Nghiên cứu xây dựng quy trình bao gói carotenoid sử dụng tế bào nấm men yarrowia lipolytica

Nghiên cứu thẩm định quy trình bào chế và sinh khả dụng nang salbultamon tác dụng kéo dài

Nghiên cứu thẩm định quy trình bào chế và sinh khả dụng nang salbultamon tác dụng kéo dài
... thuật bào chế phức tạp Để góp phần thúc đẩy bào chế chế phẩm salbutamol TDKD, thực đề tài: Nghiên cứu bào chế sinh khả dụng nang salbutamol tác dụng kéo dài với mục tiêu sau: Nghiên cứu sản xuất nang ... TDKD qui mô pilot Bước đầu nghiên cứu sinh khả dụng nang salbutamol TDKD -2- Phần Tổng quan 1.1 Thuốc tác dụng kéo dài 1.1.1 Khái niệm Thuốc tác dụng kéo dài chế phẩm có khả giải phóng hoạt chất ... - Menten để xác định sinh khả dụng thuốc 1.2.2.3 Sinh khả dụng chất chuyển hoá Khi chất chuyển hoá chất có hoạt tính phải đánh giá sinh khả dụng thông qua nghiên cứu sinh khả dụng chất chuyển...
 • 121
 • 182
 • 0

Nghiên cứu xác định quy trình bảo quản cam bằng phương pháp bọc màng bán thấm

Nghiên cứu xác định quy trình bảo quản cam bằng phương pháp bọc màng bán thấm
... dung nghiên cứu Xác định đặc tính lý hoá cam Sành Hà Giang Xác định cờng độ hô hấp cam Sành Hà Giang Nghiên cứu, xác định độ chín cam phù hợp cho bảo quản cam Sành Hà Giang Nghiên cứu, xác định ... tình cán nghiên cứu phòng Bảo Quản - Viện Cơ Điện Nông Nghiệp Và Công Nghệ Sau Thu Hoạch giúp tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu xác định quy trình bảo quản cam phơng pháp bọc màng bán thấm Mục ... công thức xử lý cuống cam phù hợp cho bảo quản Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ BQE đến chất lợng bảo quản Nghiên cứu ảnh hởng thời gian nhúng BQE đến chất lợng bảo quản Nghiên cứu đa yếu tố nồng độ...
 • 62
 • 867
 • 7

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản cá nguyên liệu bằng Olygochitosan

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản cá nguyên liệu bằng Olygochitosan
... khoa Công nghệ thực phẩm giao thực đồ án: “ Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản nguyên liệu olygochitosan Với mục đích thử nghiệm bảo quản Oligochitosan sản xuất theo công nghệ xạ ... loại sau ngày bảo quản đạt loại trung bình sau 12 ngày bảo quản thời gian bảo quản COS 1% tốt nhỏ ngày tối đa 12 ngày 37 3.4 ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH BẢO QUẢN CÁ BẰNG COS 1% Từ kết nghiên cứu cho phép ... phép đề xuất quy trình bảo quản nhƣ sau: Nguyên liệu Rửa Để Nhúng qua dung dịch COS 1% Bảo quản lạnh nhiệt độ 00C-40C 00C-40C  Thuyết minh quy trình: Nguyên liệu: Yêu cầu nguyên liệu tƣơi,...
 • 72
 • 131
 • 0

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản mực nguyên liệu bằng Oligochitosan

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản mực nguyên liệu bằng Oligochitosan
... thích hợp cho trình bảo quản mực nguyên liệu Xác định thông số thích hợp cho trình bảo quản mực nguyên liệu oligochitosan Đề xuất quy trình hoàn thiện bảo quản mực nguyên liệu oligochitosan Ý ... việc hoàn thiện quy trình bảo quản tươi mực nguyên liệu oligochitosan Số liệu đề tài số liệu thực tế góp phần làm phong phú thêm khả ứng dụng oligochitosan bảo quản mực nguyên liệu nhằm đảm bảo ... thực đề tài Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản mực nguyên liệu oligochitosan với mục đích tìm phương pháp bảo quản mực với chất lượng tốt 2 Nội dung đề tài: Xác định nồng độ oligochitosan...
 • 93
 • 966
 • 1

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản tôm nguyên liệu bằng Oligochitosan sản xuất theo công nghệ bức xạ coban 60

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản tôm nguyên liệu bằng Oligochitosan sản xuất theo công nghệ bức xạ coban 60
... tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình bảo quản tôm nguyên liệu Oligochitosan sản xuất theo công nghệ xạ coban 60 Với mục tiêu đánh giá khả ảnh hƣởng Oligochitosan đến độ tƣơi tôm nguyên liệu theo ... thử nghiệm sản xuất Oligochitosan sử dụng Oligochitosan bảo quản tôm thẻ chân trắng nguyên liệu; Hoàng Thị Kim Hạnh nghiên cứu sản xuất Oligochitosan phƣơng pháp chiếu xạ gamma Coban 60; Nguyễn ... đổi pH tôm theo 75 Hình 3.17 Sự thay đổi tổng số vi sinh vật hiếu khí tôm sau ngày bảo quản bảo quản oligochitosan bề mặt 77 Hình 3.18 Sơ đồ quy trình bảo quản tôm nguyên liệu oligochitosan...
 • 128
 • 176
 • 0

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình bào chế liposome amphotericin b quy mô 20 lọ mẻ

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình bào chế liposome amphotericin b quy mô 20 lọ mẻ
... nghiên < /b> cứu < /b> hoàn < /b> thiện < /b> quy < /b> trình < /b> b o < /b> chế < /b> liposome < /b> Amphotericin < /b> B quy < /b> 20 lọ/ mẻ với mục tiêu: B o < /b> chế < /b> khảo sát ảnh hưởng số yếu tố quy < /b> trình < /b> đến đặc tính liposome < /b> Amphotericin < /b> B tạo thành Xây ... B Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG MÃ SV: 1101529 TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY < /b> TRÌNH B O CHẾ LIPOSOME < /b> AMPHOTERICIN < /b> B QUY < /b> 20 LỌ/MẺ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... nhiên, nghiên < /b> cứu < /b> trước chủ yếu tập trung vào hoàn < /b> thiện < /b> công thức b ớc đầu tiến hành đông khô Liposome < /b> Amphotericin < /b> B Để b sung thêm cho nghiên < /b> cứu < /b> trước đó, thực đề tài Tiếp < /b> tục < /b> nghiên < /b> cứu < /b> hoàn...
 • 58
 • 196
 • 1

Nghiên Cứu Ứng Dụng Nuôi Cấy Nấm Men Rhodotorula Sp Trên Môi Trường Bán Rắn Để Thu Nhận Beta Carotene

Nghiên Cứu Ứng Dụng Nuôi Cấy Nấm Men Rhodotorula Sp Trên Môi Trường Bán Rắn Để Thu Nhận Beta Carotene
... 8/2009 Nghiên cứu ứng dụng nuôi cấy nấm men Rhodotorula sp môi trường bán rắn để thu nhận beta -carotene Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Minh Khang Quá trình lên men bán rắn từ nấm men Rhodotorula ... cứu ứng dụng nuôi cấy nấm men Rhodotorula sp môi trường bán rắn để thu nhận beta -carotene 1.2 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI Khảo sát điều kiện tối ưu cho phát triển nấm men đỏ Rhodotorula sp môi ... trưởng chủng Rhodotorula sp môi trường bán rắn - Quan sát vi thể đại thể chủg nấm men đỏ Rhodotorula sp - Lựa chọn môi trường bán rắn thích hợp cho việc nuôi cấy nấm men đỏ Rhodotorula sp - Tối ưu...
 • 105
 • 82
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu Phi (Saintpaulia) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ppt

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu Phi (Saintpaulia) bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào ppt
... Sơ đồ qui trình nhân giống hoa Violet châu Phi T¹p chÝ khoa häc vµ c«ng nghÖ n«ng nghiÖp ViÖt Nam IV KẾT LUẬN VÀ §Ò NGHN Kết luận - Vật liệu ban đầu mNu bánh tẻ hoa Violet Châu Phi (Saintpaulia), ... callus từ bánh tẻ hoa Violet Châu Phi ghiên cứu ảnh hưởng BAP đến trình tái sinh nhân nhanh chồi từ callus Các callus tạo thành chuyển sang môi trường có nồng độ BAP khác để nghiên cứu khả tái sinh ... cứu phương pháp khử trùng hoa Violet Châu Phi Đề tài sử dụng nguồn mẫu ban đầu từ Violet Châu Phi để tạo vật liệu vô trùng ống nghiệm Mẫu khử trùng hợp chất HgCl2 H2O2 Sau tuần nuôi cấy ta thu...
 • 7
 • 687
 • 4

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ, bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilot

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ, bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilot
... ch bin Hc ph, Bch ph v bo ch cao Ph t quy mụ pilot c tin hnh nghiờn cu vi mc tiờu sau: - Xõy dng c quy trỡnh ch bin Hc ph, Bch ph v bo ch cao Ph t n nh quy mụ pilot an ton lm nguyờn liu sn ... mt v thuc quý nhng cú c tớnh cao, Ph t dựng nht thit phi ch bin nhm gim c tớnh ti nhm mc tiờu xõy dng c quy trỡnh ch bin Hc ph, Bch ph v bo ch cao Ph t n nh quy mụ pilot v xõy dng c tiờu chun ... khụ kit 2.2.1.2 Bo ch cao c v cao khụ Ph t - Bo ch cao khụ Ph t (chit nc): Ph t sng sch, thỏi phin, sy khụ Chit xut bng nc sụi, cụ n cao c, sy khụ thu c cao khụ Ph t - Bo ch cao c Ph t (chit cn):...
 • 163
 • 385
 • 1

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào vero ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào vero ở quy mô phòng thí nghiệm
... với vắcxin nhập ngoại vắcxin Verorab 35 CHƢƠNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VẮCXIN DẠI TRÊN NUÔI CẤY TẾ BÀO VERO QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy ... nhóm nghiên cứu bắt đầu tiến hành xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy tế bào Vero quy phòng thí nghiệm Với kinh nghiệm 30 năm sản xuất kiểm định chất lượng vắcxin dại sản ... bào Vero, chủng virút PV môi trường nuôi cấy không huyết đạt yêu cầu cho sản xuất, nhóm nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin dại nuôi cấy tế bào quy phòng...
 • 176
 • 481
 • 1

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa trên sông hương

Báo cáo khoa học : Nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa trên sông hương
... quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa sông Hương MỤC LỤC HÌNH Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa ... 148 Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa sông Hương MỤC LỤC BẢNG Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy ... hành, điều phối hệ thống hồ chứa, làm sở khoa học cho việc xây Báo cáo tổng kết Đề tài: Nghiên cứu xây dựng đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa sông Hương dựng quy trình...
 • 176
 • 425
 • 2

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm a h5n1 trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin cúm a h5n1 trên tế bào thận khỉ tiên phát ở quy mô phòng thí nghiệm
... khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm Mục tiêu đề tài: 1.1 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin Cúm A/ H5N1 tế bào thận khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm 1.2 Đánh giá tính an toàn đáp ... Yoshihiro Kawaoka Nghiên cứu đợc tiến hành với mục tiêu chính: Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin Cúm A/ H5N1 tế bào thận khỉ tiên phát quy phòng thí nghiệm Đánh giá tính an toàn đáp ... 3.2 Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vắcxin Cúm A/ H5N1 tế bào PMKc Đã xây dựng đợc quy trình sản xuất đảm bảo chất lợng, ổn định với thông số kỹ thuật phù hợp quy phòng thí nghiệm Quy trình...
 • 107
 • 700
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến hắc phụ bạch phụ và bào chế cao phụ tử ở quy mô pilotnghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống hoa violet châu phi saintpaulia bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pptnghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất tricloixiannuric axitnghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân sau ghép gan tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu xây dựng quy hoạch phân bổ và đề xuất biện pháp bảo vệ tài nguyên nước tỉnh bắc giangnghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdfnghien cuu xay dung quy trinh thu nghiem mut nhuyen bi do dong hopnghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô methylprednisolon sodium succinateđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caonghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất mứt jam nha đamnghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng dầu thực vật dài 101 trangnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào bèo tấm spirodela polyrrhiza thông qua agrobacterium tumefaciensnghiên cứu xây dựng quy trình quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin tại ngân hàng phát triển việt namnghiên cứu xây dựng lộ trình thực hiện bảo hiểm xã hội đối với mọi người lao động ở việt namnghiên cứu xây dựng quy trình chuyển gen vào cây hoa loa kènmẫu báo cáo thực tập CBKTLLDHDH CA handout trong thực hành giảng dạyLLDHDH lesson plan FORMLLDHDH lesson plan tham khaoBrain gain or brain circulationGDDH the gioi va vietnam moikhung nang luc quoc gia cua vietnamBTL CN chế tạo thiết bị điện và công nghệ chế tạo máy điện quayAdvanced Grammar TestToi uu tham so he moLASER CHROMIUM PHA TẠP TRONG LiSAFFuzzy logic 821 3154 1 PBUnit 1 English 7 new Exercise period 1.Bài 8 giao thoa sóngEnglish roots and affixesVNUEPT speaking chủ đề và bài soạn (1)TÀI LIỆU ôn THI môn dược LIỆU NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn dược lý đại CƯƠNG NGÀNH y dượcHàm số học (Khóa luận tốt nghiệp)English worksheet for kids
Đăng ký
Đăng nhập