Tuyển chọn các bacteriocin kháng ung thư tiềm năng từ hệ vi sinh vật đường ruột người bằng kỹ thuật sinh học phân tử đọc lập nuôi cấy

nghiên cứu tác dụng của cao linh chi ( ganoderma lucidum) trong việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu gây bởi các thuốc kháng ung thư

nghiên cứu tác dụng của cao linh chi ( ganoderma lucidum) trong việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu gây bởi các thuốc kháng ung thư
... giá tác động phòng ngừa suy giảm bạch cầu linh chi 27 1.6 Cơ sở nghiên cứu tác dụng phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu linh chi mô hình gây suy giảm bạch cầu thuốc hóa trị ung thư Tác dụng ... giảm bạch cầu thuốc kháng virus thuốc hóa trị ung thư gây Vì đề xuất đề tài: Nghiên cứu tác dụng linh chi (Ganoderma lucidum) việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu gây thuốc kháng ung thư , ... tiêu: (Theo đề cương duyệt) Mô mô hình gây suy giảm bạch cầu thuốc hóa trị ung thư chuột nhắt Khảo sát tác dụng Linh chi (Ganoderma lucidum) việc phục hồi tình trạng suy giảm bạch cầu gây thuốc kháng...
 • 120
 • 213
 • 0

Phân lậptuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm
... 2.2.1 Phân lập chủng nấm men chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm Từ 28 mẫu cây, hoa đất phân lập đợc 70 chủng nấm men (HRA1-HRA70), 41 chủng đợc phân lập từ lá, 18 chủng đợc phân lập từ ... mùi tạo hàng ngày thời gian tuần để chọn chủng khả tạo hơng thơm Tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hoá dầu thầu dầu từ su tập giống Viện CNTP: Các chủng giống đợc giữ ống eppendorf tủ ... chủng tạo hơng tới chủng: HRA 51; HRA 55; HRA 61 thuộc chi Candida Điều tới kết luận nấm men thuộc chi Candida nhiều đại diện chuyển hoá acid ricinoleic 2.2.2 Tuyển chọn chủng nấm men có...
 • 29
 • 302
 • 0

Phân lậptuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm
... vo bỡnh lờn men Sau kt thỳc quỏ trỡnh lờn men cht thm to thnh c chit bng dung mụi n-hecxan theo s sau: Chủng giống Cấy truyền Thạch nghiêng 25 C, ngy Lên men ngày Dd HCl Dịch lên men Đun 100 ... chỳng phc v cho i sng ca mỡnh Rt nhiu loi nm men c ng dng sn xut nh: cụng nghip sn xut ru, bia, nc gii khỏt, sinh phc v chn nuụi, cao nm men, lipid nm men, cỏc enzym nh amilase, invertase, lactase, ... phỏp phõn lp nm men s dng Ricinoleic acid : + Nguyờn tc: phõn lp nm men cú kh nng chuyn hoỏ acid ricinoleic chỳng tụi s dng mụi trng cha ngun cacbon nht l acid ricinoleic Nu nm men mc cú ngha...
 • 34
 • 326
 • 0

Tuyển chọn các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng diệt sâu tơ và sâu xanh

Tuyển chọn các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng diệt sâu tơ và sâu xanh
... Tuyển chọn chủng bacillus Thuringiensis Bảng Khả diệt sâu xanh v sâu chủng Bacillus thuringiensis 8-2, G3, AM4, H-H1 Chủng giống chứa nhóm gen Cry khác ... armigera), sâu (Plutella xylostella) chủng đ tuyển chọn Cả chủng LC50 tơng ứng l 0,07 - 0,87 sâu tơ, Trong sâu xanh LC 50 chúng đạt từ 1,09 - 4,15, cao l chủng 8-2 Dùng mồi (primer) chọn lọc ... Bacillus thuringiensis 8-2, G3, AM4, H-H1 hoạt tính diệt sâu cao Liều lợng gây chết với sâu LC50 tơng ứng với chủng l 0,42; 0,23; 0,87; 0,07 Trong chủng n y hoạt tính diệt sâu xanh thấp...
 • 4
 • 501
 • 9

Báo cáo khoa học: Tuyển chọn các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng diệt sâu tơ và sâu xanh pdf

Báo cáo khoa học: Tuyển chọn các chủng Bacillus thuringiensis có khả năng diệt sâu tơ và sâu xanh pdf
... Nội cs, 1970) Khoa Sinh, ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG 260 Tuyển chọn chủng bacillus Thuringiensis Bảng Khả diệt sâu xanh v sâu chủng Bacillus thuringiensis 8-2, G3, AM4, H-H1 Chủng giống chứa ... b i báo n y đề Đờng kính: 20; cập tới khả sinh trởng, tạo th nh b o tử Cao nấm men: 1; nh khả diệt sâu xanh v sâu Một số muối khoáng chủng Bt để chọn chủng Bt khả pH = 7,0 diệt loại sâu ... Tạp chí KHKT Nông nghiệp, Tập 1, số 4/2003 Tuyển chọn chủng Bacillus thuringiensis khả diệt sâu sâu xanh Selection of Bacillus thuringiensis strains with insectidal activity against...
 • 5
 • 250
 • 3

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng
... 33-34mm Sự ức c h ế số vi sinh vật ích cúa xạ khuẩn Chất 11 c sinh xa kluũm sinh tính ứcchê chọn lọc, kha ưc chê vi sinh vật mà khơng ức c hế vi sinh vật khác Dựa vào dặc tính này, chúng ... Háu hết chúng xạ khuẩn khả sinh chất kháng sinh ức chế vi nấm pH trung lính Một số chủng xạ khuẩn: XK3A , V2M7, XKIO, XK5, XK53, XK8, XK2 khả nâng sinh chất kháng sinh ức chế vi nấm mức trung ... nâng ức chế vi nấm gây bệnh manh pH trung tính chua Khá sinh chất ức chế chủng xạ klniấM M4T6 mạnh nliâì pl ỉ - V kiiong ÌI khả ức chế vi nấm pH chua kiểm Chủng XK53 thê Hãng ức chế vi nấm gây...
 • 58
 • 212
 • 0

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng tt

Tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng ức chế sinh trưởng một số vi sinh vật gây bệnh thực vật và đặc tính sinh học của chúng tt
... 35 BAO CA O T Ô M TÁT Tên để tài: Tuyển chọn chúng xa khuẩn khả ức c hế sinh Irướn Ị! sỏ visinh vặi gây bệnh thực vật đặc lính sinh học cùa chúng số: QT 03-23 Ch ủ trì: Thạc sỹ Nguyễn ... trưởng cùa xạ khuẩn III Kết dạt * Thứ hoạt tính kháng vi khuẩn gáy bệnh héo xanh cùa 6Ơ chúng xạ klniẩn Trong số 40 chủng hoạt tính chiếm 66,7%, chủng hoạt tính mạnh với loại vi khuấn ... nghiên cứu: Tìm chủng xạ khuẩn ứcch ế sinh trưởng cúii sỏ vi sinh vặt gây bệnh lrổng nhằm sản xuất ché phẩm sinh học háo vệ thực vật, han chè sửdiniíĩ hoá chất bảo vệ thực vật II Phương pháp...
 • 4
 • 197
 • 0

phân lậptuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase

phân lập và tuyển chọn các chủng nấm mốc có khả năng sinh tổng hợp enzyme laccase
... sợi, chủng nấm mốc tập hợp thành sưu tập gồm 37 chủng sưu tập dùng để thử khả sinh tổng tổng hợp laccase thí nghiệm - Sàng lọc chủng nấm mốc khả sinh tổng hợp laccase Để sàng lọc chủng nấm mốc ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Phân lập chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase - Phân lập, làm tạo sưu tập chủng nấm mốc Các mẫu gỗ mục thu thập từ nhiều địa điểm khác tiến hành phân lập môi trường PDA ... 34 4.1 Phân lập chủng nấm mốc sinh tổng hợp laccase 34 4.2 Đánh giá khả tổng hợp laccase chủng phân lập 40 4.3 Xây dựng đường cong sinh trưởng chủng BV1 42 4.4 Khảo sát điều...
 • 65
 • 317
 • 10

Tuyển chọn các đề thi HSG tỉnh TT huế từ 2006 đến 2010 có đáp án

Tuyển chọn các đề thi HSG tỉnh TT huế từ 2006 đến 2010 có đáp án
... Së Gi¸o dơc vµ §µo t¹o Thõa Thi n H §Ị thi chÝnh thøc Kú thi chän häc sinh giái tØnh Khèi 12 THPT - N¨m häc 2005 -2006 Môn : TOÁN ( Vòng 1) ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Nội dung Bài Điểm ( 6đ) ... tam giác Së Gi¸o dơc vµ §µo t¹o Thõa Thi n H §Ị thi chÝnh thøc Kú thi chän häc sinh giái tØnh Khèi 12 THPT - N¨m häc 2005 -2006 Môn : TOÁN ( Vòng 2) ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Nội dung Bài + Biểu thức ... an) hoán vò {0,1, ,n} an ≠ + Ta : x > ⇒ P(x) > Do nghiệm xi P(x) không dương + Với n=1 ,ta đa thức thoả toán : P(x) = 1.x + 1,0 1,0 + Với n=2 ,nếu P(x) = a2x2 +a1x + a0 thoả toán theo...
 • 6
 • 152
 • 0

PHÂN lậpTUYỂN CHỌN các CHỦNG xạ KHUẨN có KHẢ NĂNG SINH TỔNG hợp hợp CHẤT tự NHIÊN có HOẠT TÍNH SINH học tại vườn QUỐC GIA NAM cát TIÊN và KHU SINH THÁI CAM RANH

PHÂN lập và TUYỂN CHỌN các CHỦNG xạ KHUẨN có KHẢ NĂNG SINH TỔNG hợp hợp CHẤT tự NHIÊN có HOẠT TÍNH SINH học tại vườn QUỐC GIA NAM cát TIÊN và KHU SINH THÁI CAM RANH
... tự nhiên thứ cấp hoạt tính sinh học 2.3 Thử nghiệm hoạt tính sinh học Các chủng xạ khu n tiềm sản xuất hợp chất thứ cấp từ kết phân tích HPLC tuyển chọn cho thử nghiệm hoạt tính sinh học ... 100 chủng xạ khu n đa dạng đặc tính khu n lạc tuyển chọn lại 41 chủng để nghiên cứu Khi phân tích HPLC, sàng lọc 23 chủng xạ khu n tiềm sản xuất hợp chất thứ cấp hoạt tính sinh học tuyển chọn ... cho vào đĩa giấy 30l; (-): Không ức chế Định danh chủng xạ khu n hoạt tính sinh học Quan sát hình thái chủng xạ khu n cho thấy: Trên môi trường ISP-2 A9, chủng kích thước khu n lạc lớn, khu n...
 • 7
 • 178
 • 0

phân lậptuyển chọn các chủng nấm men có khẳ năng chuyển hóa xylose thành xylitol

phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khẳ năng chuyển hóa xylose thành xylitol
... pháp phân lập tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hoá xylose thành xylitol - Từ 39 mẫu phân lập tổng số 94 chủng nấm men - Đã kiểm tra khả sinh xylitol 94 chủng phân lập tìm chủng sinh xylitol ... để phân lập Với môi trường ta phân lập tuyển chọn nhiều chủng nấm men Song với mục đích phân lập chủng nấm men khả chuyển hoá xylose thành xylitol, không sử dụng môi trường để tránh phân lập ... Phân lập tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm - Khoá luận tốt nghiệp trường ĐH Dược Hà Nội, trang 14-22 Lê Xuân Hoành (2003) Phân lập tuyển chọn chủng nấm men...
 • 46
 • 175
 • 0

Phân lậptuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm

Phân lập và tuyển chọn các chủng nấm men có khả năng chuyển hóa dầu thầu dầu thành chất thơm
... Phân lập tuyển chọn chủng nấm men khả chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm với mục tiêu sau: - Phân lập từ tự nhiên tuyển chọn sưu tập giống chủng nấm men khả chuyển hoá dầu thầu dầu ... Phân lập chủng nấm men chuyển hoá dầu thầu dầu thành chất thơm 18 2.2.2 Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đến sinh trưởng khả tạo mùi thơm chủng phân lập 18 2.2.3 Tuyển chọn chủng nấm ... dầu thành chất thơm Từ 28 mẫu cây, hoa đất phân lập 70 chủng nấm men (HRA1-HRA70), 41 chủng phân lập từ lá, 18 chủng phân lập từ hoa 11 chủng phân lập từ đất Sau thử hoạt lực tìm chủng (HRA 1;...
 • 43
 • 89
 • 0

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt pdf

Các ứng dụng đa năng của nguyên liệu sinh học trong gia công dệt pdf
... cho công nghiệp dệt thông qua công nghệ sinh học lĩnh vực khác chúng Công nghệ sinh học gia công dệt Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học công nghiệp dệt đây: - Cải tiến nhiều loại sử dụng ... Công nghệ sinh học ứng dụng sinh vật sống thành phần chúng sản xuất gia công công nghiệp Vào năm 1981, Hiệp hội công nghệ sinh học châu Âu định nghĩa công nghệ sinh học sử dụng kết hợp ... nghiên cứu sinh hóa, vi trùng học, kỹ thuật hóa học để đạt ứng dụng công nghệ khả vi khuẩn tế bào nuôi cấy mô Công nghệ sinh học có nhiều ứng dụng công nghiệp dệt, đặc biệt trình xử lý dệt quản...
 • 4
 • 144
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: việc sử dụng tiềm năng của chế phẩm sinh họccác triệu chứng ung thư tuyến tiền liệtcác dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệtnghiên cứu tuyển chọn các tổ hợp cà chua mới trên vùng đất ven biển hải phòng ở vụ thu đông và vụ xuân hènhững ứng dụng tiềm năng của các phương pháp khoá công cộng trong môi trường liên mạng vô tuyếncac cau tu khang ung thu o trong thuc phamtuyển chọn các chủng nấm chịu ph thấp có khả năng thủy phân tinh bột và ứng dụng chúng trong xử lý nước thải công nghiệp sản xuất tinh bộttuyển chọn các chủng xạ khuẩn sinh chất kháng sinh có hoạt tính cao chống nấm f oxysporumtế bào kháng ung thưcác dấu hiệu ung thư ở nam giớithủ tục tuyển chọn xét chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nướccác dấu hiệu ung thư buồng trứngcác đối thủ tiềm năng của vinamilkcác triệu chứng ung thư buồng trứngcác triệu chứng ung thư tử cungẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Namnghiên cứu ứng dụng áp suất cao trong công nghệ thực phẩmTiểu luận Công nghệ thi công tầng hầm nhà cao tầng bằng phương pháp Top – DownLuận văn Công nghệ thi công tường Barrette trong điều kiện đất nền Hà Nộidự án trà sữa miteaĐề HSG lớp 9 2017 a hóa họcDAP AN TOAN BANG a 2017HƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)TinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàKẾ HOẠCH tổ CHUYÊN môn 2+3kế hoạch kinh doanh siro sản xuất theo công nghệ isarelThẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tưTHAM LUẬN NÂNG CAO kết QUẢ THI THPT QUỐC GIA môn TOÁN năm 2017Giải pháp phát triển hàng hóa mang nhãn hiệu riêng tại Siêu thị Co.opmart Đà NẵngGiải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình ĐịnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Hội ANghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập