Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất tritecpenoit từ loài nấm linh chi Ganoderma pfeifferi Bres. ở Nghệ An

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất alkaloit từ cây lãnh công xám (fissistigma glaucescens (HANCE) MERR ) hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất alkaloit từ cây lãnh công xám (fissistigma glaucescens (HANCE) MERR ) ở hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học
... hợp để thu hỗn hợp hợp chất từ lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr. ) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr. ) Đối tượng nghiên ... cộng hưởng từ hạt nhân chất phân lập 30 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1 Phân lập 31 3.2 Xác định cấu trúc hợp chất A 31 3.3 Xác định cấu trúc cảu hợp chất B 42 KẾT LUẬN 53 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ... cứu Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất alkaloid từ lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr. ) Việt Nam Trong luận văn này, có nhiệm vụ: - Chiết chọn lọc với dung môi thích hợp...
 • 65
 • 501
 • 4

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ quả cây dây chân chim núi ( desmos cochinchinensis vả fulvescens ban) hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ quả cây dây chân chim núi ( desmos cochinchinensis vả fulvescens ban) ở hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học
... chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất flavonoit từ dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens Ban) Tĩnh từ góp phần xác định thành phần hoá học hợp chất tìm nguồn ... Trong luận văn này, có nhiệm vụ: - Chiết chọn lọc với dung môi thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất từ dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens Ban) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất ... ĐẠI HỌC VINH ™{˜ LÊ ANH TUẤN CÁC HỢP CHẤT FLAVONIT TỪ QUẢ DÂY CHÂN CHIM NÚI (DESMOS COCHINCHINESIS VAR.FULVECENS BAN.) VIỆT NAM Chuyên ngành: Hóa Hữu Mã số: 60,44.27 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC...
 • 5
 • 275
 • 3

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ cây hoa giẻ vân nam (desmos yunnaensis) hà tĩnh khóa luận tốt nghiệp đại học

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ cây hoa giẻ vân nam (desmos yunnaensis) ở hà tĩnh khóa luận tốt nghiệp đại học
... Bộ giáo dục đào tạo Trờng Đại học vinh PHÂN LậP XáC ĐịNH CấU TRúC MộT HợP CHấT FLAVONOIT MI Từ CÂY HOA GIẻ VÂN NAM (DESMOS YUNNANENSIS) TĩNH Ngi hng dn khoa hc: TS TRN èNH THNG Sinh ... cỏc hp cht t cõy Hoa gi Võn Nam (Desmos yunnanensis) - Phõn lp v xỏc nh cu trỳc cỏc hp cht t cõy Hoa gi Võn Nam i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu l dch chit cõy Hoa gi Võn Nam (Desmos yunnanensis) ... thnh chui ht t 1-3 t Hỡnh 1.6: nh cõy Hoa gi Võn Nam Cõy Hoa gi Võn Nam (Desmos yunnanensis) l th c hu Vit Nam, phõn b H Tnh, Ngh An, Tha Thiờn-Hu, Qung Nam, Khỏnh Hũa, Kon Tum, Gia Lai, c Lc,...
 • 73
 • 236
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ cây lãnh công xám (fissistigma glaucescens (hance) merr ) hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ cây lãnh công xám (fissistigma glaucescens (hance) merr ) ở hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học
... Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất flavonoit từ lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr. ) Tĩnh , từ góp phần xác định cấu trúc hoá học số hợp chất tìm nguồn ... hợp để thu hỗn hợp hợp chất từ lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr. ) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ lãnh công xám (Fissistigma glaucescens (Hance) Merr. ) Đối tượng nghiên ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THU PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT FLAVONOIT TỪ CÂY LÃNH CÔNG XÁM (FISSISTIGMA GLAUCESCENS (HANCE) MERR. ) HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: HÓA...
 • 63
 • 208
 • 1

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ lá cây sắn dây (pueraria lobata (willd ) ohwi) việt nam luận văn thạc sỹ hóa học

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất flavonoit từ lá cây sắn dây (pueraria lobata (willd ) ohwi) ở việt nam luận văn thạc sỹ hóa học
... chõt triterpenoit co cac loai thuục chi Sn dõy STT (3 3) (3 4) (3 5) (3 6) (3 7) (3 8) (3 9) (4 0) (4 1) (4 2) (4 3) (4 4) (4 5) (4 6) (4 7) (4 8) (4 9) (5 0) Soyasapogenol A Soyasapogenol B Kudzusapogenol A Kudzusapogenol ... Bộ giáo dục đào tạo Trờng Đại học vinh PHN LP V XC NH CU TRC MT S HP CHT FLAVONOIT T L CY SN DY (PUERARIA LOBATA (WILLD. ) OHWI) VIT NAM CHUYấN NGNH: HO HU C Mó s: 60.44.27 LUN ... (3 5), kuzusapogenol B (6 1), kuzusapogenol C (3 6), Sophoradiol (5 0), Canttoniensistriol (6 2), Soyasapogenol A (3 3), Soyasapogenol B (3 4) Me Me H HO Me Me H CH2OH OH Me Me OH Me Me H CH2OH (35)...
 • 89
 • 296
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất triterpenoit từ cây bọt ếch ( glochidion obliquum decne ) nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất triterpenoit từ cây bọt ếch ( glochidion obliquum decne ) ở nghệ an
... (C-1 9), 41,8 (C- 4), 46,9 (C- 5), 17,6 (C- 6), 28,1 (C- 7), 36,2(C- 8), 46,5(C- 9), 39,2(C-1 0), 23,1(C-1 1), 178,9 (C-2 8), 126,8 (C-1 2), 138,6 (C-1 3), 41,4(C-1 4), 26,5 (C-1 5), 38,0 (C1 6), 46,5 (C-1 7), ... (C-2 1), 36,7 (C-2 2), 64,6 (C-2 3), 12,6 (C-2 4), 16,4 (C-2 5), 16,0 (C-2 6), 23,9 (C-2 7), 175,6 (C-2 8), 26,4 (C-2 9), 15,0 (C-3 0), 94,1 (C- 1), 72,3 (C- 2), 76,6 (C- 3), 69,6 (C- 4), 77,6 (C- 5), 60,7 (C- 6) ... (C- 6), 32,2 (C- 7), 39,5 (C- 8), 46,5 (C- 9), 36,2 (C-1 0), 23,2 (C-1 1), 127,1 (C-1 2), 138,2 (C-1 3), 41,1 (C-1 4), 28,0 (C-1 5), 25,8 (C-1 6), 47,4 (C-1 7), 53,2 (C-1 8), 71,7 (C-1 9), 41,1 (C-2 0), 25,1 (C-2 1), ...
 • 102
 • 221
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất triterpenoit từ nấm lỗ (hexagonia apiaria) nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất triterpenoit từ nấm lỗ (hexagonia apiaria) ở nghệ an
... vụ sống Nhiệm vụ nghiên cứu Trong đề tài này, có nhiệm vụ: - Chiết chọn lọc với dung môi thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất từ nấm lỗ Hexagonia apiaria - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ nấm ... Chiết hợp chất thể nấm H apiaria 45 F7 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phân lập hợp chất Từ dịch chiết metanol thể nấm lỗ, bằng phương pháp sắc ký cột silica gel phân lập hợp chất A C Cấu trúc ... )-lanosta-diene 28 Khung seco -lanostane Khung seco -eburicane Hình 1.2: Các kiểu cấu trúc lanostanoit khác Từ năm 1991 – 1996, Tai T cộng phân lập 12 hợp chất lanostanoit từ lớp bề mặt khô nấm...
 • 80
 • 82
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất phenolic từ hạt cây bình bát (annona reticulata l ) việt nam

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất phenolic từ hạt cây bình bát (annona reticulata l ) ở việt nam
... xác định cấu trúc từ Bình bát, nhiên nhóm hợp chất phenolic thực vật chưa nghiên cứu nhiều Chính chọn đề tài Phân l p xác định cấu trúc số hợp chất phenolic từ hạt Bình bát (Annona reticulata L. ) ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ CẨM VÂN “PHÂN L P VÀ XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ HỢP CHẤT PHENOLIC TỪ HẠT CÂY BÌNH BÁT (ANNONA RETICULATA L. ) VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: HÓA HỮU CƠ Mã số: ... thích hợp để thu hỗn hợp hợp chất hạt Bình bát (Annona reticulata L. ) 3 - Sử dụng phương pháp sắc ký kết tinh phân đoạn để phân l p hợp chất - Sử dụng phương pháp phổ để xác định cấu trúc hợp chất...
 • 60
 • 53
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây phát lãnh công ( fissistigma petelotii merr) hoà bình

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây phát lãnh công ( fissistigma petelotii merr) ở hoà bình
... 54,4 (C-5); 53,4 (C-1); 41,7 (C-3); 38,9 (C-9); 29,9 (C-6); 28,6 (CH3-12); 27,5 (C-7); 26,7 (C-2); 26,1 (CH3-15); 24,8 (C-8); 20,2 (C11); 16,3 (CH3-13) 40 Hỡnh 3.6 : Ph 13C- NMR ca hp cht A (0 ... 2,4,6-trimethoxyphenol (5 2) v 1-hexatriacontanol (5 3) [5] O O COOH (4 4) COOH H3CO (4 5) (4 6) CHO CHO 3 H3CO OCH H3CO OH OH (4 7) 2 COOH H3CO H3CO (4 8) (4 9) CHO OCH OH HO HO OH COOH (5 0) (5 1) H3CO OCH (5 2) HO (5 3) ... altholactone (8 ) , goniofufurone (9 ) , pinocembrine (1 0), altholactone (1 1)[10] 18 (4 ) HO (5 ) O O OH (6 ) O HO O (7 ) O (8 ) O (9 ) O O HO OH O O OH O (1 0) - O HO OH O O O (1 1) Patricia de A Amaral, Julien...
 • 82
 • 333
 • 0

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) hà tĩnh

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ rễ cây huyết đằng ( sargentodoxa cuneata (oliv ) rehd et wils) ở hà tĩnh
... đợc nghiên cứu nhiều thành phần hoá học Chính chọn đề tài (nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) Rehd et wils) tĩnh) từ góp phần xác ... toàn nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ Huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (OLIV. ) Rehd et wils) tĩnh Chuyên nghành: hoá hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sỹ hoá học (Ngời ... tợng nghiên cứu dịch chiết rễ huyết đằng (Sargentodoxa cuneata (Oliv. ) Rehd Et Wils .) thuộc họ Huyết đằng (Sargentodoxaceae) Thạch - Tĩnh 12 Chơng I: Tổng quan 1.1 Đặc điểm thực vật phân...
 • 58
 • 283
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất rừ rễ cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry )

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất rừ rễ cây sắn thuyền (syzygium resinosum (gagnep) merr et perry )
... học vinh ========== Phan Thị Thu Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ rễ sắn thuyền (Syzygium resinosum (gagnep) Merr Et Perry) Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60 44 27 Luận văn thạc sỹ hóa ... ca meamsetin (myricetin-4-methyl ether) v myricetin-3-O-(4-O-acetyl-2-O-galloyl)- L-rhamnopyrenoside [28] OH OR1 O OH OH O O OH O Me R3O OH (1.4 3) R1 = Me; R2O R2 = H; R3 = -COCH3 O (1.4 4) R1 = ... OCH3 OCH3 OH OH H NMR ( : ppm), J (Hz) 7,26 7,31 7,21 (tt); J1 = 8,5; J2 = 1,5 7,26 7,31 6,07 (s) 3,42 (t), J = 3,03 (t), J = 3,83 (s) 3,89 (s) 6,77 (s) 13,41 (s) 4.1.2 Ph cng hng t ht nhõn...
 • 73
 • 210
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa) đông sơn thanh hoá

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ nụ và hoa cây sim ( rhodomyrtus tomentosa) ở đông sơn thanh hoá
... cú cõy Sim (Rhodomyrtus tomentosa) nc ta cõy Sim mc đợc trồng nhiu ni, trung nhiu Trung nớc ta Chớnh vỡ vy, chỳng tụi ó chn ti "Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ nụ hoa sim Rhodomyrtus ... Tách hợp chất 23 3.2.2 Thu hái mẫu 23 3.2.3 Chiết tách hợp chất từ nụ hoa sim 24 3.2.4 Xác định cấu trúc hợp chất 27 Chơng IV Kết thảo luận 28 4.1 Xác định ... Lấy mẫu từ nụ hoa sim - Ngâm với dung môi MeOH dung môi khác - Phân lập hợp chất phơng pháp sắc ký cột sắc ký lớp mỏng - Làm chất phơng pháp rửa kết tinh phân đoạn - Xác định cấu trúc hợp chất phơng...
 • 49
 • 263
 • 0

Nghiên cứu phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ lá cây dời dơi ( fissistigma polyanthoides (DC ) phamh ) ở quỳ châu, nghệ an luận văn thạc sỹ hóa học
... l (- )- Nmethylguattescidine (2 5) v alkaloids cú tờn l: liriodenine (2 6), oxoxylopine (2 7), (- )- asimilobine (2 8), dimethyltryptamine (2 9), (- )- remerine (2 8), columbamine (2 9) v lysicamine (3 0) ... (C- 5), 37,2 (C- 7), 23,4 (C- 4) - Da vo ph DEPT v kt hp vi DEPT 90, DEPT 135 ta thy A cú cacbon bc sp2 C 148,7 (C- 2), 146,5(C- 3), 138,7 (C- 1), 135,2 (C-7a), 132,7(C-1b), 132,3 (C-11a), 118,5 (C-1a), ... dch chit t lỏ cõy di di ( Fissistigma polyanthoides) thuc h Na (Annonaceae) Qu Chõu (Ngh An) -9- CHNG I: TễNG QUAN 1.1 H Na (Annonaceae) 1.1.1 c im thc vt H Na (Annonaceae) cũn c gi l h Móng cu,...
 • 83
 • 343
 • 2

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây bọt ếch ( GLochidion obliquum ) nghệ an

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây bọt ếch ( GLochidion obliquum ) ở nghệ an
... 50,2 (C- 9), 45,9 (C-2 4), 42,3 (C- 4), 42,3 (C-1 3), 42,3 (C- 4), 39,8 (C-1 2), 37,3 (C 1), 36,5 (C-1 0), 36,2 (C- 2 0), 34,0 (C- 8), 32,0 (C- 7), 31,7 (C- 2), 29,2 (C-2 5), 28,3 (C-1 6), 26,1 (C-2 3), 24,3 (C-1 5), ... EI-MS m/z (% ): 396 [M+-C6H12O6] (9 ), 273 (2 ), 255 (9 ), 185 (5 ), 16 1(1 5), 145 (2 5), 133 (2 1), 105 (4 2), 91 (4 6), 81 (5 1), 69 (1 0 0); H-NMR (5 00MHz, DMSO-d 6) (ppm): 5,38 (1 H, m, H- 6), 5,03 (1 H, d, ... (C-1 7), 50,7 (C- 9), 49,7 (C-2 4), 45,2 (C-1 3), 38,4 (C- 4), 36,9 (C-1 2), 36,3 (C- 1), 35,6 (C-1 0), 33,4 (C-2 0), 31,5 (C-2 2), 31,5 (C- 8), 29,4 (C-1 6), 28,8 (C-2 3), 27,9 (C- 2), 25,5 (C-2 5), 24,0 (C-1 5), ...
 • 70
 • 371
 • 0

Phân lập xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dây chân chim núi (desmos cochinchinensis var fulvescens ban) hà tĩnh

Phân lập và xác định cấu trúc một số hợp chất từ cây dây chân chim núi (desmos cochinchinensis var fulvescens ban) ở hà tĩnh
... chất từ dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens Ban) - Phân lập xác định cấu trúc hợp chất từ dây chân chim núi Đối tợng nghiên cứu Đối tợng nghiên cứu dịch chiết dây chân chim ... cứu thành phần hoá học cha đợc tiến hành nhiều Việt Nam Chính chọn đề tài: Phân lập xác định cấu trúc số hợp chất từ dây chân chim núi (Desmos cochinchinensis var fulvescens Ban) Tĩnh từ góp ... 57g Từ cao n-butanol phơng pháp sắc ký cột silicagel phân lập đợc hợp chất 156, 157 v 158, xác định cấu trúc hợp chất phơng pháp phổ 4.2 Xác định cấu trúc hợp chất 156 Chất 156 chất rắn màu vàng,...
 • 62
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra chương 1 23 hóa 8đề kiểm tra vật lý 11 chương 1 2bài tập chương 1 2 3 vật lý 12ngôn ngữ lập trình c chương 1 2đề kiểm tra lý 12 chương 1 2trắc nghiệm kinh tế vi mô chương 1 2 3trắc nghiệm công nghệ 12 chương 1 2công thức vật lý 11 chương 1 2trắc nghiệm sinh học 12 chương 1 2công thức vật lý 12 chương 1 2câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 chương 1 2đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2các công thức vật lý 11 chương 1 2các công thức vật lý 11 chương 1 2 3công thức vật lý lớp 11 chương 1 2 3vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trườngTình hình sản xuất hồ tiêu của các hộ nông dân trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrịTình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ở Hợp tác xã nông nghiệp I – xã Phú Lương – huyện Phú Vang – tỉnh Thừa Thiên HuếTình hình thực hiên quy hoạch, xây dựng NTM về phát triển hạ tầng KT-XH của xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2012Tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hưng NguyênGiáo Án Công Nghệ 8Lịch Sử Truyền Giáo Tại Việt NamGIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TỈNHTrạm trộn Bê tông asphalt 100 tấn.giờ (bản vẽ autocad)Phương pháp giải nhanh Hoá Học trọng tâm tác giả Phạm Hồng BắcLuyện Thi Cấp Tốc Môn Hóa Học ( Theo Cấu Trúc Đề Thi Của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo) Ts. Cao Cự GiácBồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Giải Tích Phần 2 Bùi Ngọc AnhTrường cháu đây là trường mầm non Phạm Tuyên (Sheet nhạc Bài hát có nốt nhạc)Giáo án tuần 1 lớp 5LOVEBOOK Chinh phục đỉnh cao Hóa học quốc gia quốc tế.DE THI LY 9 HKI NAM 16 17 SON DUONG TUYEN QUANGvăn 11 vội vàng Xuân Diệu Phân tích288 câu trắc nghiệm đường tròn, ba đường cônic trong mặt phẳngTài liệu dạy và học Vật Lý 9 tập 1 Nhà xuất bản giáo dục35 ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 2001
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập