Đề cương bài giảng học phần Tin học đại cương

đề cương bài giảng học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin

đề cương bài giảng học phần phân tích thiết kế hệ thống thông tin đồ án phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... niệm hệ thống phân tích hệ thống thông tin, tập trung vào bước phân tích thiết kế hệ thống bao gồm: khảo sát hệ thống, phân tích hệ thống chức năng, phân tích hệ thống liệu thiết kế hệ thống ... pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc phân tích thiết kế hệ thống thông tin cụ thể Đối với đồ án: sinh viên áp dụng kiến thức lý thuyết học thiết kế chi tiết hệ thống thông tin làm học phần ... có Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, Đào Thanh Tĩnh, NXBQĐND, 2004 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý, Nguyễn Văn Ba, NXB-ĐHQG, 2002 x Phân tích thiết kế tin học hệ thống quản lý...
 • 23
 • 422
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH THEO TÍN CHỈ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN  QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH THEO TÍN CHỈ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)
... U THAM KH O 35 CHNG Bi toỏn quy ho ch n tớnh S ti t: (Lý thuy t: 6; bi t p, th o lu n: 1) *) M c tiờu Cung c p cho sinh viờn nh ng ki n th c c b n v mụ hỡnh bi toỏn Quy ho ch n tớnh (QHTT): M ... b cho: a T p phng ỏn khỏc r ng b Bi toỏn ủó cho cú phng ỏn t i u c Hm m c tiờu khụng b ch n 11 CHNG Phng phỏp ủn hỡnh S ti t: 10 (Lý thuy t ; bi t p, th o lu n: 1) *) M c tiờu Cung c p cho sinh ... B v tớnh theo cụng th c: j = , z rj < (cỏc y u t khỏc c a thu t toỏn khụng ủ i) ho c chuy n v bi z rj toỏn 3.4 Tìm nghiệm cặp b i toán đối ngẫu giải hệ phơng trình tuyến tính T cỏc...
 • 36
 • 870
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ DU LỊCH (3 TÍN CHỈ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ DU LỊCH (3 TÍN CHỈ)
... Du lịch khám phá Du lịch nghỉ dưỡng b Mục đích du lịch kết hợp Du lịch tôn giáo Du lịch học tập, nghiên cứu Du lịch thể thao kết hợp Du lịch công vụ (kinh doanh, hội nghị) Du lịch chữa bệnh Du ... du lịch + Hiệu kinh tế hiệu kinh tế du lịch + Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế du lịch, tiêu đánh giá hiệu kinh tế du lịch + Các giải pháp tổng quát nâng cao hiệu kinh tế du lịch giải pháp ... Du lịch thăm thân nhân 1.1.3.2 Phân loại theo lãnh thổ hoạt động Du lịch nước Du lịch quốc tế 1.1.3.3 Phân loại theo đặc điểm địa lý điểm du lịch Du lịch biển Du lịch núi Du lịch đô thị Du lịch...
 • 57
 • 662
 • 5

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (3 TÍN CHỈ DÀNH CHO HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (3 TÍN CHỈ DÀNH CHO HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)
... n n b n −1    Cho n 3, vế hai đẳng thức a − 4b −4a − 27b ■ 2.3.3 Trường số đại số Ta gọi trường số đại số mở rộng có bậc hữu hạn ℚ , có phần tử đại số Cho trường số đại sơ K, bậc [ K ... đại số trường Mở rộng đại số 2.2.1 Phần tử đại số trường Mở rộng đại số Định nghĩa Giả sử K trường vành R Một phần tử x ∈ R đại số K tồn phần tử khơng tất a0 , , an ∈ K cho an x n + + a1 x + ... niệm, tính chất phần tử ngun vành, vành đóng ngun, phần tử đại số trường, mở rộng đại số, phần tử liên hợp, trường liên hợp, phần tử ngun trường tồn phương; chuẩn, vết biệt thức, trường đóng đại số, ...
 • 56
 • 210
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LÝ THUYẾT MÔ ĐUN 2 TÍN CHỈ (Tài liệu dành cho sinh viên ngành Đại học sư phạm Toán năm thứ 4)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LÝ THUYẾT MÔ ĐUN 2 TÍN CHỈ (Tài liệu dành cho sinh viên ngành Đại học sư phạm Toán năm thứ 4)
... nghĩa 4.1.1 un xyclic un sinh phần tử Nói cách khác, M A - un xyclic tồn phần tử x ∈ M cho M =< x >= Ax Mệnh đề 4.1 .2 Mọi un đơn un xyclic 4 .2 un tự 4 .2. 1 un tự hạng un tự ... Khi S un M Mệnh đề 1.4 .2 S giao tất un chứa S M Định nghĩa 1.4.3 Giả sử S tập A - un M Khi giao tất un chứa S M un M un gọi un M sinh S Kí hiệu : S Nếu un sinh S ... tuyến tính phần tử S Định 1.4.5 Cho S tập khác rỗng A - un M Khi un sinh S un nhỏ chứa S M un tập tất tổ hợp tuyến tính phần tử S Định 1.4.6 Cho S tập khác rỗng A - un M...
 • 39
 • 392
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ  (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)
... Thụng tin S tit: 02 (Lý thuyt: 02 tit) *) Mc tiờu: - Giỳp sinh viờn hiu c khỏi nim v thụng tin, phõn loi thụng tin, n v o thụng tin v cỏch mó hoỏ thụng tin - Cung cp cỏc kin thc c bn sinh viờn ... thụng tin, cũn nh ngha th hai cho chỳng ta hiu rừ hn v bn cht ca thụng tin v õy cng l nh ngha c da vo nh lng v thụng tin k thut 1.2 Biu din v x lý thụng tin 1.2.1 n v o thụng tin Trong tin hc, ... c bn sinh viờn nm c cỏch x lý thụng tin mỏy tớnh in t - Giỳp sinh viờn hiu rừ c cỏc thnh phn mỏy tớnh in t 1.1 Khỏi nim thụng tin Khỏi nim thụng tin hay tin tc l mt khỏi nim tru tng, phi vt...
 • 44
 • 723
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN GIẢI TÍCH TOÁN HỌC 2 (3 TÍN CHỈ) DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN GIẢI TÍCH TOÁN HỌC 2 (3 TÍN CHỈ) DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN
... Khi ñó di n tích c a m t S ñư c tính sau: 39 S = ∫∫ + f x '2 ( x, y ) + f y '2 ( x, y )dxdy D Ví d Tính di n tích c a ph n m t c u x2 + y2 + z2 = n m bên m t tr x2 + y2 = 2x Vì tính ñ i x ng ... 32 = ∫ (1 − x ) dx = 30 45 2 1− x 2 2 x2 Ví d Tính I = ∫∫ dxdy , ñó mi n D hình elip + y2 ≤ D Ta có mi n D gi i h n b i: - ≤ x ≤ 2, - − 1− x2 x2 ≤y≤ I = ∫∫ dxdy = ∫ dx ∫ dy = ∫ − D 2 − 1− 2 ... D 2 1− x Ví d Tính th tích v t th V c a ph n hình tr gi i h n b i m t x2 + y2 = 2x n m m t c u x2 + y2 + z2 = Vì tính ñ i x ng nên ta có: V = 4∫∫ − x − y dxdy D 2 ñó D n a hình tròn x + y ≤ 2x...
 • 47
 • 259
 • 0

Đề cương bài giảng học phần Xác suất thống kê 3 (3 tín chỉ)

Đề cương bài giảng học phần Xác suất thống kê 3 (3 tín chỉ)
... 1 .3 Các định nghĩa xác suất tính chất xác suất 1 .3. 1 Các định nghĩa xác suất 1 .3. 2 Tính chất xác suất 13 1 .3. 3 Xác suất có điều kiện, quy tắc nhân xác ... thức xác suất đầy đủ công thức xác suất Bayes để tính xác suất? Nêu định nghĩa dãy thử Becnulli công thức xác suất Becnulli? Bài tập: Có n pháo độc lập bắn máy bay với xác suất trúng pháo 0 ,3 a Tính ... vòng Xác suất tương ứng 3. 0, 2.0, 252 = 0, 037 5 + TH2: viên vòng 10 viên vòng Xác suất 3. 0, 22 0, 25 = 0, 03 35 + TH3: viên vòng 10 viên vòng Xác suất 3. 0, 22 0, 15 = 0, 018 + TH4: viên vòng 10 Xác...
 • 142
 • 854
 • 1

NCKH - ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

NCKH - ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
... trình Văn học dân gian phổ thông Mục tiêu học phần: Giúp sinh viên hiểu sâu chất xã hội đặc trưng văn hóa, thẩm mỹ văn học dân gian Từ đó, sinh viên nhận thức khác biệt văn học dân gian so với văn ... loại cụ thể Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT NHẬP MÔN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM VĂN HỌC DÂN GIAN (VHDG) 1.1.1 Vấn đề thuật ngữ Từ xa xưa nhân dân gọi sáng tác dân gian tên nôm ... cứu văn hóa dân gian • Người nghiên cứu, giảng dạy học tập văn học dân gian cần phải có kiến thức ba lónh vực: văn học, folklore học dân tộc học Cần lưu ý mối quan hệ: tín ngưỡng - tập tục – văn...
 • 61
 • 3,565
 • 9

Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần II

Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần II
... nghiên cứu môn khoa học hình thái học cảnh quan Đó môn khoa học cảnh quan có nhiệm vụ nghiên cứu qui luật phân chia lãnh thổ bên cảnh quan tƣơng quan lẫn phận cấu tạo hình thái cảnh quan * Diện địa ... học nghiên cứu chức cảnh quan: + Địa vật lý cảnh quan + Địa hoá cảnh quan + Sinh học cảnh quan (địa sinh vật quần lạc) Theo Ixatsenko có kênh liên lạc thành phần cấu tạo cảnh quan là: Sự vận chuyển ... động nguyên tố hóa học phận lớp vỏ địa lý khác tập hợp thành phần cấu tạo cảnh quan, tức toàn vẹn cảnh quan định e, Năng lượng cảnh quan Thành phần cấu tạo lƣợng cảnh quan quan trọng xạ Mặt Trời...
 • 91
 • 611
 • 6

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN : GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
... chung : (Xem 72, 73, Lut GD) - Nhim v v quyn hn ca ngi GV THCS : (iu 31, 32, iu l trng trung hc) Điều 31 Nhiệm vụ giáo viên trờng trung học Giáo viên môn có nhiệm vụ sau đây: a) Dạy học giáo dục ... điểm học bạ học sinh; d) Báo cáo thờng kỳ đột xuất tình hình lớp với Hiệu trởng. Điều 32 Quyền giáo viên Giáo viên có quyền sau đây: a) Đợc nhà trờng tạo điều kiện để giảng dạy giáo dục học sinh; ... trởng cấp quản lý giáo dục; đ) Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo, gơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công với học sinh, bảo vệ quyền lợi ích đáng học sinh, đoàn...
 • 23
 • 485
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QUANG HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN QUANG HỌC
... dùng sợi quang – Sợi quang ống dẫn ánh sáng – Cáp quang gồm nhiều sợi quang, cáp quang dùng để dẫn ánh sáng 1.2.7 Nguyên lý Fermat (Fecma) a Quang trình – Định nghĩa: Quang trình ... nhìn thấy được) b Quang thông - Quang thông đại lượng đặc trưng cho phần dòng quang gây cảm giác sáng dΦλ = V(λ).dPλ (1.4) đó dPλ dòng quang ứng với bước sóng λ - Đơn vị quang thông: lumen ... giới hạn phản xạ toàn phần + Khi góc tới i > igh xảy hiện tượng phản xạ toàn phần - Điều kiện xảy hiện tượng phản xạ toàn phần: n1 > n2 i > igh 1.2.6 Sợi quang, cáp quang, thông tin bằng...
 • 57
 • 206
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN.

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN.
... phương trình vi phân (xem [1]) 3.1.4.1 ðưa h v phương trình c p cao Vi c gi i h phương trình (3.1) có th ñưa v gi i phương trình vi phân c p cao d a 34 phương pháp kh : - Vi phân m t phương trình ... vào phương trình x = y = −1 nghi m c a phương trình 1.3.2 Phương trình vi phân ñ ng c p, c p m t (phương trình thu n nh t) 1.3.2.1 ð nh nghĩa: Phương trình vi phân ñ ng c p, c p m t phương trình ... tương ñương 10 Nh vi c ñưa phương trình (1.20) v d ng phương trình (1.21), ta có th ñưa vi c gi i phương trình d ng (1.20) v vi c gi i phương trình d ng (1.21) Ví d 1.13 Gi i phương trình y = y '2...
 • 46
 • 278
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN NHẬP MÔN TOÁN CAO CẤP
... g i thu h p vào A c a phép toán hai X Hay * phép toán c m sinh A b i phép toán hai “.” c a X Ta thư ng ký hi u phép toán c m sinh phép toán c a X ð nh nghĩa M t phép toán hai m t t p h p X g i ... 2.1.1 Phép toán hai ð nh nghĩa Ta g i phép toán hai (hay g i t t phép toán) m t t p h p X m t ánh x t X × X ñ n X Giá tr f(x,y) g i h p thành c a x y Chú ý Ngư i ta hay ký hi u phép toán hai b ... (2004), Nh p môn Toán cao c p, Nhà xu t b n ð i h c Sư ph m [2] Hoàng Xuân Sính, Nguy n M nh Trinh, (1998), T p h p lôgic, Nhà xu t b n giáo d c 15 [3] Phan Doãn Tho i (ch biên), (2003), Bài t p ð...
 • 44
 • 579
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thông tin đại cươngbài tập tin đại cươngtài liệu tin đại cươngđề thi tin đại cươngđề thi kết thúc học phần môn hóa đại cươngđề cương ôn tập môn hóa đại cươngđề thi tin đại cương học viện ngân hàngcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa đại cươngđề cương chi tiết môn hóa đại cươngđề cương môn hóa đại cươngđề cương môn học đại cương văn hóa việt namđề thi môn hóa đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm môn sinh đại cương a2giáo án môn hóa đại cươngđề thi kết thúc môn hóa đại cươngNâng cao thu nhập cho hộ nông dân nghèo trên địa bàn huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênNghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển và bệnh thối rễ của cao lương ngọt tại thái nguyênTính kì dị chung của một số hệ ẩn của phương trình vi phân câp 1 trên mặt phẳngGIÁO TRÌNH CĂN BẢN VỀ XML, GIÁO TRÌNH XMLXác định hàm lượng chì, thủy ngân, asen trong một số mẫu nước mặt và đất ở khu vực mỏ than khe sim bằng phương pháp phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tửBài toán dirichlet đối với toán tử monge ampere phức trong lớp f (f)Số cân bằng fibonacci và số cân bằng lucasStatus of training program management of part time courses of TUAF basis for management regulation policiesVề các bất đẳng thức dạng hermite hadamard cho hàm lồiThuật toán đánh chỉ mục ngược với mapreduce và ứng dụng trong việc đánh giá ý kiến của học sinh hòa bình trên mạng xã hộiNghiên cứu ảnh hưởng của bón mg và bo đến năng suất, chất lượng giống chè lai LDP2, trồng chu kỳ 2, thời kì kinh doanh tại huyện văn chấn tỉnh yên báiCÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU CÁC CÔNG CỤ TRONG SQL SERVER 2005Nghiên cứu vấn đề xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến sử dụng mật khẩu dạng OTPThiết kế và chế tạo bộ truyền bánh răng trụ răng cong trên máy CNC 4dKhóa Luận tốt nghiệp Đo lường sự thỏa mãn khách hàng về chất lượng mặt hàng thực phẩm chế biến của Công ty TNHH Thường Vũcô đặc cam loại màng chính thứcNâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo điện biênNhững yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật và dạy nghề hữu nghị viêng chăn hà nộiĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN JAVAtài liệu công nghệ sản suất mắmchay từ quả dứa
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập