DE HDC b CK1 2010 2011

DE HDC TOAN 9 2010 2011

DE HDC TOAN 9 2010 2011
... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ HƯỚNG DÃN CHẤM THI HỌC KỲ II THCS Khóa ngày 10 tháng năm 2011 MÔN TOÁN LỚP - Câu (2,0 điểm) phương trình : x2 + 3x - = 0.là phương ... cạnh góc vuông nhỏ, x>0 0,25đ Cạnh góc vuông lớn (x+7) cm Áp dụng định lý Pi tago :x2+(x+7)2 = 1 69 hay x2 +7x -60 = Giải ta đuợc x1=5, x2 = -12 (loại) cạnh góc vuông nhỏ : 5cm Cạnh góc vuông lớn ... 0,5đ 2.(Giám khảo xem hình vẽ gốc) a) AB,AC tiếp tuyến với đường tròn (O,R) nên : ·ABO = ·ACO = 90 0 Þ tứ giác ABOC nội tiếp b) AB = AC (tính chất hai tiếp tuyến) OB=OC (= bán kính ) Þ AO trung...
 • 3
 • 87
 • 0

DE HDC TOAN 7 2010 2011

DE HDC TOAN 7 2010 2011
... 1) +(-3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5) = (3x4 - 3x4) + (– 2x3 + 2x3) +(5x2–3x2) +(-4x + 7x ) + (1 + 5) = 2x2 + 3x + (1đ) b Q(x) = (3x4 – 2x3 + 5x2 – 4x + 1) - (-3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5) = (3x4 + 3x4) ... + 5x2 – 4x + 1) - (-3x4 + 2x3 –3x2 + 7x + 5) = (3x4 + 3x4) + (– 2x3 - 2x3) +(5x2 + 3x2) +(-4x - 7x ) + (1 - 5) = 6x4 - 4x3 + 8x2 - 11x – (1đ) d P(-2) = 2(-2)2 + 3(-2) + = – + = (0,5đ) Câu 4: (1đ) ... ∆ ACG , có : GB = GC ( chứng minh ) AB = AC ( gt) AG cạnh chung => ∆ ABG = ∆ ACG ( c c c) (0 ,75 đ) ...
 • 3
 • 85
 • 0

DE HDC TOAN 8 2010 2011

DE HDC TOAN 8 2010 2011
... luận ∆ ABC ~ ∆ HBA ( 0.5đ) b/ Tính BC = 10 cm (0.5đ) Tính AH = 4 ,8 cm (0.5đ) c/ Từ câu a, Chứng minh AB = BC BH ( đ) A 6cm B 8cm H C ...
 • 3
 • 93
 • 0

DE HDC LY 8 2010 2011

DE HDC LY 8 2010 2011
... = 720 giây (0,25đ) t1 = phút = 480 giây (0,25đ) Công suất người thứ nhất: P1 = Công suất người thứ hai: P2 = A1 = t1 250000 = 520 ,8 W (0,5đ) 480 A2 200000 = 277 ,8 W (0,5đ) = 720 t2 Câu 5: ( điểm) ... PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO TRIỆU PHONG HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010- 2011 MÔN: VẬT LÝ LỚP - Điểm thi làm tròn đến chữ số thập phân cho có lợi cho học sinh - Nếu có...
 • 2
 • 35
 • 0

đềhdc hsg 12v2(2010-2011)

đề và hdc hsg 12v2(2010-2011)
... + y ( 2x − y ) = ⇔  ÷ x  y  y = − x TH1: y = − x < Từ (2) suy y > ( vô lí) TH2: y = x Thay vào (2), ta có: ( (1) ⇔ 2x ( ) ( x + − = 3x2 + ⇔ x − ) ) 2,5 điểm 0,25 0,5 0,25 x + = x (2) nghiệm...
 • 5
 • 133
 • 0

Đề thi thử đại học môn toán khối b năm 2010 - 2011 ppt

Đề thi thử đại học môn toán khối b năm 2010 - 2011 ppt
... (2,0ñ) Vì B n m tr c tung nên B( 0 ; a) , M( 1; 1) trung ñi m c a AB nên A(2 ; 2- a) , mà A ∈ AC : x- y- = ⇒ – ( 2- a) -3 = ⇔ a = → ⇒ A(2 ; -1 ) ; B( 0; ) ; AB (−2;4) → Mà C ∈ AC : x – y -3 =0 ⇒ ... a 15 ; S ABCD = = Khi ñó : SI= 2 a 15 3a 5a 3 ⇒ V S ABCD = = 2 SI ⊥ BC  Ta có:  ⇒ BC ⊥ SB IB ⊥ BC  ∧ D A B C 0,25 1 3a AB ( AD + BC ) = a (2a + a ) = 2 (ñvtt) 0,25 ∧ Vì SIC = SBC = 90 ⇒ ... tài li u.Giám th xem thi < /b> không gi i thích thêm H tên thí sinh: .;S b o danh : ðÁP ÁN ð KI M TRA CH T LƯ NG D Y H C B I DƯ NG L N 1,NĂM H C 201 0- 2011 MÔN TOÁN , KH I B Câu I (2,0ñ) N i...
 • 8
 • 172
 • 0

đề thi hsg quang ninh bang b năm 2010-2011

đề thi hsg quang ninh bang b năm 2010-2011
... www.VNMATH.com HƯỚNG DẪN CHẤM THI < /b> CHỌN HSG < /b> CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN LỚP - B NG B Bài B i (3,0 điểm) Cho điểm Sơ lược lời giải Biến đổi A = 2 42 1  2 0,75 4 ... A = B i (2,5 điểm) 1,25 1,0 Vẽ hệ trục toạ độ Oxy, xác định điểm A(-2; -2); B( 0; 2); C(2; 1) áp dụng định lý Pitago, tính AB2 = 20; BC2 = AC2 = 25 từ có: AC2 = AB2 + BC2 B suy tam giác ABC vuông ... cân AMB => MBO = MAO 1,5 0,75 0,5 tương tự có NDO = NCO mà MAO = EAB ; NDO = EDC EAB = EDC => MBO = NCO tử suy tứ giác BNMC nội tiếp (đpcm !) * Nếu a = phương trình ax2+bx+c = (1) bx+c=0...
 • 3
 • 166
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GHKII TV 1 -HDC (ĐỌC HIỂU) 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA GHKII TV 1 -HDC (ĐỌC HIỂU) 2010 - 2011
... Trường TH Mỹ An CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM, CHO ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA KỲ II MÔN: TIẾNG VIỆT (ĐỌC HIỂU) ĐỌC HIỂU (5ĐIỂM) Câu Nối ô chữ cho phù hợp (2,5 ... nháp; xe đạp; hoa mai ; cặp Câu Điền vào chổ chấm âm c hay k (1, 25 điểm) kiếm tiền gà Bà kể chuyện cọ chaùu Điền vào chổ chấm uc hay ưc (1, 25 điểm) Cúc vạn thọ ; bực tức máy xúc ; nóng nực lương...
 • 2
 • 48
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TV4 (VIẾT) -HDC GHK II 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA TV4 (VIẾT) -HDC GHK II 2010 - 2011
... Độc lập – Tự – Hạnh phúc Kiểm tra định kỳ học kỳ II (năm học: 2010 2011) Môn: Tiếng Việt – Lớp 4( phần viết ) Phần đáp án cách hướng dẫn chấm điểm I Chính tả: ( điểm) - Đánh giá cho điểm: + Bài ... mức điểm từ 0,5 điểm; điểm; 1,5 điểm…5 điểm) Cách cho điểm: - Viết theo yêu cầu đề - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi tả - Chữ viết rõ ràng, trình bày viết Tùy theo mức độ sai sót ... thanh, không viết hoa quy định): trừ 0,25 điểm - Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn…trừ 0,5 điểm toàn II Tập làm văn: (5 điểm) Giáo viên cho điểm...
 • 2
 • 125
 • 0

ĐÊHDC THI HKIINĂM 2010-2011.

ĐÊ VÀ HDC THI HKIINĂM 2010-2011.
... mOt = ·yOm Mà: ·yOt = 400 , ·yOm = 800 · Nên: 400 + mOt = 800 · ⇒ mOt = 800 - 400 · ⇒ mOt = 400 · mOt = ·yOt ( = 40 ) (2) Từ (1) (2) ta có Ot tia phân giác góc yOm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm...
 • 4
 • 51
 • 0

tuyen tap de thi dai so 2010 2011

tuyen tap de thi dai so 2010 2011
... t 2011  (t  1)2   t  Khi f (t )  2011t 2010  6t  6t  1999t 2010  6(t 2010  t )  6(t 2010  t )  nên hàm đồng biến, tức có không nghiệm Kết hợp điều lại, ta thấy phương trình t 2011 ... trình thứ hai suy đẳng thức phải xảy ra, tức  x (2010  x)   x   x  2010    y (2010  y )    y   y  2010   z   z  2010   z (2010  z )  Kết hợp với phương trình thứ nhất, ... y x(3x  y  1)  (Đề thi chọn đội tuyển TP.HCM) 2009 x  2010 y  ( x  y )  Bài 48 Giải hệ phương trình 2010 y  2011z  ( y  z )  2011z  2009 x  ( z  x ) (Đề thi chọn đội tuyển chuyên...
 • 67
 • 179
 • 1

Đề KSCL Năm học 2010-2011 toán 7

Đề KSCL Năm học 2010-2011 toán 7
... TRƯỜNG THCS ÂN TƯỜNG ĐÔNG HƯỚNG DẪN CHẤM KSCL NĂM HỌC: 2010-2011 MÔN TOÁN LỚP I TRẮC NGHIỆM: điểm Học sinh chọn câu 0,5 điểm Câu Đáp B A A D B C D D án Điền số thích ... ––––––––––––––––––––––––– Ghi chú: Trong tự luận, học sinh có cách giải khác cho điểm tối đa Điểm toàn làm tròn Điểm 4 ,75 làm tròn 5,0 Điểm 7, 25 làm tròn 7, 5 ––––––––––––––––––––––––– ... TỰ LUẬN: điểm Bài (2 điểm) Thực phép tính (tính nhanh có thể) 3 a) - + = + - = 1- (0,5 điểm) = 7 (0,5 điểm) (0,5 điểm) b) 0,5 0,125 0,8 80 0,25 = 0,5 0,125 0,25 = 1.1 = A x Bài (2 điểm) Hình...
 • 4
 • 132
 • 0

Chuyên đề Anh văn nh 2010-2011

Chuyên đề Anh văn nh 2010-2011
... English Subject I.Lý chọn chuyên đề : Giảng dạy môn Tiếng Anh Trường THCS nhiều năm , phát đa số học sinh VIẾT tốt sử dụng xác từ ngữ tiếng Anh vào câu viết, chí em viết đoạn văn ngắn giới thiệu đơn ... vào th nh nhóm Mỗi nh m có số từ liên quan tới Lập nh m giống Động não Các em cần phải cố gắng nghĩ nhiều từ tốt Khi lập đồ nh m, em cần viết tất từ cụm từ nh m c.Making Lists - Lập danh sách ... danh sách : Lập danh sách cách để nghĩ ý tưởng Khi em lập danh sách, hay cố gắng nghĩ ý tưởng cách có tổ chức Ví dụ, em lập danh sách h nh động, địa điểm người Dưới ví dụ ba danh sách công việc...
 • 9
 • 191
 • 0

Tiếng Anh 10: Đề thi khảo sát 2010-2011

Tiếng Anh 10: Đề thi khảo sát 2010-2011
... QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2010-2011 Môn : Tiếng Anh 10 Thời gian : 20 phút ( Không kể thời gian phát đề) Name : SBD: Code: 102 Số phách: I ... QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2010-2011 Môn : Tiếng Anh 10 Thời gian : 20 phút ( Không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN Code : 101 I Chọn từ gạch chân có cách ... QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT TIÊN YÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2010-2011 Môn : Tiếng Anh 10 Thời gian : 20 phút ( Không kể thời gian phát đề) ĐÁP ÁN Code: 102 I Chọn từ gạch chân có cách...
 • 8
 • 182
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Lập trình giao diện với android tài liệuIELTS SPEAKING SAMPLES PART 2 TOPIC FORECASTPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ Anđề cương môn sinh học tế bàoBài giảng KẾ TOÁN TÀI SẢN NGẮN HẠNBài Giảng Kỹ Thuật Phòng Cháy Và Chữa Cháy1000 cụm từ vựng part 1 toeicKẾ HOẠCH bài dạy, minh nguyệtĐiều trị rối loạn lipid máu dựa trên các khuyến cáo hiện nayBài giảng EM TẬP VẼXây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2007Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNTác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đóNLVHBộ đề thi thử THPT QG 2017 môn ToánMột số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hồng sâm cheong kwanjang của người dân tại khu vực TP HCM luận văn thạc sĩBài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổiXác định hàm lượng một số kim loại nặng trong rau xanh ở thành phố hà nội bằng phương pháp PIXEBài giảng Các biện pháp bảo tồn và phục hồi chức năng thậnđồ án xử lí khí CO2 và bụi
Đăng ký
Đăng nhập