Đề 14

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 14

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 14
... Ê -1 x - 2x - x Ê - x + 2x - x + Ê x Ê 2x - x + 2 Đáp số Ê x Ê x Ê - x + Câu III 1) Phỷơng trình cho viết lại: a (sinx - cosx) - a(sin x - cos x) = cosx - sinx (sinx - cosx)[a - a(sinx ... Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn 1 , tức - m < Cần có f( -m) = + 2m -m < m < - , mâu thuẫn với điều kiện - Ê m i) < -m ii) 1 28 28 < -m, ... 2x - x + 2x - x + , (t > 0) tới t 34 t + Giải ra, đ ợc : t Ê t 15 Luyện thi mạng Phiên 1.0 www.khoabang.com.vn a) 2x - x + b) 2x - x + Ê -1 ...
 • 7
 • 208
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 14

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 14
... Đông đẳng Benen %H = 9,43 A: ? PP tìm CTPT Dựa % nguyên tố Giải: - Đặt CTTQ (A): CnH2n - - Theo đề có: %H = n=8 1(2n – 6) 14 n - Vậy CTPT A: 100 = 9,43 C8H10 B1.Đặt CTTQ B2.Lập pt (*) B3.Giải ... dụ 3: A: hchc chứa nguyên tố % O = 43,24 CTPT - CTCTA:? PP tìm CTPT Dựa % nguyên tố Giải: - Theo đề A chứa: C, H, O - Đặt CTTQ (A): CxHyOz - Theo đề có: 16 z %O = 100 = 50 12x +y + 16z 16 z 100 ... 43,24 a MA < 140 CTPT A? b mO mol A < mN 150 g NH4NO3 Giải: - Đặt CTTQ (A): CxHyOz 12x + y = 21 z (*) Với z = 1: Không tìm x, y Với z = 2: ⇒CTNG A: ( C3H6O2)n n ∈ Ζ+ a MA < 140 ⇔74 n < 140 ⇒ n ...
 • 19
 • 207
 • 5

Đề thi Quản trị học - Đề 14

Đề thi Quản trị học - Đề 14
... 13 Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trò" sau: A Quản trò trình quản lý B Quản trò bắt buộc người khác hành động C Quản trò tự hành động hướng tới mục tiêu nổ lực cá nhân D Quản trò phương thức làm ... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... thể thi u kỷ luật, không tự giác, công việc trì trệ, cần chấn chỉnh nhanh D Khá thu hút người khác tham gia ý kiến 16 Chức kiểm tra quản trò mang lại tác dụng là: A Đánh giá toàn trình quản...
 • 2
 • 226
 • 2

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 14

Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải - Đề 14
... 2.7662693 -0 .7831916 -0 .0291905 0.1306409 -0 .2234407 Intercept X1 X2 X3 X4 F Significance F 2.414E-07 P-value Lower 95% Upper 95% 0.1197898 -4 .4339637 37.659345 6.954E-09 0.13481 0.2503486 0.652869 -0 .2729263 ... kiến việc thích phương án Kết cho thấy phương án người chọn, phương án người chọn, phương án người chọn, phương án người chọn, phương án người chọn: Kiểm định giả thuyết cho công nhân ... Kỳ thi phụ lớp 04QK 4/6 Bài 4: (20 điểm) Một mẫu gồm cặp (xi,yi) cho: ΣXi = 330; ΣYi = 942; ΣXi2 = 18550; ΣYi2 = 148 324; Σ(Xi-Xtb)(Yi- Ytb)= 260 Tính hệ số tương quan...
 • 6
 • 207
 • 1

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 14

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 14
... 15,01 14, 18 C 77,42 7,55 15,01 0,02 D 64,52 6,29 18,01 11,18 39 Cặp chất đồng đẳng ? A propen (C3H6) xiclobutan (C4H8) B butađien-1,3 (buta-1, 3- ien) (C4H6) propin (C3H4) C n-butan (C4H10) i-butan ... OH CH CH3 C bậc CH3 CH3 25 Rượu (ancol) oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm xeton ? i ancol n-butylic B ancol i-butylic C ancol s-butylic D ancol t-butylic 26 Phenol anilin tham gia phản ứng ... propanol-2 (propan-2-ol) Cấu tạo A : A C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2 B (CH3)2CHOOC[CH 2]3COOC2H5 C C2H5OOC[CH2]4COOC3H7-n D C2H5COO[CH2]4COOCH(CH 3)2 31 Chất thuộc loại “axit béo” ? A (CH3)2CH[CH2]14COOH...
 • 8
 • 196
 • 7

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 14

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 14
... phồn thịnh hạt trần bò sát là: A Kỉ Jura đại Trung sinh B Kỉ Creta đại Trung sinh C Kỉ Đê vôn đaị Cổ sinh D Kỉ tam điệp đại Trung sinh II.Phần riêng (Thí sinh làm hai phần : Phần A phần B) A Theo ... giới hạn sinh thái C Trong sinh cảnh tồn nhiều loài gần nguồn gốc, có chung nguồn sống dẫn đến xu hướng phân ly ổ sinh thái D Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái sinh vật ... D C©u 13 : A C©u 14 : A Một gia đình có chị em đồng sinh trứng, người chị lấy chồng nhóm máu A sinh nhóm máu B, người em lấy chồng nhóm máu O sinh nhóm máu B Hai chị em đồng sinh thuộc nhóm máu...
 • 8
 • 208
 • 15

Đề thi thử đại học môn toán - đề 14

Đề thi thử đại học môn toán - đề 14
... d1: x = Khi đt d ∋ M ⇒ d: y = k(x -2 ) + m Để đt d tiếp xúc với  x − x + x − = k ( x − 2) + m (C’) ⇔ hệ:  3x − 12 x + = k  0,25 có nghiệm ⇔ 2x3 -1 2.x2 + 24x - 17 + m = (1) có nghiệm • Số tiếp ... có nghiệm • Số tiếp tuyến kẻ từ M đến (C’) số nghiệm Pt (1) • Xét hàm số y = 2x3 -1 2.x2 + 24x - 17 + m ⇒ y’ = 6(x-2)2 ≥ ∀x ⇒ Hàm đồng biến ⇒ Pt (1) có nghiệm ⇒ từ điểm đt x = kẻ tiếp tuyến đến ... ⇒ M(1; 0; - 2) Gọi (Q) mf qua M vuông góc với AB ⇒ (Q): x + z + = Gọi d = (P) n (Q) ⇒  x −= − 2t  3x − y + z − =  d : ⇔  y= t  x + z + =  z = 1+ 2t  0,25 0,25 ⇒ C ∈ d ⇒ C (-2 - 2t; t; +...
 • 8
 • 283
 • 10

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 14

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 14
... environment and ( 34)….wildlife The most successful animals on earth- human beings- will soon be the only ones ( 35)…, unless we can solve this problem 26 a problem b vanishing c threat d danger 27 a ... environment and ( 34)….wildlife The most successful animals on earth- human beings- will soon be the only ones ( 35)…, unless we can solve this problem 26 a problem b vanishing c threat d danger 27 a ... daily lives When our whole ( 38)…is filled with something, when we are either very upset ( 39)…when we are in good spirit, a dream will represent this reality in symbols It is often ( 40)….that we...
 • 12
 • 163
 • 3

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 14

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 14
... lớn vật, chiều với vật Câu 36: Máy ảnh dùng để chụp ảnh vật cách máy 300m Phim cách vật kính 10cm Vật kính máy ảnh có tiêu cự A 10cm B 12cm C 10,5cm D 30cm Câu 37: Để mắt cận thị nhìn rõ vật ... phẳng Phát biểu sau ? A Vật thật cho ảnh thật thấy gương; B Vật thật cho ảnh thật hay ảo phụ thuộc vào khoảng cách từ vật tới gương; C Vật thật cho ảnh ảo thấy gương; D Vật ảo cho ảnh ảo thấy ... trông ảnh vật xa B Khoảng cách l vật kính thị kính không đổi ta định nghĩa độ dài quang học là: ' δ = O1O2 – f1 – f2 = l – f1 – f2 = F1 F2 f1 C Kính thi n văn cho ảnh ngược chiều với vật với độ...
 • 8
 • 247
 • 3

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 14

Đề thi thử đại học môn lịch sử - đề 14
... mang tính toàn cầu b.Biểu hiện: - Quan hệ Xô –Mĩ cải thi n - 1972 Đông Đức Tây Đức - 1972 Xô –Mĩ kí kết hiệp ước - 1975 định ước Hen – xin –ki - đầu 80s - 12.1989 1.5 đ 1.5đ ... PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( điểm) a Vì - Sau CTTG 2, trật tự hai cực Ian ta xác lập, chiến tranh lạnh bắt đầu quan hệ quốc tế - Cuộc chạy đua vũ trang làm cho nước - Sự phát triển mạnh mẽ KHKT - ... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ DẠI HỌC LẦN MÔN SỬ Phần LSVN Câu 1( 3đ) Thứ nhất: CTTG2 bùng nổ, tình hình gới nước có nhiều chuyển...
 • 3
 • 151
 • 1

Bồi dưỡng toán 9 đề 14

Bồi dưỡng toán 9 đề 14
... Ĩl4ˆùÊlŠ¥5ĐỈZwìõN;L+½åTm_g£rỵ!ỵdđƯ w...
 • 6
 • 170
 • 1

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 14)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 14)
... -2008 ; b/ -6 > -5 > -4 > -3 b/ 2008 < 2007 d/ -3 > -4 > -5 > -6 II/ Tự luận (6 ) Bài 1/ Thực phép tính (1đ) a/ 4.52 – 32 : 23 b/ 48 75 + 25.48 + 180 Bài 2/ Tìm x biết (1đ) a/ x – 15 = 60 b/ 180 ... 204; c = 1 26 Tìm UCLN(a; b; c) BCNLN(a; b; c) Bài 4(2đ) Trên tia 0x vẽ đoạn thẳng 0A , 0B cho 0A = 30 cm; 0B = cm a/Điểm nằm điểm lại ? b/ Tính AB c/ Điểm A có trung điểm 0B không ? ĐÁP ÁN I/Trắc ... 4.25- 32 :8 (0,25đ) = 100- = 96 ( 0,25đ) b/ 48 75 + 25.48 + 180 = 48( 75+25) +180 (0,25đ) = 48 100 +180 = 4800 +180 = 4980 ( 0,25) Bài 2/ Tìm x biết a/ x – 15 = 60 x= 60 +15 (0,25đ) x = 75 (0,25đ)...
 • 3
 • 5,245
 • 102

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 14)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 8 (Đề 14)
... A.192 cm ; B 96 cm ; C 120 cm ; D 84 cm Câu 10 :Kết phép nhân (x-4 ) ( x+4 ) A x − ; b x − 16 ; C ( x − ) ; D x − III PHẦN TỰ LUẬN ... ABCD l h ình thang c ân c/ G ọi E l trung ểm BC Ch ứng minh t ứ gi ác ABCD l h ình thoi IV: Đ ÁP ÁN V À THANG ĐI ỂM Ph ần : tr ắc nghi ệm ( ểm ) : ch ọn đ úng m ỗi c âu ( 0,4 đ) C âu k ết qu ả...
 • 2
 • 514
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: New microsoft word documentTìm hiều nhu cầu sản phẩm may mặc của nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu đề xuất giải pháp công trình phòng chống xói lở bờ biển khu vực cồn bửng, huyện thanh phú, tỉnh bến treStudy on water allocation in river basin using linear programming a case study of vu gia thu bon river basinNghiên cứu đề xuất áp dụng mô hình tính toán thiết kế hệ thống chữa cháy tự động sprinker cho nhà cao tầngĐánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội đến khả năng cấp nước của hồ chứa tà keo huyện lộc bình tỉnh lạng sơnNghiên cứu quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên các tuyến sông có đê tỉnh hà namBài giảng các phẫu thuật cơ bản trên dạ dàyGiáo trình kỹ thuật xét nghiệm cơ bảnVulnerability assessment of freshwater resources in island to environment change a case study in phu quoc island kien giang provinceNghiên cứu ảnh hưởng của vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông kôn hà thanh đến ngập lụt vùng hạ duCác mẫu câu đặc biệt trong Tiếng AnhVăn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng sacombank hoàn thiện và phát triểnBáo cáo địa chất ĐÔNG ĐẤTTrac nghiem giai phau 1Rủi ro ngành ngân hàng và cái chết của lehman brothersTÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DƯỢCNghiên cứu sử dụng khí biogas để chạy máy bơm nước luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpBài dự thi trường PT DTNT THCS Quỳ Hợp: Tình hình, tác hại và phương pháp giải quyết nạn tảo hôn ở huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an hiện nayTHUYET TRINH CHUA CHAY
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập