Chương II đại số lop 12

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8

đề kiểm tra chương II đại số lớp 8
... GV Lê Thị Tuyết (0,5) (0,5) (0,25) (0,25) Trờng PTDT nội Trú Ngọc Lặc Giáo án đại số Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: II/ Tự luận: ý B ý C ý B ý A (0,5) (0,5) (0,5) (0,5) x( y x ) x x xy x( x ... D 4x + x Câu 7: Giá trị phân thức = x x + 2x +1 A B C D 2 y 3x Câu 8: Kết phép tính ữ 11x y y 22 y B 22 x 8x II/ Tự luận: ( 6,5 đ) A C 22 x 3y Câu 9: Rút gọn phân thức sau D 3y 22 x x ... Giáo án đại số Rút gọn phân thức + Phân tích tử mẫu tìm + Chia .cho * Khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu...
 • 3
 • 3,941
 • 96

skkn khai thác và phát triển bài toán phân thức ở chương II đại số lớp 8

skkn khai thác và phát triển bài toán phân thức ở chương II đại số lớp 8
... hiệu hai phân thức có tử thức mẫu thức chung tích hai mẫu thức thành phần (mẫu thức phân thức trừ phân thức bị trừ) -Phân thức trừ hiệu đứng trớc phân thức đối phân thức bị trừ hiệu liền sau ... thích toán ý đến đặc điểm quy luật dới đây: Xét đặc điểm mẫu phân thức: Mỗi mẫu thức tích hai nhân tử đơn vị Từ đặc điểm phân thức tổng để tìm quy luật: -Mỗi phân thức tổng hiệu hai phân thức ... = x( x + 6) x x+6 II Hớng khai thác: Không có thời gian không yêu cầu để giải tập lớp Giáo viên hớng dẫn em HSKG nhà giải nhờ tham khảo: Bài toán -1: Bài tập 28 trang 21 SBT toán tập 1 1 a) Chứng...
 • 11
 • 212
 • 0

KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 SÁCH NÂNG CAO pptx

KIỂM TRA CHƯƠNG II ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 SÁCH NÂNG CAO pptx
... =3 n ; b Sn =3 n+1; c Sn =2 n+1; d Sn =2n 13 Danh sách lớp 11A bạn Ngọc đánh số từ đến 40 Ngọc có số thứ tự 25.Chọn ngẫu nhiên học sinh lớp 11A Tính xác suất để Ngọc chọn: a 0,025; b 0,028; ... 85; d 96 Hệ số cuẩ x 6y7 khai triển (x+y)13 là; a 1716; b 1704; c 1730; d kết khác 10 Tìm hệ số x110y90 khai triển (2x-3y)200 là: 90 a 390 2110 C200 ; 90 90 b.- 390 2110 C200 ; c 3110 290 C200 ; ... tăng dần (từ thấp đén cao) Gọi P xác suất để số chọn xếp vị trí hai.Khi P : a 1 1 ; b ; c ; d 60 19 Chọn ngẫu nhiên số nguyên dương không lớn 50 Gọi A biến cố > Tính...
 • 4
 • 333
 • 4

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
... |2,289 – 2,289| < 0,0 01 Bài 14 : Chiều cao đồi đo h = 347 ,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn số gần 347 ,13 Hướng dẫn giải 14 : Sô’ quy tròn h = 347 ,13 ± 0,02 (m) h = 347 Bài 15 : Những quan hệ quan ... Hướng dẫn giải 11 : P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X Bài 12 : Xác định tập hợp sau a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10 ) ; b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ; c) R \(—∞ ; 3) Hướng dẫn giải 12 : T: ” x ∈ A x ∈ B”; R: “x Bài 13 : Dùng máy ... [a ; +∞) Viết tập hợp R số thực dạng khoảng Hướng dẫn giải 6: Bài 7: Thế sai số tuyệt đối số gần ? Thế độ xác số gần ? Hướng dẫn giải 7: Goi a số gần đúng; a số sô đo dại lượng Bài 8: Cho tứ...
 • 5
 • 3,051
 • 3

SKKN GIÁO dục TÌNH yêu BIỂN đảo THÔNG QUA một số bài học TRONG CHƯƠNG TRÌNH đạilớp 12

SKKN GIÁO dục TÌNH yêu BIỂN đảo THÔNG QUA một số bài học TRONG CHƯƠNG TRÌNH đại lý lớp 12
... 2015 I .Thông tin chung sáng kiến Tên đề tài : Giáo dục Tình yêu biển - Đảo thông qua số học chơng trình địa lớp 12 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến : Có thể áp dụng rộng rãi tất cấp học , bậc học , ... lòng yêu nớc ngời dân Việt Hành động thiết thực quan trọng tuyên truyền , giáo dục tình yêu lòng học sinh ngồi ghế nhà trờng Vì tích hợp lồng ghép tình yêu giảng , tiết học hành động học sinh ... : Trong thực tế học sinh trờng trờng khác nói đến Biển , Đảo khái niệm vô mơ hồ , em thực biết đến Biển , Đảo thông qua tranh ảnh , ti vi , qua sách báo , mạng internet, xa vời thực tế nên tình...
 • 56
 • 47
 • 0

Một Giáo án Đại số lớp 12 NCao.

Một Giáo án Đại số lớp 12 NCao.
... ÿÿë$'ë%'&'8'8'8'9':'Ð ÿÿ Õ˜nÁQ\aAM.LỤCØ¢ J#×Ðÿÿn...
 • 24
 • 362
 • 0

200 BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẠI SỐ LƠP 12

200 BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẠI SỐ LƠP 12
... 3a a − − 12a −1 a + 3a − 2 2 10.Cho ba số dương thoả a + b = c Chứng minh : a + b > c 11.Cho a,b,c độ dài cạnh tam giác ,chứng minh c cạnh lớn : 3 a + b4 > c4 12. Cho a ,b ≥ m ,n hai số nguyên ... = 12ab a > 0, b > 0,chứng minh rằng: lg(a + 2b) – 2lg2 = ( lga + lgb ) 16.a)Cho x2 + 4y2 = 12xy x > 0,y > 0, chứng minh lg(x + 2y) – 2lg2 = (lgx + lgy) b) Cho a,b > thoả mãn 4a2 + 9b2 = 4ab số ... sánh cặp số sau: a) log43 log56 b) log log c) log54 log45 d) log231 log527 e) log59 log311 f) log710 log 512 g) log56 log67 h) logn(n + 1) log(n + 1)(n + 2) 20.Tìm miền xác định hàm số sau: a)y...
 • 9
 • 1,054
 • 4

Kiểm tra Chương I đại số lớp 7

Kiểm tra Chương I đại số lớp 7
... gi i B i : ( 87/ 15SBT) B/ Dạng 2: Viết số thập phân d i dạng phân số GV: Cho HS làm tập 70 /35 HS: Gi i tập bảng GV: Treo bảng phụ ghi n i dung tập 88/15SBT G i hai HS gi i 0,(34) ; 0, (5) ,cả lớp ... cha biết hớng dẫn cho HS đánh giá thể trạng qua số BMI=m/h2 Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà +GV hớng dẫn HS thực hành đo đờng kính ti vi gia đình +Kiểm tra l i số BMI thành viên gia đình +B i tạp 79 ,80/38SGK ... 98,101,104/16,17SBT +Ôn tập quan hệ số thập phân số hữu tỉ Tiết 17 Ngaỳ soạn: 28/10/06 Gv Lờ Th Kim Oanh Ngy san 9/10/08 Số vô tỉ kh i niệm bậc hai A mục tiêu: +HS có kh i niệm số vô tỉ hiểu bậc haicủa số...
 • 12
 • 1,411
 • 11

kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA

kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA
... cña Minh lµ x+24 sau 24 n¨m n÷a tuæi cña bè Minh lµ 10x+24 theo bµi ta cã pt 2(x+24) = 10x+24 8x = 24 x = ( TM§K) vËy tuæi Minh hiÖn lµ tuæi (0.25) (1.0) (0.75) (0.5) ...
 • 2
 • 298
 • 3

Giáo án Chương II Đại Số 7

Giáo án Chương II Đại Số 7
... 2009 Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số Lý thuyết Số hữu tỉ: Là số viết dạng phân số a b (a,b ∈ Z; b ≠ 0) Số vơ tỉ : Là số viết dạng số thập phân vơ hạn khơng tuần hồn Số thực: Gồm số vơ tỉ số hữu tỉ ... giáo viên ! Giáo viên hướng dẫn −6 −26 + : 72 126 −6 - Ấn phân số 72 tính - Ấn phím + - Ấn phân số - Quan sát làm theo u cầu giáo viên Giáo án Đại số Ví dụ 2: Thực phép tính sau −6 −26 + 72 ... Bình Dương C2 Tuần 17: Tiết 36: Tổ: Toán – Tin Giáo án Đại số ƠN TẬP CHƯƠNG II (tiếp theo) I Mục tiêu: - Hệ thống hố ơn tập kiến thức hàm số đồ thị hàmsố y = f(x), đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)...
 • 46
 • 219
 • 2

Đề đáp án kiểm tra chương III. Đại số lớp 8.

Đề đáp án kiểm tra chương III. Đại số lớp 8.
... Ngày………tháng…… năm 2009 Điểm: Họ tên học sinh:……………………….…….…… Lớp 8… Kiểm tra ch¬ng III - ĐẠI SỐ lớp * Thời gian 45 phút * §Ị lÏ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (2đ): ... 124 chân Hỏi có Cõu, Vịt? BÀI GIẢI Gọi x (con) số Cõu (x nguyªn d¬ng, x...
 • 3
 • 801
 • 18

Chuong 1- Dai so lop 8( Tu t1 - T21)

Chuong 1- Dai so lop 8( Tu t1 - T21)
... =x(x 2-2 x+1) =x(x-1)2 b) 2x2+4x+ 2-2 y2=(2x2+4x)+( 2-2 y2)=2x(x+2)+2(1-y2)=2[x(x+2)+(1-y2)]=2(x2+2x+1-y2)=2[(x+1)2-y2)] =2(x+y+1)(x-y+1) c) 2xy-x2-y2+16 =-( -2 xy+x2+y 2-1 6) =-[ (x-y) 2-4 2] =-( x-y+4)(x-y-4)=(y-x-4)(-x+y+4)=(x-y-4)(y-x+4) ... b (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) =5x3x 4- 10x2 + 2x3 + 5x- x25+ x = -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - Vì (x3 - 2x2 + x - 1)(x - 5) = - ( x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) = - (- x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 5) = x4 - 7x3 + ... x(x-1 )-2 (x-1) = (x-1)(x-2) Cách khác: x 2-3 x+2 = x 2-3 x-4+6 = (x 2-4 )-( 3x+6) = (x+2)(x-2 )-3 (x-2)= (x-2)(x+ 2-3 ) = (x-2)(x-1) 4, Củng cố: - HS làm tập 51/24 SGK Phân tích đa thức thành nhân tử: a) x 3-2 x2+x...
 • 59
 • 356
 • 0

Toan 8 chuong II dai so (cuc hay)

Toan 8 chuong II dai so (cuc hay)
... ] * A = * C * D (Cho a+b+c =0 a,b,c ) 1 1 + + + + 1.2 2.3 3.4 ( n 1) n 1 1 = + + + + 2.5 5 .8 8.11 ( 3n + 2)( 3n + 5) 1 1 + + + + 1.2.3 2.3.4 3.4.5 ( n 1) n( n +1) = * E= * F= 112 432 ... y z 28 Cho + + = a b c 2 a b c2 + + x2 y z = 2 29 Tìm x,y,z biết rằng: a) giá trị biểu thức: N a b c + + =2 x y z Tính giá trị biểu thức: x2 y2 z2 x2 + y2 + z2 + + = Đặt đề ngày 31/12/ 08 b) ... n 1)!( n +1) ; 17 Cho xy = 2 x +y b) ( n +1)!+n! x xy + y , rút gọn phân thức P = x + xy + y 18* .CMR: tổng sau không số nguyên: 1 1 N + + + + (n , n ) n 1 1 ( n N , n 1) + + + + 2n + a)...
 • 4
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHO BẠC NHÀ NƯỚCDu lịch với tiếng Anh6 cách giúp bạn tăng cơ hội được phỏng vần và trúng tuyểnĐề tài XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN THÁP MƯỜI NĂM 2011Đề tài báo cáo thực tập nông thôn mới xã Thạnh LợiGiáo trình lắp ráp và xuất bản vẽ Solidworks 2016 hay nhấtHƯỚNG DẪN TÍCH HỢP NỘI DUNG GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NONMinh Viet HR profileNội dung 3 công khai trường Mẫu giáoTiểu luận triết triết học ấn độ cổ trung đại”Báo mạng điện tử và sự cạnh tranh của báo mạng điện tử với báo in TIỂU LUẬN CAO HỌC“sự cần thiết của việc giáo dục giới tính sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh”Minh Viet HR profileNhận dạng hệ thống tài liệu tham khảoĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu đông năm 2015 tại thành phố Thái NguyênNghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa lai mới tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên BáiKiến thức, thái độ, thực hành dinh dưỡng và tình trạng dinh dưỡng của học sinh trường trung cấp y tế bắc giang năm 2016Luan van giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển đô thị từ liêmgiảm nghèo bền vững tại tỉnh phú thọ đến năm 2020 tiểu luận cao họcCÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập