duong loi quan su 2016

Giáo trình môn đường lối quân sự

Giáo trình môn đường lối quân sự
... lượng học tập nghiên cứu môn học GDQP-AN V- Giới thiệu môn học 5.1 Đặc điểm môn học GDQP-AN Môn học giáo dục quốc phòng – an ninh môn học bắt buộc quy định chương trình giáo dục đại học, cao đẳng, ... “Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân , nghĩa trị trọng quân sự Do chức quân đội ta đội quân công tác, tích cực vận động quần chúng nhân dân thực đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước, ... vấn đề nội dung đường lối quân Đảng (học phần GDQP 1) giúp cho sinh viên nhận thức rõ đường lối quân Đảng ta, học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh, quân đội bảo vệ Tổ quốc,...
 • 93
 • 4,873
 • 65

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối QUÂN sự của ĐẢNG

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG lối QUÂN sự của ĐẢNG
... tư tưởng HCM Đảng lãnh đạo quân đội theo nguyên tắc nào? Đảng lãnh đạo trực tiếp mặt quân đội câu 25: chủ tịch HCM khẳng định nhiệm vụ quân đội hiên thuộc nội dung sau đây? xây dựng quân đội ngày ... 140: Cơ sở hình thành nghệ thuật quân VN từ có Đảng lanh đạo dút rút qua chiến tranh C.Mác Ph.Awngghen, Lê ninh tổng kết để Đảng ta vận dụng làm gì? Định đường lối quân khởi nghĩa vũ trang, chiến ... quảng bá sản phẩm hàng hóa, truyền thống Việt Nam, đồng thời nắm vững lối đối ngoại, đường lối quân nước cung cấp tình hình giúp Đảng, Nhà nước hoạch định sách đối ngoại đắn Câu 124: Chọn câu trả...
 • 19
 • 88
 • 0

đề cương môn đường lối quân sự

đề cương môn đường lối quân sự
... Hải quân vùng hải quân Theo biên chế, trang bị vũ khí, lượng giãn nước… tàu Hải quân chia thành nhiều cấp, lớn cấp lớn cấp Đơn vị sau thuộc biên chế đơn vị tàu Hải quân hàng hải, hải đội, hải quân ... giai cấp nhàn nước tổ chức quân đội Một mục tiêu quan trọng chiến lược DBHB-BLLĐ, luận điểm học giả tư sản chất quân đội gì: chi phính trị hóa quân đội Quan điểm cm M-L kđ quân đội nào: giai cấp ... tài tướng lĩnh quân sự, đồng thời phê phán yếu đội ngũ Nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu lenin thuộc nội dung nào: tăng cường chất giai cấp công nhân Xây dựng chất công nhân cho quân đội HCM quan...
 • 26
 • 65
 • 0

Đường lối, quan điểm, giải pháp tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay

Đường lối, quan điểm, giải pháp tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay
... quát trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Quá trình hoàn thiện đường lối tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước ta Các bước nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế ý nghĩa ... triển quan hệ kinh tế song phương hội nhập kinh tế quốc tế, coi phận hợp thành đường lối đổi Đại hội X khẳng định quan điểm chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Thực tiễn chứng tỏ việc chủ động ... động kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế sâu đầy đủ với thể chế kinh tế toàn cầu, khu vực song phương " Các bước nước ta trình hội nhập kinh tế quốc tế Nm 1993, chỳng ta ó khai thụng quan...
 • 18
 • 335
 • 0

Nội dung đường lốisự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hóa hiên đại hóa ở việt nam

Nội dung đường lối và sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hóa hiên đại hóa ở việt nam
... HÓA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Công nghiệp hóa- hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm a Thế công nghiêp hóa- đại hóa Trước đây, vào kỷ XVII, XVIII, cách mạng công nghiệp tiến hành Tây Âu, công nghiệp ... Cơ sở lý luận để xác định công nghiệp hóa- đại hóa nhiệm vụ trung tâm suốt thời ký độ Việt Nam Từ thập niên 60 kỷ XX, Đảng Cộng sản Việt Nam đề đường lối công nghiệp hóa coi công nghiệp hóa nhiệm ... nước… b Sự cần thiết phải tiến hành công nghiệp hóa- hiên đại hóa Việt Nam Trong năm 1986-1988, khủng hoảng kinh tế- xã hội nước ta trở nên gay gắt nhất, lạm phát lên tới mức “phi mã”(3 số), sở sản...
 • 25
 • 159
 • 0

Các chủ trương đường lối quan điểm về giáo dục

Các chủ trương đường lối quan điểm về giáo dục
... để giáo dục Nhiều người thường có quan niệm rằng, gửi em họ đến trường, phải đóng tiền nhà trường thầy cô giáo phải có trách nhiệm hoàn toàn việc dạy dỗ chúng mà không cần phải quan tâm Đó cách ... mà để tìm giải pháp tốt để giáo dục học sinh Trong cách nói bạn phải thể nhà trường luôn đề cao vai trò gia đình việc giúp thầy cô giáo hoàn thành trách nhiệm giáo dục Ở câu nói vị phụ huynh ... kiến đáng cách bình đẳng, dân chủ Bạn cần phải hiểu đến lúc phải thay đổi quan điểm cho có thầy cô có quyền nhận xét, phê bình học sinh, em biết răm rắp nghe theo không phép đưa ý kiến Lối tư tạo...
 • 7
 • 45
 • 0

HƯỚNG dẫn ôn tập NHỮNG THẮNG lợi QUÂN sự TIÊU BIỂU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP xâm lược (1946 1954)

HƯỚNG dẫn ôn tập NHỮNG THẮNG lợi QUÂN sự TIÊU BIỂU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP xâm lược (1946 1954)
... Chuyên đề HƯỚNG DẪN ÔN TẬP NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ TIÊU BIỂU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 1946-1954 I CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ Kháng chiến toàn ... Tiến công chiến lược đông- xuân 1953-1954 quân dân ta Hãy chứng minh: Chiến thắng Điện Biên Phủ chiến thắng quân lớn ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi định buộc thực dân Pháp phải chấm dứt chiến ... XHCN Quân đội ta giành chủ động chiến trường Bắc Bộ, mở bước phát triển kháng chiến * Ví dụ 3: Trong kháng chiến toàn quốc chống Thực Dân Pháp (1945 - 1954), chiến dịch chiến dịch tiến công lớn quân...
 • 15
 • 3,026
 • 0

NHỮNG THẮNG lợi QUÂN sự TIÊU BIỂU của QUÂN dân MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ (1954 – 1975)

NHỮNG THẮNG lợi QUÂN sự TIÊU BIỂU của QUÂN dân MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ (1954 – 1975)
... + Những hình ảnh gợi cho em nhớ tới kháng chiến dân tộc ta? Em biết thắng lợi quân tiêu biểu quân dân miền Nam kháng chiến đó? Các hoạt động học tập I NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN ... biệt TRONG CHIẾN quân ta ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC CHIẾN “TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MĨ (1961 1965) II NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ CỦA QUÂN DÂN MIỀN NAM TRONG CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ” CỦA ... Nhận xét, đánh NHỮNG âm mưu, Mĩ nghĩa giá thắng lợi THẮNG LỢI thủ đoạn thực chiến thắng ta QUÂN SỰ CỦA lược chiến lợi quân chiến đấu QUÂN DÂN Mĩ chống chiến MIỀN NAM - Nêu thắng lợi tranh đặc...
 • 24
 • 2,278
 • 0

NHỮNG THẮNG lợi QUÂN sự TIÊU BIỂU của QUÂN dân TA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP 1946 1954

NHỮNG THẮNG lợi QUÂN sự TIÊU BIỂU của QUÂN dân TA TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC dân PHÁP 1946 1954
... nghĩa chiến dịch Điện Biên Phủ Tại ta chọn phân khu phía Bắc làm hướng mở chiến dịch? Câu Chứng minh: chiến thắng Điện Biên Phủ thắng lợi quân lớn ta kháng chiến chống Pháp thắng lợi định buộc thực ... lợi định buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 chấm dứt chiến tranh xâm lược Đông Dương? Câu Hãy chọn chiến thắng quân tiêu biểu kháng chiến chống thực dân Pháp mà em thích giải ... vật kháng chiến chống Pháp 1946- 1954 - Năng lực thực hành môn: khai thác nội dung lịch sử qua lược đồ, tranh ảnh, phim tư liệu, vật bảo tàng - So sánh phân tích chiến thắng quân kháng chiến chống...
 • 12
 • 510
 • 0

ĐƯỜNG LỐI QUẢN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ QLHCNN

ĐƯỜNG LỐI QUẢN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ QLHCNN
... động quản lí hành thông tư,… nhà nước - Thể chế hành nhà nước sở để xây dựng cấu tổ chức máy hành nhà nước - Thể chế hành nhà nước sở xác lập quản lí nhân quan hành nhà nước - Thể chế hành nhà nước ... Đưa khái niệm phương pháp quản lí hành nhà nước Lấy ví dụ việc sử dụng phương tiện kĩ thuật đại vào quản lí hành nhà nước Sinh viên nhắc lại khái niệm quản lí hành nhà nước GV: Tổ chức cho sinh ... phương pháp quản lí hành phương pháp giáo dục, thuyết phục đặt lên hàng đầu theo quan điểm Đảng Nhà nước ta Phương pháp kinh tế phương pháp bản, động lực thúc đẩy hoạt động quản nhà nước * Phương...
 • 10
 • 47
 • 0

Tiểu luận môn đường lối lịch sử và cách mạng việt nam

Tiểu luận môn đường lối lịch sử và cách mạng việt nam
... luận môn Đường lối lịch sử cách mạng Việt Nam trình chuyển đổi bản, toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ quản lý kinh tế, xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công sang sử dụng cách ... trọng điểm Phải Tiểu luận môn Đường lối lịch sử cách mạng Việt Nam có phối hợp thống chặt chẽ quan hệ tổng thể với qui hoạch xây dựng, qui hoạch đô thị qui hoạch dân cư, qui hoạch mạng lưới giao ... với người lao động nhằm điều chỉnh lại, tạo phân bố lao động hợp lý Tiểu luận môn Đường lối lịch sử cách mạng Việt Nam + Cải cách tiền lương để tiền lương thực giá hàng hóa sức lao động, nguồn...
 • 9
 • 75
 • 0

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2016 ( MỚI NHẤT)

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 2016 ( MỚI NHẤT)
... Điều Nghĩa vụ quân Nghĩa vụ quân nghĩa vụ vẻ vang công dân phục vụ Quân đội nhân dân Thực nghĩa vụ quân bao gồm phục vụ ngũ phục vụ ngạch dự bị Quân đội nhân dân Công dân độ tuổi thực nghĩa vụ quân ... thực nghĩa vụ quân Điều Nghĩa vụ phục vụ ngũ Công dân nam độ tuổi thực nghĩa vụ quân nghĩa vụ phục vụ ngũ Quân đội nhân dân Công dân nữ độ tuổi thực nghĩa vụ quân thời bình tự nguyện quân ... biểu đăng ký nghĩa vụ quân sự, chế độ báo cáo, chế độ kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự; quản lý công dân độ tuổi thực nghĩa vụ quân sự; xây dựng quản lý thống sở liệu nghĩa vụ quân Ủy ban...
 • 25
 • 103
 • 0

SKKN xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954

SKKN xây dựng chuyên đề dạy học lịch sử 12 “những thắng lợi quân sự tiêu biểu trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp 1946 1954
... Tâm Xây dựng chuyên đề dạy học Lịch sử 12 “Những thắng lợi quân tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp 1946- 1954 Đề tài XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC LỊCH SỬ 12 “NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN ... quân tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp 1946- 1954 NHỮNG THẮNG LỢI QUÂN SỰ TIÊU BIỂU TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 1946- 1954 (Thực tiết) A NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ: I HOÀN CẢNH LỊCH ... Xây dựng chuyên đề dạy học Lịch sử 12 “Những thắng lợi quân tiêu biểu quân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp 1946- 1954 C TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hiểu hoàn cảnh lịch...
 • 32
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập đường lối quân sự của đảngtài liệu ôn thi đường lối quân sựcâu hỏi thi đường lối quân sựđề thi trắc nghiệm môn đường lối quân sựđề thi môn đường lối quân sự của đảngđề thi môn đường lối quân sựđề thi đường lối quân sựđề thi đường lối quân sự của đảngđề cương ôn tập môn đường lối quân sựtài liệu môn đường lối quân sựđường lối quân sựgiáo trình môn đường lối quân sựđường lối quân sự đảngtrình bày đường lối quân sự của quang trungđường lối quân sự của quang trungTình Hình Phát Triển Con Người Và Nguồn Nhân Lực Ở Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu LongTiêm nội nhãn Avastin điều trị một số bệnh nhãn khoa“ kế toán thuế GTGT tại công ty xuất nhập khẩu và công nghệ xây dựng đại việtKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZAKế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại thành longKế toán thuế GTGT tại công ty TNHH thương mại dịch vụ hoàng linhHướng dẫn sử dụng Vantech_V1Kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển công nghệ AICTHỰC tế CÔNG tác kế TOÁN THUẾ GTGT tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT bàn TAY VIỆTTHỰC tế kế TOÁN TSCĐHH tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT THIÊN VIỆTTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tạTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tại CÔNG TY TNHH SXTM ÁNH hàobài tập kiểu mảng xâu tin họcBài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn toán năm học 2015 2016632 cau trac nghiem mon sinh lop 11CÁC DẠNG bài tập và đề CƯƠNG ôn hóa THPT THEO CHUYÊN đềCÁC THÀNH PHẦN của NGÔN NGỮ lập TRÌNHđề thi anh lớp 11 và hdcMỘT số DẠNG TOÁN về ỨNG DỤNG của TÍCH PHẦN TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập