Tìm hiểu các lễ hội truyền thống của các dân tộc ở tỉnh hòa bình

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ Ở HUYỆN MƯỜNG NHÉ – TỈNH ĐIỆN BIÊN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC LÒ KHAI NU BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ LỄ TANG TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NHÌ HUYỆN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người ... Mường Nhé tỉnh Điện Biên Chương Một số chuyển biến phong tục tang ma người Nhì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên CHƯƠNG ĐÔI NÉT KHÁI QUÁT VỀ DÂN TỘC HÀ NHÌ HUYỆN MƯỜNG NHÉ TỈNH ĐIỆN BIÊN 1.1 ... Nhì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, bao gồm nghi lễ, thủ tục đám tang ý nghĩa chúng - Đánh giá, nhận xét trạng lễ tang truyền thống người Nhì huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên - Đề phương...
 • 49
 • 484
 • 0

Đề tài lễ hội truyền thống của người cao lan tuyên quang

Đề tài lễ hội truyền thống của người cao lan ở tuyên quang
... 1979, ngi Cao Lan c thng kờ l dõn tc Sỏn Chay Danh mc thnh phn 53 dõn tc thiu s Vit Nam (Cao Lan v Sỏn Chớ) (Cao Lan v Sỏn Chớ) (Cao Lan v Sỏn Chớ) Qua t Tng iu tra Dõn s ton quc, ngi Cao Lan c ... l tnh Tuyờn Quang Vỡ Tuyờn Quang l tnh cú ngi Cao Lan c trỳ ụng nht c nc v nhiu l hi truyn thng ca ngi Cao Lan cũn trỡ cho n ngy Nghiờn cu c trung thc hin ti hai huyn cú ngi Cao Lan c trỳ trung ... Phỳ c coi l ni u tiờn ngi Cao Lan n sinh sng Tuyờn Quang v lng Ging Tanh c coi l ni u tiờn ngi Cao Lan t chõn n Tuyờn Quang Hin nay, 100% cỏc gia ỡnh lng u l ngi Cao Lan v l hi ỡnh lng Ging...
 • 245
 • 990
 • 3

tìm hiểu tục cưới xin truyền thống của người thái đen huyện điện biên – tỉnh điện biên

tìm hiểu tục cưới xin truyền thống của người thái đen ở huyện điện biên – tỉnh điện biên
... hóa người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Chương 2: Tục cưới xin truyền thống người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên Chương 3: Những chuyển biến tục cưới xin người Thái Đen huyện ... tâm tìm hiểu Hy vọng với đề tài: Tìm hiểu tục cưới xin truyền thống người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên , nhiều góp phần tìm hiểu nét độc đáo riêng phong tục cưới xin người Thái huyện ... hôn nhân người Thái Đen Điện Biên Điện Biên 16 2.1.2 Trai gái tìm hiểu 17 2.2 Các bước tiến hành đám cưới truyền thống người Thái Đen huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên ...
 • 48
 • 209
 • 3

Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay tỉnh Hủa Phăn

Tổ chức xã hội truyền thống của người Phu Thay ở tỉnh Hủa Phăn
... 3.7 Tổ chức hội mường truyền thống - so sánh mường người Phu Thay Hủa Phăn mường người Thái Việt Nam 132 Chương TỔ CHỨC XÃ HỘI CỦA NGƯỜI PHU THAY TỈNH HỦA PHĂN: TỪ TRUYỀN THỐNG ... SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG 146 4.2 TỔ CHỨC XÃ HỘI HIỆN NAY 152 4.3 Một số vấn đề hội phát sinh trình chuyển đổi từ hội truyền thống đến hội ... Phu Thay Lào 24 Chương CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT CỦA NGƯỜI PHU THAY TỈNH HỦA PHĂN 53 2.1 TÌNH HÌNH SỞ HỮU VỀ RUỘNG ĐẤT HỦA PHĂN .53 2.2 CHẾ ĐỘ RUỘNG ĐẤT TRONG VÙNG PHU THAY HỦA PHĂN...
 • 215
 • 138
 • 0

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh sơn la hiện nay

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ở tỉnh sơn la hiện nay
... Chương THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC SƠN LA HIỆN NAY 2.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La – Thực trạng vấn đề ... bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La 1.1.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc * Khái niệm bảo tồn phát huy Trong Từ điển Hoàng Phê (chủ biên) định nghĩa: Bảo tồn ... đề bảo tồn phát huy truyền thống ĐKDT tỉnh Sơn La - Đề tài sở khoa học để bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơm La Đề tài thực trạng, quan điểm giải pháp chủ yếu để bảo tồn phát...
 • 117
 • 223
 • 1

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh sơn la hiện nay

bảo tồn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ở tỉnh sơn la hiện nay
... Chương THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT DÂN TỘC ĐOÀN KẾT DÂN TỘC SƠN LA HIỆN NAY 2.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La – Thực trạng vấn đề ... bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơn La 1.1.1 Bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc * Khái niệm bảo tồn phát huy Trong Từ điển Hoàng Phê (chủ biên) định nghĩa: Bảo tồn ... đề bảo tồn phát huy truyền thống ĐKDT tỉnh Sơn La - Đề tài sở khoa học để bảo tồn phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc tỉnh Sơm La Đề tài thực trạng, quan điểm giải pháp chủ yếu để bảo tồn phát...
 • 117
 • 189
 • 0

Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông

Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông
... HIỂU CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TẠI XÃ QUẢNG HÒA HUYỆN ĐĂK GLONG TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1 Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.1.1 Vị trí địa lí Quảng Hòa vùng ... Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.2 Khái niệm lễ hội truyền thống 2.3 Tìm hiểu lễ hội truyền thống người H Mông Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông NỘI DUNG CHƯƠNG ... lễ hội truyền thống .10 2.2.1 Khái niệm lễ hội 10 2.2.2 Khái niệm lễ hội truyền thống .10 2.3 Tìm hiểu lễ hội truyền thống người H mông Quảng Hoà huyện Đăk Glong tỉnh...
 • 25
 • 959
 • 3

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam potx

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam potx
... khu vûåc Àưng Nam Ấ? Theo chng tưi nghơ, chùỉc lâ cẫ hai http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 10 Àng lâ ngûúâi Chùm xûa cng nhû cấc dên tưåc khấc úã Àưng Nam Ấ àậ tiïëp ... trûng cho nùm lõch truìn thưëng ca nhiïìu dên tưåc bẫn xûá úã Têy Ngun Viïåt Nam vâ Àưng Nam Ấ ÚÃ Têy Ngun Viïåt Nam, lõch ca mưåt sưë dên tưåc chó cố 10 thấng vâ cấc thấng àïìu gùỉn vúái cưng ... hưåi chung ca cấc dên tưåc Viïåt Nam vâ Àưng Nam ấ, chng tưi nhêån thêëy lïỵ hưåi Rica Nûkar1 (Rija http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 16 Nûgor) ca ngûúâi Chùm lâ lïỵ...
 • 86
 • 284
 • 1

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam pdf

Các lễ hội truyền thống của Việt Nam pdf
... thânh chim sưëng lễ loi rûâng, vâ cûá àïën ma hoa ban núã, lẩi hốt vang nhû tiïëng gổi ngûúâi u tha thiïët tûâ nùm nâo Sún La, cûá xn sang, hoa ban núã trùỉng trïn cấc sûúân ni, thò nam nûä niïn ... vêỵn kếo àïën nhâ thây mo cng nhẫy àưìng (nhẫy têåp thïí tưëp nam hóåc tưëp nûä) Hònh thûác, àưång tấc nhẫy rêët àún giẫn, mưåt tưëp nam hóåc mưåt tưëp nûä, thûúâng lâ thanh, thiïëu niïn, àûáng ... http://www.ebooks.vdcmedia.com LÏỴ HƯÅI TRUÌN THƯËNG VIÏÅT NAM 26 chấu hổ hâng, múâi lâng xốm ngoâi bẫn thên quen cng xum vêìy ùn tïët ba ngây Nam nûä t, trễ em thiïëu nhi lẩi trûng diïån nhûäng bưå...
 • 90
 • 335
 • 1

Tiểu luận: Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông docx

Tiểu luận: Các lễ hội truyền thống của người H’ Mông tại xã Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông docx
... HIỂU CÁC LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG TẠI XÃ QUẢNG HÒA HUYỆN ĐĂK GLONG TỈNH ĐĂK NÔNG 2.1 Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.1.1 Vị trí địa lí Quảng Hòa vùng ... Khái quát chung Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông 2.2 Khái niệm lễ hội truyền thống 2.3 Tìm hiểu lễ hội truyền thống người H Mông Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông NỘI DUNG CHƯƠNG ... truyền thống người H’ Mông Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk Nông Với việc tìm hiểu mục đích đặt trước hết đề tài dựng lại tranh sinh động lễ hội cụ thể Quảng Hòa huyện Đăk Glong tỉnh Đăk...
 • 26
 • 894
 • 3

Thể lệ và gợi ý viết bài tìm hiểu "65 năm ngày truyền thống của cơ quan quản lí nhà nước về công tác dân tộc

Thể lệ và gợi ý viết bài tìm hiểu
... GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI HƯỞNG ỨNG THAM GIA CUỘC THI NHÂN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC Câu : Bạn cho biết thời ... Nam Dân Chủ Cộng Hòa) Từ đời đến Nha Dân tộc thiểu số đổi tên thành Ủy ban Dân tộc vào năm 1959; đến năm 1992, Bộ Chính trị định hợp hai quan Ban Dân tộc Trung ương Văn phòng Miền núi Dân tộc ... biểu dân tộc thiểu số lần tổ chức miền Bắc miền Nam Trả lời : - Đại hội dân tộc thiểu số miền Bắc tổ chức Hà Nội, vào ngày 02/ 12/ 1945 - Đại hội dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức Plây Cu, vào ngày...
 • 3
 • 223
 • 0

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng
... 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Nguyn Vn Dng lệnh Cảnh sát động thấy rõ trách nhiệm nguyện theo Đảng, góp phận xây dựng Đảng ngày vững mạnh 80 năm ngày truyền thống ngành ... xột l 13 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Nguyn Vn Dng a Bc nc ta tin nhng bc di cha tng thy () t nc xó hi ngi u i mi T ngy 5-8-1964, quc M leo thang chin tranh, dựng khụng ... /nm Sn lng lng thc tng 26% Chuyn dch 26 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Nguyn Vn Dng c cu nụng nghip v kinh t nụng thụn Dch v tng 80% Vn ti tng 62% Lm phỏt t 67.1% 1991 gim...
 • 73
 • 614
 • 0

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng

Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống của ngành tổ chức xây dựng Đảng
... tổ chức nhạy bén, đồng chí tận tuỵ xuống sở để xây dựng tổ Đảng, Chi bộ, Đảng ngành điện lực Mỗi công nhân phấn đấu vợt bậc đạt kết tốt công tác xây dựng đảng Tổng công ty Trong năm qua chi Đảng ... năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Trơng Thị Nghia đoàn thể quần chúng, có điều kiện chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần đảng viên ngời lao động Trong sinh hoạt tổ chức xây dựng ... 29 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng Trơng Thị Nghia Cõu 4: Hóy vit v mt tm gng tiờu biu nht i ng cỏn b ó hoc ang lm cụng tỏc t chc xõy dng ng m ng bit? Trong nghiệp đổi Đảng...
 • 36
 • 303
 • 0

Tài liệu TÌM HIỂU VỀ NHAC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CHĂM pdf

Tài liệu TÌM HIỂU VỀ NHAC CỤ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI CHĂM pdf
... ghinằng paranưng nên kèn saranai nhạc cụ thiếu dàn nhạc lễ người Chăm Ngoài hai họ nhạc cụ trống vỗ họ hơi, hệ thống nhạc cụ truyền thống người Chăm họ nhạc cụ nhạc cụ dây rung chi kéo Thứ đàn kanhi, ... người Chăm sinh hoạt lễ hội sinh hoạt nghệ thuật Phải nói người Chăm có hệ thống nhạc cụ gắn liền với đời sống tín ngưỡng sinh hoạt đời thường người Chăm hát dân gian, vui chơi giải trí hệ thống ... lễ Bên cạnh đàn kanhi, người Chăm có hai đàn gọi kanhi Khác hẳn với đàn nhị mu rùa, hai đàn thường sử dụng dàn nhạc tổng hợp Chăm với nhạc cụ hơi, nhạc cụ trống vỗ nhạc cụ khác mõ, lục lạc để...
 • 2
 • 432
 • 1

Tài liệu Loy Krathong - Lễ hội truyền thống của người Thái pdf

Tài liệu Loy Krathong - Lễ hội truyền thống của người Thái pdf
... Lễ hội truyền thống Loy Krathong người Thái diễn tưng bừng năm vào đêm trăng tròn tháng 12 (theo âm lịch Thái Lan thường rơi vào tháng 11 dương lịch) khắp nơi “đất nước nụ cười.” Tại lễ hội ... lịch tiếng Thái Lan, lễ hội mừng Nữ thần nước mừng ánh sáng thiên nhiên đêm trăng tròn lễ hội truyền thống người Thái Ở Sukhothai, kinh đô triều đại Sukhothai từ kỷ 13 đến kỷ 14, diễn lễ tạ ơn ... vật liệu mặt nước xuống dòng nước nét đặc trưng lễ hội, tín ngưỡng với nhu cầu vui chơi giải trí hòa trộn với tạo nên tinh thần ngày hội Lễ hội Loy Krathong kiện thu hút du khách gần xa, pháo hoa...
 • 4
 • 326
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các lễ hội truyền thống của dân tộc việt namcác lễ hội truyền thống của người việt namcác lễ hội truyền thống của các nước trên thế giớicác lễ hội truyền thống của hà nộilễ hội truyền thống của dân tộc tàylễ hội truyền thống của dân tộc việt namlễ hội truyền thống của người anhlễ hội truyền thống của nhật bảnlễ hội truyền thống của hàn quốcnhung bai van hay thuyet minh ve le hoi truyen thong cua dan tocthuyết minh về một lễ hội truyền thống của dân tộc tasuy nghi cua minh ve phong tuc le tet va le hoi truyen thong cua nuoc tathuyết minh về lễ hội truyền thống của dân tộctrang phục truyền thống của 54 dân tộc việt namlễ hội đâm trâu của ngưới dân tộc cơ tuBai viet lai cau hay 8 91000 câu loga Giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT chuyên Phan Bội Châu Nghệ An Lần 1 File word Có lời giải chi tiếtĐề thi thử THPT 2017 môn Hóa trường THPT Nghi Lộc 4 Nghệ An Lần 1 Có lời giải chi tiếtTIỂU LUẬN KINH tế CHÍNH TRỊ NHỮNG vấn đề cơ bản của QUÁ TRÌNH sản XUẤT tư bản, ý NGHĨA đối với VIỆC NHẬN THỨC CHỦ NGHĨA tư bản NGÀY NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ QUAN điểm của hồ CHÍ MINH về sự lựa CHỌN CON ĐƯỜNG xã hội CHỦ NGHĨA và bản CHẤT KINH tế CHỦ NGHĨA xã hộiTHAM LUẬN BỒI DƯỠNG học sinh giỏi môn Hóa học cực hayTHAM LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MŨI NHỌNTham luận nâng cao chất lượng học tậpTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn tập môn các tác PHẨM KINH điển KINH tế CHÍNH TRỊDạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học sư phạm kĩ thuậtBÁO CÁO THAM LUẬN TĂNG CƯỜNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC TỰ LÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TRONG TRƯỜNG MẦM NONĐỀ THI TIẾNG ANH công chức hồ chí minh CÓ ĐÁP ÁN 2016BÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề lý LUẬN về các HÌNH THỨC BIỂU HIỆN của GIÁ TRỊ THẶNG dư và sự vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế ở nước TA HIỆN NAYTóm lược phần ngữ pháp tiếng nhật N4Giáo án Hóa 9 Bài 44 Rượu EtylicKiểm tra 15 phút môn Hóa học 9 kèm đáp ánGiáo án điện tử Bài 45 Axit Axetic40 động từ thông dụng trong tiếng nhậtCách làm bánh mì ngon
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập