Đề 16

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc

ĐỀ THI KINH TẾ VI MÔ K 33 DE 16.doc
... 25: Để k t hợp sản xuất tối ưu lao động L bằng: A 100 B 23 ,33 Câu 26: Hàm sản xuất có dạng A Năng suất giảm dần theo qui dần theo qui D Không thể biết B Năng suất không đổi theo qui C ... X tăng, cầu cho hàng hóa X sẽ: A Giảm B Không đổi C Không biết D Tăng Câu 38: Điều kiện tự nhiên năm thuận lợi cho vi c sản xuất hàng hóa X, yếu tố khác không đổi, giá lượng cân cho hàng hóa X ... trường đĩa vi tính hiệu Sony dịch chuyển sang phải do: A Giá đĩa vi tính hiệu Sony giảm B Giá đĩa vi tính hiệu Maxelle tăng C Giá đĩa vi tính hiệu HF giảm D Thu nhập dân chúng giảm đĩa vi tính hiệu...
 • 7
 • 1,475
 • 115

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý - Đề 16

Đề thi thử trắc nghiệm môn Vật Lý - Đề 16
... C2 = 10 (F) B Ghép song song C2 = 10 (F) π π Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 2/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... tăng D ban đầu cơng suất mạch tăng, sau giảm Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 3/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH ... lµ 15 cm Th× biªn ®é dao ®éng lµ cđa M lµ: Đề dựa cấu trúc đề thi đại học năm 2009 BGD&ĐT Trang 4/7 - đề thi 16 VẬT LÝ 12 THI THỬ ĐẠI HỌC (ĐỀ SỐ 16) biên soạn giảng dạy thầy : TRỊNH VĂN THÀNH...
 • 7
 • 921
 • 12

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 16

Bộ đề luyện thi ĐH-CĐ môn Toán P2 - Đề 16
... dcosBCD) = c + d + 2a + 2a(b - a) = = c + d + 2ab Câu III 1) Đặt x = - m Khi hàm cho có dạng: x + (m + 1) + 2(x + m - 1) = y x x x + (m + 1) - 2(x + m - 1) = y x < x -b = -1 2a -b Parabol y có hoành ... m < c) Từ (1) (2) ta có đáp số : -1 Ê m Ê 2) Xét tổng biệt thức hai phỷơng trình: + = (a - 4b1 ) + (a - 4b ) = 2 2 = a + a - 4(b1 + b ) a + a - 2a 1a = (a - a ) 2 (vì a a 2(b + b )) ị ... số y = x + (m + 1) + 2|x + m - 1| không lớn m thỏa mãn trỷỳõng hợp sau: a) y1 (1) x m + 4m m y (x ) x 2m + - m Ê -1 m www.khoabang.com.vn Luyện thi mạng Phiên 1.0 ...
 • 5
 • 341
 • 1

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 16

Ôn thi ĐH môn hóa - Đề 16
... SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C (COOH)x (OH)y 3n -( x+y) =2(2n –x) + 2-( x+y) y ≤ 2n - x SốOxi bảo toàn: 3n = 2x + y p dụng 4: (ĐHYDTP.HCM – 1996) Ta có A: C2n-xH3n–(x+y) (COOH)x (OH)y 3n -( x+y) ... (C2H3O3)n nhóm (-OH) Axit A: ? C2H2 (COOH)2 (OH)2 ⇒ CTCT A: HOOC-CH-CH-COOH OH OH Trong gốc H–C: SốH=2SốC+2-sốchức Số (-OH) ≤ số C Nguyên tắc: tìm Chỉ số CTNG p dụng 5: (Trích đề ĐHDL VL – 1997) ... 2: (Câu IV 1- ĐH, CD khối A – 2003) Andehyt no A mạch hở, không phân nhánh có CTNG (C2H3O)n Xác đònh CTCT A p dụng 2: (Câu IV 1- ĐH, CD khối A – 2003) Andehyt no A: (C2H3O)n mạch hở, không phân nhánh...
 • 21
 • 215
 • 4

Đề thi Quản trị học - Đề 16

Đề thi Quản trị học - Đề 16
... bò phát bê bối 16 Phát biểu sau không nói Tầm hạn quản trò: A Tầm hạn quản trò rộng hay hẹp tùy thuộc vào lực nhà quản trò, trình độ nhân viên, độ ổn đònh công việc B Tầm hạn quản trò khái niệm ... cấp quản trò là: A Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành nhà quản trò cấp cho nhà quản trò cấp B Duy trì quyền hạn nhà quản trò cấp C Giao hết cho cấp quyền hạn D Sự chia quyền hạn nhà quản ... viên quyền mà nhà QT điều khiển cách tốt C Tầm hạn quản trò có liên quan mật thi t đến số lượng tầng nấc trung gian doanh nghiệp D Tầm hạn quản trò số lượng nhân viên quyền (kể người trực thuộc...
 • 2
 • 226
 • 1

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 16

Đề thi thử đại học môn địa lý - đề 16
... số khu vực : - ĐBSH vùng phụ cận khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nước : Từ Hà Nội hoạt động CN toả theo hướng với chuyên môn hoá khác + HN - Hải Phòng - Hạ Long - Cẩm Phả: ... thích - Sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp kết tác động hàng loạt nhân tố : Vị trí địa lí, tài nguyên thi n nhiên, dân cư nguồn lao động, sở vật chất kĩ thuật, lịch sử khai thác lãnh thổ - vùng ... Phúc, Hà Tây - Vùng kinh tế trọng điểm phía nam : Tp Hồ Chí Minh, Bà Rịa- vũng tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước,Tây Ninh, Long An - Vùng kinh tế trọng điểm miền trung : Thừa Thi n Huế, Đà...
 • 4
 • 216
 • 3

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 16

Đề thi thử đại học môn hóa học - đề 16
... (A) m-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen p-bromtoluen B (A) o-bromnitrobenzen o-bromnitrobenzen; (B) m-bromtoluen C (A) m-bromnitrobenzen : (B) m-bromtoluen D (A) p-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen ... α-amino axit mạch thẳng A có công thức H 2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 9,55 gam muối A : A axit 2-aminopropanđioic B axit 2-aminobutanđioic C axit 2-aminopentanđioic D axit 2-aminohexanđioic ... C2H5OH, C6H6, C6H5NH2, học sinh thêm dung dịch HCl vào mẫu thử chất Kết luận không ? A Mẫu thử có vẩn đục màu trắng natri phenolat B Mẫu thử tạo dung dịch đồng ancol etylic C Mẫu thử hình thành tượng...
 • 8
 • 173
 • 4

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 16

Đề thi thử đại học môn sinh học - đề 16
... A B - + Cho biết dấu (+): loài lợi, dấu (-) : loài bị hại Sơ đồ biểu diễn cho mối quan hệ A cộng sinh, hợp tác hội sinh B kí sinh ức chế cảm nhiễm C cạnh tranh vật ăn thịt – mồi D kí sinh sinh ... trai thứ hai mắc bệnh A 75% B 25% C 12,5% D 50% - - HẾT ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ MÔN SINH THI THỬ LẦN – NĂM 2012 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 ... A chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST thường B sinh thi t tua thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin C chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích NST giới tính X D sinh thi t...
 • 10
 • 246
 • 10

Đề thi thử đại học môn toán - đề 16

Đề thi thử đại học môn toán - đề 16
... − ⇒ x + > ⇒ 3   1− x x + x2 + Vậy: f '( x) = ⇔ x = Bảng biến thi n: x − f '( x) || + − || CÑ f ( x) 3 − 22 Dựa vào bảng biến thi n, ta có: −4   3 − 22 Phương trình cho có nghiệm thuộc  − ... phương trình:  x − y + 2iz = 20 ix + 3iy − (1 + i)z = 30  …………………… Hết…………………… Lời giải tóm tắt (Đề 32) Câu I: Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng ⇔ Phương...
 • 5
 • 227
 • 7

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 16

Đề thi thử đại học môn tiếng anh - đề 16
... is a ( 47)… time to get things done You might enjoy ( 48)….to music ( 49)….you revise, but this can be ( 50)… Can you really concentrate (51) ……two things at once? So think ( 52) ….you turn your ... is a ( 47)… time to get things done You might enjoy ( 48)….to music ( 49)….you revise, but this can be ( 50)… Can you really concentrate (51) ……two things at once? So think ( 52) ….you turn your ... we made certain mistakes early on 65 The agreement ended six- month negotiation It was signed yesterday a The agreement which ended six- month negotiation was signed yesterday b The agreement which...
 • 10
 • 174
 • 12

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 16

Đề thi thử đại học môn vật lý - đề 16
... D 100 018: Một vật nhỏ treo vào lò xo thẳng đứng có độ cứng k = 5000 N/m Kéo vật khỏi VTCB theo phương thẳng đứng đoạn cm truyền cho vật vận tốc 200 cm/s theo phương thẳng đứng vật dao động điều ... độ phần tử vật chất môi trường tăng B Giảm tính đàn hồi môi trường giảm C Tăng nhiệt độ môi trường giảm D Giảm khối lượng riêng môi trường giảm 046: Trong môi trường vật chất có sóng học truyền ... Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng 500g, lò xo có độ cứng 100N/m Ban đầu người ta kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 5,00cm thả nhẹ cho dao động, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,006,...
 • 6
 • 217
 • 2

Noel 2008-Đề Toán HK1& đáp án lớp 7 (Đề 16)

Noel 2008-Đề Toán HK1& đáp án lớp 7 (Đề 16)
... kéo dài N Chứng minh CB phân giác ∧ góc ACN C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án A D B C D B C A Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài : Đáp án Điểm − 3 = − 3 −3 = −1 = 1  b,  +  : − ... = a+b+c = 27 0,25 0,25 Áp dụng tính chất dãy tỉ số a b c a + b + c 27 = = = = =3 4+3+ a ⇒ = ⇒ a = 12 b ⇒ =3⇒ b =9 a ⇒ = 3⇒ c = Bài 0,25 0,25 Vậy độ dài ba cạnh tam giác 12; 9; So sánh 2515 810 ... +  : − 25 3  Bài : 1điểm Ba cạnh tam giác tỉ lệ với 4;3;2 Chu vi tam giác 27cm Tính độ dài ba cạn tam giác So sánh 2515 810 330 Bài :1điểm Bài 4: 3điểm Cho đoạn thẳng BC Gọi I trung điểm BC...
 • 4
 • 169
 • 0

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 8(Đề 16)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 8(Đề 16)
... B có kháng thể An pha làm kết dính hồng cầu máu người cho B-Nhóm máu A kháng thể Bê ta làm kết dính hồng cầu nhóm máu B C-Nhóm máu có kháng nguyên B D- Nhóm máu A có kháng nguyên A 9- Lớp lông ... tạo ? A- B- C- D- 3- Học sinh thường có tỷ lệ gãy xương cẳng tay cao người lớn, vì: A-Xương tay học sinh non B- Cốt giao nhiều người lớn C- Cốt giao nhiều can xi D- Thi u cẩn thận 4- Xoa bóp ... không khí từ vào phổi D- Đưa nước vào phổi 11-Ăn chậm nhai kỹ có lợi cho cho thể, vì: A- No lâu B-Hiệu tiêu hoá cao C- Hấp thụ thức ăn tốt D- Có lợi cho !2- Diễn biến chất xơ xảy vào hệ tiêu hoá...
 • 3
 • 174
 • 0

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 16)

Noel 2008-Đề thi Văn HK1 lớp 8 kèm đáp án (Đề 16)
... tu từ nào? A So sánh B Nhân hoá C Nói D Nói giảm nói tránh Câu : Trong đoạn văn có từ tượng ? A B C D Câu : Thán từ “Này” đoạn: “Này! Ông giáo ạ! Cái giống khôn!” sử dụng thán từ : A B C D Bộc ... với ?” Thì già tuổi đầu mà đánh lừa chó, không ngờ nỡ tâm lừa nó! Câu : Đoạn văn trích từ văn nào? A Tôi học B Trong lòng mẹ C Tức nước vỡ bờ D Lão Hạc Câu : Tác giả văn chứa đoạn trích ? A Thanh ... nguyên văn thơ: “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác” nêu hiểu biết em tác giả Phan Bội Châu ? Kể lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( 4điểm ) Câu Ph .án D...
 • 5
 • 180
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập