Một số giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tỉnh sơn la

Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long 01

Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long 01
... dựng giải pháp  Quan điểm phát triển du lịch thành phố Hồ Chí Minh City tour loại hình du lịch gắn liền với diện mạo thành phố Do đó, giải pháp phát triển du lịch thành phố giải pháp phát triển ... chuyến du lịch  Xu hướng phát triển hướng phát triển cung du lịch: Đa dạng hóa sản phẩm du lịch: cạnh tranh để thu hút khách du lịch nên quốc gia phát triển du lịch đưa thị trường nhiều sản phẩm du ... Xu hướng phát triển du lịch tương lai  Xu hướng phát triển cầu du lịch Du lịch trở thành nhu cầu thiết yếu sống người đời sống người dân ngày cải thiện Ở nước có kinh tế phát triển, du lịch trở...
 • 64
 • 414
 • 0

Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long 02

 Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long 02
... TÀU DU LỊCH VÙNG ĐBSCL Hệ thống bến tàu thiết lập vùng ĐBSCL, quy mô kiến trúc bến tàu tuỳ thuộc vào tình hình tài địa phương vùng diện tích cho phép mức độ tập trung điểm tham quan du lịch sông ... địa điểm sau: Thành phố Mỹ Tho Thị xã Bến Tre Thị xã Vĩnh Long Thị xã Sa Đéc Thị xã Châu Đốc Thành phố Long Xuyên Thành phố Cần Thơ Cù lao Dung – Sóc Trăng Thị xã Ngã Bảy - Hậu Giang 10 Thị Xã Bạc ... vào tình hình tài địa phương vùng diện tích cho phép mức độ tập trung điểm tham quan du lịch sông nước, nhiên bến tàu có khu vực sơ đồ miêu tả Sauk hi khảo sát qua tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL nhóm...
 • 4
 • 271
 • 2

Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long

Một số giải pháp phát triển du lịch sông nước đồng bằng sông Cửu Long
... T1_ Giải pháp S4,T6 _ Giải pháp W4, T4 _Giải pháp W4, T5_ Giải pháp 35 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SÔNG NƯỚC ĐBSCL 3.1 Mục tiêu đề giải pháp Các giải pháp đặt với mục tiêu sau đây: - Phát ... _Giải pháp S3,S4,O3,O2,O5 pháp W2, O4 _ Giải pháp _ Giải S1, O4, O5 _Giải pháp W1, O3 _Giải pháp W3, O6_ Giải pháp W5, O2, O3 _Giải pháp S2, T1 _Giải pháp W2, T1, T3 _ Giải pháp S1, T1_ Giải pháp ... vấn đề lớn nóng bỏng du lịch sông nước ĐBSCL Các giải pháp sản phẩm du lịch sông nước phải có giải pháp có khả thực thi nhanh có giải pháp làm tảng phát triển du lịch sông nước cho giai đoạn sau...
 • 50
 • 306
 • 4

Để xuất một số giải pháp phát triển du lịch Kiến Thuy 2010-2015

Để xuất một số giải pháp phát triển du lịch Kiến Thuy 2010-2015
... nguyên du lịch để xây dựng quy hoạch phát triển du lịch, xác định khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch - Tổ chức thực hợp tác quốc tế du lịch; hoạt động xúc tiến du lịch n-ớc ... nghiệp pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi tr-ờng khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch 1.2.3 Nguyên tắc phát triển du lịch: - Phát triển du lịch bền ... thức khác e Tuyến du lịch: Tuyến du lịch lộ trình nối điểm du lịch, khu du lịch khác f Sản phẩm du lịch: Là tập hợp dịch vụ cần thiết để thỏa mãn nhu cầu khách du lịch chuyến du lịch Sinh viên:...
 • 63
 • 134
 • 0

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CẦN THƠ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CẦN THƠ
... trí cho du khách Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần Thơ Để phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần Thơ, phân tích chọn yếu tố thành ... mạnh đến chất lượng dịch vụ du lịch sinh thái Cần Thơ Kết hoàn toàn phù hợp với thực tế, yếu tố phục vụ thể qua trình độ chuyên môn thái độ nhân viên du khách, hạt nhân chất lượng dịch vụ Để ... lượng hàm logistic liên quan đến yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ sau: BẢNG 6: KẾT QUẢ TÓM TẮT MÔ HÌNH LOGISTIC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH SINH THÁI CẦN THƠ Biến giải thích B S.E Sig Exp(B)...
 • 7
 • 1,321
 • 8

Tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch huyện vân đồn tỉnh quảng ninh

Tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
... triển cộng đồng Du lịch thiên nhiên du lịch định nghĩa du lịch sinh thái Du lịch có giáo dục môi tr-ờng Du lịch đ-ợc quản lý bền vững Hỡnh 1.1 S cu trỳc DLST Nguyn Th Hng Võn Vn Húa Du Lch Trang: ... phớ: ph thuc vo mc ớch i du lch ca du khỏch ú l i du lch hng th sn phm du lch ch khụng phi i du lch kim tin * Tớnh xó hi: thu hỳt c s tham gia ca i b phn xó hi vo hot ng du lch mt cỏch trc tip ... hỡnh du lch da vo thiờn nhiờn v húa bn a, gn vi giỏo dc v mụi trng, cú úng gúp cho n lc bo tn v phỏt trin bn vng, vi s tham gia tớch cc ca cng ng a phng [6] Du lịch hỗ trợ bảo tồn phát triển...
 • 89
 • 332
 • 0

Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch hải phòng giai đoạn 2011 2015

Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch hải phòng giai đoạn 2011  2015
... Ngành Du lịch thành phố nh- Đại học Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Nghề du lịch dịch vụ, Trung cấp Du lịch t- thục Miền Trung Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch ... mừng du lịch Hải Phòng nói riêng vùng Duyên hải Đông Bắc nh- toàn vùng du lịch Bắc Bộ nói chung Trong năm gần đ-ợc quan tâm đầu t- Nhà n-ớc xây dựng sở hạ tầng với việc ngành du lịch Hải Phòng ... cho nhu cầu du lịch tăng lên Cũng với xu h-ớng đó, hoạt động kinh doanh du lịch Hải Phòng phát triển Địa bàn du lịch đ-ợc mở rộng; điểm danh thắng đ-ợc tôn tạo, nâng cấp; khu vui chơi giải trí đ-ợc...
 • 86
 • 328
 • 0

một số giải pháp phát triển du lịch văn hoá hà nội

một số giải pháp phát triển du lịch văn hoá hà nội
... văn hoá dân tộc phơng hớng phát triển du lịch văn hoá Nội cần có giải pháp sau 3.2 Khuyến khích du lịch văn hoá dân tộc phát triển Nội : - Sắp xếp củng cố hệ thống máy quản lý Nhà nớc du ... du lịch văn hóa nói riêng du lịch nội nói chung phát triển mạnh cần có nhiều giải pháp hữu hiệu cần trọng công tác quảng bá du lịch, quản lý nhà nớc du lịch, đồng thời phát triển du lịch văn ... II: Thực trạng phát triển loại hình du lịch văn hóa Nội .11 2.1 Khái quát phát triển du lịch Nội 11 2.2 Tiềm giá trị văn hoá Nội 13 2.2.1 Các di tích lịch sử văn hóa ...
 • 31
 • 407
 • 0

Tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch Trà Cổ

Tiềm năng và một số giải pháp phát triển du lịch Trà Cổ
... Tiềm số giải pháp phát triển du lịch Trà Cổ thúc đẩy du lịch phát triển cách bền vững Chính em chọn đề tài Tiềm số giải pháp phát triển du lịch Trà Cổ 2.Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu tiềm Trà ... VH902 Tiềm số giải pháp phát triển du lịch Trà Cổ Chƣơng 1:Cơ sở lý luận du lịch tài nguyên du lịch Chƣơng 2 :Tiềm thực trạng phát triển du lịch Trà cổ Chƣơng 3 :Một số giải pháp phát triển hiệu ... luận du lịch tài nguyên du lịch Tìm hiểu tiềm thực trạng hoạt động du lịch trà cổ Đề số giải pháp để khai thác có hiệu tiềm Trà Cổ phục vụ cho phát triển du lịch 5.Phạm vi nghiên cứu: Bãi biển Trà...
 • 98
 • 227
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp phát triển du lịch việt nam

Khóa luận tốt nghiệp một số giải pháp phát triển du lịch việt nam
... động du lịch Chƣơng II: Thực trạng phát triển du lịch Việt Nam năm qua Chƣơng III: Một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam Trƣơng Thị Thanh Huyền Lớp: Anh3-K42-QTKD Một số giải pháp phát triển ... phát triển cuả du lịch giới 65 2.2 Xu hướng phát triển du lịch Đông Nam Á 67 2.3 Mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam 69 Một số giải pháp phát triển du lịch Việt Nam 70 ... MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM 60 Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch từ nƣớc Đông Nam Á 60 Hƣớng phát triển du lịch Việt Nam 65 2.1 Xu phát triển...
 • 90
 • 298
 • 0

Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.

Một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Quảng Bình.
... một ngành kinh tế tỉnh Quảng Bình, Nơi có một lợi và tiềm phát triển du lịch lớn, bao gồm du lịch tham quan thắng cảnh, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử, du lịch Số hóa Trung tâm Học ... THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Các khái niệm du lịch và hoạt động du lịch 1.1 1.1.1 Du lịch và các đặc điểm hoạt động du lịch 1.1.1.1 Khái niệm hoạt động du lịch ... phát triển du lịch Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng tình hình phát triển du lịch địa bàn tỉnh Quảng Bình Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch tỉnh Quảng...
 • 125
 • 162
 • 1

Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội
... vị trí quan trọng ngành Du lịch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô để khai thác hợp lý tiềm du lịch phong phú, Nội coi phát triển du lịch mạnh chủ yếu chiến l-ợc phát triển kinh tế Thủ đô Vì ... hoạch phát triển du lịch hàng năm triển khai ch-ơng trình, dự án đầu t- cho du lịch theo h-ớng thúc đẩy du lịch Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, đạt hiệu qủa cao sở khai thác hợp lý tài nguyên du ... hoạch tổng thể phát triển du lịch Nội đ-ợc xây dựng điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội chung Thủ đô Trong quy hoạch ó đ-a dự báo, ph-ơng án phát triển du lịch 20 năm xây...
 • 112
 • 159
 • 0

Nghiên cứu môt số giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện buôn đôn tỉnh đăklăk

Nghiên cứu môt số giải pháp phát triển du lịch bền vững tại huyện buôn đôn tỉnh đăklăk
... m phát tri n du l ch t i Buôn ðôn 92 4.2.1.2 ð nh hư ng phát tri n du l ch t i Buôn ðôn 92 4.2.1.3 M c tiêu phát tri n du l ch t i Buôn ðôn 93 4.2.2 Các gi i pháp ñ phát tri n du ... ti p ñ n phát tri n du l ch b n v ng t i khu du l ch Buôn ðôn - Ph m vi v th i gian: Nghiên c u th c tr ng v phát tri n du l ch Buôn ðôn t năm 2001 – 2006, ñ xu t gi i pháp phát tri n du l ch ... NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u - Nghiên c u ho t ñ ng du l ch dư i góc ñ phát tri n du l ch b n v ng t i khu du l ch Buôn ðôn ( lý lu n, th c ti n gi i pháp) - Nghiên c u ñánh...
 • 148
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch văn hóa lịch sử huyện đảo vân đồnmột số giải pháp phát triển du lịch biên mậu ở thành phố móng cáimột số giải pháp phát triển du lịch làng nghề theo hƣớng bền vững ở tỉnh ninh bìnhgiải pháp phát triển du lịch cộng đồngmột số định hướng và giải pháp phát triển du lịch cuối tuần tỉnh bình dươngđánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các sản phẩm du lịch sinh thái và các giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh cà mau pdfmột số giải pháp phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vữngmột số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tỉnh hải dươngmột số giải pháp phát triển sản xuất chè ở tỉnh thái nguyêniii một số giải pháp phát triển thị trường bất động sản việt nammột số giải pháp phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh đồng naiphát triển du lịch cộng đồng ở cù lao chàmđịnh hướng và một số giải pháp phát triên hoạt động kinh doanh du lịch việt nam trước tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giớimột số giải pháp phát triển hoạt động du lịch văn hóa lịch sử tại huyện đảo vân đồniii dự báo giá vàng trong thời gian tới và một số giải pháp phát triển thị trường vàng việt namCÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉTỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánhcookieNghiên cứu tài sản thương hiệu cho sản phẩm Smartphone Khảo sát tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu thành phần hóa học, hoạt tính sinh học của các dịch chiết từ rể cây mật nhân (E.Longifolia) và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩNghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng BìnhPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu chi nhánh Đăk LăkPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch tại Mỹ SơnPhát triển du lịch tỉnh Trà VinhPhát triển du lịch trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bìn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập