chương 2 tinh học lưu chất

chuong 2. tinh hoc luu chat

chuong 2. tinh hoc luu chat
... áp kế 2.4 Lực áp suất – Định luật Archimède 2.4 .1 Lực áp suất tác dụng lên mặt phẳng 2.4 Lực áp suất – Định luật Archimède (tt) 2.4 .2 Lực áp suất tác dụng lên mặt cong 2.4 .3 ... ép v.v 2.3 Áp suất dư – Áp suất chân không – Áp suất tuyệt đối  Khi áp suất bình chứa (hoặc thiết bị đó) lớn so với áp suất khí quyển, ta gọi áp suất bình chứa áp suất dư (H2.5.a) N ... ρghdư 2.3 Áp suất dư – Áp suất chân không – Áp suất tuyệt đối (tt) Ngược lại áp suất bình chứa (hoặc thiết bị đó) nhỏ so với áp suất khí ta gọi áp suất bình chứa áp suất chân không (H2.5.b)...
 • 16
 • 842
 • 0

chương 2 tĩnh học lưu chất

chương 2 tĩnh học lưu chất
... bề mặt Thứ nguyên: atm = 760mmHg= 10,33mH2O=1,033 kg/cm2 1at=735,6mmHg=10mH2O=1 kg/cm2=9,81.104N/m2 1N/m2=7,5.10-3 mmHg =1, 02. 10-4mH2O=10 ,2. 10-2kg/m2 ÁP SUẤT(tt) Áp suất được chia thành ... Pascal “Độ biến thiên áp suất thủy tĩnh bề mặt thể tích chất lỏng cho trước truyền nguyên vẹn đến tất điểm khối thể tích chất lỏng đó” ' P  PA  PA ; N m2 Định luật Pascal Ứng dụng định ... trụ, biết h = 2m, lưu chất nước có  = 1000 kg/m3 BÀI TẬP Bài Tìm áp suất tuyệt đối bình ga đặt ở phòng hình vẽ biết Pdư bình ga 3at, h = 10mmHg áp suất khí quyển Pkq = 105N/m2 BÀI TẬP...
 • 19
 • 97
 • 0

Các quá trình cơ học_Chương 2: Tĩnh học lưu chất pptx

Các quá trình cơ học_Chương 2: Tĩnh học lưu chất pptx
... PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THỦY TĨNH Phương trình cân tĩnh học lưu chất Euler tìm năm 1755 có dạng:  ∂P Fx − ρ ∂x ∂P Fy − ρ ∂y ∂P Fz − ρ ∂z = 0   = 0   = 0  PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA ... (tt) Theo phương trình thủy tĩnh (2 – 8) viết PHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN CỦA THỦY TĨNH (tt) Tên gọi phương trình (2 -10) P z+ γ ;thế P γ; ;gọi ống penzômét Thứ nguyên phương trình (2 -10) Thứ ... Vật lên bề mặt tự lưu chất 2.5 Mặt đẳng áp lưu chất chuyển động Click vào để xem hình liên kết BÀI TẬP Bài Tìm áp suất tác dụng lên đáy bình chứa hình trụ, biết h = 2m, lưu chất nước có ρ...
 • 16
 • 237
 • 2

CHƯƠNG 2 TĨNH HỌC CHẤT LỎNG - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 2 TĨNH HỌC CHẤT LỎNG - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
... Suy ra: (2. 21) Hình 2. 8 Bình quay Đối với hai điểm A B theo phương thẳng đứng: GV: Nguyễn Đức Vinh 19 Tĩnh học chất lỏng pA ZA pB p w2 rA ZB 2g p A hAB pa h pB w2rB2 2g (2. 22) * Phương trình mặt ... sau: z P ρg const (2. 12) Phương trình gọi phương trình tĩnh lực học chất lỏng Nó dùng để xác định áp suất thủy tĩnh khối chất lỏng điểm khác rõ khối chất lỏng đồng trạng thái tĩnh th ì điểm nằm ... Đức Vinh 17 Tĩnh học chất lỏng Vậy phương trình thủy tĩnh học có nghĩa là: Trong môi trường chất lỏng đứng cân bằng, cột nước thủy tĩnh điểm số Hình 2. 6 Sơ đồ biểu diễn mức lượng 4 .2 Ý nghĩa lượng...
 • 10
 • 833
 • 12

Bài giảng Chương 2: Tĩnh học chất lỏng

Bài giảng Chương 2: Tĩnh học chất lỏng
... DỤNG Hai trạng thái tĩnh ÁP LỰC TT Áp suất thủy tĩnh HAI TRẠNG THÁI TĨNH TĨNH TUYỆT ĐỐI TĨNH TƯƠNG ĐỐI Chất lỏng không chuyển động so với hệ tọa độ gắn liền với trái đất  Chất lỏng chuyển động ... lực thủy tĩnh lên vật ngập chất lỏng (Buoyant Force) Định luật Archimedes (Archimedes’ Principle): Một vật ngập chất lỏng chịu lực đẩy chất lỏng có độ lớn trọng lượng thể tích chất lỏng bị vật ... Hai trạng thái tĩnh ÁP LỰC TT Áp suất thủy tĩnh Tính chất 3: Trong bình kín chứa chất lỏng trạng thái tĩnh, áp suất ngoại lực tác dụng lên mặt thoáng truyền nguyên vẹn tới điểm chất lỏng (Định luật...
 • 18
 • 233
 • 1

Tĩnh học lưu chất.pdf

Tĩnh học lưu chất.pdf
... www4.hcmut.edu.vn/~ntbay II PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CƠ BẢN Xét lưu chất trạng thái cân tích W giới hạn diện tích A Ta có tổng lực tác dụng lên lưu chất =0: Lực khối + lực mặt = 0: W ∫∫∫ Fρdw − ∫∫ pdA ... γ1h1 B’ h2 h1 B A γ1h1=γ2h2 γ1 Đònh luật Pascal: Tại vò trí lưu chất nếp áp suất tăng lên đại lượng Δp đại lượng truyền toàn miền lưu chất → ứng dụng máy nén thủy lực f p=f/a F=pA Pascal 1623-1662 ... ≥ Giải x ≤ 1.09 m THUY TINH 19 PGS.TS Nguyen Thi Bay, DHBK HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay VIII TĨNH HỌC TƯƠNG ĐỐI 1.Nước xe chạy tới trước nhanh dần đều: z O •Phân bố áp suất: (Fxdx+ Fydy+ Fzdz)...
 • 26
 • 2,266
 • 10

CHƯƠNG 4 ĐỘC HỌC LƯU CHẤT - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 4 ĐỘC HỌC LƯU CHẤT - GIÁO TRÌNH MÔN CƠ LƯU CHẤT NGÀNH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG
... phương trình: pFx p x divu x ux p du x dt (4. 44a) Tương tự, xét phương y phương z, ta c ũng có: pFy p y pFz p z uy divu y p uz divu z p 2 du y (4. 44b) dt du z dt (4. 44c) Dưới dạng vector, hệ (4. 44a) ... vector, hệ (4. 44a) - (4. 44b) viết sau: gradp p F u du dt grad divu (4. 45) Với toán tử: 2 x2 y2 z2 grad x i y j z k Phương trình (4. 45) gọi phương trình Navier-Stokes Đối với lưu chất không nén được, ... cũ: GV: Nguyễn Đức Vinh 46 Động lực học chất lưu (4. 41) pFx x y z Còn lực mặt chiếu lên phương x tính: xx x yx x y z zx x y z y (4. 42) x y z z Thế (4. 39a) (4. 39d) vào (4. 42) Ta được: 2 ux x2 p...
 • 25
 • 295
 • 4

Chương 3: Động học lưu chất potx

Chương 3: Động học lưu chất potx
... cho lưu chất lý tưởng 3.1 Phương trình Bernoulli cho lưu chất lý tưởng (tt)  Phương trình Bernoulli dòng nguyên tố lưu chất lý tưởng 2 P U P U 1+ =Z + + Z + γ γ 2g 2g  Đối với lưu chất ... cho lưu chất thực P U2 P U2 Z + + >Z + + γ γ 2g 2g Từ phương trình ta phát biểu sau: “Đối với lưu chất thực lượng giảm theo dòng chảy có tên gọi phương trình Bernoulli dòng nguyên tố lưu chất ... động ổn định (tt)  Chuyển động không ổn định chuyển động mà yếu tố chuyển động phụ thuộc vào thời gian, tức là: ∂P ∂U ∂a ≠ 0; ≠ 0; ≠ ∂t ∂t ∂t  Còn chuyển động ổn định yếu tố không phụ...
 • 17
 • 349
 • 4

CHƯƠNG I - Cơ Học Lưu Chất ppt

CHƯƠNG I - Cơ Học Lưu Chất ppt
... = 0,00072.4.(25 − 5) = 0,058(m) = 58(mm) Mà thể tích ban đầu là :  V = Page 2 of 28 Cơ Học Lưu Chất BÀI TẬP CHƯƠNG II THỦY TĨNH HỌC Bài 2.1 Xác định độ cao của cột nước dâng lên trong ống đo áp (h). Nước trong bình kín chịu áp suất tại  ... Page 11 of 28 Cơ Học Lưu Chất ⇒ P = 880.2,8 Điểm đặt :  Z D 3,14.0,6 = 696,68 ( kg ) = 6834,43 ( N ) = ZC + I0 π d 4 =H+ = 2,808 ( m ) ω.Z C 64 πd H  Z C = H  πd  ω= Với :     πd I0 =  64  Chương IV ... 132890 − 98100 Page 3 of 28 b) Áp suất trong bình khi mực thủy ngân trong hai nhánh bằng nhau : Cơ Học Lưu Chất pC = p D Ta có :  pC = p0 + γ H 2O h p D = pa ⇒ p0 + γ H 2O h = p a ⇔ γ H 2O h =...
 • 28
 • 715
 • 11

chuong 3 động học lưu chất

chuong 3 động học lưu chất
... đổi - Chất lỏng choán đầy ống, không bị đứt đoạn, bọt khi.́ Theo phương trình dòng liên tục: m1= m2 =m3 = const f1v1ρ1 = f2v2ρ2 = f3v3 3 = const Vì ρ1= ρ2 = 3 ta được: f1v1 = f2v2 = f3v3 = const ... PHÂN CHUYỂN ĐỘNG EULER Phương trình vi phân chuyển động chất lỏng lý tưởng chảy ổn định: v f 1 v f 3/ 25/2014 PHƯƠNG TRÌNH BERNOULLI 4.1 Phương trình Bernoulli cho lưu chất lý tưởng  3. 1 Phương ... nên viết dạng tổng quát: Z 3. 2 Phương trình Bernoulli cho lưu chất thực  U2 P P U2 Z   Z   2 γ γ 2g 2g Từ phương trình ta phát biểu sau: “Đối với lưu chất 3. 3 Phương trình Bernoulli cho...
 • 6
 • 96
 • 0

vật lí chất rắn đại cương chương 2 - tính chấthọc của vật rắn tinh thể

vật lí chất rắn đại cương chương 2 - tính chất cơ học của vật rắn tinh thể
... Hooke: 12= Thay =x/a, l môđun trợt , ta có 12= x/a Mặt khác, góc nhỏ lm gần đúng: 12 A.2x/b Ta có x/a = A.2x/b v A = .b/ (2a) Thay A có: 12= .b/(2a).sin(2x/b) v 12max= .b/(2a) 12max1 0-1 theo ... Slide 11 = 111111 + 11 12 12 + L + 1133 33 12 = 121 111 + 121 2 12 + L + 123 3 33 L 33 = 331111 + 33 12 12 + L + 3333 33 Giai đoạn II (AB) l giai đoạn trợt nhẹ, ... b x (x y ) 22 = ( (1 ) x + y ( ( ) ; 12 = 21 = ( 2( 1 ) x + y 2 y ) b y 3x + y 11 = ; (1 ) x + y 2 ) ) x Tơng tác với sai hỏng xếp v song tinh: HH Slide 21 SH xếp SH HH - Năng lợng bề...
 • 9
 • 175
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất trong các bài toán kỹ thuật (2)

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất trong các bài toán kỹ thuật (2)
... nghiệp Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (Computational Fluid Dynamics – CFD) toán kỹ thuật Nội dung gồm chương sau: - Chương 1: Đặt vấn đề - Chương 2: Một số vấn đề tính ... nhiệt động, đặc tính động học, hay đặc tính động lực học khí động lực học, đặc tính lực, đặc tính lực moment tương tác môi trường với phụ thuộc vào đối tượng phạm vi cụ thể vấn đề, lĩnh vực khoa học ... thực lực tác động vật thể chuyển động tích lực thành phần vận tốc hướng lực Do suất công thực lực khối tác động lên phần tử chất lỏng chuyển động với vận tốc là : Với lưu ý tới lực mặt, xét lực...
 • 118
 • 347
 • 1

chương 2 tính chấthọc của đất (bài giảng cơ học đất)

chương 2 tính chất cơ học của đất (bài giảng cơ học đất)
... σα = σ1 + σ + σ1 −σ 2 σ −σ3 τα = sin 2 PGS TS NGUYỄN HữU THÁI – NGÀNH ĐịA Kỹ THUậT CÔNG TRÌNH cos 2 (2. 36) (2. 37) CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 61 CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 62 Với điểm M đất (xem Hình vẽ), x/đ ... khối đất tích ban đầu V1, hệ số rỗng e1 Hãy tính biến thiên thể tích ΔV hệ số rỗng e2 (với e1 > e2) Tính thể tích hạt đất Vs1 có V1: Vs1 = V1m1 = V1 Tính thể tích hạt đất Vs2 có V2: + e1 Vs2 = V2m2 ... HữU THÁI – NGÀNH ĐịA Kỹ THUậT CÔNG TRÌNH (2. 29) CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 49 CƠ HỌC ĐẤT - 20 13 50 Cố kết đất sét giải thích dễ dàng mô hình Terzaghi (1 923 ): Một pít-tông P chịu tải trọng đứng nén lò...
 • 59
 • 296
 • 1

CHƯƠNG 2 TÍNH CHẤT VÀ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT

CHƯƠNG 2 TÍNH CHẤT VÀ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT
... hợp chất hữu Số lượng đặc tính chất hữu TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ - Sự hình thành đất - Tính chất lý, hóa - Độ phì đất 2. 1.1 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT Đất khác có hàm lượng chất hữu khác Đất đen, đất ... 2. 1 TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐẤT 2. 1.1 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT - Tại sản phẩm phong hóa chưa gọi đất ? Vì thiếu thành phần quan trọng chất hữu Mặc dù chất hữu chiếm thành phần nhỏ lại làm cho đất ... thành đất, tàn tích hữu đơn giản chứa C, N hợp chất hữu phức tạp – chất mùn 2. 1.1 CHẤT HỮU CƠ VÀ MÙN TRONG ĐẤT Đá thành đất sản phẩm phong hóa xuất chất hữu hoạt động sống vi sinh vật 2. 1.1 CHẤT...
 • 38
 • 491
 • 0

Chuong 2 tinh chat vat ly dat

Chuong 2 tinh chat vat ly dat
... Hình 2. 4.1.1 .2 Hình 2. 1.1 .2 Các hệ thống phân lớp kích thước thành phần giới sử dụng mang tính quốc tế Kích thước (mm) 0.0 02 0. 02 0.05 0.1 0 .2 0.5 1.0 2. 0 FAO System Sét Thòt Cát 0.0 02 Sỏi 0.05 2. 0 ... Bảng 2. 2 .2 Bảng 2. 2 .2 Tổng lượng phosphorous, Potasium, Calcium phần tử cát, thòt, sét tìm thấy đất vùng ôn đới ẩm Phần tử P (%) K (%) Ca (%) Cát 0.05 1.4 2. 5 Thòt 0.10 2. 0 3.4 Sét 0.30 2. 5 3.4 2. 3 ... Atterberg System (1 926 ) Sét Thòt 0.0 02 Cát mòn Cát thô 0. 02 Sỏi 0 .2 2.0 U.S.D.A System (1 928 ) Sét Thòt 0.0 02 Cát mòn 0.05 Cát mòn 0.1 Cát trung bình 0 .25 Cát thô 0.5 Cát thô 1.0 Sỏi 2. 0 Soil Survey...
 • 19
 • 286
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tĩnh học lưu chấtbài tập tĩnh học lưu chấttinh hoc luu chatbai tap chuong hai co hoc luu chattĩnh học lưu chất fluid staticscơ học lưu chất tính toánbai tap co hoc luu chat chuong 5giải bài tập thủy lực chuong thuy tinh hoc chat longchat ngiem chuong 2 tinh quy luat cua hien tuong di chuyenđiều kiện động lực học lưu chất lý tưởng trên mâm cho 2 pha lỏng hơicơ học lưu chấtđộng học lưu chấtôn thi cơ học lưu chấtbài giảng cơ học lưu chấttài liệu cơ học lưu chấtPhân tích cấu trúc, hàm lượng của một số dẫn xuất 2 (4 clo 8 metyl quinolin 2 yl) 4,5,6,7tetraclo 1,3 tropolon bằng một số phương pháp hóa lý hiện đạiNâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênQuản lý đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề thanh miện, tỉnh hải dươngNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và bệnh thối rễ của cao lương ngọt tại thái nguyênQuản lý phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc cho trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non vùng dân tộc thiểu số huyện võ nhaiXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn escherichia coli gây tiêu chảy ở lợn con dưới 2 tháng tuổi nuôi tại huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn và biện pháp điều trịPhương pháp lưới giải phương trình truyền nhiệt tổng quátA study on the methods of operation of the connected parallel inverters networkVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiKhóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường Vũcô đặc cam loại màng chính thứcNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNghiên cứu hiệu quả kinh tế sử dụng vốn lưu động tại tổng công ty xây dựng đường thủyBAO bì SINH học CHÍNH THỨC pdfNghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai mới tại huyện đầm hà, tỉnh quảng ninhNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện văn yên, tỉnh yên báitài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứaĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ VB NETDevelopment of an android fitness and gym usage application
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập