TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam
... trí tượng trẻ thơ mà giáo dục tình cảm cho trẻ năm nhiệm vụ lớn công tác sách giáo dục cho trrẻ mẫu giáo. Vì thực biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua câu truyện cổ tích Việt Nam Qua vài ... sắc từ tìm tòi ,học hỏi ,suy nghĩ mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5tuổi thông qua câu truyện cổ tích Việt Nam II Giải Quyết Vấn Đề 1.Cơ Sở Lý Luận: Là loại hình ... lớp mạnh dạn cho trẻ làm quen với số truyện cổ tích Việt Nam (ngoài chương trình quy định) .Thông qua nội dung truyện dẫn đến giáo dục lễ giáo cho trẻ cách nhẹ nhàng,phù hợp với lứa tuổi, không gò...
 • 17
 • 3,039
 • 12

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam.

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5 tuổi thông qua các câu truyện cổ tích Việt Nam.
... trí tượng trẻ thơ mà giáo dục tình cảm cho trẻ năm nhiệm vụ lớn công tác sách giáo dục cho trrẻ mẫu giáo. Vì thực biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ thông qua câu truyện cổ tích Việt Nam Qua vài ... sắc từ tìm tòi ,học hỏi ,suy nghĩ mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 5tuổi thông qua câu truyện cổ tích Việt Nam” II Giải Quyết Vấn Đề 1.Cơ Sở Lý Luận: Là loại hình ... lớp mạnh dạn cho trẻ làm quen với số truyện cổ tích Việt Nam (ngoài chương trình quy định) .Thông qua nội dung truyện dẫn đến giáo dục lễ giáo cho trẻ cách nhẹ nhàng,phù hợp với lứa tuổi, không gò...
 • 9
 • 1,241
 • 14

Hình thức thưởng phạt trong truyện cổ tích Việt Nam

Hình thức thưởng phạt trong truyện cổ tích Việt Nam
... Chương 1: Đặc diểm hình thức thưởng- phạt truyện cổ tích Việt Nam Trong chương này, luận văn có nhiệm vụ tìm đặc điểm hình thức thưởng- phạt truyện cổ tích Việt Nam Từ nguồn truyện đọc được, thống ... giới cổ tích có điều nhân Sức hấp dẫn truyện cổ tích mạnh phủ nhận Đề tài “Những hình thức thưởng phạt truyện cổ tích Việt Nam dựa vào nguồn khảo cứu, sưu tầm kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ... truyện hình thức thưởng, nhóm truyện hình thức phạt nhóm truyện hình thức thưởng phạt Sau đó, luận văn vào miêu tả nhóm có chứa hình thức thưởng phạt phân loại tìm nguyên tắc, cách thức...
 • 172
 • 666
 • 1

NHỮNG HÌNH THỨC THƯỞNG PHẠT TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

NHỮNG HÌNH THỨC THƯỞNG PHẠT TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
... giới cổ tích có điều nhân Sức hấp dẫn truyện cổ tích mạnh phủ nhận Đề tài Những hình thức thưởng phạt truyện cổ tích Việt Nam dựa vào nguồn khảo cứu, sưu tầm kho tàng truyện cổ tích Việt Nam ... Chương 1: Đặc diểm hình thức thưởng- phạt truyện cổ tích Việt Nam Trong chương này, luận văn có nhiệm vụ tìm đặc điểm hình thức thưởng- phạt truyện cổ tích Việt Nam Từ nguồn truyện đọc được, thống ... truyện hình thức thưởng, nhóm truyện hình thức phạt nhóm truyện hình thức thưởng phạt Sau đó, luận văn vào miêu tả nhóm có chứa hình thức thưởng phạt phân loại tìm nguyên tắc, cách thức...
 • 172
 • 1,098
 • 4

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi tập 1

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi tập 1
... le 1. pdf chan 1. pdf le 1. pdf chan 1. pdf le 1. pdf le 1. pdf chan 1. pdf le 1. pdf le 1. pdf chan 1. pdf le 2.pdf chan 2.pdf le 2.pdf chan 2.pdf le 2.pdf...
 • 1,025
 • 2,887
 • 0

Dấu vết của văn hóa ấn độ trong một số truyện cổ tích việt nam

Dấu vết của văn hóa ấn độ trong một số truyện cổ tích việt nam
... mẽ văn hoá Ấn Độ văn học Việt Nam ̣ - Khẳ ng đinh sức số ng nô ̣i sinh bề n vững của văn ho ̣c Viê ̣t Nam ̣ - Khảo sát số truyện cổ tích Việt Nam để tìm những dấu vết văn hoá Ấn Độ ... văn hoá Ân Đô ̣ làm đố i tươ ̣ng nghiên cứu Thông qua phân tích quy nạp những đặc trưng truyện cổ tích Việt Nam , chúng đưa kế t luận cuố i cùng văn hoá Ấn Độ thấm sâu vào văn học Việt ... t học và đời số ng văn hoá văn học Ấn Độ, Nxb Văn ho ̣c Nguyễn Tấn Đắc (2002), Văn hóa Ấn Độ, Nxb Khoa học TP Hồ Chí Minh 10 Nguyễn Tấn Đắc (2003), Văn hóa Đông Nam Á, Nxb Khoa học Xã...
 • 5
 • 300
 • 3

Bước đầu tìm hiểu các tín hiệu ngôn từ biểu hiện sự KTGT trong truyện cổ tích Việt Nam

Bước đầu tìm hiểu các tín hiệu ngôn từ biểu hiện sự KTGT trong truyện cổ tích Việt Nam
... ngôn ngữ hay cải cách ngôn ngữ theo hướng bình đẳng giới tính 24 CHƯƠNG BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU CÁC TÍN HIỆU NGÔN TỪ BIỂU HIỆN SỰ KTGT TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 2.1 KTGT THỂ HIỆN Ở SỰ THIẾU CÂN ĐỐI ... danh từ tác nhân nam giới nữ giới 22 TIỂU KẾT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 2: BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU CÁC TÍN HIỆU NGÔN TỪ BIỂU HIỆN SỰ KTGT TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 25 2.1 KTGT THỂ HIỆN ... luận Chương 2: Bước đầu tìm hiểu tín hiệu ngôn từ biểu KTGT truyện cổ tích Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ SỰ KTGT 1.1.1 Về thuật ngữ KTGT tiếng Việt Theo Từ điển tiếng Việt, kì thị...
 • 54
 • 218
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Tìm hiểu mô típ người hóa thân thành các loại thực vật thuộc kiểu truyện người hoá vật trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Tìm hiểu mô típ người hóa thân thành các loại thực vật thuộc kiểu truyện người hoá vật trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam
... 2.2 típ người hoá thân thành loại thực vật kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 2.2.1 Nguồn gốc típ người hoá thân thành loại thực vật típ người hoá thân thành loại thực vật kiểu truyện ... hiểu típ người hoá thân thành loại thực vật thuộc kiểu truyện người hoá vật kho tàng truyện cổ tích Việt Nam CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUYỆN CỔ TÍCH VÀ KIỂU TRUYỆN NGƯỜI HOÁ VẬT TRONG KHO TÀNG ... 35 TÌM HIỂU MÔ TÍP “NGƯỜI HOÁ THÂN THÀNH CÁC LOẠI THỰC VẬT” THUỘC KIỂU TRUYỆN “NGƯỜI HOÁ VẬT” TRONG KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM 35 2.1 Khái niệm típ 35 2.2 típ “người...
 • 74
 • 2,575
 • 9

Kiểu nhân vật người mang lốt vật trong kho tàng truyện cổ tích việt nam

Kiểu nhân vật người mang lốt vật trong kho tàng truyện cổ tích việt nam
... tính nhân vật mang lốt Khảo sát kiểu nhân vật người mang lốt vật phương diện giới tính thấy rằng: Trong kiểu nhân vật người mang lốt vật nhân vật mang lốt vật chủ yếu nam giới, nhân vật mang lốt ... mĩ, quan niệm nhân sinh người lao động Đó kiểu nhân vật người mang lốt vật kho tàng truyện cổ tích Việt Nam Kiểu nhân vật người mang lốt vật nhân vật ban đầu không mang hình hài người bình thường, ... với nhân vật mang lốt nam giới Trong tổng số 70 truyện xuất kiểu nhân vật người mang lốt vật, có tới 47/70 truyện xuất nhân vật nhân vật mang lốt nam giới, có 23/70 truyện xuất nhân vật mang lốt...
 • 53
 • 2,100
 • 8

NGUỒN GỐC BẢN ĐỊA CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM ppt

NGUỒN GỐC BẢN ĐỊA CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM ppt
... dung nghệ thuật truyện cổ tích Việt- nam mà giải toàn Chương IV, phần Tổng luận Sở dĩ muốn xem xét đặc điểm truyện cổ tích Việt- nam chưa chia nhỏ chúng ra, kết truy tìm nguồn gốc "ngoại nhập" ... đóng vai trò phối thuộc không làm rạn vỡ cốt truyện gốc, loại truyện có vay mượn chút thuộc loại truyện nguồn gốc địa Dạng cuối tiểu loại có nguồn gốc địa Về số lượng, dạng phong phú không tiểu ... qua nguồn cảm xúc ánh sáng trí tuệ dân tộc, để trở thành tiêu chuẩn đẹp tâm thức Việt- nam Còn tách theo nhóm xuất xứ nhóm không đủ tư cách đại diện cho loại hình, nhóm truyện nguồn gốc "bản địa" ...
 • 15
 • 327
 • 1

NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT NAM - Phần 3 docx

NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT NAM - Phần 3 docx
... Đối với Ấn-độ, nhận xét dễ chấp nhận kho tàng truyện cổ tích Việt- nam thường tiếp thu họ hầu hết truyện cổ tích thuộc tiểu loại thần kỳ Sự Nhiều truyện thần kỳ mặt sách Pan-cha-tan-tơ-ra (Panchatantra), ... (Panchatantra), sưu tập truyện giáo huấn phổ biến Vi-nu-xác-man (Vinoussarman) biên soạn có mặt kinh Tam tạng, Đại tạng, sách lớn Ka-tha-xa-rít-xa-ga-ra (Kathâsaritsâgara: Biển truyện) Sôma Đê-va (Soma Déva) ... Ở truyện Ấn-độ, thay cho mảnh kiếm khúc đuôi mãng xà; truyện Áp-ga-nit-xtăng (Afghanistan) Tờ-rít-xtăng I-dơn (Tristan et Iseult) nhân vật anh hùng sớm cắt lưỡi quái vật; truyện dân tộc Ja-rai...
 • 13
 • 283
 • 1

NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT NAM - Phần 1 pps

NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT NAM - Phần 1 pps
... truyện cổ tích quốc tế thiếu thốn nghiêm trọng, mạo muội nhìn sâu chút vào "chung" "riêng" kho tàng truyện cổ tích Việt- nam, thử tìm nguồn gốc ngoại lai nguồn gốc địa số truyện cổ tích ... nguồn gốc, trình di chuyển truyện cổ tích Sự giống cốt truyện - đặc điểm thân đối tượng - nhiều trường hợp xem quốc tế mặt loại hình, lại dân tộc mặt lịch sử - xã hội, truyện dân gian dân tộc vốn ... nhận truyện tự dân gian dân tộc di sản tinh thần thống nhất, với đặc trưng thống tư tưởng loại hình Việc vạch nguồn gốc chung truyện cổ dân gian số nước Đông Tây, chẳng hạn nguồn gốc A-ri-an (Aryens)[5]...
 • 9
 • 219
 • 1

NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT NAM - Phần 2 pptx

NGUỒN GỐC TRUYỆN CỐ TÍCH VIỆT NAM - Phần 2 pptx
... dài) kỷ VI; Vê-ta-lapan-ca-vi-mê-a-ti-ca (Vêtalapancavimeatika: 25 truyện quỷ Vê-ta-la) kỷ XII[13] Và vô số sưu tập khác, chẳng hạn truyện giáo lý Puy-ra-na (Purâna), hay Bha-ga-vat Gi-ta (Bhagavad ... kỷ XI; Pan-cha-tan-tơ-ra (Panchatantra: Năm sách dạy [trẻ]) kỷ II đến V; Bri-hat-ca-tha (Brihatcathâ: Truyện dài) kỷ II III kỷ V; Bri-hat-ca-tha man-ja-ri (Brihatcathâ manjari: Bó hoa truyện dài) ... kỷ IV sau công nguyên, Ra-ma-ya-na (Râmayana: Anh hùng ca Ra-ma) kỷ II trước công nguyên; Ka-tha-xa-rit-xa-ga-ra (Kathâsaritsâgara: Đại dương dòng truyện, nói gọn Biển truyện) vốn có từ kỷ II...
 • 14
 • 194
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Thiết kế bộ điều khiển hiện đại ứng dụng trong công nghiệpThiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 phaThiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn băng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolThiết kế dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha Roto lồng sócThiết kế đường dây và trạm biến ápThiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Hồng PhongTHIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CÁP ĐIỆN CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN SHIJARThiết kế hệ thống điều khiển cho máy gia công cắt gọt kim loạiThiết kế hệ thống giám sát điều khiển bảo vệ cho trạm biến áp trung gian Gia Lộc Hải Dương bằng phần mềm WincThiết kế hệ thống giao tiếp I2C giữa hai vi điều khiển PICTHIẾT KẾ HỆ THỐNG THƢỚC ĐO TUYẾN TÍNHThiết kế máy đánh tơi NPKThiết kế máy điều chỉnh cảm ứng ba pha Roto dây quấnThiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việcThiết kế máy uốn ống cỡ lớnthiết kế nguồn hàn một chiều dùng bộ chỉnh lưu có Ihmax= 400 A Udmax= 70VThiết kế phần điện cho nhà máy Nhiệt Điện Uông Bí 1500MW và khảo sát sự mất đối xứng đường dây siêu cao áp 500 kVThiết Kế Phân Xưởng sản xuất Aromatic Từ LPGThiết kế thiết bị điều khiển lò trung tần nấu thépThiết kế và xây dựng hệ thống giám sát, điều khiển tự động thông qua mạng điện thoại PSTN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập