bai giang tin học ứng dụng trong kinh doanh ThS. Dư Thị Chung

bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh - ths hoàng nguyên khai

bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh - ths hoàng nguyên khai
... tính b Lưu bảng tính - Ấn phím: Ctrl + S - Chọn menu File -> Save - Chọn biểu tượng: Các thao tác bảng tính c Đóng bảng tính - Ấn phím: Ctrl + W - Chọn menu File -> Close - Chọn biểu tượng: Các ... CÔNG CỤ TÍNH TOÁN PHỤC VỤ KINH DOANH Tạo nhóm liệu Bài toán phân tích độ nhạy Bài toán tính vòng Tạo Scenario Bài toán Goal seek Bài toán tìm lời giải tối ưu GIỚI THIỆU 1- Liên kết bảng tính Dữ ... kết thúc Thao tác với tập tin tính bảng tính - Click chuột phải vào sheet - Menu xuất hiện, chọn Rename - Nhập tên cho sheet - Gõ Enter để kết thúc Thao tác với tập tin tính bảng tính t Chèn...
 • 109
 • 984
 • 0

Bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh ths nguyễn kim nam

Bài giảng tin học ứng dụng trong kinh doanh  ths nguyễn kim nam
... ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn ... ThS Nguyễn Kim Nam 51 10/21/2012 TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH ThS Nguy n Kim Nam ThS http//:www.namqtkd.come.vn Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam CHƯƠNG II: ỨNG ... - ThS Nguyễn Kim Nam 15 Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam 17 Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam 14 Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam 16 Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam 18 Khoa QTKD - ThS Nguyễn Kim Nam Khoa...
 • 36
 • 62
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 0 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 0 ĐH Tôn Đức Thắng
... tiết: 60 tiết • 1/8/16 – Lý thuyết: 30 tiết (3 tiết / tuần x 10 tuần) – Thực hành: 30 tiết (3 tiết / tuần x 10 tuần) Tự học: 90 MaMH: 701 005 - Chương Giới thiệu 2 ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT Môn học trước ... toán : Ứng dụng kinh doanh Bài toán tài chính Tổng hợp dữ liệu đa chiều Phân tích rủi ro dự đoán 1/8/16 MaMH: 701 005 - Chương Giới thiệu MỤC TIÊU MÔN HỌC Sau học xong môn học Sinh ... phân tích hoạt động kinh doanh tài chính kế toán Nxb Lao Động – Xã hội, 200 9 [3] Ông Văn Thông Microsoft Excel XP nâng cao Nxb Lao Động, 200 8 1/8/16 MaMH: 701 005 - Chương Giới thiệu ĐÁNH...
 • 11
 • 186
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 1 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 1 ĐH Tôn Đức Thắng
... thúc nhấp bên hộp thích 1/ 8 /16 MaMH: 7 010 05 - Ch .1: Tổng quan Excel 13 CHÈN CHÚ THÍCH CHO Ô 1/ 8 /16 MaMH: 7 010 05 - Ch .1: Tổng quan Excel 14 ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN • Bước 1: Chọn ô cần định dạng ... 256*65536 ô 1/ 8 /16 MaMH: 7 010 05 - Ch .1: Tổng quan Excel CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Mở tệp trắng (New) • C1: Ấn tổ hợp phím Ctrl+N • C3: Vào Menu File/ New/ Blank Workbook 1/ 8 /16 MaMH: 7 010 05 - Ch .1: Tổng ... Chọn biểu tượng 1/ 8 /16 MaMH: 7 010 05 - Ch .1: Tổng quan Excel 15 ĐỊNH DẠNG CÓ ĐIỀU KIỆN • Bước 3: Chọn New Rules (hoặc Manage Rules) 1/ 8 /16 MaMH: 7 010 05 - Ch .1: Tổng quan Excel 16 ĐỊNH DẠNG CÓ...
 • 31
 • 111
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 2 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 2 ĐH Tôn Đức Thắng
... 701005 - Ch .2: Hàm biểu thức Excel 49 BÀI TẬP ỨNG DỤNG Đại lý 1/8/16 Tỉnh Mặt hàng Năm Doanh thu B HCM Điện tử 20 01 22 ,449,000 B HCM Điện gia dụng 20 02 26,739,000 A HCM Điện 20 02 82, 091,000 A ... =VALUE (“ 123 ”) 1/8/16 MaMH: 701005 - kq: 123 Ch .2: Hàm biểu thức Excel 23 2. 6 HÀM KIỂU NGÀY  YEAR (“chuỗi ngày”) Trả số năm tương ứng (1900 đến 20 78) Ví dụ: =YEAR( 24 / 12/ 2004”)  kq: 20 04 DAYS360(“ngày ... =LOWER( KINH TẾ HỌC”) 1/8/16 MaMH: 701005 - kq: kinh tế học Ch .2: Hàm biểu thức Excel 21 2. 5 HÀM CHUỖI  Hàm đổi chuỗi hoa: UPPER (“chuỗi”) Ví dụ: =UPPER( kinh tế học )  kq: KINH TẾ HỌC” Hàm...
 • 62
 • 147
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 3 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 3 ĐH Tôn Đức Thắng
... 7467 – D3 = SYD(40000, 12000, 5, 3) = 5600 – D4 = SYD(40000, 12000, 5, 4)= 37 33 – D5= SYD(40000, 12000, 5, 5)= 1867 Tổng cộng tiền khấu hao sau năm = 28000 = ( 933 3 + 7476 + 5600 + 37 33 + 1867) ... giá trị hành việc trả $3, 000 năm vòng năm với chi phí sử dụng vốn 12%/năm Được tính công thức sau: • =PV(0.12,5, 30 00,0,0) Excel trả kết $10,814 .33 1/8/16 MaMH: 701005 - Ch .3: Dòng tiền Hàm tài ... sử dụng mức sau: 1/8/16  factor = 1.5 TSCĐ có thời gian sử dụng từ đến năm  factor = 2.0 TSCĐ có thời gian sử dụng từ đến năm  factor = 2.5 TSCĐ có thời gian sử dụng năm MaMH: 701005 - Ch .3: ...
 • 47
 • 83
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 4 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 4 ĐH Tôn Đức Thắng
... sử dụng hàm tuyến tính đơn MaMH: 701005 - Ch .4: Dự báo Kinh doanh ỨNG DỤNG EXCEL TRONG DỰ BÁO • Dự báo kinh tế việc đưa dự báo kiện kinh tế xảy tương lai dựa sở phân tích khoa học số liệu kinh ... số hàm hồi quy 1/8/16 MaMH: 701005 - Ch .4: Dự báo Kinh doanh 10 1/8/16 MaMH: 701005 - Ch .4: Dự báo Kinh doanh 11 1/8/16 MaMH: 701005 - Ch .4: Dự báo Kinh doanh 12 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI BẰNG CÔNG ... 701005 - Ch .4: Dự báo Kinh doanh 13 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI BẰNG CÔNG CỤ REGRESSION Các hệ số giống trường hợp sử dụng hàm Linest 1/8/16 MaMH: 701005 - Ch .4: Dự báo Kinh doanh 14 ĐỒ THỊ TRONG HỒI...
 • 20
 • 155
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 5 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 5 ĐH Tôn Đức Thắng
... thay đổi chi phí thay đổi từ 45 đến 55 NPV thay đổi giá bán thay đổi từ 48 đến 53 chi phí thay đổi từ 45 đến 55 MaMH: 7010 05 - Ch 3: Phân tích rủi ro 1/8/16 MaMH: 7010 05 - Ch 3: Phân tích rủi ro ... từ $ 45 đến $55 lần dao động đơn vị – B1 Tạo vùng chứa giá trị có “Giá đơn vị” ô D43:I43, nhập số từ 48 đến 53 – B2 Tạo vùng chứa giá trị có “Chi phí đơn vị” ô C44:C54, nhập số từ 45 đến 55 – – ... MaMH: 7010 05 - Ch 3: Phân tích rủi ro 15 Phân tích tình • B4 Nhấp nút OK Tại ô C3 (Chi phí đơn vị) nhập vào giá trị 45 Tại ô C4 (Giá đơn vị) nhập vào giá trị 53 1/8/16 MaMH: 7010 05 - Ch 3: Phân...
 • 25
 • 113
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 6 ĐH Tôn Đức Thắng

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 1: Chương 6 ĐH Tôn Đức Thắng
... 1.4.2 DOANH THU HÒA VỐN • Doanh thu hoà vốn doanh số mà doanh nghiệp thu đủ bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh Doanh thu hoà vốn = QHV x Gi 16 1/8/ 16 701005 – Ch .6: Phân tích Điểm hòa vốn Bài toán ... xem phần ghi hình 26 1/8/ 16 701005 – Ch .6: Phân tích Điểm hòa vốn Bài toán tối ưu 26 1 .6 ĐỒ THỊ ĐIỂM HÒA VỐN 27 1/8/ 16 701005 – Ch .6: Phân tích Điểm hòa vốn Bài toán tối ưu 27 1 .6 ĐỒ THỊ ĐIỂM HÒA ... DOANH CỦA CÔNG TY Tổng doanh thu Tổng chi phí Lãi vay Lợi nhuận Thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế CTy A 560 0 4700 131 769 192 577 CTy B 62 00 5300 66 834 209 62 6 CTy C 960 0 8100 190 1310 328 983...
 • 83
 • 203
 • 1

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 1 Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 1 Lê Thị Minh Nguyện
... với mẩu tin bảng ngựơc lại Ví dụ: Quản lý học viên gồm hai phần: Một học viên có mẫu tin phần điểm có mẩu tin phần lý lịch 19 /08/2 012 - MaMH: 7 010 06 - Chương Tổng quan Excel 15 Chương 1: TỔNG ... 19 /08/2 012 - MaMH: 7 010 06 - Chương Tổng quan Excel 22 11 8/5/2 014 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ QUẢN TRỊ CSDL MS ACCESS 4 .1 Giới thiệu Microsoft Access 2 010 chương trình ứng dụng văn phòng ... quan hệ với Ví dụ: Ta cần biết môn học có môn học trước nôm học  Lý thuyết 19 /08/2 012 - Access MaMH: 7 010 06 - Chương Tổng quan Excel 20 10 8/5/2 014 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU CÁC BƢỚC...
 • 19
 • 186
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 2 Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 2 Lê Thị Minh Nguyện
... 19/08 /20 12 - MaMH: 701006 - Chương Bảng liệu – Table Chương 2: BẢNG DỮ LIỆU - TABLE KIỂU DỮ LIỆU 2. 5 Qui định khoá (PrimaryKey) PK 19/08 /20 12 - MaMH: 701006 - Chương Bảng liệu – Table 10 8/5 /20 14 Chương ... thông tin đưa vào (Vd ta dùng Password) 19/08 /20 12 - MaMH: 701006 - Chương Bảng liệu – Table 22 11 8/5 /20 14 Chương 2: BẢNG DỮ LIỆU - TABLE CÁC THUỘC TÍNH CỦA KIỂU DỮ LIỆU Ví dụ: 19/08 /20 12 - MaMH: ... 2: Trong bảng KHOA SINHVIEN bảng SINHVIEN có cột MaKhoa mà bắt buộc liệu tồn bảng KHOA Trong phần thuộc tính Lookup chọn: 19/08 /20 12 - MaMH: 701006 - Chương Bảng liệu – Table 32 16 8/5 /20 14 Chương...
 • 24
 • 241
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 3 Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 3 Lê Thị Minh Nguyện
... chặt thứ 2: Hiển thị tất mẩu tin bảng SINHVIEN cho dù mẩu tin tương ứng bảng KHOA mẩu tin bảng KHOA có mẩu tin với bảng SINHVIEN 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương Truy vấn liệu – Query 38 19 8/5/2014 ... chặt: Hiển thị mẩu tin có giá trị trường quan hệ bảng - Quan hệ không chặt thứ 1: Hiển thị tất mẩu tin bảng KHOA cho dù mẩu tin tương ứng bảng SINHVIEN mẩu tin bảng SINHVIEN có mẩu tin với bảng ... sử dụng công cụ để truy vấn thông tin query Sử dụng bảng truy vấn việc sau: - Lựa chọn trường mẩu tin cần thiết - Xếp thứ tự mẩu tin theo trường quy định - Tham khảo liệu nhiều bảng liệu - Sử dụng...
 • 57
 • 181
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 4 Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 4 Lê Thị Minh Nguyện
... thứ tự toàn bộ danh sách 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương Biểu mẫu – Form 44 22 8/5/20 14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 23 ... 701006 - Chương Biểu mẫu – Form 10 8/5/20 14 MÔ TẢ CÁC THÀNH PHẦN VÀ THUỘC TÍNH 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương Biểu mẫu – Form 11 CÁC CONTROL TRONG BÁO CÁO 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương ... MaMH: 701006 Chương Biểu mẫu – Form 38 19 8/5/20 14 THIẾT KẾ BÁO CÁO CÓ PHÂN NHÓM  Sử dụng Report Wizard  Cách tạo - Chọn phép thống kê cho field tương ứng - Chọn cách hiển thị mục Show...
 • 23
 • 125
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 5 Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 5 Lê Thị Minh Nguyện
... 8 /5/ 2014 GIỚI THIỆU  Form giao diện dùng để giao tiếp người dùng ứng dụng  Để nhập liệu, xem thông tin, chỉnh sửa liệu, hiển thị thông báo, điều khiển ứng dụng, …  Dữ liệu ... vào form  Sử dụng Properties Sheet để thiết lập thuộc tính sau: 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương Biểu mẫu – Form 44 22 8 /5/ 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 23 ... Form • Main Form hiển thị liệu phía quan hệ • Sub Form hiển thị liệu phía quan hệ N • Dữ liệu hiển thị Sub Form tưng ứng với nội dung hành Main Form 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương Biểu mẫu –...
 • 23
 • 135
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 6 Lê Thị Minh Nguyện

Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2: Chương 6 Lê Thị Minh Nguyện
... bao") =6 Title Message 32 19/08/2012 - MaMH: 7010 06 - Chương Tập lệnh – Macro 26 13 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 19/08/2012 - MaMH: 7010 06 - Chương Tập lệnh – Macro 27 Ứng dụng Chương ... 19/08/2012 - MaMH: 7010 06 - Chương Tập lệnh – Macro 32 16 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 19/08/2012 - MaMH: 7010 06 - Chương Tập lệnh – Macro 33 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm ... 19/08/2012 - MaMH: 7010 06 - Chương Tập lệnh – Macro 30 15 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 19/08/2012 - MaMH: 7010 06 - Chương Tập lệnh – Macro 31 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm...
 • 22
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tin học ứng dụng trong kinh tếbài tập tin học ứng dụng trong kinh doanhgiải bài tập tin học ứng dụng trong kinh doanhbài giảng môn tin học ứng dụng trong kinh doanhbài tập tin học ứng dụng trong kinh tếbài giảng tin học ứng dụng trong kế toánbài tập môn tin học ứng dụng trong kinh doanhbài báo cáo tin học ứng dụng trong kinh doanhslide bài giảng thống kê ứng dụng trong kinh doanhbài giảng thống kê ứng dụng trong kinh doanhtin học ứng dụng trong kinh doanhtiểu luận tin học ứng dụng trong kinh doanhgiáo trình môn tin học ứng dụng trong kinh doanhtrắc nghiệm tin học ứng dụng trong kinh doanhtài liệu tin học ứng dụng trong kinh doanhĐánh quả công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã búng lao huyện mường ảng tỉnh điện biên giai đoạn 2014 2016Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn xã bản qua huyện bát xát tỉnh lào cai giai đoạn 2013 2015Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ anĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nayQuản lí học sinh sinh viên ở trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng bắc ninh trong bối cảnh hội nhập ASEANQuản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm hóa học tại trường đại học sư phạm hà nội 2Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học phổ thông huyện yên dũng, tỉnh bắc giangHóa học Vô cơ 2 bài giảng dành cho sinh viên ĐH, CĐĐổi mới mô hình quản lý cá nhân và nhóm làm việc tại ngân hàng TMCP vietinbank thông qua văn hoá doanh nghiệpĐánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Cấp Dùng Cho Sinh Hoạt Và Đề Xuất Một Số Biện Pháp Xử Lý Nước Quy Mô Hộ Gia Đình Tỉnh Nghệ AnApproaching english grammer through songsThị trường OTC của một số nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết theo Diện Chẩn Bùi Quốc ChâuThiên văn học Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngTâm lý học Thể dục thể thao dành cho Sinh viênBài giảng Phương pháp dạy Hóa học 1 dành cho sinh viên ĐH, CĐMối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtHoàn thiện kế toán các khoản dự phòng và tổn thất tài sản trong các doanh nghiệp xây lắp ở Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập