Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828) tại thời điểm thu mẫu khác nhau trong mùa vụ sinh sản

Đánh giá chất lượng tinh trùng chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828) trong tủ lạnh

Đánh giá chất lượng tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828) trong tủ lạnh
... giỏ cht lng tinh trựng cỏ chm mừm nhn Psammoperca waigiensis (Cuvier v Valenciennes, 1828) bo qun t lnh thuc ti: ỏnh giỏ cht lng tinh trựng cỏ chm mừm nhn Psammoperca waigiensis (Cuvier v Valenciennes, ... TRNG I HC NHA TRANG -o0o - NGUYN TH BCH TUYN NH GI CHT LNG TINH TRNG C CHM MếM NHN Psammoperca waigiensis (Cuvier & Valencienes, 1828) TRONG T LNH LUN VN THC S Ngnh: Nuụi trng thy sn Mó s: 60620301 ... cu Cỏ chem mom nhn Psammoperca waigiensis (Cuvier & Valencienes, 1828) 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 2.2.1 S ni dung nghiờn cu Cỏ chem mom nhn c thnh thc Thi im thu tinh Bo qun tinh trựng u, gia v...
 • 76
 • 275
 • 0

nghiên cứu đánh giá chất lƣợng tinh trùng và ảnh hƣởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier &valencienes, 1828)

nghiên cứu đánh giá chất lƣợng tinh trùng và ảnh hƣởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier &valencienes, 1828)
... lượng tinh trùng tác động thay đổi thông số nêu lên khả hoạt lực tinh trùng chẽm mõm nhọn Các thông số đánh giá lên khả hoạt lực tinh trùng chẽm mõm nhọn gồm: vận tốc, phần trăm hoạt lực ... tố lên hoạt lực tinh trùng chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier &Valencienes, 1828) thuộc đề tài Nghiên cứu đặc tính bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier ... lực tinh trùng chẽm mõm nhọn 3.2.2 Ảnh hưởng pH khác lên phần trăm tinh trùng hoạt động, thời gian vận động tinh trùng chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier &Valencienes, 1828) Các...
 • 78
 • 90
 • 0

nghiên cứu bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier & valencienes, 1828) trong tủ lạnh

nghiên cứu bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier & valencienes, 1828) trong tủ lạnh
... Nghiên cứu xác định chất bảo quản tốt cho bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh (2) Nghiên cứu xác định tỷ lệ pha loãng tốt cho bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh (3) Nghiên cứu ... độ tốt cho bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh (4) Nghiên cứu xác định loại liều lƣợng kháng sinh tốt cho bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh Do thời gian nghiên cứu ngắn, sở ... tủ lạnh Việt Nam chƣa có công trình nghiên cứu Vì thế, nghiên cứu bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh cần thiết 1.3.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Từ lâu, viêc nghiên cứu bảo quản tinh...
 • 82
 • 120
 • 0

nghiên cứu bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier, 1828) trong nitơ lỏng

nghiên cứu bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier, 1828) trong nitơ lỏng
... Nghiên cứu bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis (Cuvier, 1828) nitơ lỏng thuộc đề tài Nghiên cứu một số đặc tính bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn Psammoperca waigiensis ... hoạt lực vận tốc tinh trùng chẽm mõm nhọn bảo quản nitơ lỏng 30 v 3.2 Ảnh hưởng chất bảo quản lên hoạt lực vận tốc tinh trùng chẽm mõm nhọn bảo quản nitơ lỏng 31 ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng lên hoạt lực vận tốc tinh trùng chẽm mõm nhọn bảo quản nitơ lỏng Hoạt lực vận tốc tinh trùng chẽm mõm nhọn bảo quản nitơ lỏng...
 • 75
 • 287
 • 1

nghiên cứu bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn psammopera waigiensis (cuvier, 1828) trong tủ lạnh

nghiên cứu bảo quản tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammopera waigiensis (cuvier, 1828) trong tủ lạnh
... tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh (2) Nghiên cứu xác định tỷ lệ pha loãng tốt cho bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh (3) Nghiên cứu xác định thang nhiệt độ tốt cho bảo quản tinh trùng ... cho tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh 1:3 (tinh dịch: chất bảo quản) Tinh trùng kéo dài thời gian tồn đến ngày thứ 24 - Nhiệt độ thích hợp cho bảo quản lạnh tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh ... luận: Qua thí nghiệm bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh, kết thu đƣợc nhƣ sau: - Chất bảo quản tinh trùng chẽm mõm nhọn tủ lạnh ASP (dịch tƣơng nhân tạo) Tinh trùng kéo dài thời gian...
 • 78
 • 373
 • 0

đánh giá chất lượng tinh trùng dìa (siganus guttatus bloch, 1787) nuôi tại nha trang - khánh hòa

đánh giá chất lượng tinh trùng cá dìa (siganus guttatus bloch, 1787) nuôi tại nha trang - khánh hòa
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG *&* VÕ THỊ NGỌC GIÀU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TINH TRÙNG CÁ DÌA (Siganus guttatus BLOCH, 1787) NUÔI TẠI NHA TRANG - KHÁNH HÒA CHUYÊN NGÀNH: NUÔI ... dịch dìa Siganus guttatus Các thông số Khối Chiều dài Thể tích Độ quánh Mật độ - - - - - 0,874* - - - - lượng Khối lượng Chiều dài 33 Thể tích 0,826* - - - - Độ quánh 0,131 - 0,104 0,531 - - ... cứu dìa nước giới Cũng lý nên đề tài: "Đánh giá chất lượng tinh trùng dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787) nuôi Nha Trang - Khánh Hòa" thực Nội dung nghiên cứu Xác định số đặc tính lý học tinh...
 • 87
 • 573
 • 1

Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục và sinh sản trong huyết tương chẽm mõm nhọn (psammoperca waigiensis cuvier, 1828) ở điều kiện nuôi vỗ

Nghiên cứu sự biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục và sinh sản trong huyết tương cá chẽm mõm nhọn (psammoperca waigiensis cuvier, 1828) ở điều kiện nuôi vỗ
... đề tài: Nghiên cứu biến động hàm lượng hormon steroid sinh dục sinh sản huyết tương Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis Cuvier, 1828) điều kiện nuôi vỗ tiến hành Mục tiêu nghiên cứu Mục ... tổng quát: Làm rõ biến động hàm lượng hormon steroid huyết tương Chẽm Mõm Nhọn (Psammoperca waigiensis) chu kỳ sinh sản từ biện pháp nuôi vỗ khác làm sở cho nghiên cứu sinh sản nhân tạo Mục ... khảo Các báo liên quan đến luận án Phụ lục 111 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG HÀM LƯỢNG HORMON STEROID SINH DỤC VÀ SINH SẢN TRONG HUYẾT TƯƠNG CÁ CHẼM...
 • 168
 • 451
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng tinh trùng được lấy từ mào tinh sau bảo quản đông lạnh

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng tinh trùng được lấy từ mào tinh sau bảo quản đông lạnh
... Nội dung nghiên cứu Khảo sát đánh giá chất lượng tinh trùng trước sau bảo quản lạnh mổ lấy từ mào tinh lợn Landrace theo chi tiêu A, K, Sg Đánh giá chất lượng tinh dịch tinh từ mào tinh lợn ... trùng có đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thụ tinh hay không Nhằm mục đích giải khúc mắc tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, đánh giá chất lượng tinh trùng lấy từ mào tinh sau bảo quản đông lạnh 1.2 ... triệu/ml - Tỷ lệ tinh trùng sống (Sg: %) Tỷ lệ tinh trùng sống hai phương pháp thu lấy tinh cao, tinh xuất 89,94% tinh từ mào tinh 88.86% Sau tinh dịch thu từ mào tinh, tinh dịch bảo quản môi trường...
 • 59
 • 551
 • 5

Đánh giá chất lượng tinh trùng sau bảo quản lạnh sâu ở những mẫu nhược tinh đã được lọc rửa

Đánh giá chất lượng tinh trùng sau bảo quản lạnh sâu ở những mẫu nhược tinh đã được lọc rửa
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI PHM TH THU THY ĐáNH GIá CHấT LƯợNG TINH TRùNG SAU BảO QUảN LạNH sâu NHữNG MẫU NHƯợC TINH Đã ĐƯợC LọC RửA Chuyờn ngnh : Mụ hc - Phụi thai hc Mó s : 60.72.01 ... nhõn bt thng tinh trựng [11] Nhng bt thng tinh trựng thng gp l: s lng tinh trựng ớt (thiu tinh) , tinh trựng di ng kộm (nhc tinh) , tinh trựng d dng (quỏi tinh) v khụng cú tinh trựng (vụ tinh) [8] ... ng ca tinh trựng l nhng yu t quan trng giỳp cho tinh trựng cú kh nng th tinh Theo WHO 1999, mt mu tinh dch bỡnh thng cú ớt nht 50% tinh trựng di ng tin ti Mu tinh dch c coi l nhc tinh t l tinh...
 • 92
 • 507
 • 2

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây keo củi (calliandra calothyrsus) ở các thời điểm thu hoạch khác nhau tại cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây keo củi (calliandra calothyrsus) ở các thời điểm thu hoạch khác nhau tại cần thơ
... Khảo sát đặc tính sinh trƣởng tính sản xuất Keo củi (Calliandra calothyrsus) thời điểm thu hoạch khác Cần Thơ Mục tiêu đề tài: Khảo sát khả sinh trƣởng, suất chất lƣợng Keo củi (Calliandra calothyrsus) ... súc đồng thời phát huy lợi để phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ nên đề tài Khảo sát đặc tính sinh trưởng, tính sản xuất Keo củi (Calliandra calothyrsus) thời điểm thu hoạch khác Cần Thơ Thí ... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN CHĂN NUÔI NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƢ ĐỀ TÀI KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƢỞNG TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÂY KEO CỦI (Calliandra calothyrsus) CÁC THỞI...
 • 47
 • 60
 • 0

Đánh giá chất lượng tinh dịch gà tre tân châu và gà tre thái lan trong môi trường pha loãng theo thời gian bảo quản

Đánh giá chất lượng tinh dịch gà tre tân châu và gà tre thái lan trong môi trường pha loãng theo thời gian bảo quản
... Thái Lan môi trường pha loãng theo thời gian bảo quản 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá tiêu tinh dịch nuôi làm cảnh Đánh giá chất lượng tinh dịch môi trường pha loãng theo thời gian bảo quản ... 4.1 Kết đánh giá tiêu chất lượng tinh dịch trước bảo tồn môi trường Bảng 4.1: Chất lượng tinh dịch giống Tre Tân Châu Tre Thái Lan trước bảo tồn môi trường Ringer Các tiêu đánh giá Thể ... đánh giá tiêu chất lượng tinh dịch môi trường pha loãng Bảng 4.2: Chất lượng tinh dịch giống Tre Tân Châu Tre Thái Lan bảo tồn môi trường Ringer Các tiêu đánh giá Hoạt lực tinh trùng Tỷ lệ...
 • 55
 • 927
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận văn đánh giá chất lượng của dầu cátiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường trung họcđánh giá chất lượng phụ phẩm cá trapangasius hypophthalmus ủ chua và tỷ lệ tiêu hóa trên heo yorkshire tăng trưởngđánh giá chất lượng tinh dầuđánh giá chất lượng tính dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh cầu giấy theo các chỉ tiêu định lượngnghiên cứu đánh giá số và chất lượng tinh trùng được lấy từ mào tinh và sau thời gian bảo quản đông lạnhchỉ tiêu định tính đánh giá chất lượng tín dụngđánh giá chất lượng giáo viên trung họcđánh giá chất lượng nước dưới đất tỉnh đồng thápđánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch hành trình di sản miền trungđánh giá chất lượng máy tính bảng ibuyđánh giá chất lượng đảng viên kiểm điểm cá nhânđánh giá chất lượng cà phê việt namcác biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh của hiệu trưởng tiểu học ở huyện mai sơn tỉnh sơn la khi bỏ thi tốt nghiệpđánh giá chất lượng nước mặt tại tỉnh nghệ anGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THỂ TÍCH MẶT NÓN MẶT TRỤ MẶT CẦUBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô lý THUYẾT HÀNH VI của NGƯỜI sản XUẤT và NGƯỜI TIÊU DÙNGTÀI LIỆU THAM KHẢO CÁCH TIẾP cận về CHỦ NGHĨA xã hội của hồ CHÍ MINH NHƯ THẾ nàoNâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt namPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển bắc an giangQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namTác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcĐề cương anh văn khối 10 tây thạnh 2017SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN THPT: Hướng dẫn học sinh tìm ẩn phụ bằng phương pháp “chia” để giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình Đại số 10 .đề thi thử đại học chuyên vinh lần 3Đề toán THPT Chu Văn An Hà NộiCÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HƠP CÁC KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANHDac diem khi hau viet namTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập