VẤN ĐÁP GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Câu hỏi thi vấn đáp giao dịch Thương mại quốc tế

Câu hỏi thi vấn đáp giao dịch Thương mại quốc tế
... Tuan-Anh Tran gửi page Giao dịch này: Đề 1: Trình bày bước giao dịch mua bán thông thường trực tiếp phân tích ý nghĩa bước Đề 4: Những lưu ý sử dụng điều kiện thương mại quốc tế Incoterms DTF Nino ... giá, giao hàng tủ lạnh 40 Nội dung cách quy định đk bao bì 41 Tính giá trượt ->công thức có xác không? a Có cách quy định chất lượng bao bì? 42 Định nghĩa, phương thức giao dịch Sở giao dịch ... kiện thương mại quốc tế FPB, Incoterms 2010 Đề 18: Trình bày trình tự bước thực hợp đồng xuất theo giá CIF, Incoterms 2010; toán L/C mặt hàng cà phê Điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc...
 • 5
 • 3,310
 • 17

trả lời 120 câu hỏi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tế

trả lời 120 câu hỏi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tế
... khoản thương mại quốc tế) quy tắc thương mại quốc tế công nhận sử dụng rộng rãi toàn giới Incoterm quy định quy tắc có liên quan đến giá trách nhiệm bên (bên bán bên mua) hoạt động thương mại quốc ... tập quán Thương mại Quốc tế khác Ý nghĩa: t chịu, có t bổ sung sau nhé? 91.Giá đấu thầu khác đấu ?( Cần bổ sung) 92 Giao dịch qua trung gian thương mại A, khái niệm: phương thức giao dịch bên ... thuận tại thời điểm giao kết HĐ và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm tương lai * Các hình thức giao dịch gồm có: - Giao dịch giao - Giao dịch kỳ hạn 6.Hợp đồng...
 • 69
 • 191
 • 1

ĐỀ THI vấn đáp GIAO DỊCH THƯƠNG mại QUỐC tế

ĐỀ THI vấn đáp GIAO DỊCH THƯƠNG mại QUỐC tế
... thầu quốc tế 2- Hãy trình bày việc mua bán hàng hoá dựa vào tiêu đại khái quen dùng buôn bán quốc tế Đại học Ngoại thương Bookbooming Đ ề số K41B KTDN 1- Hãy so sánh phưang thức đấu giá quốc tế ... đi, giao hàng tháng 2/2005 2- Sở giao dịch hàng hoá gì? Cho biết đặc điểm tác dụng phương thức giao dịch nà1 Đ ề số 14 K41B KTDN 1- Hãy trình bày hình thức buôn bán đối lưu buôn bán quốc tế 2- ... quốc tế đấu thầu quốc tế 2- Hãy trình bày việc mua bán hàng hoá dựa vào trạng dựa vào hàm lượng chất chủ yếu hàng hoá Đ ề số K41B KTDN 1- Hãy trình bày loại hình giao dịch Sở giao dịch hàng hoá...
 • 13
 • 163
 • 0

câu hỏi vấn đáp giao dịch thương mai quốc tế 2014

câu hỏi vấn đáp giao dịch thương mai quốc tế 2014
... DAP toán L/C mặt hàng ô tô Hỏi thêm cô vặn vào câu thôi, cô hỏi hết vắt đc từ CPT -.- hỏi xem DAP gì, có đặc biệt 13 câu 1: Nêu chức CO kể tên số loại CO phổ biến câu 2: Nêu khái niệm bất khả ... giải tranh chấp trọng tài? Soạn điều khoản khối lượng, giao hàng hợp đồng xuất than từ Việt Nam sang Trung Quốc theo điều kiện CFR Câu hỏi thêm : Tại xử trọng tài tiết kiệm hơn? Tại nói phán ... phương thức giao hàng theo kiện hay theo giờ? (đáp án theo nhé) Nếu bên TQ khiếu nại kiện hàng giao thiếu sai phẩm chất, em làm (xuất trình vận đơn làm chứng) 1.Ý nghĩa thông báo giao hàng Quy...
 • 3
 • 99
 • 0

120 câu hỏi vấn đápđáp án môn giao dịch thương mại quốc

120 câu hỏi vấn đáp và đáp án môn giao dịch thương mại quốc tê
... thời điểm giao kết HĐ và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm tương lai * Các hình thức giao dịch gồm có: - Giao dịch giao - Giao dịch kỳ hạn 6.Hợp đồng mua bán gì? Ý ... phán gì? Các hình thức đàm phán, ưu nhược (hỏi thêm, ví dụ cho vấn đề phong tục tập quán, văn hóa ảnh hưởng tới đàm phán trực tiếp) * Đàm phán thương mại trình mặc thuyết phục bên mua bên bán ... khoản thương mại quốc tế) quy tắc thương mại quốc tế công nhận sử dụng rộng rãi toàn giới Incoterm quy định quy tắc có liên quan đến giá trách nhiệm bên (bên bán bên mua) hoạt động thương mại quốc...
 • 73
 • 3,463
 • 4

Đề thi vấn đáp môn giao dịch thương mại quốc tế

Đề thi vấn đáp môn giao dịch thương mại quốc tế
... hàng hóa quốc tế? 80 Trình bày loại đấu thầu mở rộng, hạn chế riêng lẻ Trường hợp sử dụng? 81 Chức loại bao bì thương mại quốc tế? 82 So sánh phương thức đấu giá quốc tế đấu thầu quốc tế 83 Hãy ... nghĩa phân loại trung gian thương mại Nêu ưu, nhược điểm vệc sử dụng trung gian thương mại 34 Incoterms có điều chỉnh tất vấn đề liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế không? Hãy chứng minh ... hóa quốc tế bao gồm nội dung nào? Cho ví dụ minh họa cụ thể 90 Hãy trình bày nghiệp vụ giao dịch sở giao dịch hàng hóa 91 Trình bày cách quy định thời hạn giao hàng hợp đồng mua bán hàng hóa quốc...
 • 6
 • 2,829
 • 1

Đề thi vấn đáp môn học Giao dịch thương mại quốc tế

Đề thi vấn đáp môn học Giao dịch thương mại quốc tế
... n hao h t t nhiên (l i thi u thi t th a): giao thi u v n c tính 1000 t n Mi n tr không tr : t l mi n tr không tính n hao h t t nhiên (thi t giao thi u, l i giao th a): giao hàng tính giá b ng ... pháp nghi p v t i s gd: - Giao d ch giao ngay: hàng hóa c giao tr ti n vào lúc ký h p ng - Giao d ch kỳ h n: giao d ch mà giá c c n nh vào lúc ký H vi c th c hi n H (giao hàng toán) c ti n hành ... bán h t trách nhi m giao hàng t i nơi s n xu t Nhóm F, g m k: - FCA: giao cho ngư i v n t i FAS: giao d c m n tàu FOB: giao lên tàu Ý nghĩa: ngư i bán h t trách nhiêm hàng giao hàng t i nơi i,...
 • 22
 • 163
 • 0

120 câu hỏi vấn đáp về giao dịch thương mại quốc tếđáp án

120 câu hỏi vấn đáp về giao dịch thương mại quốc tế có đáp án
... Mua bán đối lưu? 38 Các bước giao dịch thông thường? 39 Khái niệm, đặc điểm, phân loại tái xuất? 40 Ý nghĩa việc thông báo giao hàng? 41 L/C hủy ngang? 42 Các biện pháp nghiệp vụ sở giao dịch ... trước? 59 Quy định chất lượng theo tiêu đại khái quen dùng? 60 Phân biệt hợp đồng thương mại hợp đồng thương mại quốc tế? 61 Trình bày tiêu chuẩn chất lượng hàng công nghiệp? 62 Lịch sử hình thành ... bảo hiểm theo đk CIF Điều kiện giá CIF 65.So sánh hình thức toán nhờ thu toán L/C 66.Nội dung, phân loại, mục đích sử dụng hóa đơn thương mại 67.So sánh phân loại đại lý, môi giới 68.Khái niệm...
 • 6
 • 333
 • 3

Đề thi vấn đáp môn giao dịch thương mại quốc tế đại học ngoại thương cơ sở 2

Đề thi vấn đáp môn giao dịch thương mại quốc tế đại học ngoại thương cơ sở 2
... Incoterms® 20 10 C S II TR NG I H C NGO I TH NG- B MÔN NGHI P V thi môn Giao d ch th ng m i qu c t 22 : Trình bày công vi c th c hi n h p ng xu t kh u hàng d t may theo i u ki n CIF Incoterms® 20 10, ... Incoterms® 20 10 C S II TR NG I H C NGO I TH NG- B MÔN NGHI P V thi môn Giao d ch th ng m i qu c t 28 : Trình bày lo i hóa n giao d ch th ng m i qu c t Hãy nêu nh ng thay i c b n Incoterms® 20 10 so ... NG- B MÔN NGHI P V thi môn Giao d ch th ng m i qu c t c i m phân lo i u th u qu c t nh i u kho n ch t l ng h p ng mua bán hàng hóa qu c t NG I H C NGO I TH NG- B MÔN NGHI P V thi môn Giao d...
 • 15
 • 56
 • 0

Vấn đề thương hiệu trong giao dịch thương mại quốc tế pptx

Vấn đề thương hiệu trong giao dịch thương mại quốc tế pptx
... quan trọng thương hiệu thương mại quốc tế, từ có chiến lược xây dựng bảo vệ thương hiệu hiệu đáp ứng yêu cầu tập quán qui định pháp lý thương mại quốc tế Chính vây mà loạt thương hiệu tiếng Việt ... kiệm thời thương mại quốc tế Thương mại điện tử phát triển người ta nhận rõ vai trò thông tin thương hiệu, kèm theo loạt vấn đề đặt quan hệ thương hiệu tên miền làm để bảo vệ thương hiệu công ... tên thương mại thương hiệu công ty dùng tên thương mại công ty làm nhãn hiệu Thương hiệu cộng đồng (community trade) thương hiệu đăng ký tổ chức thương hiệu chung Châu Âu đồng bảo vệ 15 quốc...
 • 95
 • 221
 • 0

hỏi đáp môn giao dịch thương mại quốc tế

hỏi đáp môn giao dịch thương mại quốc tế
... Logistics (tự làm cho mình) dịch vụ Logistics (cung ứng DV cho người khác mua từ người khác) Điều 233 Luật thương mại: Dịch vụ logistics hoạt động thương mại, theo thương nhân tổ chức thực nhiều ... chứng nhận xuất xứ (C/O) có phải Không lúc cần giao dịch TMQT? Kinh doanh XNK khác so với Kinh doanh XNK: hoạt động mua bán quốc tế, có Logistics dịch chuyển hàng hóa, tiền hàng từ nước sang nước ... đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.” 13 Tại có trường hợp điều kiện giao hàng phương thức Các bước...
 • 3
 • 2,720
 • 3

Câu hỏi về giao dịch thương mại quốc tếđáp án

Câu hỏi về giao dịch thương mại quốc tế có đáp án
... khoản thương mại quốc tế) quy tắc thương mại quốc tế công nhận sử dụng rộng rãi toàn giới Incoterm quy định quy tắc liên quan đến giá trách nhiệm bên (bên bán bên mua) hoạt động thương mại quốc ... bán( người hưởng) Vì vậy, L/C hủy ngang cam kết lợi cho ng bán việc toán tiền hàng 42 Các biện pháp nghiệp vụ sở giao dịch hàng hóa? Các hoạt động mua bán: + Giao dịch kỳ hạn + Giao dịch giao ... điểm giao kết HĐ thời gian giao hàng xác định thời điểm tương lai * Các hình thức giao dịch gồm có: - Giao dịch giao - Giao dịch kỳ hạn 6.Hợp đồng mua bán gì? Ý nghĩa nguồn luật điều chỉnh thương...
 • 68
 • 407
 • 0

Đáp án câu hỏi đúng sai giải thích môn giao dịch thương mại quốc tế

Đáp án câu hỏi đúng sai giải thích môn giao dịch thương mại quốc tế
... hoạt động mua bán Đúng: Bản chất Incoterms tổng hợp tập quán thương mại quốc tế hay gặp nhất, đời để thống theo tập quán trung, tránh tranh chấp xảy tập quán khác bên tham giao dịch 38 Khi sử ... dụng cho hợp đồng mua bán thương mại quốc tế không sử dụng cho thương mại nội địa Sai: Đã giải thích câu 11 40 Với điều kiện EXW trách nhiệm nghĩa vụ người mua tối thiểu Sai: Với điều kiện trách ... bên 64 Chủ thể hợp đồng thương mại quốc tế người ký hợp đồng Sai: chủ thể đồng thương mại thương nhân, mà thương nhân cá nhân tổ chức Khi chủ thể hợp đồng thương mại tổ chức người ký người đại...
 • 11
 • 1,121
 • 13

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong giao dịch thương mại quốc tế.doc

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong giao dịch thương mại quốc tế.doc
... Chơng II Xây dựng bảo vệ thơng hiệu hàng Việt Nam xuất A Nhận thức thơng hiệu Việt Nam Thơng hiệu đợc nhắc nhiều Việt Nam năm nay, mà hiệp định thơng mại Việt- Mỹ có hiệu lực, doanh nhiệp Việt Nam ... trọng thơng hiệu thơng mại quốc tế, từ có chiến lợc xây dựng bảo vệ thơng hiệu hiệu đáp ứng yêu cầu tập quán nh qui định pháp lý thơng mại quốc tế Chính vây mà loạt thơng hiệu tiếng Việt Nam bị thơng ... Việt Nam tìm đợc giải pháp tìm hớng phát triển phù hợp cho thơng hiệu hàng hoá Việt Nam thị trờng giới Chơng I Vai trò thơng hiệu giao dịch thơng mại quốc tế I.Khái niệm thơng hiệu 1.Giới thiệu...
 • 89
 • 503
 • 5

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
... thức chấp nhận Phần II: Giao dịch thương mại qua trung gian Giao dịch qua trung gian Thương nhân Việt Nam Thương nhân Hoa Kỳ Thương nhân trung gian Phần II: Giao dịch thương mại qua trung gian Khái ... DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Phần I: Phương thức giao dịch trực tiếp Giao dịch trực tiếp Thương nhân Việt Nam Thương nhân Trực tiếp giao dịch mb với Hoa Kỳ Phần I: Phương thức giao dịch trực tiếp Khái ... thức giao dịch trực tiếp  Phần II: Phương thức giao dịch qua trung gian (gián tiếp)  Phần lll: So sánh hai phương thức  Phần IV: Kết Luận INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI...
 • 55
 • 1,079
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi vấn đáp giao dịch thương mại quốc tếbài giảng giao dịch thương mại quốc tếtài liệu giao dịch thương mại quốc tếhợp đồng giao dịch thương mại quốc tếhợp đồng giao dịch thương mại quốc tếgiao dịch thương mại quốc tế forumgiao dịch thương mại quốc tế slidegiao dịch thương mại quốc tế ebookgiao dịch thương mại quốc tế trắc nghiệmgiao dịch thương mại quốc tế là gìgiao dịch thương mại quốc tế ftugiao dịch thương mại quốc tế đại học ngoại thươngphương thức giao dịch thương mại quốc tếhợp đồng giao dịch thương mại quốc tế mẫubài tập giao dịch thương mại quốc tếẢnh hưởng của các khu công nghiệp đến đời sống hộ nông dân ở huyện Phổ yên tỉnh Thái nguyênUsing excel for business analysisBusiness analysis techniques 72 essential tools for success22 đề THI THỬ vật lí GIẢI CHI TIẾT, CLB vật lýĐánh giá hiệu quả hoạt động của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcHandbook of logistics and distribution management 2010NHÂN SINH QUAN TRONG MO MƯỜNG hòa BÌNHCHỦ TRƯƠNG của ÐẢNG về xây DỰNG hợp tác xã NÔNG NGHIỆP từ năm 1958 đến năm 1965 (QUA NGHIÊN cứu TRƯỜNG hợp TỈNH hà ÐÔNG)ĐẢNG bộ HUYỆN BÌNH lục (hà NAM) LÃNH đạo xây DỰNG NÔNG THÔN mới từ năm 2008 đến năm 2014Kinh nghiệm khi thi sát hạch học lái xe ô tô đỗ 100%NGHIÊN cứu sự PHÁT TRIỂN và PHÂN bố NGÀNH THỦY sản ở THÀNH PHỐ hà nội”KỸ NĂNG CHĂM sóc tâm lý học SINH của GIÁO VIÊN TRUNG học cơ sởPHÁT TRIỂN KINH tế HUYỆN THANH sơn TỈNH PHÚ THỌ GIAI đoạn 2002 – 2012Đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang Lào thực trạng và giải phápGiải pháp hoàn thiên hoạt động tài trợ Tiền mặt tại MB Ba ĐìnhGiải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán LC tại MSB sở giao dịchHoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại maritime bank CN long biênNâng cao hiệu quả TTQT bằng phương thức tín dụng chứng từ tại NHTMCP quân độiVận động và sử dụng ODA của WB cho thành phố Hồ Chí MinhHoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH kiểm toán KTV
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập