Luận văn nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên mạng không dây

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên mạng không dây
... Nghiên cứu phát triển ứng dụng mạng khơng dây xây dựng nhằm mục tiêu nghiên cứu mạng khơng dây, đặc biệt Wireless LAN Trên sở đó, chúng em xây dựng ứng dụng quản lý dựa mơ hình mạng khơng dây ... đầu phần nghiên cứu mạng khơng dây mạng cục khơng dây, chương tập trung vào ứng dụng Wireless LAN: Chương Tổng quan mạng khơng dây: Giới thiệu chung khái niệm loại mạng khơng dây Chương Mạng cục ... động nhu cầu nghiên cứu phát triển hệ thống mạng khơng dây ngày trở nên cấp thiết Nhiều cơng nghệ, phần cứng, giao thức, chuẩn đời tiếp tục nghiên cứu phát triển Mạng khơng dây có tính linh hoạt...
 • 143
 • 290
 • 1

Nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên mạng không dây
... rẻ, – việc nghiên cứu mạng khơng dây thực điều tất yếu Đề tài Nghiên cứu C N TT phát triển ứng dụng mạng khơng dây xây dựng nhằm mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá mạng khơng dây đặc biệt ... khơng dây mạng cục khơng dây, phần ứng dụng bao gồm chương tập trung vào ứng dụng liên lạc Wireless K H TN LAN: Chương Tổng quan mạng khơng dây: Giới thiệu chung khái niệm loại mạng khơng dây Chương ... phát triển ban đầu mạng khơng dây Những nghiên cứu mạng khơng dây thu hút viện H nghiên cứu doanh nghiệp giới Bên cạnh chuẩn cơng bố, chuẩn hiệu mạng khơng dây tiếp tục Đ nghiên cứu hồn thiện dần...
 • 166
 • 182
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 10 pdf

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 10 pdf
... lý quán café mạng không dây, ứng dụng hoàn thành chức gọi món, đổi món, … xử lý số yêu cầu thực tế Tuy nhiên, ứng dụng số khiếm khuyết Bên cạnh đó, hạn chế Wireless LAN, ứng dụng không an toàn ... 10 MB Client Pocket PC: • Storage: 100 KB • RAM: 2.5 MB 131 Chương Tổng kết 4.1 Kết luận Thông qua việc tìm hiểu mạng không dây, chúng em bước đầu nắm rõ chuẩn, cấu trúc mạng không dây Việc phát ... đó, hạn chế Wireless LAN, ứng dụng không an toàn nhiễu sóng sử dụng thiết bị tần số 4.2 Hướng phát triển Ứng dụng “Coffee Shop” phát triển thêm tính bảo mật hoàn chỉnh chức quản lý phù hợp với thực...
 • 8
 • 224
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 9 pdf

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 9 pdf
... Use-Case 3.2.4.3.1 Use-Case “Ket noi” Hình 3-6 0 Sequence Diagram Ket noi 118 3.2.4.3.2 Use-Case “Ngung ket noi” Hình 3-6 1 Sequence Diagram Ngung ket noi 3.2.4.3.3 Use-Case “Dang nhap” Hình 3-6 2 ... nhap 1 19 3.2.4.3.4 Use-Case “Goi mon” Hình 3-6 3 Sequence Diagram Goi mon 120 3.2.4.3.5 Use-Case “Tinh tien” Hình 3-6 4 Sequence Diagram Tinh tien 121 3.2.4.3.6 Use-Case “Doi gop ban” Hình 3-6 5 Sequence ... cầu đặc biệt: Không có • Điều kiện tiên quyết: Không có • Post condition: Nếu Use-Case thành công nhân viên sử dụng chức hoàn thành • Điểm mở rộng: Không có 3.2.4.2.4 Đặc tả Use-Case “Goi mon”...
 • 15
 • 175
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 8 pptx

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 8 pptx
... cầu đặc biệt: Không có • Điều kiện tiên quyết: Không có • Post condition: Không có • Điểm mở rộng: Không có 105 3.2.3.3 Hiện thực hoá Use-Case 3.2.3.3.1 Use-Case “Ket noi” Hình 3-5 3 Sequence Diagram ... 3.2.3.3.2 Use-Case “Ngung ket noi” Hình 3-5 4 Sequence Diagram Ngung ket noi 3.2.3.3.3 Use-Case “Hoan mon” Hình 3-5 5 Sequence Diagram Hoan mon 107 3.2.3.3.4 Use-Case “Tu choi yeu cau” Hình 3-5 6 Sequence ... khác: - Thông tin kết nối không đúng, chương trình báo lỗi • Các yêu cầu đặc biệt: Không có • Điều kiện tiên quyết: Server phải khởi động trước client muốn kết nối vào • Post condition: Nếu Use-case...
 • 15
 • 166
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 7 pot

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 7 pot
... Ghi 3.2.2 .7 Thiết kế giao diện 3.2.2 .7. 1 Màn hình Hình 3-3 6 Màn hình 3.2.2 .7. 2 Màn hình đăng nhập Hình 3-3 7 Màn hình đăng nhập 89 3.2.2 .7. 3 Màn hình gọi Hình 3-3 8 Màn hình gọi 90 3.2.2 .7. 4 Màn ... thức uống Hình 3-3 9 Màn hình quản lý thức uống 91 3.2.2 .7. 5 Màn hình quản lý nhóm thức uống Hình 3-4 0 Màn hình quản lý nhóm thức uống 92 3.2.2 .7. 6 Màn hình quản lý nguyên liệu Hình 3-4 1 Màn hình ... 3-4 1 Màn hình quản lý nguyên liệu 93 3.2.2 .7. 7 Màn hình quản lý đơn vị tính Hình 3-4 2 Màn hình quản lý đơn vị tính 94 3.2.2 .7. 8 Màn hình quản lý bàn Hình 3-4 3 Màn hình quản lý bàn 95 ...
 • 15
 • 213
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 6 docx

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 6 docx
... TongTien= "60 000"> 3.2.2.5.4 Sơ đồ logic liệu Hình 3-3 5 Sơ đồ logic liệu 67 3.2.2 .6 Chi tiết tổ chức lớp đối tượng xử lý 3.2.2 .6. 1 Chi ... SendMessage Cập nhật 74 Ý nghĩa Phát sinh client kết nối vào Phát sinh client ngừng kết nối Phát sinh nhận thông điệp Phát sinh ngừng kết nối Gửi message Ghi 3.2.2 .6. 2.2 Lớp đối tượng CBanXL • Danh ... bảng lương Ghi 3.2.2 .6. 1 .6 Lớp đối tượng frmThongKeDoanhThuTheoNgay • Danh sách trách nhiệm: STT Xử lý TinhDoanhThu Loại Cập nhật Ý nghĩa Tính doanh thu theo ngày Ghi 3.2.2 .6. 1.7 Lớp đối tượng...
 • 15
 • 133
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 5 pps

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 5 pps
... 3.2.2.3.9 Use-Case “Cham cong” Hình 3-1 3 Sequence Diagram Cham cong 3.2.2.3.10 Use-Case “Tinh luong” Hình 3-1 4 Sequence Diagram Tinh luong 52 3.2.2.3.11 Use-Case “Quan ly ban” • Thêm bàn Hình 3-1 5 Sequence ... moi 53 • Cập nhật thông tin bàn Hình 3-1 6 Sequence Diagram Quan ly ban – Cap nhat thong tin ban • Xóa thông tin bàn Hình 3-1 7 Sequence Diagram Quan ly ban – Xoa thong tin ban 54 3.2.2.3.12 Use-Case ... nhóm thức uống Hình 3-2 4 Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong – Them nhom thuc uong 58 • Cập nhật thông tin nhóm thức uống Hình 3-2 5Sequence Diagram Quan ly nhom thuc uong-Cap nhat nhom thuc...
 • 15
 • 111
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 4 docx

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 4 docx
... nhật • Điểm mở rộng: Không có 3.2.2.3 Hiện thực hóa Use-Case: 3.2.2.3.1 Use-Case “Dang nhap” Hình 3-3 Sequence Diagram Dang nhap 45 3.2.2.3.2 Use-Case “Khoi dong may chu” Hình 3 -4 Sequence Diagram ... Diagram Khoi dong may chu 46 3.2.2.3.3 Use-Case “Ngung may chu” Hình 3-5 Sequence Diagram Ngung may chu 47 3.2.2.3 .4 Use-Case “Nhap nguyen lieu” • Tạo hóa đơn nhập Hình 3-6 Sequence Diagram Nhap ... nhập không hợp lệ, chương trình báo lỗi yêu cầu nhập lại • Các yêu cầu đặc biệt: Không có • Điều kiện tiên quyết: Quản lý phải đăng nhập trước Use-Case bắt đầu 44 • Post condition: Nếu Use-Case...
 • 15
 • 123
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 3 pdf

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 3 pdf
... Phân tích - Thiết kế 3. 2.1 Kiến trúc chương trình Hình 3- 1 Kiến trúc chương trình 32 3. 2.2 Phân hệ “Cafe Server” 3. 2.2.1 Lược đồ mô hình Use-Case Hình 3- 2 Lược đồ mô hình Use-Case 3. 2.2.1.1 Danh ... báo server 3. 1 .3 Các chức phiên “Cafe PocketPC Client” 3. 1 .3. 1 Kết nối vào server Kết nối vào server Nếu kết nối thành công, client thực chức gọi tính tiền 31 3. 1 .3. 2 Ngừng kết nối vào server ... đưa vào ứng dụng WPA công nghệ thích hợp để thay cho WPA.WPA công nghệ tổ chức Wi-Fi Alliance Giấy chứng nhận ứng dụng WPA phê chuẩn vào tháng 4/20 03 Một cải tiến bật WPA so với WEP sử dụng giao...
 • 15
 • 162
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 2 ppsx

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 2 ppsx
... mạng không dây bắt đầu phát triển, nhóm 8 02. 4 IEEE nhận thấy phương thức truy cập token chuẩn LAN hiệu 12 áp dụng cho mạng không dây Nhóm đề nghị xây dựng chuẩn khác để áp dụng cho mạng không dây ... đến mạng LAN như: 8 02. 3 cho Ethernet, 8 02. 5 Token Ring, 8 02. 3z 100BASE - T IEEE chia thành nhóm phát triển khác : 8 02. 1, 8 02 2, … Mỗi nhóm đảm nhận nghiên cứu lĩnh vực riêng Cuối năm 1980, mà mạng ... phát triển thiết bị, ứng dụng, hỗ trợ việc theo đuổi thị trường WiMax sau 1.5 .2 WIRELESS USB Chuẩn USB không dây (WUSB) phát triển dựa chuẩn USB có dây nhằm đưa ưu điểm chuẩn vào giới không dây...
 • 15
 • 128
 • 1

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 1 docx

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY - 1 docx
... VINH - 011 212 3 PHAN NGUYỆT MINH - 011 2269 NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN MẠNG KHƠNG DÂY KHĨA LUẬN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS NGUYỄN TẤN TRẦN MINH KHANG NIÊN KHĨA 20 01 - 2005 ... Nghiên cứu phát triển ứng dụng mạng khơng dây xây dựng nhằm mục tiêu nghiên cứu mạng khơng dây, đặc biệt Wireless LAN Trên sở đó, chúng em xây dựng ứng dụng quản lý dựa mơ hình mạng khơng dây ... Hướng phát triển 13 2 DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 1- 1 Các chuẩn mạng khơng dây .5 Hình 1- 2 Mơ hình triển khai WiMAX Hình 1- 3 Mơ hình triển khai WUSB gia đình Hình 2 -1 ...
 • 15
 • 94
 • 0

ThS37 050 nghiên cứu phát triển ứng dụng trên mạng không dây

ThS37 050 nghiên cứu và phát triển ứng dụng trên mạng không dây
... rẻ, – việc nghiên cứu mạng khơng dây thực điều tất yếu Đề tài Nghiên cứu C N TT phát triển ứng dụng mạng khơng dây xây dựng nhằm mục tiêu nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá mạng khơng dây đặc biệt ... bày chương phần nghiên cứu mạng khơng dây mạng cục khơng dây, phần ứng dụng bao gồm chương tập trung vào ứng dụng liên lạc Wireless K H TN LAN: ƒ Chương Tổng quan mạng khơng dây: Giới thiệu chung ... khái niệm loại mạng khơng dây ƒ Chương Mạng cục khơng dây: Trình bày nghiên cứu mạng Đ khơng dây quan trọng khác H cục khơng dây Tóm tắt số chuẩn giao tiếp qua mạng cục ƒ Chương Ứng dụng AGRemoteDesktop:...
 • 166
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu và phát triển ứng dụng trên mạng wlanlê văn bảnh 2011 nghiên cứu và phát triển giống lúa mới triển vọng cho vùng đồng bằng sông cửu long chuyên đề sản xuất và cung ứng lúa giống các tỉnh phía nam trang 106 128tiểu luận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới tại viện máy và dụng cụ công nghiệp doccác vấn đề nghiên cứu và phát triển r amp dnghiên cứu và phát triểnnghiên cứu và phát triển thị trườngnghiên cứu và phát triển của vinamilknghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của vinamilknghiên cứu và phát triển dược phẩmnghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệpnghiên cứu và phát triển sản phẩm mớinghiên cứu và phát triển sản phẩmnghiên cứu và phát triển doanh nghiệpnghiên cứu và phát triển là gìnghiên cứu và phát triển rd là gìĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài NCKH cấp Bộ Xây dựng dữ liệu phục vụ tra cứu, tìm kiếm thông tin khoa học và công nghệ và thị trường cho các nhóm ngành hàng thuộc ngành hóa chấtĐề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật vá nhĩ của viêm tai giữa mạn tínhĐề tài nghiên cứu khoa học Ảnh hưởng của thiết kế bao bì thực phẩm tới sự kỳ vọng của người tiêu dùng về thực phẩm chất lượngĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Sử dụng thiết bị Hi_Class trong việc giảng dạy Tin học 10 nhằm nâng cao hứng thú học cho học sinhĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý thiết bị của khoa công nghệ thông tinĐề tài Phân vùng với tách ngưỡng tự độngĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Quản lý thuốcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọĐề tài Quản lý trung tâm giới thiệu việc làmĐề tài Quản lý trung tâm ngoại ngữ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập