BÀI GIẢNG CẦU THÀNH PHỐ

Bài giảng Tỉnh, thanh phố nơi bạn đang sống

Bài giảng Tỉnh, thanh phố nơi bạn đang sống
... Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2009 Tự nhiên xã hội Tỉnh ( thành phố) nơi bạn sống UBND Lan Mẫu UBND xã xã Lan Mẫu Lan Mẫu UBND huyện lục nam T nhiờn xó hi Bi 27: Bi...
 • 39
 • 349
 • 0

Bài giảng môn thành phố Hồ Chí Minh học

Bài giảng môn thành phố Hồ Chí Minh học
... biên-2008), Môn học thành phố Hồ Chí Minh cho cán công chức, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Giàu (1987), Đòa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, tr ... biên-2008), Môn học thành phố Hồ Chí Minh cho cán công chức, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Giàu (1987), Đòa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, tr ... biên), Môn học thành phố Hồ Chí Minh cho cán công chức, Nxb thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2008 Trần Văn Giàu (chủ biên), Đòa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1: Lòch sử, Nxb thành phố Hồ...
 • 48
 • 921
 • 8

Bài giảng môn thành phố hồ chí minh học bài lịch sử sài gòn thành phố hồ chí minh thạch kim hiếu

Bài giảng môn thành phố hồ chí minh học bài lịch sử sài gòn  thành phố hồ chí minh  thạch kim hiếu
... môn • * Mục đích • * Yêu cầu • * Đối tượng • * Phương pháp Nội dung môn học Bài Nguồn lực Thành phố Hồ Chí Minh Bài Lịch sử Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh Bài Lịch sử Đảng Thành phố Hồ Chí Minh ... Minh Bài Văn hóa - người Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh Lịch sử Sài Gòn -Thành phố Hồ Chí Minh * Mục đích: Giúp học viên hiểu - Truyền thống yếu nước, chống ngoại xâm nhân dân Sài GònTP .Hồ Chí Minh ... trí Sài Gòn- TP .Hồ Chí Minh lịch sử * Yêu cầu: - Nhận thức lịch sử thực trách nhiệm người cán công Bố cục: chia thành ý Sài Gòn trước năm 1698 Sài Gòn thời phong kiến họ Nguyễn (1698-1859) Sài Gòn...
 • 99
 • 421
 • 0

Bài giảng cấu tạo tế bào và mô -ths BS võ thành liêm

Bài giảng cấu tạo tế bào và mô  -ths BS võ thành liêm
... tên thành phần tế bào động vật  Liệt kê tên loại thể   Tế bào  Tổng quan  Cấu trúc giải phẫu tế bào  Giới thiệu sơ lược chức sinh lý tế bào tế bào thể  Biểu liên kết  ... tế bào  Tổng quan  Tế bào thành tố sống  TB biệt hóa thành nhiều dạng khác  Tập hợp TB có giải phẫu - chức năng: tế bào  Có dạng thể  Biểu (che phủ)  liên kết (nâng đỡ)  ...  liên kết  thần kinh   Màng nguyên sinh chất Video giới thiệu tế bào  Tổng quan:  Tổng quan:  Tế bào: đơn vị sống - đơn vị chức nhỏ  Tế bào -> -> quan ->con người  Kích thước...
 • 42
 • 988
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 4 - ThS. Phạm Thanh An
... BSTNode root); Thêm phần tử vào nhị phân tìm kiếm  Thêm vào phần tử có khóa x Thêm X= 50 root 18 13 23 88 X < 88 37 15 X > 44 44 59 X < 59 40 55 X < 55 50 108 71 Thêm phần tử vào nhị phân tìm kiếm ... BST nút lá: 44 Xóa: X =40 Đơn giản : Xóa nút X, không móc nối đến nút khác root 18 13 88 59 37 15 23 40 55 108 71 Xóa nút có khóa X BST  Trường hợp : Nút X có trái phải Xóa X=37 root 44 18 13 59 ... 55 18 108 71 44 Xóa X=37 88 root 13 88 15 108 59 37 40 55 71 Xóa nút có khóa X BST  Trường hợp : Nút X có hai trái phải root 44 Xóa nút X=18  Hủy gián tiếp 18 15 13 88 59 37 15 23 40 30 55 108...
 • 62
 • 518
 • 5

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 - ThS. Phạm Thanh An
... Biểu diễn đồ thị danh sách kề  Là mảng danh sách  Ở đây, n hàng ma trận kề thay n danh sách liên kết động  Mỗi đỉnh G có danh sách, nút danh sách thể đỉnh lân cận nút  Cấu trúc nút • id: tên ... x3 x4 x5 x4 x3 x1 Phép tìm kiếm theo chiều sâu (tt)  Nhận xét  Thời gian thực giải thuật ~ (n+e), G biểu diễn danh sách kề  Thời gian thực giải thuật ~ n2, G biểu diễn ma trận kề  Giải thuật ... chiều rộng(tt) x1 x2 x3 x5 x2 x1 x4 x2 x1 x3 x5 x4 Phép tìm kiếm theo chiều rộng(tt)  Nhận xét  Thời gian thực giải thuật ~ (n+e), G biểu diễn danh sách kề  Thời gian thực giải thuật ~ n2, G biểu...
 • 53
 • 557
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 6 - ThS. Phạm Thanh An
... 42 94 18 06 67 44 55 12 42 94 18 06 67 06 55 12 42 94 18 44 67 06 12 55 42 94 18 44 67 06 12 18 42 94 55 44 67 06 12 18 42 94 55 44 67 06 12 18 42 44 55 94 67 06 12 18 42 44 55 94 67 06 12 18 42 ... 55 94 06 06 12 18 42 44 55 94 67 06 12 18 42 44 55 67 94 Sắp xếp chèn (Insert sort)  Ví dụ Dãy ban đầu 34 64 51 32 21 Moved Sau i=1 34 64 51 32 21 Sau i=2 34 64 51 32 21 Sau i=3 34 51 64 32 21 ... trí n-i+1 Sắp xếp bọt (Buble Sort) 1 23 56 2 23 56 23 23 23 Kết thúc vòng 23 1 23 2 9 Kết thúc vòng 9 56 8 56 10 10 56 10 23 10 10 23 10 100 10 100 10 100 10 100 56 100 -1 00 56 100 56...
 • 35
 • 452
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 1 - ThS. Phạm Thanh An
... cấu trúc liệu riêng gọi CTDL tiền định Cấu trúc lưu trữ (trong/ngoài)  Là biểu diễn cấu trúc liệu nhớ (trong/ngoài) máy tính  Có nhiều cấu trúc lưu trữ khác cho cấu trúc liệu Mối quan hệ Giải ... vào vị trí thứ n -1 Thiết kế giải thuật (tt)   For (i= 1, i ...
 • 67
 • 541
 • 2

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An

Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 2 - ThS. Phạm Thanh An
... C (A trung gian) A (n -2 ) B (n-1) C (2) Bài toán tháp Hà Nội  A  C (B trung gian) A (n -2 ) B (n-3) C (3) Bài toán tháp Hà Nội  B  C (A trung gian) A (n-4) B (n-3) C (4) Bài toán tháp Hà Nội ... (); } } } Một số dạng giải thuật đệ quy đơn giản thường gặp (tt)  Ví dụ : Cho dãy {Xn} xác định theo công thức truy hồi :  X0 = ; Xn = n2XO +(n-1)2X1 + + 22 Xn -2 + 12Xn-1 ... A sang C • Chuyển (n-1) đĩa từ B sang C, A làm trung gian Bài toán tháp Hà Nội A B C Bài toán tháp Hà Nội  A  C, B trung gian A (n) B (n-1) C (1) Bài toán tháp Hà Nội  B  C (A trung gian)...
 • 53
 • 554
 • 2

bài giảng các thành phần cấu tạo mainboard

bài giảng các thành phần cấu tạo mainboard
... điều khiển cổng) Ba thành phần Mainboard đóng vai trò trung gian để gắn kết thiết bị hệ thống máy tính lại thành máy thống 2- Sơ đồ khối Mainboard 2.1 - Các thành phần Mainboard • • Socket (đế cắm ... ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CNTT ĐẠI VIỆT Hệ thống máy tính với thiết bị gắn nó, Mainboard thành phần North Bridge (Chipset bắc), Sourth Bridge (Chipset nam), IC SIO (IC điều khiển cổng) Ba thành phần ... nhiều loại đế cắm cho CPU tuỳ theo chủng loại Mainboard - Socket 370 Mainboard Pentium - Socket 478 Mainboard Pentium - Socket 478 Mainboard Pentium Các chân Socket Chipset bắc điều khiển North...
 • 22
 • 1,013
 • 0

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 3 bài 27 tỉnh( thành phố) nơi bạn sống

bài giảng tự nhiên xã hội lớp 3 bài 27 tỉnh( thành phố) nơi bạn sống
... nm 2012 T nhiờn v Xó hi Bi : 27- 28 Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống( Tit 1) Tr s y ban nhõn dõn Thnh ph H Chớ Minh T nhiờn v Xó hi Bi : 27- 28 Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống (Tit 1) Vin Bo tng Lch s ... Nam H Ni T nhiờn v Xó hi Bi : 27- 28 Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống (Tit 1) mi tnh (thnh ph)u cú cỏc c quan:hnh chớnh, húa, giỏo dc, y t, T nhiờn v Xó hi Bi : 27- 28 Tnh (thnh ph) ni bn ang sng ... hi Bi : 27- 28 Tỉnh (thành phố) nơi bạn sống (Tit 1) Hon thnh phiu hc Hóy ni cỏc c quan vi chc nng nhim v tng ng? 1)Tr s UBND tỉnh Khỏm cha bnh cho nhõn dõn 2) Bnh vin Ni vui chi gii trớ 3) Bu in...
 • 17
 • 481
 • 0

Bài giảng cấu tạo ĐCĐT - Đại học - CHương 4 cơ cấu phân phối khí

Bài giảng cấu tạo ĐCĐT - Đại học - CHương 4 cơ cấu phân phối khí
... VVTL cấu phân phối khí 4. 5 .4 C cu iu khin hnh trỡnh xuppỏp (H thng VVTL-I) Hỡnh 4. 38 S VVTL hot ng tc cao cấu phân phối khí 4. 5.5 C cu iu khin hnh trỡnh xuppỏp (H thng VVTL-I) Hỡnh 4. 39 ... cấu phân phối khí 4. 5.2 C cu iu khin hnh trỡnh xuppỏp (H thng VVTL-I) Hỡnh 4. 36: S cu to van iu khin VVTL cấu phân phối khí 4. 5.3 C cu iu khin hnh trỡnh xuppỏp (H thng VVTL-I) Hỡnh 4. 37: ... l mt phng cấu phân phối khí 4. 3 .4. 10 Con i ln Con i tip xỳc vi mt cam bng ln lờn cú th dựng cho dng cam li, cam lừm v cam tip tuyn Hỡnh 4. 23 Con i ln cấu phân phối khí 4. 3 .4. 12 Con i thu...
 • 49
 • 1,030
 • 0

Bài giảng cấu tạo động cơ ĐT - Đại học chính quy - Chương 1,2: Động học và Động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài giảng cấu tạo động cơ ĐT - Đại học chính quy - Chương 1,2: Động học và Động lực học của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
... khuỷu truyền 2.2.1 Lực quán tính 2.2.2 Lực khí thể 2.2.3 Hệ lực tác dụng cấu trục khuỷu truyền giao tâm 2.2.4 Hệ lực tác dụng cấu trục khuỷu truyền lệch tâm 2.3 Hệ lực mômen tác dụng trục khuỷu động ... Khổng Văn Nguyên NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Chương I Chương II Chương III Chương IV Chương V Chương VI Chương VII §éng häc cña c¬ cÊu Tk- tt 1.1 Động học cấu trục khuỷu truyền giao tâm 1.1.1 Chuyển ... tốc piston 1.2 Động học cấu trục khuỷu truyền lệch tâm 1.2.1 Qui luật động học piston 1.2.2 Chuyển vị, vận tốc gia tốc piston §éng häc cña c¬ cÊu tk- tt 1.1 Động học cấu trục khuỷu truyền giao...
 • 40
 • 209
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng cấu trúc máy tinhbài giảng cấu tạo ô tôbài giảng cấu tạo động cơ đốt trongbài giảng ví thanh toán điện tửbài giảng cấu trúc máy tínhbài giảng cấu tạo văn tả cây cốibài giảng câu phủ địnhbài giảng câu cảm thánbài giảng câu trần thuậtbài giảng câu cầu khiếnbài giảng câu nghi vấnbài giảng cấu tạo hợp chất hữu cơbài giảng cấu tạo phân tử hữu cơbài giảng câu đặc biệtbài giảng hóa học photphoTách loại lignin từ rơm rạ bằng axit focmicTổng hợp chất phát quang cỡ nano kẽm silicat pha tạp bởi mangan theo phương pháp solgelTổng hợp vật liệu oxit nano mgo và nghiên cứu khả năng khử các chất màu hoạt tính chứa nhóm AZO và anthraquinone trong nước thải dệt nhuộmBài thu hoạch diễn án hồ sơ tình huống số 17tuyển chọn bài tập trắc nghiệm toán 10Nghiên cứu hình thái và đánh giá liên tục phôi 3 và 5 ngày tuổi của bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm (LA tiến sĩ)phương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngbài tập trắc nghiệm hình học không gianNghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén metformin giải phóng kéo dài (LA tiến sĩ)nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát tác dụng chống viên cấp của phân đoạn ethyl acetat chiết xuất từ cây dây đòn gánh ( gouania leptostachya dc) họ táo ta (rhamnaceae)Nghiên cứu sự phân bố, mức độ kháng kháng sinh, tỷ lệ mang gen magA, rmpA ở các chủng Klebsiella pneumoniae phân lập được tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (12007122011) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thực trạng ngộ độc nấm, đặc điểm sinh học, độc tính của một số loài nấm độc thường gặp tại tỉnh Cao Bằng (LA tiến sĩ)ĐỘ ĐO PHI COMPACT VÀ ÁNH XẠ CÔ ĐẶCNghiên cứu mối liên quan giữa vị trí khởi phát của rối loạn nhịp thất từ thất phải với điện tâm đồ bề mặt (LA tiến sĩ)Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu nồng độ erythropoietin, ferritin và transferrin huyết thanh ở bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối có chỉ định lọc máu chu kỳ (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiSách về mô học u phổiNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giớ đảng cầm quyền úc và những tác động của nó tới đời sống xã hội”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập