A D C MĐ 20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Đ.án C B B C A C A C C A B A ... B B B A C A D B D C B MĐ 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Đ.án C C B A D A D C C B B A B B B ... A A A B D C B D A C A MĐ 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Đ.án B A D D D B A C A A A D A B D...
 • 8
 • 304
 • 9

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 Môn VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2012 Môn VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
... vòng/phút có cường độ dòng điện hiệu dụng 9A dung kháng Zc2 Nếu Rôto quay 2n vòng/phút tổng trở mạch là: 21 A Zc2 B Zc2 C Zc2 D Zc2 2 Câu 32: Xét điểm M sợi dây dài có sóng ngang truyền qua Tìm ... độ lớn: n 2n − n2 − n2 −1 2n − q0 B q = q0 C q = q0 D q = q0 2n n 2n n Câu 27 : Một khối chất phóng xạ Trong t1 phát n1 tia phóng xạ, t2 = 2t1 phát n2 tia phóng xạ Biết n2=9n1/64 Chu kì bán rã chất ... = 4N 02 , thời gian để số hạt nhân lại A B là: 4T T 2T T 2T T 4T T A t = B t = C t = D t = T2 + T1 T1 − T2 T2 − T1 T2 − T1 Câu 37: Trên bề mặt chất lỏng có nguồn phát sóng kết hợp O1 O2 dao động...
 • 6
 • 404
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
... phôtôn ánh sánh kích thích chiếu đến 1s 2 013 .10 9 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s là: A 2566,57 .10 9 hạt B 11 40,7 .10 9 hạt C 256,66 .10 9 hạt D 15 78,8 .10 9 hạt Câu 55: Hai chất điểm M N ... = 10 N/m vật nặng m = 10 0g Từ vị trí cân kéo vật để lò xo dãn đoạn 7cm truyền cho vật vận tốc 80cm/s hướng vị trí cân Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0 ,1, lấy g = 10 m/s2 Tốc độ cực đại vật ... phía Mặt Trăng Thời gian kéo dài xung 10 -7 (s) công suất chùm laze 10 0000W Số phôtôn chứa xung là: A 2, 616 .10 22 hạt B 2, 616 .10 15 hạt C 2, 616 .10 29 hạt D 5,2 .10 20 hạt Câu 57: Một chất điểm chuyển...
 • 7
 • 453
 • 14

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU pdf
... phôtôn ánh sánh kích thích chiếu đến 1s 2 013 .10 9 hạt Số phôtôn chùm sáng phát quang phát 1s là: A 2566,57 .10 9 hạt B 11 40,7 .10 9 hạt C 256,66 .10 9 hạt D 15 78,8 .10 9 hạt Câu 55: Hai chất điểm M N ... = 10 N/m vật nặng m = 10 0g Từ vị trí cân kéo vật để lò xo dãn đoạn 7cm truyền cho vật vận tốc 80cm/s hướng vị trí cân Biết hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0 ,1, lấy g = 10 m/s2 Tốc độ cực đại vật ... phía Mặt Trăng Thời gian kéo dài xung 10 -7 (s) công suất chùm laze 10 0000W Số phôtôn chứa xung là: A 2, 616 .10 22 hạt B 2, 616 .10 15 hạt C 2, 616 .10 29 hạt D 5,2 .10 20 hạt Câu 57: Một chất điểm chuyển...
 • 7
 • 285
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A,B - TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU docx
... -1 + 2t ), t >0. Khiú: IB = t = ị B (335) D (-1 -1 - 3). VII.a 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tớnhmụun. (1,0im) iukin z 2. Tgithittacú: z - z + =0 (1). D = - 20 = -1 6 =(4i ) 2phngtrỡnh(1)cúnghim z = -2 ... ỡ x - xy + y = 3y - x ù Hóchotngngvi 2 ù x + xy - y = x - 2y ợ Th1: y = ị x =0. Th2: y ạ0, t t = 0 ,25 ỡ y (2t - t + 1) = y (3 - t) (1) x ù x =ty thayvoh: 2 y ù y (t + t - 3) = y (t - 2) (2) ợ ... 1)( x 1 2 dx - ( x + 1) dx ( x + 1) ũ Vy I = ũ 2 = ( x + 1) ũ 0 ,25 - 1) dx =I1 - I 2. t t = x -1 , I = ( x + 1) x - 1dx = (t + 2) t.2tdt = ( IV (1,0im) 0,50 2 - ( x + 1) = 15 0 ,25 1 2t 4t3 26 + )...
 • 5
 • 165
 • 4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN TOÁN NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU pps

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN TOÁN NĂM 2011 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU pps
... Tự gi i b m = a x =  b x     k (k  )  17  21 x = 4  a3 24 Max  ; (x, y, z) = (0, 0, 1) hoán vị a 3x + 7y – 49 = a (-1; 1;5) a 29 http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien ... hoán vị a 3x + 7y – 49 = a (-1; 1;5) a 29 http://toancapba.com hoc toan va on thi dai hoc mien phi ! ...
 • 2
 • 145
 • 2

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1, 2011

Đề thi thử trường THPT chuyên Phan Bội Châu, lần 1, 2011
... Max  ; (x, y, z) = (0, 0, 1) hoán vị a 3x + 7y – 49 = a (-1; 1;5) a 29 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ...
 • 2
 • 104
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An
... quang điện C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng quang phát quang Câu 41: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 10 0g lò xo nhẹ có độ cứng 0,01N/cm Ban đầu giữ vật vị trí lò xo dãn 10 cm ... tuyệt đối môi trường hai ánh sáng n1 = 1, 33 n2 = 1, 34 Khi truyền môi trường suốt trên, tỉ số lượng phôtôn có bước sóng 1 so với lượng phôtôn có bước sóng λ2 A 5/9 B 9/5 C 13 3 /13 4 D 13 4 /13 3 Câu 48: ... độ góc   600 lực căng dây lúc gia tốc cực tiểu T2 Tỉ số T1/T2 A 0,79 B 1, 27 C 7,9 D 9,7 Câu 16 : Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, nguồn sóng S1 S2 cách 11 cm dao động điều hòa theo phương...
 • 5
 • 367
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu sử phan bội châutrường thcs phan bội châuđề thi âm nhạc trường phan bội châutrường phan bội châude thi thu truong chuyen phan boi chaude thi thu truong chuyen phan boi chau nghe anquan điểm phan bội châutài liệu về phan bội châuhiểu trường hợp phan bội châu tiếp thu và chuyển hoá các câu chuyện anh hùng dựng nước phương tâytác gia phan bội châunhững tác phẩm nổi tiếng của phan bội châuphan bội châu với nhật bảntác phẩm của phan bội châugiới thiệu về phan bội châuthơ phan bội châuGIÁO án MAM NON LOP GHEP QUYỂN 5 TGĐVKINH TẾ LƯỢNG HAY NHẤT NĂM 2017CHUONG 2 TONG QUAN THI TRUONG CHUNG KHOANCHUONG 4 THI TRUONG TRAI PHIEUCHUONG II THUẾ XUẤT NHẬP KHÂUCHUONG III THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆTQuy tắc thống nhất về nhờ thu URC 522 tiếng anhPhân tích chỉ tiêu lợi nhuận công ty Kinh ĐôĐề thi vào chuyên 20132014De va HDC TS mon hoa 2013 1Đề thi vào chuyên 20132014De van tuyen sinh dai tra chuyen 2013 2014Đề chuyên sinh nam hoc 2013 2014Đề thi vào chuyên 20132014Đề thi vào chuyên 20132014Truyền thông Profibus PLC S7300 với MM440giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may của việt nam khi hiệp định tpp được kí kếtGiáo án Bài 33 axitsunfuric muoi sunfatthực trạng một số giải pháp góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nhóm ngành kỹ thuật – công nghệ với sự hiểu biết của giảng viênPhát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh trung yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập