Bao cao Kiểm định nộp phòng giáo dục 12.9

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục
... lợc phát triển nhà trờng đợc xác định rõ ràng, phù hợp mục tiêu giáo dục phổ thông cấp Trung học sở đợc quy định Luật giáo dục đợc công bố công khai a) Đợc xác định rõ ràng văn đợc quan chủ quản ... tiêu giáo dục phổ thông cấp Trung học sở đợc quy định Luật giáo dục c) Đợc công bố công khai dới hình thức niêm yết trụ sở nhà trờng, đăng tải thông tin đại chúng địa phơng website Sở giáo dục ... B GD ban hnh T ỏnh giỏ tiờu ( xỏc nh nh trng t hay cha t yờu cu ca tiờu chớ) T ỏnh giỏ: 5.1 Xác định nhà trờng đạt hay cha đạt yêu cầu số tiêu chí Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c Đạt Đạt Đạt Không...
 • 146
 • 877
 • 0

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở
... đề Kiểm định chất lượng giáo dục trường học, chuyên đề Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh… - Hàng năm nhà trường thực nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ báo cáo đột xuất hoạt động giáo dục ... nhận chất lượng toàn diện, đánh giá chất lượng giáo dục sở năm học qua, trường Tiểu học Lê Văn Tám vào tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp công cụ đánh giá Cục khảo thí – Kiểm định chất lượng ... nâng 75 cao chất lượng giáo dục 4 Tiêu chuẩn 4: Kết giáo dục 4.1 Tiêu chí 1: Kết đánh giá học lực học sinh 4.2 Tiêu chí 2: Kết đánh giá hạnh kiểm học sinh 4.3 Tiêu chí 3: Giáo dục thể chất học sinh...
 • 108
 • 415
 • 0

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2009-2010
... động giáo dục thời gian quy định nhà trờng có báo cáo trình với Phòng giáo dục, với UBND xã hoạt động nhà trờng: nh báo cáo khai giảng, báo cáo thi giai đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định ... xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực Xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học Đổi quản lý, nâng cao chất lợng giáo dục Trong năm học nhà trờng có đủ phòng học cho học sinh học ca vào buổi ... trọng kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề cán giáo viên, kiểm tra học sinh, lớp, lấy kết sau kiểm tra để đánh giá chất lợng giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh, mặt hoạt động giúp cho giáo...
 • 82
 • 379
 • 0

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục - THCS Lạc Vệ

Báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục - THCS Lạc Vệ
... s: - Ting Anh: 5 5 - Ng vn: 9 - Lch s: 2 2 - a lý: 2 2 - Toỏn hc: 10 10 - Vt lý: 3 - Hoỏ hc: 2 - Sinh hc: 6 - Giỏo dc cụng dõn: 2 2 - Ting Phỏp: - Ting Nga: - Ting Trung: - Ngoi ng khỏc: - Cụng ... 50 50 - Tivi: 1 1 - Nhc c: 1 2 - u Video: 1 1 1 1 1 - Cỏc thụng tin khỏc (nu cú) - S mỏy tớnh ang c kt ni internet: - Dựng phc v hc tp: S thit b nghe nhỡn: - u a: - Mỏy chiu OverHead: - Mỏy ... 180 - Ting Anh: 777 198 180 209 180 Hc sinh hc ting dõn tc thiu s: - Ting Phỏp: - Ting Trung: - Ting Nga: - Ngoi ng khỏc: Hc sinh theo hc lp c bit - Hc sinh lp ghộp: - Hc sinh lp bỏn trỳ: - Hc...
 • 90
 • 131
 • 0

Báo cáo kiểm định chất lượng Giáo dục THCS năm 2010

Báo cáo kiểm định chất lượng Giáo dục THCS năm 2010
... trò Kiểm định chất lượng, Trường trung học sở xã Vũ Lăng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thu thập thông tin, minh chứng vào việc Tự đánh giá Kiểm định chất lượng giáo dục năm 2010 ... động giáo dục lên lớp theo quy định 46 4.4.3 Điểm yếu: Chất lượng hoạt động giáo dục lên lớp chưa cao 4.4.4 Kế hoạch cải tiến chất lượng: Nhà trường tiếp tục trì phấn đấu thực hoạt động giáo dục ... 4.4 Tiêu chí 4: Mỗi năm học, nhà trường thực đầy đủ hoạt động giáo dục lên lớp theo kế hoạch nhà trường, theo quy định Phòng Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo a) Có kế...
 • 96
 • 237
 • 0

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯƠNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2011 TRƯỜNG TH ĐỊNH TĂNG YÊN ĐỊNH THANH HÓA

BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯƠNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2011 TRƯỜNG TH ĐỊNH TĂNG YÊN ĐỊNH THANH HÓA
... ca tng thnh viờn theo tun, th ng, nm hc rừ rng hon thnh nhim v ỳng thi gian theo k hoch quy nh; sinh hot chuyờn mụn nh k ln/ th ng; cú biờn bn th hin cỏc bui sinh hot chuyờn mụn Ch s b) Thng xuyờn ... bin phỏp trin khai thc hin PCGDTH nhm nõng cao cht lng Theo k hoch cho tng th ng, b phn lm cụng tỏc PCGDTH thc hin ỳng theo k hoch v r soỏt cụng vic no hon thnh v cha hon thnh, tỡm nguyờn nhõn ... vu cho cỏc thnh viờn t theo k hoach ca trng v thc hin tt nhim vu xuõt khen thng, ky luõt i vi giỏo viờn T trng ó ngh cỏc thnh viờn tham gia hun quỏn trit cỏc bn hng dn, tham gia hun thc hin chng...
 • 68
 • 146
 • 0

TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢOKIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
... 5: Tổng hợp Bậc 6: ánh giá Bậc 7: Chuyển giao Bậc 8: Sáng tạo Chất lượng Chất lượng Chất lượng cao Chất lượng cao Chất lượng Chất lượng Chất lượng cao Chất lượng cao Chất lượng cực cao Chất lượng ... tạo Phẩm chất Nhân Kh nng hợp tác Chất lượng Kh nng thuyết phục Chất lượng cao Kh nng quan Chất lượng cao Chất lượng Chất lượng cao Chất lượng cao Các Mô Hình Quản lý chất lượng Kiểm ịnh/ISO ... Thanh tra Kiểm định/ ISO TQM Đảm bảo chất lượng Kiểm soát chất lượng Phòng ngừa Phát Cải thiện liên tục Kiểm soát chất lượng (Quality control) -Kiểm soát chất lượng quan điểm cổ quản lý chất lượng...
 • 42
 • 259
 • 0

TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢOKIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

TỔNG QUAN VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
... QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Chất lượng đánh giá “đầu vào” Chất lượng trường phụ thuộc vào chất lượng hay số lượng đầu vào (chất lượng tuyển sinh, chất lượng giáo viên, ... sai phạm xảy từ đầu • Đảm bảo chất lượng có nghĩa tạo sản phẩm không lỗi, theo nguyên tắc "làm từ đầu làm thời điểm" • Chất lượng giáo dục đảm bảo hệ thống đảm bảo chất lượng Hệ thống xác phải ... hình đảm bảo chất lượng • Quản lý chất lượng tổng thể nhằm tạo “văn hóa chất lượng , thành viên sở giáo dục cố gắng đáp ứng tối đa yêu cầu học tập người học yêu cầu, đòi hỏi xã hội KIỂM ĐỊNH CHẤT...
 • 20
 • 911
 • 0

Báo cáo đối chiều hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động trường học của SREM với bộ tiêu chuẩn kiểm định chât lượng giáo dục phổ thông

Báo cáo đối chiều hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động trường học của SREM với bộ tiêu chuẩn kiểm định chât lượng giáo dục phổ thông
... lượng giáo dục, nhiên có số SREM lại đưa vào Cơ sở liệu hệ thống kiểm định chất lượng HTCSĐGHQ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sở giáo dục phổ thông HĐTH – Bộ GD&ĐT SREM Áp dụng cho sở giáo dục ... hoạt động trường học SREM  Trên sở 152 số đánh giá hoạt động trường học SREM tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, cần nghiên cứu xây dựng thống Bộ tiêu chí chung để sử dụng đánh giá hiệu cho ... điều, tiêu chuẩn, 47 tiêu chí, 141 số + Tiêu chuẩn 1: tiêu chí số + Tiêu chuẩn 2: 15 tiêu chí 45 số + Tiêu chuẩn 3: tiêu chí 18 số + Tiêu chuẩn 4: 12 tiêu chí 36 số + Tiêu chuẩn 5: tiêu chí 18 số...
 • 17
 • 449
 • 2

Bài giảng báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục bản đầy đủ

Bài giảng báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục bản đầy đủ
... tự đánh giá chất lợng giáo dục gồm thành viên với đầy đủ thành phần; cấp uỷ chi bộ, Ban giám hiện, cốt cán tổ chuyên môn, phụ trách tổ chứcđoàn thể trờng Hội đồng tự đánh giá chất lợng giáo dục ... động giáo dục thời gian quy định nhà trờng có báo cáo trình với Phòng giáo dục, với UBND xã hoạt động nhà trờng: nh báo cáo khai giảng, báo cáo thi giai đoạn, báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định ... trọng kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề cán giáo viên, kiểm tra học sinh, lớp, lấy kết sau kiểm tra để đánh giá chất lợng giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh, mặt hoạt động giúp cho giáo...
 • 110
 • 469
 • 0

BÁO cáo tự ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO dục đại học

BÁO cáo tự ĐÁNH GIÁ TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO dục đại học
... 22 Báo cáo Kiểm định chất lượng 2007 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM B PHẦN TỰ ĐÁNH GIÁ 23 Báo cáo Kiểm định chất lượng 2007 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 37 Đặt vấn đề Báo cáo tự đánh trường đại ... KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ Trường đạt tiêu chuẩn KĐCL: Cấp độ Báo cáo Kiểm định chất lượng 2007 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM A GIỚI THIỆU CHUNG Báo cáo Kiểm định chất lượng 2007 Trường Đại học Kinh ... lượng đại học Việt Nam (theo Bộ tiêu chí kiểm định chất lượng đại học Bộ Giáo dục đào tạo) Trường Đại học Kinh tế TP.HCM thực kế hoạch tự đánh giá theo kế hoạch sau đây: Mục đích tự đánh giá Nâng...
 • 157
 • 566
 • 1

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ (Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)
... trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gồm có 32 thành viên Phương pháp đánh giá: Trong trình tự đánh giá nhà trường theo tiêu chí tiêu chuẩn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ... CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 30/5/2012 I Thông tin chung nhà trường Tên trường : Tiếng Việt: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG Tiếng ... ngũ cán bộ, giảng viên toàn trường tự đánh giá chất lượng giáo dục Trang 23 II.TỔNG QUAN CHUNG: Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng trường đại học tư thục có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực ngành...
 • 154
 • 436
 • 0

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ Để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
... VẤN ĐỀ Tự đánh giá khâu quan trọng hoạt động kiểm định chất lượng Nhà trường Đó trình trường tự xem xét, nghiên cứu sở tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành để báo cáo tình ... giao, phù hợp với sứ mạng mục tiêu trường Mục đích hoạt động tự đánh giá nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo để đăng kiểm định chất lượng giáo dục Tự đánh giá trình liên tục, đòi hỏi nhiều ... cục Khảo thí kiểm định chất lượng việc hướng dẫn tự đánh giá trường Đại học, Cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Phần II: TỔNG QUAN CHUNG Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng trường cao đẳng công lập,...
 • 112
 • 322
 • 0

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG
... chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, trường CĐTCKT tự đánh giá kiểm định chất lượng theo 10 tiêu chuẩn, 55 tiêu chí định nói Tự đánh giá khâu quan trọng tổng thể hoạt động kiểm định ... động kiểm định chất lượng trường cao đẳng Trong trình này, Trường CĐTCKT vào tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Bộ GD&ĐT để tiến hành xem xét, tự đánh giá báo cáo thực trạng chất lượng, hiệu hoạt ... KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 I Thông tin chung nhà trường Tên trường (theo định thành lập): Tiếng Việt: Trường Cao đẳng Tài...
 • 123
 • 407
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục đại họcbáo cáo kiểm đinh chất lượng giáo dục tiểu họcbáo cáo kiểm định chất lượng giáo dục thcsbáo cáo kiểm định chất lượng giáo dục phổ thôngbáo cáo kiểm định chất lượng giáo dục trường thcsmẫu báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục thcsbáo cáo kiểm định chất lượng giáo dục thcs 2012báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục thcs 2014báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục thcs 2013báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục năm 2013báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục năm 2012cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục bộ gd amp đt 2012 tổng quan về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục http violet vn 15 05 2012báo cáo tự kiểm định chất lượng giáo dục thcsmẫu báo cáo về công tác kiểm định chất lượng giáo duc của trường thcskiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng nghềCơ sở hóa học của sự sốngMàng bào tương (Plasma membrane)Hóa vô cơ Bài 4 nồng độ Hydrobài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số cơ bản có đáp ánHóa vô cơ (B5: NƯỚC)Hóa vô cơ ( B2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN)Đấu tranh phòng, chống tội giết người trên địa bàn TP hồ chí minhTương tác biểu tượng trong ca từ trịnh công sơn (tt)Vấn đề phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong sinh viên trường đại học sài gònXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường 3 và phường 7, quận 6 trong công tác bảo vệ môi trường kênh tàu hủ bến nghéNghiên cứu dòng chảy đô thị do các cơn mưa lớn ở TP HCMNhu cầu lựa chọn sản phẩm du lịch của sinh viên ngành việt nam học trường đại học sài gòn (giai đoạn 2011 2014)de thi kinh tế moi truongXây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho đối tượng thiếu nhi tại phường đông hưng thuận, quận 12 và phường 14 quận gò vấp trong công tác bảo vệ môi trường kênh tham lương bến cátĐánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàuTìm hiểu tiềm năng phát triển du lịch huyện côn đảo, tỉnh bà rịa vũng tàuNghiên cứu điều chế phức lantan xitrat và thử nghiệm làm chất kích thích sinh trưởng cây cà chuaGiải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố hà tĩnhHoàn thiện công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh quảng trịHoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập