870 câu hỏi luyện thi TOIEC có hiệu quả

870 CÂU HỎI LUYỆN THI TOEIC ĐÁP ÁN

870 CÂU HỎI LUYỆN THI TOEIC CÓ ĐÁP ÁN
... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of away C larutluc ro ... substance called protoplasm a All living things consist of b Although all living things that consist of c All living things consisting of d In all living things consisting of 420 A newspaper's ... book-keeping C D 39 To take pride in what deserves boasting is one thing, and to take good care of it is quite _ (A) others (B) thing (C) another (D) the other B will read the second one C ew...
 • 76
 • 923
 • 7

870 câu hỏi luyện thi TOEIC pdf

870 câu hỏi luyện thi TOEIC pdf
... the thirteenth century A B C D 90 Au bones have an exterior layer, termed the cortex, that is smooth, dense, continuous, and _ (A) of varying thickness (B) varied thickness (C) its thickness ... living things consist of b Although all living things that consist of Nguyễn Quang Tú KSTN-Silicat-K47 Hanoi Uniersity of Technology c All living things consisting of d In all living things consisting ... living things consist of b Although all living things that consist of Nguyễn Quang Tú KSTN-Silicat-K47 Hanoi Uniersity of Technology c All living things consisting of d In all living things consisting...
 • 61
 • 190
 • 0

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b ( đáp án )

3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b ( có đáp án )
... rain b rough c wound d group b bamboo c damage d mamba b chemist c parachute d psychology b embroider c bark d bomb b jean c jam d just Find the mistakes On October 19, 1781, Cornwallis surrenders ... taken b broken c thrown d gone b 14 He lent me many picture-books, most of ……… I had read a whom b which c whose d who b 15 The best………about his new job is the extra money a thing b object ... a off b on c by d from a 21 When I picked up my pen, I found that the nib a broke b had broken c has broken d had been breaking b 22 What ………to see her at the stadium! a the surprise b surprise...
 • 501
 • 3,004
 • 32

Ngân hàng câu hỏi luyên thi đại học vật lý chuyên đề dao dộng

Ngân hàng câu hỏi luyên thi đại học vật lý chuyên đề cơ dao dộng
... chọn A Câu 14: Một vật có khối lượng 100 g dao động điều hòa Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn 0,8 N thi 2 đạt tốc độ 0,6 m/s Khi hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn N tốc độ vật m/s vật ... dao động vật bằng: A 32 cm B 3,2 cm C 16 cm D cm Câu 39: Trong khoảng thời gian t = đến t1 =  HD: (Đây câu hỏi trùng với câu hỏi đề thi đại học 2014) x =  A  Tại thời điểm t = s ta có Wđ ... lần  B  s, động vật dao động điều hòa tăng từ 0,096 J 48 đến giá trị cực đại sau giảm 0,064 J Biết thời điểm t dao động vật 0,064 J Cho khối lượng vật 100g Biên độ dao động vật bằng: A 32 cm...
 • 20
 • 172
 • 0

Câu hỏi luyện thi đại học Dao động cưỡng bức

Câu hỏi luyện thi đại học Dao động cưỡng bức
... độ dao động riêng Câu 23: Phát biểu sau đúng? A Tần số dao động cỡng tần số dao động riêng B Tần số dao động cỡng tần số lực cỡng C Chu kì dao động cỡng không chu kì lực cỡng D Chu kì dao động ... dao động chiều với chiều chuyển động trơng phần chu kì D Dao động trì dao động tắt dần mà ngời ta kích thích lại dao động sau dao động bị tắt hẳn Câu 16: Phát biểu sau không đúng? A Biên độ dao ... làm lực cản môi trờng vật dao động B Dao động trì dao động tắt dần mà ngời ta tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật dao động C Dao động trì dao động tắt dần mà ngời ta tác...
 • 3
 • 457
 • 8

2000 câu hỏi luyện thi chứng chỉ A, B

2000 câu hỏi luyện thi chứng chỉ A, B
... garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a to bend b by bending c for bending d owing to you bend > b 157 A lot of passengers ... a me b check up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... d ringing > b 95 The shoes are Peter's a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
 • 280
 • 2,246
 • 84

BO CAU HOI LUYEN THI AM VANG XU THANH 3

BO CAU HOI LUYEN THI AM VANG XU THANH 3
... giàu Vitamin C nhất? A: Ớt tây B: Cam Luyện thi âm vang xứ CẨM THUỶ 11a1 LƯU NGỌC HẢI C: Cà chua D: Khế ĐA: A (Trung bình 100g ớt tây có đến 120mg vitamin C, lượng vitamin C gấp 2,5 lần so cam Nó ... Nam ĐA: Cây lau thép 67 Cho NaOH vào dung dịch muối sau không thấy có kết tủa? A: Cu(NO3)2 B: Ba(NO3)2 C: AgNO3 D: Fe(NO3)2 ĐA: B 68 Tính nhanh: + + …+ 49 + 50? ĐA: 1275 (51*25 = 1275) Luyện thi ... C20H14O4 31 Chất sau làm nam châm? A Sắt non B Đồng oxit C Sắt oxit D Mangan oxit ĐA: B 32 Năm 2007 Việt Nam đứng thứ top 10 nước thu hút vốn đầu tư nước nhiều nhất? ĐA: 33 up ĐA: On We might need...
 • 15
 • 3,967
 • 58

bo cau hoi luyen thi am vang xu thanh 8

bo cau hoi luyen thi am vang xu thanh 8
... tố : A 985 1 B 9 581 C 986 1 30 D 9 681 LUYỆN THI ÂM VANG XỨ THANH LƯU NGỌC HẢI 11A1 TOÁN CẨM THUỶ SƯU TẦM Đáp án: A 985 1 Giải thích: dùng phương pháp loại trừ: B 9 581 chia hết cho 11 (9 + 8) - (5 ... đó: A Tam giác ABC cân A D Tam giác ABC vuông B B Tam giác ABC cân B E Tam giác ABC tam giác C Tam giác ABC vuông C Đáp án: A Tam giác ABC cân A (AB = AC = 43 ) LUYỆN THI ÂM VANG XỨ THANH LƯU ... án : Slam: 264, ca_rot: 1 98, NTMD: 3 08 Khi Slam 4, ca_rot ⇒ Slam 12, ca_rot dược Khi Slam dược 6, NTMD ⇒ Khi Slam 12, NTMD : 14 ⇒ Tỉ lệ 12, 9, 14 ⇒ ca_rot: (770 x 9)/(12 + + 14) = 1 98 Slam: (770...
 • 149
 • 745
 • 20

Tài liệu Bộ câu hỏi luyện thi cấp tốc hóa docx

Tài liệu Bộ câu hỏi luyện thi cấp tốc hóa docx
... Thúc Hứa Trang 6/40 BỘ CÂU HỎI LÍ THUYẾT CHỌN LỌC LUYỆN THI CẤP TỐC C Tính oxi hóa ion tăng theo thứ tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+ D Fe3+ có tính oxi hóa mạnh Cu2+ Câu 82: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 ... Trường THPT Đặng Thúc Hứa Trang 7/40 BỘ CÂU HỎI LÍ THUYẾT CHỌN LỌC LUYỆN THI CẤP TỐC Câu 91: Khi nhiệt độ tăng 100C, tốc độ phản ứng hố học tăng lần Muốn tốc độ phản ứng tăng lên 243 lần phải ... 12/40 BỘ CÂU HỎI LÍ THUYẾT CHỌN LỌC LUYỆN THI CẤP TỐC Câu 152: Cho phản ứng sau: 4HCl + MnO2 → 2HCl + Fe→ 14HCl + K2Cr2O7→ 6HCl + 2Al → 16HCl + 2KMnO4→ Số phản ứng HCl thể tính oxi hóa A B C D Câu...
 • 40
 • 320
 • 9

Câu hỏi ôn thi đáp áp môn luật lao động

Câu hỏi ôn thi và có đáp áp môn luật lao động
... -8nội quy lao động không trái với pháp luật lao động pháp luật khác 28) Hỏi: Xin cho biết hình thức kỷ luật lao động? áp: Khoản điều 84 sửa đổi bổ sung sau: 1- Người vi phạm kỷ luật lao động, ... kỷ luật lao động người lao động, người sử dụng lao động quyền tạm đình công việc người lao động Theo quy định Điều 92 Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động tạm đình công việc người lao động ... pháp cải thi n quan hệ lao động xã hội Công đoàn - Tuyên truyền, phổ biến trang bị kiến thức pháp luật cho người lao động, đặc biệt pháp luật lao động Làm cho người lao động hiểu sách, pháp luật...
 • 29
 • 13,395
 • 70

Câu hỏi ôn thi môn sở Văn hoá Việt Nam

Câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam
... Đậu đến Gò Mun Văn hóa Đông Sơn có mối liên hệ mật thi t với văn hoá phát triển thời đất nước văn hoá Sa Huỳnh (ở Trung Nam Bộ) văn hoá Đồng Nai (ở lưu vực sông Đồng Nai) Văn hoá Đông Sơn coi trung ... gốc từ văn hoá Sơn Vi đóng góp vào hình thành số văn hoá đá Việt Nam như: Đa Bút, Cái Bèo, Quỳnh Văn; đồng thời đóng góp vào việc tạo dựng sắc thái văn hoá Đông Nam Á thống đa dạng - Văn hoá Bắc ... vay mà không trả Sự giao lưu tiếp biến văn hoá đem tốt đẹp văn hoá nhân loại hoà vào phát triển văn hoá dân tộc, nâng tầm văn hoá dân tộc lên, đưa văn hoá dân tộc đóng góp chung vào văn hoá giới,...
 • 46
 • 16,443
 • 61

Xem thêm

Từ khóa: 3500 câu hỏi luyện thi chứng chỉ anh văn b có đáp áncâu hởi luyện thi đại học dao động cơcâu hỏi ôn thi môn tín hiệu sốcâu hỏi luyện thi toeictuyển tập câu hỏi luyện thi gameshows 20102700 câu hỏi luyện thi gameshowbộ câu hỏi luyện thi olympiabộ câu hỏi luyện thi gameshowcâu hỏi luyện thi đấu trường 100câu hỏi luyện thi rung chuông vàngcâu hỏi luyện thi ai là triệu phúcâu hỏi luyện thi gameshowcâu hỏi luyện thi olympia300 câu hỏi luyện thi ngữ pháp tiếng anhbộ câu hỏi luyện thi rung chuông vàngIELTS reading answer sheetCambridge english collocations in use u23 eatingCambridge english collocations in use u27 health and fitness ANSWERsCambridge english collocations in use u27 health and fitnessẢnh hưởng của Phytohormone tới sự phát triển chòi, rễ của phong lan Vanda (Vanda sp) in vitro và một số đặc điểm sinh lí của cây trước và sau giai đoạn ra ngôiBiện pháp quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Kon TuBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Kon TuCác nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của cán bộ công chức, viên chức các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hội AnCấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành dệt may ở khu vực miền Trung trong tiến trình hội nhậChiến lược kinh doanh cà phê có chứng nhận cà phê bền vững tại Công ty TNHH MTVXNK 2 9 Đắk LắkCông tác đánh giá thành tích của nhân viên tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Công tác lập dự toán tại Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà NẵngĐánh giá rủi ro kim loại nặng trong gạo ở một số vùng sản xuất nông nghiệp tại Quảng Nam và Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵnĐánh giá thành tích nhân viên tại Cục Hải quan tỉnh Bình ĐịnDấu ấn văn hóa Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu ChánhGiải pháp phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt NaHệ thống lại một số kết quả đã biết về Metric Kobayashi, tính hyperbolic của đa phức, một số chú ý về Metric KobayashiHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện công tác quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Đường Kon Tum
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập