20 đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 hà nội

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN MÔN TOÁN doc

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN MÔN TOÁN doc
... bn v mt s thi tham kho (cú ỏp ỏn) - Mụn Toỏn c vit theo hỡnh thc B ụn thi, gm hai phn: mt phn ụn thi vo lp 10 THPT, mt phn ụn thi vo lp 10 THPT chuyờn da trờn cu trỳc thi ca S Mi thi u cú li ... tp, rốn luyn k nng cho hc sinh sỏt vi thc tin giỏo dc ca tnh nh nhm nõng cao cht lng cỏc kỡ thi tuyn sinh, S GDT H Tnh phỏt hnh B ti liu ụn thi tuyn sinh vo lp 10 THPT v THPT chuyờn gm mụn: Toỏn, ... rng: 2 (b - c) (c - a) (a - b) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: A = 2 010 - 2 010 + + 2 010 ữ - 2 010 2 010 ữ 4 1+ + 2 010 2 010 + 2 010 Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c +...
 • 143
 • 2,370
 • 48

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN Môn: TOÁN pot

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN Môn: TOÁN pot
... bn v mt s thi tham kho (cú ỏp ỏn) - Mụn Toỏn c vit theo hỡnh thc B ụn thi, gm hai phn: mt phn ụn thi vo lp 10 THPT, mt phn ụn thi vo lp 10 THPT chuyờn da trờn cu trỳc thi ca S Mi thi u cú li ... + 2 010 = 2 010 (1) iu kin: x - 2 010 (1) x + x + - x - 2 010 + x + 2 010 - =0 x + 1 x + ữ - x +2 010 - ữ = 2 x + x + Gii (2) : (2) (x + 1) = x + 2 010 (4) (4) (x + 1)2 = x + 2 010 ... 5: Ta cú x + x + 2 010 = 2 010 (1) iu kin: x - 2 010 (1) x + x + - x - 2 010 + x + 2 010 - =0 x + 1 x + ữ - x +2 010 - ữ = 2 x + 2 1 = x + 2 010 - (2) 2 1 = - x + 2 010 + (3) 2 x + Gii...
 • 150
 • 354
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN

BỘ ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT VÀ THPT CHUYÊN
... bn v mt s thi tham kho (cú ỏp ỏn) - Mụn Toỏn c vit theo hỡnh thc B ụn thi, gm hai phn: mt phn ụn thi vo lp 10 THPT, mt phn ụn thi vo lp 10 THPT chuyờn da trờn cu trỳc thi ca S Mi thi u cú li ... tp, rốn luyn k nng cho hc sinh sỏt vi thc tin giỏo dc ca tnh nh nhm nõng cao cht lng cỏc kỡ thi tuyn sinh, S GDT H Tnh phỏt hnh B ti liu ụn thi tuyn sinh vo lp 10 THPT v THPT chuyờn gm mụn: Toỏn, ... rng: 2 (b - c) (c - a) (a - b) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: A = 2 010 - 2 010 + + 2 010 ữ - 2 010 2 010 ữ 4 1+ + 2 010 2 010 + 2 010 Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c +...
 • 142
 • 329
 • 1

BỘ đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 THPT và THPT CHUYÊN môn toán

BỘ đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 THPT và THPT CHUYÊN môn toán
... giáo em học sinh toàn tỉnh để Bộ tài liệu hoàn chỉnh Chúc thầy, cô giáo em học sinh thu kết cao kỳ thi tới! biªn tËp LẠI VĂN LONG A - PHẦN ĐỀ BÀI I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT ĐỀ SỐ Câu ... Hy vọng Bộ tài liệu ôn thi có chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy học trường THCS kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2011-2012 năm ... thức P = x  y 28 II - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN ĐỀ SỐ Câu 1: Giải phương trình:   2  a)  x     x -    x   x  b)    x +  x +  x  7x + 10  Câu 2: a) Cho số...
 • 130
 • 253
 • 0

Bộ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chyên toán, gồm hai phần đề thi và đáp án

Bộ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và THPT chyên toán, gồm hai phần đề thi và đáp án
... tp, rốn luyn k nng cho hc sinh sỏt vi thc tin giỏo dc ca tnh nh nhm nõng cao cht lng cỏc kỡ thi tuyn sinh, S GDT H Tnh phỏt hnh B ti liu ụn thi tuyn sinh vo lp 10 THPT v THPT chuyờn gm mụn: Toỏn, ... + =0 2 (b - c) (c - a) (a - b) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: 2 1+ + 2 0102 - 2 010 2 010 + 2 010 2 010 + A= - 2 010 2 010 + 2 010 Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c + + ... liu ụn thi cú cht lng, gúp phn quan trng nõng cao cht lng dy - hc cỏc trng THCS v k thi tuyn sinh vo lp 10 THPT, THPT chuyờn nm hc 2011-2012 v nhng nm tip theo Mc dự ó cú s u t ln v thi gian,...
 • 109
 • 296
 • 1

đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt và thpt chuyên môn toán

đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt và thpt chuyên môn toán
... bn v mt s thi tham kho (cú ỏp ỏn) - Mụn Toỏn c vit theo hỡnh thc B ụn thi, gm hai phn: mt phn ụn thi vo lp 10 THPT, mt phn ụn thi vo lp 10 THPT chuyờn da trờn cu trỳc thi ca S Mi thi u cú li ... tp, rốn luyn k nng cho hc sinh sỏt vi thc tin giỏo dc ca tnh nh nhm nõng cao cht lng cỏc kỡ thi tuyn sinh, S GDT H Tnh phỏt hnh B ti liu ụn thi tuyn sinh vo lp 10 THPT v THPT chuyờn gm mụn: Toỏn, ... rng: 2 (b - c) (c - a) (a - b) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: A = 2 010 - 2 010 + + 2 010 ữ - 2 010 2 010 ữ 4 1+ + 2 010 2 010 + 2 010 Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c +...
 • 144
 • 302
 • 0

bộ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán

bộ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán
... việc ôn tập, rèn luyện kĩ cho học sinh sát với thực tiễn giáo dục nhằm nâng cao chất lượng kì thi tuyển sinh, Bộ tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán viết theo hình thức Bộ đề ôn thi, ... gồm hai phần: phần ôn thi vào lớp 10 THPT, phần ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên dựa cấu trúc đề thi sở Mỗi đề thi có lời giải tóm tắt kèm theo số lời bình Hy vọng Bộ tài liệu ôn thi có chất lượng, ... trường THCS kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 20152016 năm Chúc thầy, cô giáo em học sinh thu kết cao kỳ thi tới! A - PHẦN ĐỀ BÀI I - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT ĐỀ SỐ Câu...
 • 163
 • 252
 • 0

CHỌN bộ đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 THPT và THPT CHUYÊN THAM KHẢO

CHỌN bộ đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 THPT và THPT CHUYÊN THAM KHẢO
... thức P = x + y 29 II - ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN TOÁN ĐỀ SỐ Câu 1: Giải phương trình: 2    a)  x + ÷−  x - ÷− = x   x  b) ( ) )( x + − x + + x + 7x + 10 = Câu 2: a) Cho số a, ... Chứng minh chu vi ∆ APQ không phụ thuộc vào vị trí điểm M  x − 2y = a (1)  Câu 5: Chứng minh a > hệ phương trình:  vô  x + y = (2)  nghiệm ĐỀ SỐ 33  − x + 3y = 10 Câu 1: a) Giải hệ phương ... minh tồn hình tròn có bán kính chứa không 50 điểm ĐỀ SỐ Câu 1: a) Tìm số hữu tỉ x, y thỏa mãn đẳng thức: x ( 2011 + 2 010) + y( 2011 − 2 010) = 20113 + 2 0103 30 b) Tìm tất số nguyên x > y > z >...
 • 139
 • 186
 • 0

BỘ đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 THPT và THPT CHUYÊN TOÁN (40 đề)

BỘ đề ôn THI TUYỂN SINH vào lớp 10 THPT và THPT CHUYÊN TOÁN (40 đề)
... bn v mt s thi tham kho (cú ỏp ỏn) - Mụn Toỏn c vit theo hỡnh thc B ụn thi, gm hai phn: mt phn ụn thi vo lp 10 THPT, mt phn ụn thi vo lp 10 THPT chuyờn da trờn cu trỳc thi ca S Mi thi u cú li ... a) (a - b) Chng minh rng: (b - c) b) Tớnh giỏ tr ca biu thc: 2 1+ + 2 010 - 2 010 2 010 + 2 010 2 010 + ữ - 2 010 2 010 ữ + 2 010 A= Cõu 2: a) Cho a, b, c l di cnh tam giỏc, chng minh: 1 a+b+c + ... trng nõng cao cht lng dy - hc cỏc trng THCS v k thi tuyn sinh vo lp 10 THPT, THPT chuyờn nm hc 2011-2012 v nhng nm tip theo Mc dự ó cú s u t ln v thi gian, trớ tu ca i ng nhng ngi biờn son, song...
 • 152
 • 67
 • 0

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN TIẾNG ANH10 Đ23

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN TIẾNG ANH10 Đ23
... was my old English teacher You met him at the gate (Whom) This is the first thing She wants to tell him about it (that) VIII/Chọn từ có cách phát âm khác với từ lại ... the passage and then decide whether the statements are “True “ or “False “ Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved I will always remember that day – my wedding ... forever I now have children, Dad, but I will always be your little girl ! Happy father’s Day 1) This is a letter written by a daughter to her father 2) The father in the letter is not loved much...
 • 3
 • 185
 • 0

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN TIẾNG ANH10 Đ24

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN TIẾNG ANH10 Đ24
... (B) (C) (D) 13.If you can’t find your place, I would help you get there with this map (A) (B) (C) (D) 14.“You have read this article on the website, have you?” “Not yet.” (A) (B) (C) (D) 15.She ... carefully (Use passive form) I am very busy I can’t go with you (Make a conditonal sentence from this fact When I came, they _ (still / work) in the garden (Supply the correct tense of the verb ... suggest……………………………………………… 14 You live very far from school. >We wish we 15 I usually got up late last year,but this year I often get up early. >I used to 16 You have to finish your homework on time. >Your homework...
 • 3
 • 196
 • 3

Đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

Đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10
... Dựa vào kết sau - Nếu x (hoặc ngày) làm xong công việc (hoặc ngày) làm công việc x 1 - Nếu giờ: Đối tượng A làm công việc, đối tượng B làm công việc lượng công x y 1 việc mà hai làm + công việc ... số Dựa vào mối liên hệ hàng số Chú ý: ab 10a b ; abc 100 a 10b c Dạng 6: Các toán liên quan đến tỉ số % m Chú ý kết sau: m% A nghĩa A 100 A m m B hay A Số A m% số B nghĩa B 100 100 Sưu ... sau 10 giây lại gặp Tính vận tốc vật Bài 6: Một khối lớp tổ chức tham quan ô tô Mỗi xe chở 22 học sinh thừa học sinh Nếu bớt ôtô xếp học sinh ôtô lại Hỏi lúc đầu có ôtô, học sinh Mỗi xe chở không...
 • 36
 • 164
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt và thpt chuyênchuyên đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toánde thi tuyen sinh vao lop 10 ha noi 2012đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hà nộiđiểm thi tuyển sinh vào lớp 10 hà nội 2012đề cương ôn thi tuyển sinh vào lớp 10ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anhtài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10đề ôn tập tuyển sinh vào lớp 10 môn toántai lieu on thi tuyen sinh vao lop 10 mon toanôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toánde thi toan tuyen sinh vao lop 10 ha noiôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn ngữ vănôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn tiếng anh vao cac truong thpt chuyentuyển sinh vào lớp 10 hà nộiBảo hiểm thân tàu trong thương mại hàng hải so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước trên thế giớiHiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đấtHình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự Việt NamTopic 7 interconnected star and delta devices topic b7Giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tếGiải quyết tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTOGiáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam hiện nay260 bệnh tật trẻ emBảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính, hình sự và kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệpGắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpGiải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà NộiTopic 5 capacitance in AC circuits topic a5Topic 5 three phase, four wire systems topic b5Bất bình đẳng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV trong thanh niênBiến đổi khí hậu ở Việt Nam Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tếBiện pháp ngăn chặn bắt người đang bị truy nã trong tố tụng hình sự Việt NamCác biện pháp điều tra trong tố tụng hình sựXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂNCỤM NGÀNH NUÔI, CHẾ BIẾN CÁ TRA TẠI TỈNH AN GIANGChống sản xuất và buôn bán hàng giả ở Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ quản lý nhà nướcChức năng văn bản, chức năng giao tiếp (liên nhân), chức năng biểu hiện trong câu (2)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập