Bai 14 nang cao su phan bo nhiet do khong khi trentrai dat

Bài 11: Khí quyển.Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 11: Khí quyển.Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
... 10 BÀI 11: KHÍ QUYỂN II SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Bức xạ nhiệt độ không khí  Bức xạ dòng vật chất lượng Mặt Trời tới Trái Đất Nguồn cung cấp nhiệt chủ yếu cho mặt đất ... thu nhiều ĐỊA LÝ LỚP 10 BÀI 11: KHÍ QUYỂN Phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất a Phân bố theo vó độ đòa lý Vó độ Nhiệt độ trung bình năm (0C) Biên độ nhiệt độ năm (0C) (0C) 24,5 1,8 20 (0C) 25,0 ... LỚP 10 BÀI 11: KHÍ QUYỂN ĐỊA LÝ LỚP 10 BÀI 11: KHÍ QUYỂN Nhiệt độ không khí tầng đối lưu chủ yếu do: A Bức xạ Mặt Trời cung cấp B Nhiệt khí từ Mặt Trời đốt nóng cung cấp C Nhiệt bề mặt Trái Đất...
 • 21
 • 3,857
 • 17

Bài 11 - KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 11 - KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT
... nhiệt độ không khí : - Dựa vào hình 11. 2, cho biết xạ mặt trời tới trái đất phân bố ? II SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT : Bức xạ nhiệt độ không khí : - Nguồn cung cấp nhiệt chủ ... – BÀI 11 KHÍ QUYỂN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT GVTH: HUỲNH THỊ KIM NGÂN – TỔ KHXH NỘI DUNG I KHÍ QUYỂN Cấu trúc khí Các khối khí Frông II SỰ PHÂN B Ố NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ... 80km - Không khí loãng, khô chuyển động theo chiều ngang - Có tầng ôdôn độ cao 2 2-2 5 km - Nhiệt độ tăng theo đô cao - Không khí loãng, nhiệt độ giảm mạnh theo độ cao - Ôdôn bảo vệ Trái Đất khỏi...
 • 28
 • 1,094
 • 8

Địa Lí 10 Bài 11 – Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Địa Lí 10 Bài 11 – Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
... yếu (sự phân phối xạ MT) Bước 2: GV chuẩn kiến thức HĐ 5: Tìm hiểu phân bố nhiệt độ không khí TĐ(HS làm việc theo nhóm: 20 phút) II Sự phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất: Bức xạ nhiệt độ không khí: ... thích: nhiệt bề mặt TĐ MT đốt nóng + Sự thay đổi t0TB năm theo vĩ độ; +Sự thay đổi - Góc chiếu lớn nhiệt nhiều biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ? Tại có Sự phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất thay ... mặt đất, lạnh t0k2 c .Phân bố theo địa hình: mặt nước lại cao mặt đất - Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao, trung bình * Tích hợp NLTK- GDMT:Nguồn cung cấp nhiệt 100 m giảm 0,60C( không khí...
 • 4
 • 10,809
 • 35

Bài 11. KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT ppt

Bài 11. KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT ppt
... ĐIỆN TỬ Bài 11 KHÍ QUYỂN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT II Sự phân bố nhiệt độTitle khí Trái Đất Click to add khơng Bức xạ nhiệt Title Click to add độ khơng khí Sự phân bố nhiệt Title ... Bức xạ nhiệt độ khơng khí II SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHƠNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT ?Bức xạ ?Bức xạ Bức xạ dòng vật chất lượng Mặt Trời tới Trái Đất HỘI THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 2 .Sự phâna Phân bố theo ... Bài 11 KHÍ QUYỂN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I Click toquyển Khí add Title Cấu trúcto add Title Click khí Click to add Title Các khối khí Click to add Title...
 • 27
 • 1,231
 • 3

Bài 11: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

Bài 11: Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
... BÀI 11- NỘI DUNG CHÍNH I- II- ĐỊA LÍ 10 KHÍ QUYỂN Cấu trúc khí Các khối khí Frông SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Bức xạ nhiệt độ không khí Sự phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất ... LÍ 10 II- SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Sự phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất a )Phân bố theo vĩ độ địa lí Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình năm giảm, biên độ nhiệt năm ... 10 II- SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Sự phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất b) Phân bố theo lục địa đại dương - Nhiệt độ trung bình năm cao thấp lục địa - Biên độ nhiệt độ đại...
 • 20
 • 535
 • 0

BÀI 11: KHÍ QUYỂN, SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT potx

BÀI 11: KHÍ QUYỂN, SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT potx
... nhiệt không khí tầng đối lưu nhiệt độ bề mặt đất mặt trời đốt nóng cung cấp - Góc chiếu lớn nhiệt nhiều 2- Sự phân bố nhiệt độ không khí trái đất a/ Phân bố theo vĩ độ địa lý: - Hoạt động 5: Dựa ... xuyên ? - Trên bán cầu có hai frông + Frông địa cực (FA) + Frông ôn đới (FP) II- Sự phân bố nhiệt độ không khí trái đất: 1- Bức xạ nhiệt độ không khí: - Hoạt động 4: Học sinh quan sát phân - Bức ... Phân bố theo địa hình: đến nhiệt độ không khí - Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ - Quan sát hình 11.4, phân tích mối cao, trung bình 100m giảm 0,60C quan hệ độ dốc, hướng phơi - Nhiệt độ không...
 • 8
 • 340
 • 0

Bai 11: KHÍ QUYỂN, SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT

Bai 11: KHÍ QUYỂN, SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT
... 80% không khí, ¾ -Nơi diễn lượng nước phần tử tro bụi, muối, vi sinh vật… tương - Không khí chuyển động theo mây, mưa chiều thẳng đứng, nhiệt độ - điều hòa giảm theo độ cao nhiệt độ Trái Đất - Không ... có biến đổi thời tiết đột ngột 1.Bức xạ nhiệt độ không khí  Bức xạ dòng vật chất lượng Mặt Trời tới Trái Đất Nhiệt cung cấp cho không khí tầng đối lưu nhiệt bề mặt Trái Đất Mặt Trời đốt nóng ... Không khí loãng , khô chuyển động theo chiều ngang - Các tầng ozone độ cao cao 22-25 km - Nhiệt độ tăng theo độ cao - Ozone bảo vệ Trái Đất khỏi tia cực tím Tầng Từ 50 80 km - Không khí loãng, nhiệt...
 • 21
 • 297
 • 0

ĐỊA LÝ LỚP 10 TIẾT 12 BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT( bài giảng điện tử)

ĐỊA LÝ LỚP 10 TIẾT 12 BÀI 11: KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT( bài giảng điện tử)
... MÔN ĐỊA LÍ LỚP 10 TIẾT 12 – BÀI 11 KHÍ QUYỂN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT GVTG: TRẦN THU PHƯƠNG NỘI DUNG I KHÍ QUYỂN Cấu trúc khí Các khối khí Frông II SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ ... KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Bức xạ nhiệt độ không khí Phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất a Phân bố theo vĩ độ địa b Phân bố theo lục địa đại dương c Phân bố theo địa hình I KHÍ QUYỂN ? Cho biết khí ... tụ nhiệt đới qua có nhiễu loạn không khí (mưa nhiều) II SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT : Bức xạ nhiệt độ không khí : - Dựa vào hình 11.2, cho biết xạ mặt trời tới trái đất phân...
 • 29
 • 1,065
 • 1

bài giảng địa lý 10 bài 11 khí quyển. sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

bài giảng địa lý 10 bài 11 khí quyển. sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất
... I KHÍ QUYỂN Cấu trúc khí Các khối khí Frông II SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Bức xạ nhiệt độ không khí Phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất a Phân bố theo vĩ độ địa b Phân bố ... tiết đột ngột Hiện tựơng Frông II SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TĐ Bức xạ nhiệt độ không khí Phân phối xạ mặt trời II SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT Bức xạ nhiệt độ không ... -10, 4 32,2 Dựa vào bảng số liệu, nhận xét giải thích: - Sự thay đổi nhiệt độ TB nămtheo vĩ độ ? - thay đổi biên độ nhiệt theo vĩ độ? Phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất a Phân bố theo vĩ độ địa...
 • 28
 • 661
 • 0

Bài 11 khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đát

Bài 11 khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đát
... nhìn thấy không nhìn thấy II/ Sự phân bố nhiệt độ không khí trái đất: Bức xạ nhiệt độ không khí: - Bức xạ Mặt Trời dòng vật chất lượng Mặt GV đặt câu hỏi: Dựa vào hình 11. 2 em Trời tới Trái Đất ... vĩ độ địa lí: SGK - Nói chung: HS vào gợi ý nội dung SGK để + Nhiệt độ trung bình năm giảm trình bày phân bố nhiệt độ không dần từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao khí Trái Đất + Vĩ độ cao biên độ nhiệt ... thay đổi Hoạt động tìm hiểu phân bố nhiệt độ không khí trái đất Hoạt động dạy học Nội dung GV: Nguồn cung cấp nhiệt độ chủ yếu cho mặt đất xạ Mặt Trời, dòng vật chất lượng Mặt Trời tới trái Đất,...
 • 9
 • 1,233
 • 3

Khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

Khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất
... Sự phân bố nhiệt độ không khí Trái Đất 1/ Bức xạ nhiệt độ không khí Quan sát hình ảnh sau cho nhận xét? 19% 19% BỨC XẠ MẶT TRỜI 30% 30% 4% 47% 47% 47% TRÁI ĐẤT KHÍ QUYỂN 2/ Sự phân bố nhiệt độ ... Xảy đâu? I/ KHÍ QUYỂN II/ SỰ PHÂN BỐ CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I/ KHÍ QUYỂN Là lớp vỏ không khí bao quanh Trái Đất Gồm: Nitơ(78%), Ôxi(21%), nước khí khác (1%) 1/ Cấu trúc khí Gồm năm ... c/ Tầng khí d/ Tầng không khí cao e/ Tầng khí Hoàn thành phiếu học tập sau: Các tầng khí Đối lưu Bình lưu Khí Không khí cao Khí Vò trí , độ dầy Đặc điểm Vai trò Em có nhận xét tầng khí quyển? ...
 • 29
 • 697
 • 1

Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất ppt

Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất ppt
... - Thay đổi theo gúc chiếu Sự phõn bố nhiệt độ khụng khớ trờn Trỏi Đất a Sự phõn bố theo vĩ độ địa lớ GV: Nhiệt độ tb năm cao thấp lục địa - Càng lờn vĩ độ cao nhiệt độ tb hay ĐD? giảm Em cú nhận ... Cực: - Nhiệt độ giảm theo độ cao - Điều hoà nhiệt -> 8km (Đỉnh tầng nhiệt độ - 800c) độ Trái Đất - Chứa 80% không khí 3/4 trì lượng nước sống - Hơi nước giữ 60% CO2 - Là hạt nhân 18% nhiệt độ bề ... tới Trỏi Đất - Bức xạ Mặt Trời tới Trỏi Đất mặt đất hấp thụ 47% - Nhiệt độ khụng khớ tầng đối lưu chủ yếu nhiệt GV: Theo vĩ độ địa lớ nhiệt độ trung bỡnh năm biờn bề mặt đất Mặt Trời độ nhiệt năm...
 • 9
 • 1,030
 • 1

Giáo án Địa Lý lớp 10: KHÍ QUYỂN .SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT potx

Giáo án Địa Lý lớp 10: KHÍ QUYỂN .SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT potx
... II.Sự phân bố nhiệt độ không kênh chữ kiến thức học khí trái đất nhận xét giải thích phân 1.Bức xạ nhiệt độ không bố nhiệt độ theo vĩ độ ,theo lục khí địa đại dương ,theo địa hình 2.Sự phân bố ... phân bố nhiệt độ không khí trái đất a ,Phân bố theo vĩ độ địa lí b ,Phân bố theo lục địa đại dương c ,Phân bố theo địa hình IV.Hoạt động tiếp nối ; 1.Hoàn thành bảng sau : Thứ tự tầng khí Đặc điểm ... 1:cá nhân I .Khí -Khí ? *Khí lớp không khí -Thành phần khí ? bao quanh trái đất -Vai trò khí *Gồm :Các chất khí (Nitơ 78,1%,O xi 20.43%, khí khác nước, bụi, tro (1,47%) *Vai trò : Hoạt động 2: Nhóm...
 • 6
 • 758
 • 1

Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất

Sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất
... hởng tới phân bố nhiệt độ không khí - Vĩ độ + Nhiệt độ trung bình năm giảm dần từ xích đạo hai cực + Biên độ nhiệt năm tăng dần từ xích đạo đến cực - Lục địa đại dơng + Đại dơng có biên độ nhiệt ... phẳng nhiệt độ thay đổi nơi có bề mặt thấp nơi đất trũng ban ngày gió, nhiệt độ cao, ban đêm khí lạnh cao dồn xuống làm cho nhiệt độ thấp Trên cao nguyên, không khí loãng đồng nên nhiệt độ thay ... nắngcó nhiệt độ cao sờn khuất nắng + Độ dốc khác có nhiệt độ khác Nơi có độ nhỏ có nhiệt độ cao nơi có độ dốc lớn lớp không khí đợc đốt nóng có độ dày lớn + Bề mặt địa hình: bề mặt địa hình phẳng nhiệt...
 • 10
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 11 khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbài 11 khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí violetbài 11 khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất violetsự phân bố nhiệt độ không khísự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtdia ly lop10 khi quyen su phan bo nhiet do khong khi tren trai datkhí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đất địa lí 10khí quyển sự phân bố nhiệt độ không khísự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độkhí quyển sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtii sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtmục ii sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtphân bố nhiệt độ không khí theo thời gianbài 11 khí quyển sự phân bố nhiệt độsự phân bố nhiệt độNghiên Cứu Xử Lý Xanh Methylen Bằng Vật Liệu Phụ SepioliteĐề thi mẫu Quản trị rủi ro _ có đáp ánCông Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà ĐôngĐánh Giá Hiện Trạng Khai Thác, Sử Dụng Nước Ngầm Trên Địa Bàn Thành Phố Bắc NinhChính sách ưu đãi thuế thúc đẩy nghiên cứu và phát triển doanh nghiệpRủi ro hoạt độngĐồ án tốt nghiệp trang bị điện cho máy bào giườngđề cương môn Quản trị rủi roĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamĐề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Chợ Lầu, Bình Thuận năm 2014 2015Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh năm học 2011 2012Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn GDCD lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Bảo Lâm năm 2014 2015Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 trường THCS Hoa Lư năm học 2015 2016 có đáp án300 Năm Phật Giáo Gia Định - Sài Gòn - Tp Hồ Chí MinhBạch Trượng Thanh QuyDanh mục sách – tài liệu download miễn phíXây Dựng Website Thu Thuế Trực Tiếp Tại Điểm Thu Của Kho Bạc Nhà NướcĐề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 2016ôn tập môn thanh toán quốc tế trường ĐH KInh tế Quốc dân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập