Quy chế văn thư lưu trữ công ty

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯLƯU TRỮ CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
... phòng bán kiên cố CHƯƠNG II TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO - Nhìn chung văn trường THCS Trần Hưng Đạo ban hành trước gửi theo ... vật chất nhà trường 12 Chương II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CÔNG TÁC SOẠN THẢO VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO 12 2.1 Soạn thảo văn kỹ sử dụng ... thực văn hành thông thư ng như: + Công văn hướng dẫn + Công văn đạo + Công văn đôn đốc, nhắc nhở + Công văn đề nghị, yêu cầu + Công văn hỏi ý kiến + Công văn trả lời + Công văn giao dịch + Công văn...
 • 40
 • 594
 • 8

QD 731 Quy chế vận hành của các công ty cho thuê tài chính

QD 731 Quy chế vận hành của các công ty cho thuê tài chính
... doanh tài liệu khác có liên quan Mục CáC QUY ĐịNH CHO THUÊ VậN HàNH Điều 10 Quy định đồng tiền sử dụng giao dịch cho thuê vận hành 10.1 Các giao dịch cho thuê vận hành Công ty cho thuê tài đợc ... cho thuê tài Nhà nớc, Công ty cho thuê tài trực thuộc Tổ chức tín dụng, Công ty cho thuê tài liên doanh Công ty cho thuê tài 100% vốn n ớc gửi 02 hồ sơ xin hoạt động cho thuê vận hành cho Ngân ... hạn thuê: thời gian Bên thuê sử dụng tài sản cho thuê trả tiền thuê đ ợc Bên cho thuê Bên thuê thoả thuận hợp đồng cho thuê Điều Cơ quan cho phép hoạt động cho thuê vận hành Các Công ty cho thuê...
 • 6
 • 105
 • 0

Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ

Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ
... thực Quy chế Văn phòng Bộ định kỳ kiểm tra toàn diện công tác văn thư - lưu trữ đơn vị thuộc Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ công tác văn thư - lưu trữ Bộ Trên sở Quy chế quy định hành Nhà nước công tác văn ... cấp thẩm quy n quản lý xử lý văn Chương II CÔNG TÁC VĂN THƯ Điều Nội dung công tác văn thư Công tác văn thư hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước Nội dung công tác văn thư bao ... tổ chức đạo, kiểm tra quản lý công tác văn thư - lưu trữ đơn vị theo quy định hành Nhà nước Bộ Các Vụ, Thanh tra Bộ bố trí cán làm công tác văn thư - lưu trữ theo chế độ kiêm nhiệm; các đơn vị...
 • 12
 • 1,280
 • 2

Những quy định hiện hành và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức văn thư, lưu trữ trong cơ quan Nhà nước ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

Những quy định hiện hành và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức văn thư, lưu trữ trong cơ quan Nhà nước ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
... sách, chế độ công chức văn thƣ, lƣu trữ quan nhà nƣớc Việt Nam 3.1 Định hƣớng hoàn thiện sách, chế độ công chức văn thƣ, lƣu trữ quan nhà nƣớc 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện thực tốt sách, chế độ công ... Việt Nam Chương 2: Khảo sát, đánh giá việc thực sách, chế độ công chức văn thư, lưu trữ quan nhà nước Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện thực tốt sách, chế độ công chức văn thư, ... đề: Những quy định hành việc thực sách, chế độ công chức văn thư, lưu trữ quan nhà nước Việt Nam - Thực trạng giải pháp làm đề tài luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lƣu trữ học Mục tiêu đề tài Thực...
 • 110
 • 142
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn thưlưu trữ tại Công ty Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng.doc

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn thư – lưu trữ tại Công ty Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng.doc
... Thanh QT901P 46 Nghiên cứu thực trạng đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Điện Hải Phòng Thực trạng công tác văn thư lưu trữ Công ty ... QT901P 30 Nghiên cứu thực trạng đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Điện Hải Phòng Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ- LƯU TRỮ TẠI CÔNG ... HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ Nguyễn Thị Thanh QT901P 28 Nghiên cứu thực trạng đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ Công ty Cổ phần Đầu Xây lắp Điện Hải Phòng...
 • 83
 • 2,171
 • 7

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ tại công ty TNHH Phúc Tiến.doc

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ tại công ty TNHH Phúc Tiến.doc
... TUẤN - LỚP QT 901P 29 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC ... - LỚP QT 901P 21 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN CÔNG TÁC LƯU TRỮ 2.1.Khái niệm công tác lưu trữ Công tác lưu trữ ... NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY TNHH PHÚC TIẾN - Phạm vi, đối tượng nghiên cứu: Là sở lí luận công tác văn thư lưu trữ, thực...
 • 84
 • 3,445
 • 18

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Văn thưLưu trữ tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam.doc

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Văn thư – Lưu trữ tại Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam.doc
... chỉnh, biện pháp cần áp dụng nhằm nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam Vì em chọn đề tài : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ Công ... luận công tác văn thư lưu trữ Chương 2: Thực trạng công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ ... công tác văn thư kết hợp với công tác lưu trữ gọi chung phận Văn thư Lưu trữ Sinh viên: Trần Thị Huyền 37 Lớp QT901P Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu...
 • 92
 • 5,634
 • 28

Tình hình thực tế của công ty nói chung và công tác thư ký, văn thư, lưu trữ nói riêng

Tình hình thực tế của công ty nói chung và công tác thư ký, văn thư, lưu trữ nói riêng
... hoạch thực tập đợc chia làm phần Phn I: Chc nng nhim v c cu t chc ca cụng ty v phũng cụng ty Chc nng v nhin v ca cụng ty 2.2 C cu t chc ca Cụng ty Phn II: Tỡnh hỡnh thc t ca cụng ty núi chung ... tỏc th ký, th, lu tr núi riờng Tỡnh hỡnh thc t chung ca Cụng ty Cụng tỏc th ký Cụng tỏc th Cụng tỏc lu tr Phn III: Mt s ý kin nhm hon thin cụng tỏc th ký, th, l tr ca cụng ty ỏnh giỏ chung v ... Cụng ty v kt qu thc ca sinh viờn ý thc t chc k lut Hiu qu cụng vic thi gian thc Xp loi Thang im Ch ký ca lónh o Cụng ty thc Phần I I Chc nng nhim v ca c cu t chc cụng ty Chc nng nhim v ca cụng ty...
 • 29
 • 225
 • 2

Hoàn thiện công tác văn thư- lưu trữ tại văn phòng tổng công ty đường sắt Việt nam

Hoàn thiện công tác văn thư- lưu trữ tại văn phòng tổng công ty đường sắt Việt nam
... cơng tác văn thư – lưu trữ hoạt động quan, đơn vị nói chung Văn phòng Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam nói riêng Vì em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác văn thư – lưu trữ Văn phòng Tổng cơng ty Đường ... CƠNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI VĂN PHỊNG TỔNG CƠNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM I KHÁI QT CHUNG VỀ BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG Q trình hình thành vai trò Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam Tổng cơng ty Đường sắt ... trọng cơng tác văn thư – lưu trữ hoạt động quan, đơn vị nói chung Văn phòng Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam nói riêng, sau thời gian thực tập Văn phòng Tổng cơng ty Đường sắt Việt Nam, em có...
 • 62
 • 371
 • 3

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác thư ký, văn thư, lưư trữ của công ty CP-XD CTGT.

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác thư ký, văn thư, lưư trữ của công ty CP-XD CTGT.
... cơng ty nói chung cơng tác thư ký, văn thư, lưu trữ nói riêng Tình hình thực tế chung Cơng ty Cơng tác thư ký Cơng tác văn thư Cơng tác lưu trữ Phần III: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác thư ... 26 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Phần III Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác văn thư, thư ký lưu trữ cơng ty Đánh giá chung khâu cơng việc Cơng tác hành văn phòng nói chung cơng tác Thư ký, Văn ... quan phải đăng ký vào sổ văn thư “sổ đăng ký văn ” lấy số để quản lý văn quan, gốc văn lưu trữ phận văn thư quan lưu trữ phận lưu trữ đơn vị tham mưu Số lượng văn ban hành Cơng ty Cổ phần xây...
 • 29
 • 135
 • 0

Hoàn thiện công tác văn thư - lưu trữ tại Công ty Cổ phần thiết bị địa vật lý

Hoàn thiện công tác văn thư - lưu trữ tại Công ty Cổ phần thiết bị địa vật lý
... trạng công tác văn thư lưu trữ văn phòng công ty cổ phần Thiết Bị Địa Vật 2.2.1 Công tác văn thư Văn phòng công ty cổ phần Thiết Bị Địa Vật bố trí văn thư chuyên trách toàn công tác văn thư ... CỦA CÔNG TÁC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐỊA VẬT LÝ 2.1 Khái quát công ty cổ phần Thiết Bị Địa Vật 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Tiền thân công ty cổ phần Công ... nhằm hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ công ty Cổ Phần Thiết Bị Địa Vật Từ kiến thức trang bị ghế nhà trường, giúp đỡ toàn thể bác, cô, cán Văn phòng công ty cổ phần Thiết Bị Địa Vật Lý...
 • 35
 • 325
 • 1

t số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác thư ký, văn thư, lưư trữ của công ty

t số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác thư ký, văn thư, lưư trữ của công ty
... chung v cụng t c th ký, th, lu tr núi riờng T nh hỡnh thc t chung ca Cụng ty Cụng t c th ký Cụng t c th Cụng t c lu tr Phn III: Mt s ý kin nhm hon thin cụng t c th ký, th, l tr ca cụng ty ỏnh giỏ ... hch toỏn c lp thnh cụng ty C Phn thuc Tng Cụng ty Xõy dng CTGT B giao thụng ti, i t n thnh cụng ty c phn Xõy dng CTGT 118- Quyt nh thnh lp v hot ng t ngy 01 thỏng 01 nm 2002 Trong quỏ trỡnh hot ... nc Tt c cỏc cụng trỡnh giao thụng cụng ty thi cụng u t cht lng cao, hon thnh ỳng tin , p v m thut, a dng v sn phm, c ch u t v Tng cụng ty xõy dng CTGT ỏnh giỏ cao ng thi cụng ty ang xỳc tin u thu...
 • 29
 • 121
 • 0

QĐ 33/UBND Bình Thuận về việc ban hành quy định về công tác Văn thư- Lưu trữ

QĐ 33/UBND Bình Thuận về việc ban hành quy định về công tác Văn thư- Lưu trữ
... Bình Thuận Lưu trữ Lịch sử gồm: - Lưu trữ tỉnh - Lưu trữ huyện, thị xã, thành phố Lưu trữ hành: - Bộ phận lưu trữ quan, đơn vị thực công tác nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử theo quy định ... sơ công việc Thực việc thu nhận, kiểm tra hồ sơ nộp hồ sơ vào lưu trữ hành (Lưu trữ quan) Tham mưu cho thủ trưởng quan, đơn vị xây dựng quy chế quy định công tác văn thư quan, đơn vị theo quy định ... hồ sơ công việc để phục vụ cho công tác quản lý điều hành quan, đơn vị Danh mục hồ sơ công việc phải lập thành 04 bản; Gửi báo cáo cho quan quản lý nhà nước công tác văn thư, lưu trữ Lưu trữ lịch...
 • 10
 • 793
 • 1

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
... QT901P Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam Trên số nhận xét, kiến nghị Em công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam ... QT901P Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam Qua thời gian tìm hiểu thực tế Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam em nhận thấy công tác Văn thư ... Huyền Lớp QT901P Một số biện pháp nâng cao hiệu công tác Văn thư Lưu trữ Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam Do đó, để khắc phục tồn Công ty Xăng dầu Hàng không nên bố trí kho lưu trữ hồ sơ, tài...
 • 10
 • 670
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy chế văn thư lưu trữ cấp xãquy chế văn thư lưu trữ trường họcquy chế văn thư lưu trữ của trường họcquy chế văn thư lưu trữ trong trường họcquy chế văn thư lưu trữ của cơ quanquy chế văn thư lưu trữ trong cơ quanquy chế văn thư lưu trữ trong doanh nghiệpquyết định ban hành quy chế văn thư lưu trữquy chế công tác văn thư lưu trữquy chế công tác văn thư lưu trữ 2011quy chế công tác văn thư lưu trữ của ubndquy chế công tác văn thư lưu trữ cấp huyệnquy chế công tác văn thư lưu trữ năm 2013quy chế công tác văn thư lưu trữ cơ quanquy chế công tác văn thư lưu trữ trường họcĐề tài Tình hình tiêu thụ cao su tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumĐề tài Ứng dụng phần mềm Cube Citilabs cho việc dự báo nhu cầu giao thông và đánh giá khả năng thông hành qua nút giao tại quận 10 đến năm 2020Đề tài Yếu tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra ngoài của nước đi đầu tưDiễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vấn đề đặt ra đối với hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng của nước ta hiện nayNghiên cứu về chuỗi cung ứng các doanh nghiệp sản xuất Việt NamPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động Vinaphone của khách hàng tại tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phàn nàn của khách hàng sử dụng các dịch vụ của Viettel tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Thực trạng quản lý nguồn nhân lực trong giai đoạn hội nhập chung với nền kinh tế thế giới, cụ thể là hoạt động quản lý nhân lực của công ty FPTĐề tài Thực trạng và giải pháp phân tích cán cân thanh toán quốc tế ở Việt Nam hiện nayGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại cục thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Đề tài Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamĐề tài Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTCPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thức ăn chăn nuôi Cargill cho heo của các hộ nuôi ở tỉnh Đồng Tháp (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ phân phối sản phẩm Gas (LPG) của công ty TNHH Trường Đạt (LV thạc sĩ))Đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ chiến lược đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nayĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất - thương mại trái sơ Gò CôngĐề tài Nghiên cứu Khoa học Những bài toán chứng minh bằng phương pháp phản chứng trong phổ thôngĐề tài nghiên cứu khoa học Tính hiệu quả của chính sách tiền tệ Việt Nam( Giai đoạn 2000 – 2013)Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của ngành thuế tỉnh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))ĐÁNH GIÁ KHẨU PHẦN CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON HOA BAN - TÔNG LẠNH 1