Học tốt hóa học 8 phần 2

Hoá học 8 - PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (tiết 2) ppsx

Hoá học 8 - PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (tiết 2) ppsx
... phản ứng hoá học phản ứng hoá học xảy ? làm nhận biết có phản ứng hoá học xảy ? Bài học hôm giúp giải vấn đề Nội dung ghi Giáo viên Học sinh 3) Khi phản Hoạt động 1: Phản ứng hoá học xảy ứng ... có phản HS : Sự thay đổi màu sắc 4) Làm ứng hoá học xảy ra? đồng thời có chất nhận biết có phản -Trong –TN đun nóng đường ,dấu hiệu (nước) thành ống ứng hoá học xảy ra? chứng tỏ có phản ứng hoá ... Phản ứng hoá học xảy ứng hoá học xảy GV: Muốn có phản ứng hoá học xảy , HS:Thảo luận nhóm ? chất phản ứng tiếp xúc với Phát biểu , cacsem cho ví dụ ? -Các chất phản ứng GV hướng dẫn tiếp xúc...
 • 3
 • 169
 • 0

Hóa Học 8 (Đề 2- KTra HKI 08-09)

Hóa Học 8 (Đề 2- KTra HKI 08-09)
... Câu 12: Trong dãy công thức hóa học sau, dãy công thức hóa học hợp chất? a H2S04, NaCl, Cl2, 03 c Fe0, Al, P205, H20 b HCl, Na2S04, H20, Na2C03 ... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học 20 08 – 2009 Môn thi: HÓA Lớp (thời gian làm 45 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm) Câu Đáp án d b ... lỏng bay f) Chất lỏng đông đặc II PHẦN TỰ LUẬN: (6,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Lập phương trình hóa học phản ứng cho đây: → AlCl3 + H20 a) Zn + HCl → ZnCl2 + H2 c) Al203 + HCl b) Na20 + H20 → Na0H...
 • 3
 • 152
 • 1

gIAO AN HOA HOC 8 KI 2 MOI NHAT

gIAO AN HOA HOC 8 KI 2 MOI NHAT
... Thể tích khí oxi 20 lọ: 20 .100 = 20 00 ml = lít hao hụt 2 2 0, 08 0,0 125 〉 = 0, 089 3mol 22 ,4 nO2 = a KMnO4  K2MnO4 + O2 + MnO2 n KMnO = 2. 0, 089 3 = 0,1 786 mol m KMnO4 ( pu ) = 28 , 22 g mKMnO4 ( hao ... HgO  2Hg + O2 02 Fe + 3Cl2  FeCl3 03 Fe + HCl  FeCl2 + H2 04 CaCO3  CaO + CO2 05 CO2 + 2Mg  2MgO + C 06 C + O2  CO2 07 2KClO3  2KCl + 3O2 08 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O Câu III: (4 điểm) 24 Giáo ... chất khí điều ki n (t0, P) tỉ lệ thể tích tỉ lệ số mol nH2 = VH 22 ,4 = 2 ,8 = 0, 125 ( mol ) 22 ,4 PTHH: t0 2H2 + O2  → a.Theo PTHH: nO2 = 2H2O n H = 0,0 625 (mol ) 2 VO2 = 1,4(l ) mO2 = 2( g ) b Theo...
 • 82
 • 1,071
 • 9

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 2. PHẦN HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC HÓA HỮU CƠ PHẦN 2. PHẦN HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC
... Propanol-1 v 80% C Etanol v 75% B Metanol v 80% D Metanol v75% 19 Chuyờn luyn thi i hc mụn Hoỏ hc Hu c phn 20 Chuyờn luyn thi i hc mụn Hoỏ hc Hu c phn CHUYấN - AXIT CACBOXYLIC A Lí THUYT C BN I/ ... sau: 6CO2 + 6H2O + 673 Kcal C6H12O6 + 6O2 Thi gian cõy xanh cú 10 lỏ, vi din tớch trung bỡnh mi lỏ bng 0,5 dm2 tng hp c 0,18 gam glucoz l: (Gi thit rng, mt phỳt mi cm2 lỏ xanh nhn c 0,5cal ... Cl Cl ,2 - d ic lo e ta n Br ,3 - d ib r o m b e z e n Br ,4 -d ib r o m b e z e n Chuyờn luyn thi i hc mụn Hoỏ hc Hu c phn Hoỏ tớnh A Phn ng vi dung dch kim to ru: R-X + OH- R-OH + XKh nng...
 • 64
 • 486
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ I) UNIT 8 (phần 2)

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ I) UNIT 8 (phần 2)
... the city KEY: 8. 1 A; 8. 2 C; 8. 3 A; 8. 4 C; 8. 5 C; 8. 6 countryside; 8. 7 village; 8. 8 laborer; 8. 9 support; 8. 10 furniture; 8. 11 workshop; 8. 12 sons; 8. 13 brother; 8. 14 workshop; 8. 15 vegetables; ... 27d 28d 29d 30a 31b TEST I 1b 2c 3c 4a 5b IL 6d 7b 8b 9b 10d 11a 12a 13d 14a 15a III 16c 17b 18c 19c 20d IV 21a 22d 23b 24c 25a 26d V 27c 28b 29c 30b 31c Test I 1d 2c 3d 4b 5b II 6b 7d 8a 9b ... 17c 18c 19c 20b IV 21a 22d 23b 24d 25d 26a 27a 28c V 29d 30d 31d 32d 33d TEST I 1b 2a 3d 4b 5a II 6b 7a 8b 9b 10a 11b 12a 13c 14a 15a III 16b 17c 18c 19b 20c IV 21a 22d 23b 24a 25a 26d 27d 28c...
 • 14
 • 335
 • 2

Bài soạn Hóa học 82

Bài soạn Hóa học 8 kì 2
... BaCl2 + AgNO3 AlCl + Ba(NO3 )2 e/ NaOH + Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 + Na2SO4 g/ Pb(NO3 )2 + Al2(SO4)3 Al(NO3)3 + PbSO4 Câu ( điểm) cho 5,4 g Al phản ứng hoàn toàn với a xít Clohiđric phản ứng hoá học ... theo sơ đồ: Al + HCl AlCl3 + H2 a/ Lập phơng trình hóa học phản ứng b/ Tính thể tích khí H2 thu đợc ĐKTC c/ Tính khối lợng AlCl3 tạo thành sau phản ứng ( Cho Al = 27 , H = 1, Cl = 35,5) Câu 10 ... Al = 27 , H = 1, Cl = 35,5) Câu 10 ( điểm) Tính số mol số gam lít dung dịch NaCl 0,5M ( Cho Na = 23 , Cl = 35,5) ...
 • 2
 • 259
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lí năm 2011 Khóa thầy Đặng Việt Hùng lần 8 phần 2

Đề thi thử đại học môn vật lí năm 2011 Khóa thầy Đặng Việt Hùng lần 8 phần 2
... Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58- 58- 12 - Trang | - Khóa h c Luy n gi i ñ thi ðH – Cð môn V t ð thi t luy n s 08 Câu 41: M ch ñi n xoay chi u g m ñi n tr thu n R, cu ... Khóa h c Luy n gi i ñ thi ðH – Cð môn V t ð thi t luy n s 08 cm r i truy n cho v t t c ñ 10π cm/s theo phương th ng ñ ng, chi ... âm I0 = 10– 12 W/m2 ði m N cách ngu n 10 m có m c cư ng ñ âm A 55 dB B 45 dB C 90 dB D 50 dB Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58- 58- 12 - Trang | - Khóa h c Luy...
 • 4
 • 156
 • 2

BÀI GIẢNG HÓA KỸ THUẬT PHẦN 2 - HÓA NÔNG HỌC

BÀI GIẢNG HÓA KỸ THUẬT PHẦN 2 - HÓA NÔNG HỌC
... sunfat Na2S + CO2 + 2H2O Na2S + 4H2O Na2S + H2O + CO2 = Na2CO3 + H2S H2S kết hợp với hợp chất sắt đất tạo FeS2: 4H2S + 2Fe(OH )2 + O2 = 2FeS2 + 6H2O Nếu môi trường trở nên hiếu khí, FeS2 bị oxi ... dụng đệm axit hoá axit nitrric Hoá kỹ thuật Phần hai: Hoá nông học 24 Chương2 – Thành phần tính chất nông hoá đất Ca2+ + 2HCO 3- + 2H+ + 2NO 3- = Ca2+ + 2NO 3- + 2H2CO3 Hệ đệm gồm axit hữu muối chúng ... đất Ca(H2PO4 )2 (supephôtphat) bị kết tủa: Ca(H2PO4 )2 + Ca(HCO3 )2  2CaHPO4 + 2H2CO3 Hoá kỹ thuật Phần hai: Hoá nông học 48 Chương – Phân bón Ca(H2PO4 )2 + 2Ca(HCO3 )2  Ca3(PO4 )2 + 4H2CO3 Nếu...
 • 74
 • 2,147
 • 1

Giáo trình hóa học 12 (Phần 2) pptx

Giáo trình hóa học 12 (Phần 2) pptx
... - Số oxi hóa đặc tr-ng kim loại kiềm - Tính chất hóa học đặc tr-ng kim loại kiềm - Viết PTHH chứng minh tính chất Hoạt động Tính chất hóa học III Tính chất hóa học: * Tính chất hóa học đặc tr-ng: ... Hoạt động Viết t-ờng trình thực hành 71 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com giáo án hoá học 12 năm chuẩn kiến thức kỹ năm học 2011-2 012 liên hệ đt 01689218668 ... tính chất hóa học - Là chất rắn, không màu, dể nóng chãy hút ẩm NaOH mạnh - Tan nhiều n-ớc tỏa nhiệt mạnh b Tính chất hóa học: - Là bazơ mạnh n-ớc điện li hoàn toàn * Em nêu tính chất hóa học cho...
 • 10
 • 161
 • 0

ÔN HOA HOC LỚP 12 HOÁ VÔ CƠ – PHẦN 2 doc

ÔN HOA HOC LỚP 12 HOÁ VÔ CƠ – PHẦN 2 doc
... 1 92 193 194 195 196 197 198 199 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 21 0 21 1 21 2 21 3 d c b a c d b a c d c b a b b c d d c d b a 21 4 21 5 21 6 21 7 21 8 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 ... a 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 9 b c d a d b c d a b c c b a d c b d b a c b 28 0 28 1 28 2 28 3 28 4 28 5 28 6 28 7 28 8 28 9 29 0 29 1 29 2 29 3 29 4 ... 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 d c b d c a b d c d a d d c b b c a b c d a 23 6 23 7 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 25 7 b b d a b d c...
 • 35
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ sưu tập chữ thường,chữ hoa,nghệ thuậtSKKN: Một số biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ ở trường Tiểu họcDevelopment of a Standard Protocol for the Processing of High Quality Sweetpotato Starch for Noodle MakingVật lý thực phẩmMot so cau hoi ve Bao LanhBài tập thực hành AutoCAD 2DMàu Vàng Trong Thực PhẩmNghiên cứu là khảo sát phương pháp thu hồi puree quả bần và nghiên cứu sản xuất sản phẩm thực phẩm đi từ puree thu nhậnBÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016Nghiên cứu ứng dụng phần mềm thiết kế 3D mã nguồn mở Freecad trong quá trình thiết kế một số chi tiết đầu máy, toa xe12 THÌ cơ bản TRONG TIẾNG ANHTUYỂN TẬP BÀI TẬP NGỮ PHÁP ÔN THI THPT QUỐC GIABÀI TẬP VỀ VIẾT LẠI CÂU, CẬN NGHĨA ÔN THI THPT QUỐC GIATUYỂN TẬP BÀI TẬP SỬA LỖI ÔN THI THPTQUỐC GIA 2017Hình thức dân chủ trực tiếp thông qua các quyền cơ bản của công dân trong Hiến pháp 2013Biện pháp rèn tính mạnh dạn tự tin cho trẻ mẫu giáo béMỘT số yếu tố NGUY cơ TRÊN BỆNH THẦN KINH NGOẠI BIÊN ở NGƯỜI đái THÁO ĐƯỜNG TUÝP 2 KHÁM tại PHÒNG điện cơ BỆNH VIỆN lão KHOA TRUNG ƯƠNGRỐI LOẠN LIPID máu TRÊN BỆNH NHÂN TAI BIẾN MẠCH máu não tại BỆNH VIỆN 199THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN lực TRÌNH độ CAO NGÀNH y tế TỈNH yên bái GIAI đoạn 2008 2010Luận văn thạc sĩ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh kon tum
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập