Bài tập hóa lượng tử

Bài giảng Hóa lượng tử

Bài giảng Hóa lượng tử
... Cơ học lượng tử xây dựng sở hệ tiền đề, không chứng minh lí thuyết ng kiểm định khẳng định đắn chúng thực nghiệm Như trước nói đến hoá học lượng tử phải trình bầy sở yếu lý thuyết lượng tử dạng ... lí sở học lượng tử 2.1 Toán tử 2.1.1 Định nghĩa.Toán tử phương pháp toán học tác dụng lên hàm chuyển thành hàm khác  (x) = (x) 2.1.2 Toán tử tuyến tính a Định nghĩa  toán tử tuyến tính ... trị riêng toán tử tuyến tính Trong học lượng tử, ta thường gặp hàm mà toán tử  tác dụng lên, hàm chuyển thành a nhân với Â(x) = a (x) đó:  toán tử tuyến tính, (x) hàm riêng toán tử Â, a gọi...
 • 11
 • 228
 • 1

Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng

Các dạng bài tập chương Lượng tử ánh sáng
... → K - Dãy Banme: Một phần nằm vùng tử ngoại, phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy Ứng với e chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo L hc En – E2 = λ với n > n2 Vùng ánh sáng nhìn thấy có vạch: đỏ , lam, chàm, ... bào quang điện với nguồn điện chiều Mỗi giây catôt nhận lượng chùm sáng 3mJ, cường độ dòng quang điện bão hòa 4,5.10-6A Hiệu suất lượng tử A 9,4% B 0,094% C 0,94% D 0,186% Câu 12 Catốt tế bào ... tế bào quang điện có dạng hình vẽ 6.43.10-6 Biết hiệu suất lượng tử H=1% Công suất P chùm xạ chiếu vào catốt có giá trị sau đây? A 284mW B 0,284mW C 27mW D 2,7mW UAK(V) Dạng Hiện tượng quang...
 • 8
 • 12,905
 • 426

BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
... Xomcodon.tk b.Tính bước sóng chùm ánh sáng 25 Tế bào quang điện có hiệu suất 50%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,2W Bước sóng 2500A Hiệu suất lượng tử 5% a Tìm lượng phơtơn và cường độ dòng ... catốt 1s và hiệu suất lượng tử 24 Tế bào quang điện có hiệu suất 100%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,5W, cường độ dòng quang điên bão hồ 80mA Cho hiệu suất lượng tử 2% ̣ a.Tính số electron ... 0,4µm, cường độ dòng bão hồ 32µA a.Tính lượng cuả photơn b.Tìm cơng suất chùm sáng ,biết hiệu suất lượng tử 0,1% c.Biết tượng quang điện xảy bước sóng ánh sáng có giá trị tối đa 0,654 µm.Tìm cơng...
 • 10
 • 2,359
 • 68

Tài liệu Bài tậplượng tử doc

Tài liệu Bài tập cơ lượng tử doc
... ∧ Do A B toán tử chiếu Bài tập 1.3 ∧ a) Cho toán tử: X, d / dx and id / dx Khảo sát tính Hermit toán tử Tìm liên hợp phức toán tử trên? Từ tìm liên hợp phức toán tử tọa độ động lượng ∧ X d/dx ... i ÷ 5  0 −i ÷ ÷     Ở ε có thứ nguyên lượng (a) Chúng ta thu giá trị lượng nào? Ứng với xác suất ˆ (b) Tính H Bài tập 3.1 Khảo sát hạt có khối lượng m chuyển động tự x = and x = a vuông ... kích thích hộp Bài tập 3.3 Khảo sát hạt có khối lượng m chịu tác động hút V ( x ) = −V0δ ( x ) , V0 > (V0 có thứ nguyên lượng x có thứ nguyên khoảng cách) (a) Trong trường hợp lượng âm, hạt có...
 • 11
 • 284
 • 7

Bồi dưỡng duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao

Bồi dưỡng tư duy linh hoạt, sáng tạo cho học sinh thông qua việc phát triển bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 nâng cao
... luận việc bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo cho học sinh dạy học tập vật Chơng Xây dựng phát triển hệ thống tập chơng Lợng tử ánh sáng - Vật 12 nâng cao nhằm bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo cho ... CHƯƠNG LƯợNG Tử áNH SáNG- VậT 12 NÂNG CAO NHằM bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo CHO HọC SINH 2.1 Phân tích nội dung chơng L ợng tử ánh sáng 2.1.2 Vị trí, mục tiêu nhiệm vụ chơng Lợng tử ánh sáng ... tạo cho học sinh Chơng Thực nghiệm s phạm CHƯƠNG CƠ Sở Lí LUậN CủA VIệC bồi dỡng t linh hoạt, sáng tạo cho HọC SINH TRONG DạY HọC BàI TậP VậT 1.1 Năng lực t sáng tạo học sinh trình dạy học 1.1.1...
 • 95
 • 650
 • 4

Dạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 (ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý luận văn thạc sỹ giáo dục học

Dạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lý 12 (ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật lý luận văn thạc sỹ giáo dục học
... - 2011 B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH HNG Dạy học tập chơng Lợng tử ánh sáng vật 12 (ban bản) theo thuyết phát triển tập vật CHUYấN NGNH: Lí LUN V PPDH VT Lí M S: 60 14.10 LUN ... nhng ú, lun Thc s, tụi chn ti: Dy hc bi chng Lng t ỏnh sỏng vt 12 (ban c bn) theo thuyt phỏt trin bi vt MC CH NGHIấN CU Xõy dng h thng bi chng Lng t ỏnh sỏng vt 12 (ban c bn) theo ... ỏnh sỏng Vt 12 ban c bn - Xõy dng h thng bi Vt theo thuyt phỏt trin bi chng Lng t ỏnh sỏng Vt 12 ban c bn - xut cỏc phng ỏn dy hc s dng h thng bi Vt ó xõy dng theo thuyt phỏt...
 • 113
 • 2,301
 • 5

bài tập chương lượng tử ánh sáng docx

bài tập chương lượng tử ánh sáng docx
... catốt giây b.Tính bước sóng chùm ánh sáng 25 Tế bào quang điện có hiệu suất 50%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,2W Bước sóng 2500A0 Hiệu suất lượng tử 5% a Tìm lượng phơtơn và cường độ dòng ... catốt 1s và hiệu suất lượng tử 24 Tế bào quang điện có hiệu suất 100%, chiếu chùm ánh sáng có cơng suất 1,5W, cường độ dòng quang điện bão hồ 80mA Cho hiệu suất lượng tử 2% a.Tính số electron ... electron cho làm xuất tất vạch phổ xạ ngun tử hydro b Muốn cho quang phổ hydro có vạch thơi lượng electron phải nằm khoảng nào? BÀI TẬP TỔNG HỢP Một đèn phát ánh sáng đơn sắc có λ = 0,4 µm rọi vào kim...
 • 10
 • 856
 • 9

Sưu tầm những bài tập về lượng tử ánh sáng pdf

Sưu tầm những bài tập về lượng tử ánh sáng pdf
... nhỏ LƯNG TỬ ÁNH SÁNG I Thuyết lượng tử ánh sáng : Những nguyên tử hay phân tử vật chất không hấp thụ hay xạ ánh sáng cách liên tục , mà thành phần riêng biệt , đứt quãng Mỗi phần mang lượng hoàn ... phôtôn , phôtôn ứng với lượng tử ánh sáng , có độ lớn : ε = hf = hc : λ ♦ ε : lượng phôtôn hay lượng tử ánh sáng ♦ f : tần số xạ , hay tần số ánh sáng ♦ λ :bước sóng xạhay ánh sáng chân không(không ... e đến đập vào ; U hiệu điện anod katod IV Thuyết lượng tử nguyên tử hydrô(mẫu nguyên tử Bo): Sơ đồ mức lượng : Lực Coulomb e hạt nhân nguyên tử hydrô (lực hướng tâm) Nm 2 F= Ke = ma= m v với...
 • 5
 • 923
 • 10

Bài tập Hóa 8 Tuyệt hay (Lần 1)

Bài tập Hóa 8 Tuyệt hay (Lần 1)
... chứa kg sắt Bài 44: Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học - Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học 8 Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học - Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học - Phạm ... nguyên tử C Bài 23: Một hợp chất khí có PTK 44, có 81 ,82 % C khối lợng , lại H Tìm số nguyên tử nguyên tố có phân tử hợp chất Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học - Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học Bài 24: ... Thởng - Bài tập hóa học - Phạm ức Thởng - Bài tập hóa học Bài 7: Nguyên tử Cacbon có khối lợng 1,9926.10 -23gam Hãy tính khối lợng gam : a/ Một nguyên tử Magie? b/ 6.10 23 nguyên tử Magie? Bài 8: ...
 • 11
 • 653
 • 35

Bài tập Hóa 8 tuyệt hay (Lần 2)

Bài tập Hóa 8 tuyệt hay (Lần 2)
... C Hỏi quặng C có chứa kg sắt Bài 44: a/ Hỗn hợp gồm có 16g bột S 28g bột Fe Đốt nóng hỗn hợp thu đợc chất FeS Tính khối lợng sản phẩm b/ Nếu hỗn hợp có 8g bột S 28g bột Fe Hãy cho biết: - Khối ... số phân tử có 1,2g H2? Bài 47: Hãy chứng minh : đvC = gam (N số Avôgađrô) N Bài 48: Trong bình kín ngời ta trộn hai khí SO2 SO3 Khi phân tích thấy có 2,4g lu huỳnh 2,8g oxi Tính tỉ số số mol ... lợng Bài 50: Đun nóng 39,5g thuốc tím (KMnO4) Hỏi lợng oxi đốt cháy hết gam than? Biết phản ứng phân hủy thuốc tím có hiệu suất 90% lợng Cacbon than 90%(còn lại tạp chất không cháy) Bài 51: Oxi hóa...
 • 3
 • 209
 • 2

BAI TAP TN LUONG TU ANH SANG (DA)

BAI TAP TN LUONG TU ANH SANG (DA)
... chùm xạ b Mà phô tôn cung cấp cho êlêch trôn c Của êlechtrôn d Của vật 19/ Theo thuyết phô tôn Anh Xtanh lượng a Của phô tôn b Của phô tôn lượng tử lượng c Giảm dần phôtôn xa nguồn d Của phô tôn ... Bài tập TN Lượng Tử Ánh Sáng GV : Phạm Đạo -Trường THPT Triệu Phong d Động ban đầu cực đại êlechtrôn tăng ... lượng 31/ Trạng thái dừng nguyên tử bền vững ,nếu lượng nguyên tử trngj thái có giá trị Bài tập TN Lượng Tử Ánh Sáng GV : Phạm Đạo -Trường THPT Triệu Phong a Trung bình không cao không thấp...
 • 3
 • 209
 • 0

ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN VẬT LÍ 12 BÀI TẬP THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG TIA RƠNGHEN pptx

ÔN TẬP TỔNG HỢP MÔN VẬT LÍ 12 BÀI TẬP THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG TIA RƠNGHEN pptx
... vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,5m Cho công suất chùm sáng phát quang 0,001 công suất chùm sáng kích thích Số phô tôn ánh sáng kích thích ứng phô tôn ánh sáng phát quang là: A ... THPT Hùng Vương Tài liệu ôn tập Vật 12 nâng cao 13, (eV) n2 với n số nguyên; n =1 ứng với mức K ; n = 2, 3, …ứng với mức kích thích L, M, N Tính lượng ion hóa nguyên tử hidro trạng thái A 2,176.10–18J ... chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,4m vào catôt tế bào quang điện quang electrôn bị giữ lại hiệu điện hãm U1 Nếu ánh sáng bước sóng chiếu tới giảm bớt 0,002m hiệu điện hãm thay đổi lượng bao...
 • 4
 • 399
 • 0

Phân loại bài tập hóa theo từng dạng - luyện thi đại học

Phân loại bài tập hóa theo từng dạng - luyện thi đại học
... http://www.labthpt.com V- D NG BÀI T P V I N PHÂN Phương pháp gi i chung: - i v i d ng c n ph i vi t c s n ph m c a trình i n phân nóng ch y, i n phân dung d ch c bi t i n phân dung d ch: + catot ... gian i n phân t i thi u A 50 phút 15 giây B 40 phút 15 giây C 0,45 gi D 0,65 gi Bài i n phân m t dung d ch mu i nitrat c a m t kim lo i M hóa tr n v i cư ng dòng I = 9,65 A, th i gian i n phân ... Fe3+ Như v y: Ban u t : Feo → Fe3+ + 3e O2 + 4e→ 2O 2- N+5 + 3e → N+2 Mol: m/56 3m/56 (3-m)/32 (3-m)/8 0,075 0,025 Theo b o toàn e: 3m/56 = (3-m)/8 + 0,075 Gi i phương trình ta c m= 2,52 gam Như...
 • 26
 • 217
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sách bài tập hóa lượng tửbài tập hóa lượng tử lâm ngọc thiềmbài tập hóa lượng tử cơ sởbài tập hóa lượng tử cơ sở lâm ngọc thiềmbài tập hóa lượng tử định luật wimenbài tập về lượng tử hóabai tap hoa hoc tu chon luong chatbài tập hóa nguyên tửbài tập hóa 11 tự luậnbài tập quang lượng tửbài tập năng lượng tụ điệnbai tap chuong luong tu anh sang co dap anbài tập hóa học tự luậnbài tập số lượng tửbài tập cơ lượng tử 2Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hệ thống tạo phôi in vitro ở lợnLịch trình triển khai thực tập, thực hiện đồ án tốt nghiệpCÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRONG SQL SERVER 2005Thiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4dĐề kiểm tra sql server 2Khóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường VũNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủythực tập công nghệ lên menNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninhDevelopment of an android fitness and gym usage applicationNghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã tân thịnh, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênĐề tài nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ taxi Tiên SaHoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh sông côngĐiều khiển vector động cơ đồng bộ từ thông dọc trục trong hệ thống truyền động có tích hợp ổ đỡ từ hai đầu trụcNghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước và khoảng cách mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển lúa séng cù tại huyện văn chấn, tỉnh yên báiĐề thi thử THPT quốc gia môn tiếng anh có đáp ánHoá vô cơ ôn thi THPT quốc gia môn hoáđồ án khuôn vỏ điện thoại ( có 2d 3D )Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục lựa chọn xây dựng và sử dụng bài tập có nội dung thực tiễn nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hoá học cho học sinh chương nhóm oxy hoá học 10 nâng cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập