So Sánh Khả Năng Sinh Trưởng, Năng Suất Và Phẩm Chất 12 Giống Mè Vụ Xuân Hè 2013 Tại Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất phẩm chất 12 giống vụ xuân 2013 tại huyện cao lãnh,

Luận văn so sánh khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất 12 giống mè vụ xuân hè 2013 tại huyện cao lãnh,
... 08 /2013 Sinh viên thực Đỗ Hữu Đức iii TÓM TẮT Đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống vụ Xuân 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” thực từ 3 /2013 đến 6 /2013 12 giống ... i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2013 TẠI HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP Tác giả Đỗ Hữu Đức Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu ... TẮT iii .xx Đề tài So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 12 giống vụ Xuân 2013 huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp” thực từ 3 /2013 đến 6 /2013 12 giống là: VDM 23, VDM 34, VDM 54,...
 • 163
 • 234
 • 4

LUẬN VĂN NÔNG NGHIỆP SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LƯỢNG BÓN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT ĐẬU PHỤNG TRỒNG VỤ XUÂN NĂM 2009 TRÊN ĐẤT CÁT PHA THỊT

LUẬN VĂN NÔNG NGHIỆP SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LƯỢNG BÓN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT ĐẬU PHỤNG TRỒNG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2009 TRÊN ĐẤT CÁT PHA THỊT
... SO SÁNH ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LƯỢNG BÓN LÂN LÊN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT ĐẬU PHỤNG TRỒNG VỤ XUÂN HÈ NĂM 2009 TRÊN ĐẤT CÁT PHA THỊT LINH TRUNG - THỦ ĐỨC THÀNH ... Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2009, So sánh ảnh hưởng lượng bón lân lên sinh trưởng, suất phẩm chất đậu phụng trồng vụ Xuân năm 2009 đất cát pha thịt Linh Trung – Thủ Đức – Thành ... lân sinh trưởng, suất phẩm chất đậu phụng Được đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Nông học hướng dẫn thầy Phan Gia Tân, thực đề tài: So sánh ảnh hưởng lượng bón lân lên sinh trưởng, suất phẩm chất đậu phụng...
 • 67
 • 209
 • 1

ảnh hưởng của liều lượng phân npk đến năng suất phẩm chất của nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpuslongan lour) tại an khánh, châu thành, đồng tháp

ảnh hưởng của liều lượng phân npk đến năng suất và phẩm chất của nhãn xuồng cơm vàng (dimocarpuslongan lour) tại an khánh, châu thành, đồng tháp
... văn với đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN NPK ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA NHÃN XUỒNG CƠM VÀNG (Dimocarpus longan Lour) TẠI AN KHÁNH, CHÂU THÀNH, ĐỒNG THÁP Do sinh viên Phan Trường Thoại ... An Khánh, Châu Thành, Đồng 24 Tháp Trọng lượng chùm trái Xuồng Cơm Vàng bón 3.3 liều lượng NPK khác An Khánh, Châu Thành, Đồng 27 Tháp 3.4 Năng suất trái nhãn Xuồng Cơm Vàng bón liều lượng NPK ... NPK khác An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp xi 28 PHAN TRƯỜNG THOẠI, 2012 Ảnh hưởng liều lượng NPK đến suất phẩm chất nhãn Xuồng Cơm Vàng (Dimocarpus longan Lour) An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp ...
 • 61
 • 141
 • 0

so sánh năng suất phẩm chất 12 giống lúa mtl (miền tây lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2011

so sánh năng suất và phẩm chất 12 giống lúa mtl (miền tây lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2011
... CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL NGUYỄN THỊ YẾN NHI SO SÁNH NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG LÚA MTL (MIỀN TÂY LÚA) CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG XUÂN 2011 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ... Thơ, ngày tháng 12 năm 2011 Người khai ký tên NGUYỄN THỊ YẾN NHI v TÓM LƯỢC Đề tài: So sánh suất, phẩm chất 12 giống lúa MTL (Miền Tây Lúa) cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2011 ... chồi/m2 12 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Đông Xuân năm 2011 4.4 33 Chiều dài (cm) 12 giống lúa sản xuất vùng đất phèn Hòa An vụ Đông Xuân năm 2011 4.5 35 Thành phần suất suất thực tế 12...
 • 72
 • 95
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát năng suất phẩm chất 12 giống lúa thơm tại huyện lấp vò – đồng tháp vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát năng suất và phẩm chất 12 giống lúa thơm tại huyện lấp vò – đồng tháp vụ đông xuân 2012 - 2013
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL - - LÊ VĂN BỀN KHẢO SÁT NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG LÚA THƠM TẠI HUYỆN LẤP VÒ ĐỒNG THÁP VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2 01 2- 2013 Chuyên ... phần suất suất thực tế 12 giống lúa thơm Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 .33 Bảng 4.3: Tỷ lệ gạo lức, tỷ lệ gạo trắng tỷ lệ gạo nguyên 12 giống lúa thơm Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 ... phân loại độ trở hồ mùi thơm 12 giống lúa thơm tai Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 40 xii Bảng 4.7: Hàm lượng amylose 12 giống lúa thơm Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 ...
 • 82
 • 164
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học đánh giá năng suất phẩm chất 12 giống lúa thơm tại huyện tam nông tỉnh đồng tháp vụ đông xuân 2012-2013

luận văn tốt nghiệp đại học đánh giá năng suất và phẩm chất 12 giống lúa thơm tại huyện tam nông tỉnh đồng tháp vụ đông xuân 2012-2013
... 2013 “ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG LÚA THƠM TẠI HUYỆN TAM NÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP VỤ ĐÔNG XUÂN 2 012- 2013” Luận văn tốt nghiệp kỹ sư Phát triển nông thôn, Viện Nghiên cứu phát triển Đông ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL -- HỒ CHÍ LINH ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG LÚA THƠM TẠI HUYỆN TAM NÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP VỤ ĐÔNG XUÂN 2 012- 2013 LUẬN VĂN TỐT ... (cm) 12 giống lúa thơm Tam Nông vụ Đông Xuân 2 012- 2013 32 Bảng 4.4: Năng suất thành phần suất 12 giống lúa thơm Tam Nông vụ Đông Xuân 2 012- 2013 35 Bảng 4.5: Tỷ lệ xay chà 12...
 • 74
 • 178
 • 0

ảnh hưởng các liều lượng phân bón lên năng suất phẩm chất giống mtl372 vụ xuân 2011 tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long

ảnh hưởng các liều lượng phân bón lên năng suất và phẩm chất giống mtl372 vụ xuân hè 2011 tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
... TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG CÁC LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÊN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT GIỐNG MTL372 VỤ XUÂN HÈ 2011 TẠI HUYỆN TRÀ ÔN TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phát Triển Nông Thôn Mã ... cáo liều lượng phân bón yếu tố quan trọng cần phải kèm theo công tác giống Với lý đề tài “ Ảnh hưởng liều lượng phân bón lên suất phẩm chất giống MTL372 vụ Xuân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ... cứu Ảnh hưởng liều lượng phân bón lên suất phẩm chất giống MTL372 vụ Xuân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long thực xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm phân bón bố trí theo thể thức...
 • 75
 • 94
 • 0

KẾT QUẢ của mô HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHOẺ THÔNG QUA CỘNG tác VIÊN địa PHƯƠNG về nước SẠCH vệ SINH môi TRƯỜNG ỨNG PHÓ với BIẾN đổi KHÍ hậu tại HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

KẾT QUẢ của mô HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHOẺ THÔNG QUA CỘNG tác VIÊN địa PHƯƠNG về nước SẠCH và vệ SINH môi TRƯỜNG ỨNG PHÓ với BIẾN đổi KHÍ hậu tại HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP
... quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn địa phương cho thấy công tác truyền thông nước vệ sinh môi trường chưa tốt, nội dung tác động biến đổi khí hậu giải pháp ứng phó chưa phổ biến đến người ... niệm cộng tác viên Nghiên cứu Y học người dân, nên kết nối vấn đề nước vệ sinh môi trường với biến đổi khí hậu, phần lớn người dân không nắm Đội ngũ cộng tác viên có khác biệt trình độ, kỹ truyền ... hiệu lực hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển...
 • 6
 • 107
 • 0

khảo sát tình hình nhiễm các loài giun sán ký sinh ởrắn tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp

khảo sát tình hình nhiễm các loài giun sán ký sinh ởrắn tại huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
... tài “Kh o sát tình hình nhi m loài giun sán sinh r n t i huy n Cao Lãnh t nh ng Tháp v i m c tiêu sau: - Xác nh t l nhi m giun sán chung r n - Xác nh thành ph n loài giun sán sinh r n Trung ... p cáchọcr tậpi nghiên Học liệu ĐH nhi m giun @ Tài liệu loài n t huy n Cao Lãnh t nh ng Tháp 4.3 Thành ph n loài giun sán sinh r n t i huy n Cao Lãnh t nh ng Tháp 4.4 M t s hình nh loài giun ... nhi m b nh giun sán cao 4.2 K t qu tình hình nhi m giun sán theo l p Lãnh t nh ng Tháp B ng 4.2: K t qu tình hình nhi m giun sán theo l p Lãnh t nh ng Tháp Trung Loài r n tâm SCN TLN loài r n t...
 • 45
 • 130
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng dinh dưỡng qua lá đến năng suất phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá đến năng suất và phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội
... thực đề tài nghiên cứu, nhận đợc quan tâm quan, nhà trờng giúp đỡ tận tình thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Nhân dịp hoàn thành luận văn, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ban ... đại học nông nghiệp - Nội đồng nghiệp tạo điều kiện, hớng dẫn, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận văn Nhân dịp này, xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè cổ vũ ... nh h ng c a cỏc ch ph m dinh d ng b sung qua lỏ ủ n th i gian hoa 4.22 nh h ng c a dinh d ng b sung qua lỏ ủ n kớch th c chựm hoa 4.23 76 nh h ng c a dinh d ng b sung qua lỏ ủ n s l ng hoa v...
 • 139
 • 289
 • 2

so sánh năng suất phẩm chất 13 giống nếp mtl vụ thu 2011 tại nông trại khu ii trường đại học cần thơ

so sánh năng suất và phẩm chất 13 giống nếp mtl vụ hè thu 2011 tại nông trại khu ii trường đại học cần thơ
... thơm số Max BU giống nếp MTL vụ Thu năm 2011 Nông trại Khu 48 II trường Đại học Cần Thơ 4.8 Đặc tính giống nếp triển vọng giống nếp MTL vụ Thu năm 2011 Nông trại Khu II trường Đại học Cần ... năm 2011 Nông trại Khu II trường Đại học Cần Thơ 38 4.4 Năng suất thực tế suất lý thuyết giống nếp MTL vụ Thu năm 2011 Nông trại Khu II trường Đại học Cần Thơ 40 4.5 Tỷ lệ xay chà giống nếp MTL ... Nông trại Khu II trường Đại học Cần Thơ 4.2 Đánh giá tính chống chịu sâu bệnh giống nếp MTL vụ Thu năm 2011 Nông trại Khu II trường Đại học Cần Thơ 36 4.3 Thành phần suất giống nếp MTL vụ Thu...
 • 50
 • 107
 • 0

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống cà chua lai mới ở vụ xuân 2011 tại huyện nam sách tỉnh hải dương

Đánh giá sinh trưởng, năng suất của một số giống cà chua lai mới ở vụ xuân hè 2011 tại huyện nam sách tỉnh hải dương
... hợp cho sản xuất vụ Xuân 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển cấu trúc hình thái giống chua lai vụ Xuân - Đánh giá khả đậu yếu tố cấu thành suất - Đánh giá tình hình nhiễm ... đồng ruộng giống chua lai vụ Xuân - Đánh giá tiêu hình thái số đặc điểm liên quan đến chất lượng giống chua lai điều kiện vụ Xuân Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp K52Gi Dương Hồng Sinh – ... cấu trúc để đánh giá khả thích ứng giống chua lai điều kiện vụ xuân hè, từ chọn giống lai thích ứng tốt vụ xuân có biện pháp kỹ thuật chăm sóc hợp lý Những giống chua sinh trưởng tốt làm...
 • 77
 • 82
 • 0

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang
... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 394
 • 1

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa/ dòng lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa/ dòng lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang
... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 184
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội
... chế phẩm EM dâu đốn sát vụ Đông tờng ĐHNNI- nội 1.2.2 Yêu cầu - Xác định nồng độ EM thích hợp cho dâu đốn sát vụ xuân - ảnh hởng đến sinh trởng, phát triển suất dâu vụ Đông - Đánh giá ảnh ... x 100 24 Phần IV Kết nghiên cứu thảo luận Để nghiên cứu ảnh hỏng chế phẩm EM đến sinh trởng, phát triển, suất, phẩm chất dâu đốn sát vụ xuân hè tiến hành nghiên cứu chế phẩm EM dạng EM1 với nồng ... Micoorgamisms) đến sinh trởng, phát triển, suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông trờng ĐHNNI - nội 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu xác định hiệu chế phẩm vi sinh EM dâu, đồng thời...
 • 50
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các yếu tố ảnh hương đến năng suất và phẩm chấtcác nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợnnghiên cứu biện pháp nâng cao năng suất và phẩm chất lá dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và tây nguyênnăng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xdcbbiện pháp quản lý rác thải sinh hoạt ở phường hòa thuận thành phố cao lãnh tỉnh đồng thápứng dụng gis vào công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố cao lãnh tỉnh đồng thápđối tưọng nghiên cứu người dân thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đối tượng khảo sát người dân từ 18 tuổi trở lên có thời gian sinh sống tại địa phương ít nhất 03 nămso sanh khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của một số giống ớt13 so sánh khả năng sinh rượu và lượng đưòng sót của bột bánh men làm ra với bánh men trên thị trường sau 9 ngày lên menảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ anđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangluận vănnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa lai 20 tại chương mỹ hà tâyluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân đạm và số dảnh cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất của giống lúa việt lai 20 trên vùng đất bạc màu việt yên bắc giangso sanh kha nang sinh san giua lon mong cai va f1hình 1 so sánh khả năng lấy nước của cống ứng với các trường hợp giả thiết khác nhauunit smurfsunit sportsbài 15 tính chất vật lí của kim loạicông nghệ thực phẩm chế biến các loạibài 21 vùng đồng bằng sông hồng tiếp 1unit vowelsvaluable parts of animals poachingwhats the time gameÔn tập quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế bài hợp đồng và tính giá trị hàng hóawhats the weather like gamebài 12 đời sống kinh tế văn hóabài 12 ôn dịch thuốc lá 1bài 13 phản ứng hóa học3bài 11 độ cao của âmbài 11 trình bày bìa sáchunit adjective slide powerpointbài 10 đề tài cuộc sống quanh embài 11 cụ danh từbài 7 gương cầu lồibài 8 nước ta buổi đầu độc lập
Đăng ký
Đăng nhập