nhom IIA

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIANHÔM

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM
... BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ KIM LOẠI NHÓM IIA VÀ NHÔM DẠNG I: Bài tập củng cố lý thuyết Câu 1: Nguyên tử hay ion sau có số proton nhiều ... tan 2,15 gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm X kim loại kiềm thổ Y vào H2O, thu dung dịch Z 0,448 lít khí H2 (đktc) Thêm H2SO4 dư vào dung dịch Z, thu 2,33 gam kết tủa Kim loại X Y A Li, Ba B Na, Ba ... 3g hỗn hợp gồm hai kim loại kiềm thổ tác dụng vơi HCl dư cho 3,36l khí H2(đktc) Hai kim loại A Ca Sr B Be Mg C Mg Ca D Sr Ba Câu 6: Hòa tan 4g hỗn hợp Fe kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl...
 • 29
 • 1,381
 • 13

bai tap tn ve kl nhom IIA rat hay

bai tap tn ve kl nhom IIA rat hay
... muối khối lượng m gam chất rắn thu có giá trò nhỏ lớn là: a 12g ≤ mKL ≤ 15g b 4g ≤ mKL ≤ 12g c 0,12g ≤ mKL ≤ 0,24g d 4g ≤ mKL ≤ 15g e Kết khác Câu 39 - 40 -41 -42: Hoà tan 75,9 gam hỗn hợp hai ... dịch AiCl3 1M thu 3,9g kết tủa keo Nồng độ mol/ lít dung dịch KOH : A 1,5M B 3,5M C 1,5M hay 3,5M D 2M hay 3M E Kết khác Câu 67 : Trộn lẫn 100ml dung dịch KOH 1M với 50ml dung dịch H3PO4 1M nồng ... ;30,38% D/ 49,6% ; 50,4 Câu 34 : lấy 14,25 gam muối clorua kim loại có hoá trò hai lượng muối nitrat kim loại có số mol , thấy khác 7,95 gam Công thức hai muối : A CaCl2 ; Ca(NO3)2 B CuCl2 ; Cu(NO3)2...
 • 10
 • 295
 • 2

Luyện tập kim loại nhóm IIA

Luyện tập kim loại nhóm IIA
... nhóm nhóm I kim loại phân nhóm nhóm II khác điểm sau ? A Kim loại phân nhóm nhóm I kim loại nhẹ B Cấu trúc mạng tinh thể C Cả D Cả sai B Cấu trúc mạng tinh thể Tại kim loại phân nhóm nhóm I có ... chế kim loại có tính khử mạnh người ta phải dùng phương pháp sau ? A Phương pháp thuỷ luyện B Phương pháp nhiệt luyện C Phương pháp điện phân D Cả C Phương pháp điện phân Kim loại phân nhóm nhóm ... hoàn toàn 6,4gam hai kim loại thuộc phân nhóm nhóm II hai chu kì liên tiếp dung dịch HCl dư thu 4,48 lit khí thoát đktc a Xác định hai kim loại B Xác định thành phần % kim loại hỗn hợp ban đầu...
 • 9
 • 220
 • 0

Bài tập Nhóm IIA ( KHÓ)

Bài tập Nhóm IIA ( KHÓ)
... toàn 4,48 lít CO ( ktc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH) 0,2M Thu m(g) kết tủa Giá trị m là: A 11,82 B 9,85 C 17,73 D 19,70 015: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO2 ( ktc) vào 300ml ... NaOH 0,2M Ca(OH) 0,1M thu 2(g) kết tủa Giá trị V là: A 0,448 2,24 B 0,448 1,12 C 1,12 2,24 D 0,896 1,12 016: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO2 ( ktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ca(OH) 0,1M ... 013: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO2 ( ktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M Ca(OH) 0,1M Điều kiện xác để thu kết tủa cực đại là: A 0,672 ≤ V ≤ 1,344...
 • 2
 • 425
 • 12

KL nhóm IIA

KL nhóm IIA
... g C 9,12 g D 91,2 g VI 124 Kim loại nhóm IIA có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng biến đổi không theo quy luật kim loại kiềm, kim loại nhóm IIA có : A.điện tích hạt nhân khác ... dung dịch NaOH 0,5 M Kim loại là: A.Be B.Ca C Ba D.Mg VI 130 Nhận định nói nhóm kim loại kiềm thổ nhóm kim loại thuộc nhóm A nói chung : A Tính khử kim loại tăng bán kính nguyên tử tăng B Tính ... lít C 3,36 lít 2,24 lít D 1,12 lít 2,24 lít VI 106 Hòa tan 1,8 gam muối sunfat kim loại thuộc nhóm IIA nước, pha loãng cho đủ 50 ml dung dịch Để phản ứng hết dung dịch cần 20 ml dung dịch BaCl2...
 • 5
 • 182
 • 1

VAI LUU Y BAI TAP NHOM IIA

VAI LUU Y BAI TAP NHOM IIA
... Tuỳ thuộc vào tỉ lệ số mol CO2 số mol bazơ mà sản phẩm gồm muối hay muối Do để làm toán cần xác đinh sản phẩm tạo thành Các dạng toán thường gặp : 1) Đề cho biết...
 • 2
 • 57
 • 0

Nhom IIA.EXE

Nhom IIA.EXE
...
 • 16
 • 70
 • 0

Muối Cacbonat và Sùnat của kim loại nhóm IIA

Muối Cacbonat và Sùnat của kim loại nhóm IIA
... mt lng d khớ CO2, chỳng b thy phõn to kt ta l nhng mui cacbonat baz [M(OH)] 2CO3 Mui baz luụn c to thnh cho dung dch cacbonat ca kim loi kim tỏc dng vi mui tan ca Be v Mg 2Na2CO3 + 2MgCl2 + H2O ... VIII.9.2 MgCO3 - Khi un núng dung dch cng b thy phõn to mui cacbonat baz, cng tng t nh BeCO 3, MgCO3 tan mt lng d cacbonat kim loi kim, tan dung dch (NH4)2CO3 to mui kộp M2[Mg(CO3)2].4H2O, KH[Mg(CO3)2].4H2O ... tan to Mg(HCO3)2 - Khi cho mui magie tỏc dng vi cacbonat ca kim loi kim to thnh mui baz: 2Na2CO3 + 2MgCl2 + H2O [Mg(OH)2]CO3 + 4NaCl + CO2 -Mui cacbonat baz ca magie cú thnh phn gn ỳng l Mg(OH)2.xMgCO3.nH2O...
 • 22
 • 301
 • 2

skkn đề tài tìm hiểu về những kim loại nhóm iia(kim loại kiềm thổ),

skkn đề tài tìm hiểu về những kim loại nhóm iia(kim loại kiềm thổ),
... gọi kim loại kiềm thổ Sở dĩ gọi chúng có thuộc tính tự nhiên trung gian chất kiềm (oxit kim loại kiềm) loại đất (oxit kim loại đất hiếm) Các kim loại kiềm thổ đặt tên theo oxit chúng, đất kiềm, ... nguyên tố kim loại kiềm thổ có số oxi hóa +2 - Các cặp oxi hóa – khử M2+/ M kim loại kiềm thổ điện cực âm - Các kim loại kiềm thổ kim loại hoạt động mạnh 1.2 Nguồn gốc tên gọi Sự phân loại số chất ... đất kiềm ôxit kim loại, ông thừa nhận đoán Năm 1808, dựa tư tưởng Lavoisier, Humphry Davy trở thành người thu mẫu kim loại cách điện phân loại “đất kiềm nóng chảy Các nguyên tố nhóm IIA gọi kim...
 • 65
 • 326
 • 3

Kim loai nhom IIA

Kim loai nhom IIA
... A/ a, c B/ a, b, c C/ a, b D/ b, c Câu 2: Phát biểu sau không xác nói kim loại thuộc phân nhóm nhóm II : A / Có cấu hình electron lớp dạng ns2 B / Có số oxi hóa giống...
 • 2
 • 153
 • 0

Các dạng bài tập về kim loại nhóm IIAnhôm

Các dạng bài tập về kim loại nhóm IIA và nhôm
... 77,31% Bài tập trắc nghiệm nhóm IIA nhôm Câu 23: Cho 3,8 g hỗn hợp hai kim loại hai chu kỳ liên tiếp thuộc phân nhóm nhóm II, tác dụng với HCl dư cho 6,72l khí H2 (đktc) Xác định kim loại A Mg, ... A 1,6M B 2M C 0,5M 23 D 1M Bài tập trắc nghiệm nhóm IIA nhôm Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 1,17 g hỗn hợp Zn kim loại kiềm thổ X dung dịch HCl dư thu 0,672l khí(đktc) Kim loại X A Ca B Ba C Mg D Sr ... 4,48 D 8,96 Bài tập trắc nghiệm nhóm IIA nhôm Câu 15: Hoà tan hỗn hợp Ba, Na (với tỉ lệ mol 1:1) vào nước, thu dung dịch X 0,672 lít khí H2 (đktc) Cho 560 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết vào X lượng...
 • 29
 • 185
 • 0

3.1. CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIA

3.1. CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM IIA
... Các hợp chất XO, X(OH)2 có tính bazo mạnh tăng từ Be - Ra 3.1 Các nguyên tố phân nhóm IIA 3.1.2 Đơn chất nguyên tố nhóm IIA Một số thông số hoá lý Thông số hoá lý Be Mg Ca Sr Ba Ra Bán kính nguyên ... thường gặp dạng hợp chất Điều chế điện phân muối clorua khan nóng chảy  3.1 Các nguyên tố phân nhóm IIA 3.2.3 Hợp chất nguyên tố nhóm IIA  Hợp chất Be+2:  Các hợp chất dạng đơn giản (BeO, BeS…) ... chất magie Là nguyên tố phổ biến tự nhiên Tồn dạng hợp chất Điều chế cách điện phân cacnalit KCl.MgCl2.6H2O MgCl2 nóng chảy nhiệt phân kim loại hay khử C 3.1 Các nguyên tố phân nhóm IIA  Canxi,...
 • 22
 • 342
 • 1

Kim loại nhóm IIA

Kim loại nhóm IIA
... kim loại nhẹ nhôm (trừ Ba) Độ cứng có cao so với kim loại kiềm xong chúng kim loại mềm nhôm Chú ý: Nhận biết Ba First Next Previous Last Iii - tính chất hoá học kim loại phân nhóm nhóm ii - Kim ... I - vị trí kim loại Phân nhóm nhóm II hệ thống tuần hoàn First Next Previous Last ii - tính chất vật lí kim loại phân nhóm nhóm ii Nguyên tố Be Cấu hình electron Mg ... 1,8 Độ cứng(Lấy kim cơng =10) Kiểu mạng tinh thể First Lăng trụ lục giác Next Lập phơng tâm diện Previous Last Lập phơng tâm khối Back Ii - tính chất vật lí kim loại phân nhóm nhóm ii(SGK) Nhiệt...
 • 12
 • 60
 • 0

BTTN KIM LOẠI IA, IIA, NHÔM. Fe

BTTN KIM LOẠI IA, IIA, NHÔM. Fe
... Fe B Fe3 C C FeO D Fe3 O4 Câu 8: Khi cho Fe phản ứng với axit H2SO4 loãng sinh A Fe2 (SO4)3 khí H2 B FeSO4 khí SO2 C Fe2 (SO4)3 khí SO2 D FeSO4 khí H2 Câu 9: Để thu muối Fe (III) người ta cho A Fe ... bột Fe để điều chế FeO theo phản ứng > A 2Fe + O2  t → 2FeO B Fe + H2O t570→ FeO + H2 C t < 570 C C 3Fe + 4H2O    → Fe3 O4 + 4H2 D tất  Câu 2: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Fe ... Trang 3/4 - TN-HOA12 Câu 3: Phản ứng không A Fe + CuCl2  → FeCl2 + Cu C Cu + 2FeCl3  → CuCl2 + 2FeCl2 B Fe + 2FeCl3  → 3FeCl2 D Fe + Cl2  → FeCl2 Câu 4: Khử hoàn toàn 16 gam bột oxit sắt...
 • 4
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: x là kim loại thuộc nhóm iiabài tập kim loại nhóm iiakim loại thuộc nhóm iiacông thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm iiacông thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm iia làphương pháp điều chế kim loại nhóm iiadap an bài tập trắc nghiệm nhóm iia và nhômcâu 2 khi cho 13 7 g một kim loại m ở nhóm iia tác dụng hoàn toàn với h2o thu được 2 24 lit khí hiđro ở đktcbài 2 kim loại kiềm thổ phân nhóm iia3 các nguyên tố nhóm iia kim loại kiềm thổnhận xét chung về các nguyên tố nhóm iianhóm iia và iibcâu 1 số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm thổ thuộc nhóm iia làkhái quát về các kim loại kiềm thổ nhóm iianhom ia va iiaCơ điện tử tự thiết kế lắp ráp 49 mạch điện thông minh chuyên về năng lượng mặt trời trần thế san, trần khánh thànhHướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC trần thế san, nguyễn ngọc phươngHướng dẫn thực hành kỹ thuật khai triển gò hàn trần văn niên, trần thế sanKhí nén và thủy lực trần thế san, trần thị kim langĐề tài phụ gia trong nước giải khát luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpSO SÁNH BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNNghiên cứu chống sạt lở bờ sông Đồng Tháp, dùng phương pháp phân tích trực tiếp (LV thạc sĩ))đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thuộc nhóm hàng hóa mỹ phẩm tại siêu thị co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAMSlide bài giảng lập trình C++ FPT Software, Ngày 2 Bài 1 (Object Class)Phân tích sự cố nền móng công trình dựa vào đặc điểm địa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ( LV thạc sĩ))Bai đac điem ngoai hinh, toc do sinh truong f1DE CUONG GIỮA KII ANH 8KHẢO sát KHẢ NĂNG hấp PHỤ CHỌN lọc CO2 và CH4 của vật LIỆU MOF 199Nghiên cứu thói quen xem phim truyền hình của khán giả trong độ tuổi 40 55 trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵngkế hoạch bán hàng công nghệ 109DIary of a wimpy kid old schoolPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bảo hiểm nhân thọ của người dân thành phố Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng trên địa bàn huyện Tân Phước Tiền Giang (LV thạc sĩ))Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập