huong dan chi tiet to chuc dai hoi chi doan co van ban kem theo

Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi đội

Hướng dẫn công tác tổ chức đại hội chi đội
... thưa vị đại biểu , Kính thưa thầy cô giáo! thưa đại hội/ Để kiểm tra, đôn đốc đội viên thực phương hướng năm học 2007-2008 Ban huy chi đội tổ chức trực tiếp đạo hoạt động chi đội Đại hội hôm ... đội … trình bày Kính thưa vị đại biểu Kính thưa thầy cô giáo Thưa toàn thể bạn đội viên thân mến! Vừa Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác Đội năm học 2006-2007 dự thảo phương hướng công tác ... Thưa đại hội! Thay mặt cho ban huy chi đội năm học: 2006-2007 tín nhiệm chi đội, bầu vào ban huy chi đội đến hoàn thành nhiệm vụ, xin giao quyền cho Đại hội tuyên bố hết nhiệm kỳ trước đại hội/ ...
 • 5
 • 215
 • 0

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
... tiến hành Đại hội Hội nghị năm trước bầu chọn Ban chấp hành tổ chức Đại hội Chi Đoàn ; lớp khóa cũ chưa Đại hội( Hội nghị) - chưa có Ban chấp hành chi Đoàn lớp khóa tổ chức Hội Nghị Chi Đoàn (không ... định chuẩn y Đoàn cấp V.CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Đại hội Chi đoàn cần thực cách nghiêm túc, nguyên tắc điều lệ · Thời gian: chi đoàn phải lựa chọn thời điểm tổ chức đại hội phù hợp ... hành chi Đoàn có lực, chủ động, tích cực lãnh đạo Chi Đoàn Ban Chấp Hành Chi Đoàn lớp ………….…… tiến hành tổ chức Đại hội (Hội nghị) Chi Đoàn Đó lý Đại hội (Hội nghị) hôm (vỗ tay) Giới thiệu đại biểu...
 • 16
 • 123
 • 0

Nguyên tắc tổ chức Đại hội phụ nữ sở pptx

Nguyên tắc tổ chức Đại hội phụ nữ cơ sở pptx
... CHUNG TRONG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Số lượng Đại biểu Đại hội : Toàn thể hội viên Hội phụ nữ sở Quyền ứng cử, bầu cử: a Quyền ứng cử: - Tất hội viên phụ nữ có quyền ứng cử b Quyền đề cử: - Chỉ có Đại biểu ... dung Đại hội - Dự kiến nhân Ban chấp hành khóa - Địa điểm tổ chức Đại hội - Kinh phí tổ chức Đại hội - Dự kiến khách mời dự Đại hội Bước2: Báo cáo cấp ủy chi bộ, Đảng bộ, Ban công tác phụ nữ nội ... hội Bế mạc Đại hội III CÁC BƯỚC SAU ĐẠI HỘI: - Ban chấp hành Hội phụ nữ sở báo cáo cấp ủy chi bộ, Đảng bộ, đạo triệu tập Hội nghị lần thứ BCH để bầu Chủ tịch Phó chủ tịch BCH Hội phụ nữ sở nhiệm...
 • 14
 • 2,429
 • 9

Huong dan to chuc Dai hoi chi doan (09-10)

Huong dan to chuc Dai hoi chi doan (09-10)
... Chào cờ bế mạc Sau đại hội BCH chi đoàn hoàn thiện hồ sơ đại hội chi đoàn nộp to n văn phòng Đoàn chậm vào ngày 24 /9 /2009 ( thứ t ) Nhận đợc kế hoạch yêu cầu Chi đoàn khẩn trơng triển khai ... biểu ý kiến + Điều hành thảo luận tiêu phấn đấu biện pháp tiến hành, biểu tiêu + Tiến hành bầu BCH chi đoàn : - Lớp có 10 đoàn viên trở xuống bầu bí th uỷ viên ban chấp hành ( ngời) - Lớp có từ 11 ... tịch bầu th ký ghi biên đại hội + Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc đại hội giới thiệu Đ/c bí th chi đoàn đọc báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 phơng hớng công tác trọng tâm năm học 2009 2010...
 • 3
 • 438
 • 1

Huong dan to chuc Dai hoi chi doan

Huong dan to chuc Dai hoi chi doan
... Chào cờ bế mạc Sau đại hội BCH chi đoàn hoàn thiện hồ sơ đại hội chi đoàn nộp to n văn phòng Đoàn chậm vào ngày 24 /9 /2009 ( thứ t ) Nhận đợc kế hoạch yêu cầu Chi đoàn khẩn trơng triển khai ... biểu ý kiến + Điều hành thảo luận tiêu phấn đấu biện pháp tiến hành, biểu tiêu + Tiến hành bầu BCH chi đoàn : - Lớp có 10 đoàn viên trở xuống bầu bí th uỷ viên ban chấp hành ( ngời) - Lớp có từ 11 ... tịch bầu th ký ghi biên đại hội + Đoàn chủ tịch tuyên bố khai mạc đại hội giới thiệu Đ/c bí th chi đoàn đọc báo cáo tổng kết năm học 2008 - 2009 phơng hớng công tác trọng tâm năm học 2009 2010...
 • 3
 • 672
 • 0

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi Đội - liên Đội

Hướng dẫn tổ chức đại hội chi Đội - liên Đội
... với liên đội: Đại hội liên đội tiến hành chi đội tổ chức xong đại hội Đại hội toàn thể đội viên đại hội đại biểu Ban huy liên đội định Thời gian đại hội không buổi Đại hội báo cáo kết công tác liên ... Ban huy - Đại diện Ban huy liên đội phát biểu nhận nhiệm vụ - Thư ký trình bày dự thảo nghị đại hội - Đại hội biểu thông qua nghị đại hội - Đoàn chủ tịch đánh giá kết đại hội, cảm ơn đại biểu, ... giới thiệu đại biểu, số lượng đại biểu thức dự đại hội khai mạc đại hội - Bầu đoàn chủ tịch (Từ - đội viên) đoàn chủ tịch lên làm việc - Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký đại hội (2 đội viên) công...
 • 3
 • 1,185
 • 15

Kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội chi đội

Kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội chi đội
... BCH Chi đội năm học 2015 - 2016 danh sách 04 đội viên ưu tú dự Đại hội Liên đội Trên kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi đội năm học 2015 - 2016 Đề nghị Chi đội thực nghiêm túc theo hướng dẫn ... huy chi đội mắt, nhận nhiệm vụ: Phụ trách Chi đội gắn cấp hiệu huy giao nhiệm vụ Tổng kết Đại hội: Chủ tọa đánh giá kết Đại hội 10 Chào cờ bế mạc IV MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC: * Sau tiến hành xong Đại ... tiếp chức danh BCH tùy theo điều kiện Chi đội) Bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội: - Thông qua tiêu chuẩn, cấu số lượng đại biểu dự Đại hội Liên đội - Biểu thống danh sách ứng cử đề cử (Nếu có đội...
 • 3
 • 120
 • 0

HƯỚNG dẫn tổ CHỨC đại hội cấp CHI đoàn và KIỆN TOÀN BCH LIÊN CHI đoàn

HƯỚNG dẫn tổ CHỨC đại hội cấp CHI đoàn và KIỆN TOÀN BCH LIÊN CHI đoàn
... Đại hội (Trình bày chi tiết phần Phụ lục) PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BCH LIÊN CHI ĐOÀN Thành phần hội nghị - Đại biểu triệu tập: BCH Liên chi Đoàn, bí thư chi đoàn - Đại ... trí Đại hội: LIÊN CHI ĐOÀN KHOA …… CHI ĐOÀN………… ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ Phú Thọ, ngày tháng năm 201… ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG LIÊN CHI ĐOÀN………… HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BCH ... chức Đại hội cấp Chi đoàn Hội nghị kiện toàn BCH Liên chi đoàn Kính đề nghị Bí thư Chi quan tâm phối hợp đạo, đề nghị Bí thư Liên chi đoàn nghiên cứu kỹ hướng dẫn nghiêm túc thực TM BCH ĐOÀN TRƯỜNG...
 • 15
 • 234
 • 0

hướng dẫn tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh

hướng dẫn tổ chức Đại hội Cha mẹ học sinh
... cổng : “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Cha mẹ học sinh Trường …………………… ” + Phông sân khấu hội trường : TRƯỜNG ……………………………… ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH Năm học 2012 – 2013 … , ngày ….tháng ... kể từ tổ chức Đại hội CMHS cấp trường; Ban đại diện CMHS năm học 2012 – 2013 tổ chức họp để bầu Trưởng ban đại diện, Phó ban đại diện ủy viên theo nhiệm vụ phân công Trên số hướng dẫn tổ chức ... trình Đại hội Ban đại diện CMHS : Đại hội cấp trường Đại biểu Cha mẹ học sinh thống tiến hành sau : Tuyên bố lý – Chào cờ - Giới thiệu đại biểu tham dự Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Thư ký Đại hội Báo...
 • 4
 • 4,497
 • 22

giáo án Hương dẫn RLĐV sinh hoat sao, to chuc dai hoi.

giáo án Hương dẫn RLĐV sinh hoat sao, to chuc dai hoi.
... đến tuần sinh hoạt lần lập nhi đồng, trước tiên tổng phụ trách Đội với phụ trách kiển tra tìm - Tháng sinh hoạt đồng lần hiểu tâm sinh lý, sở thích trẻ Sau thành lập tổ chức củng cố kiện to n máy ... dung hình thức sinh hoạt tuần thay đổi theo tháng - Tiến trình bước sinh hoạt phụ trách hiểu nắn rõ, thực thục bước Chính chất lượng sinh hoạt đạt kết GV cho HV chơi trò chơi” Đoán xem ai” *Mục ... hướng dẫn cách chơi cho lớp chơi thử lần 4.Tổng kết to n bài: Năm học 2007-2008 hội đồng Đội trung Ương đề chương trình hoạt động Đội Trong sinh hoạt nhi đồng nhiệm vụ quan trọng Đội.Vì liên Đội to n...
 • 23
 • 566
 • 7

huong dan to chuc dai hoi lien doi

huong dan to chuc dai hoi lien doi
... phát măng non, - Tổ chức đại hội nội (trù bị) nhằm thống nhất: Chương trình đại hội, danh sách chủ tịch đoàn, danh sách bầu BCH chi đội, ban kiểm phiếu, thư kí đại hội * Diễn biến đại hội chi đội: ... viên) + Ứng cử đề cử + Nếu có đội viên danh sách ứng cử đề cử xin rút nêu rõ lí do, chủ tịch đoàn hội ý định có cho đội viên rút hay không + Biểu chốt danh sách bầu cử (có thể giơ tay bỏ phiếu ... lượng BCH + Ứng cử đề cử Nếu đội viên danh sách ứng cử đề cử xin rút lui nêu rõ lí do, đoàn chủ tịch hội ý định có cho đội viên rút hay không Thống số lượng, danh sách bầu Ban kiểm phiếu (bằng hình...
 • 6
 • 366
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sởthủ tục tổ chức đại hội công đoàn cơ sởtổ chức đại hội công đoàn cơ sởcách tổ chức đại hội công đoàn cơ sởcách thức tổ chức đại hội công đoàn cơ sởquy trình tổ chức đại hội công đoàn cơ sởkế hoạch tổ chức đại hội công đoàn cơ sởdẫn chương trình tổ chức đại hội chi bộhướng dẫn tổ chức đại hội công đoànhướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn bộ phậnthủ tục tổ chức đại hội công đoànquy trình tổ chức đại hội công đoànhướng dẫn thể lệ bầu cử đại hội công đoànđiều lệ tổ chức đại hội công đoàncách tổ chức đại hội công đoànĐỀ tài HƯỚNG dẫn sử DỤNG PHẦN mềm NETSUPPORT SCHOOL CHO mô HÌNH TRƯỜNG học VNENdao phay lan rang dao phay lan rangTìm hiểu về lỗ hổng bảo mật hệ thốngDùng các vi mạch tương tự tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng IC cảm biến nhiệt độ. (ví dụ: LM34, LM 35……).Cách giao tiếp tốtTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.5: Cấu kiện tấm (Eurocode3 BS EN1993 1 5 e 2006 Design of steel structures part 1.5: Plated structural elements)TIÊU CHUẨN BẢO TRÌ LÒ HƠITarascon guide line toan tap ban dich 1 final (1)TINH gọn TRONG sản XUẤTTiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.8: Thiết kế liên kết (Eurocode3 BS EN1993 1 8 e 2005 Design of steel structures part 1.8: Design of joints)quy hoạch tuyến tínhLÝ THUYẾT XẾP HÀNG 1Tiêu chuẩn Châu Âu EC3: Kết cấu thép phần 1.10: Độ dẻo của vật liệu (Eurocode3 BS EN1993 1 10 e 2005 Design of steel structures part 1.10: Material toughness and through thickness properties)Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng internet banking của khách hàng ở các NHTM Việt NamÁP DỤNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH lập LỊCH TRÌNH sản XUẤTNghiên cứu mạng riêng ảo và ứng dụng trong thương mại điện tửCÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍNghiên cứu mã hóa dựa trên định danh IBE và ứng dụng vào bài toán kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống truyền hình trả tiềnQUÁ TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍTHÔNG GIÓ TRONG TÒA NHÀ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập