Tối ưu hóa cánh tuabin dẫn động cho máy phát điện phục vụ khu vực vùng núi tỉnh khánh hòa

Điều khiển luồng tối ưu sử dụng mô hình động cho mạng ATM. pot

Điều khiển luồng tối ưu sử dụng mô hình động cho mạng ATM. pot
... luyen m jJ.i, A;(t) thi < O Nen can chon trorig so h~ thong xep hang 5n dirih Neu Wi < jJ.i' Neu viet (17), (18) d u'o'i dang vecto va g iai bai to an dieu khi~n toi uu cho he thong MIMO, t a c iing ... dieu khi~n toi lTU mien chap nhan dU"...
 • 7
 • 167
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CAD/CAE TỐI ƯU ĐƯỜNG KÍNH KÊNH DẪN NHỰA CHO KHUÔN ÉP 16 " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... đương (Bảng 1) Áp dụng qui trình thiết kế CAD/CAE tối ưu đường kính kênh dẫn [2] (Hình 3) cho HTKD với 16 KTH ép sản phẩm nắp bút Cơng ty Thiên Long đặt hàng nghiên cứu, cơng việc thiết kế thực sau: ... Phi Lân, Lê Quang Bình, Phương pháp thiết kế CAD/CAE tối ưu đường kính kênh dẫn nhựa cho khn ép phun nhiều khoang tạo hình bố trí khơng cân tự nhiên, Tạp chí Phát triển Khoa học & Cơng nghệ, tập ... 3,0 – 5,0 Thể tích HTKD [cm3] 26,305 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CAD/CAE TỐI ƯU ĐƯỜNG KÍNH KÊNH DẪN Tồn HTKD chế tạo theo tiết diện hình thang, để thuận lợi cho việc tính tốn, tiết diện hình thang...
 • 8
 • 205
 • 0

nghiên cứu, tính toán và thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát điện công suất 10kw

nghiên cứu, tính toán và thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát điện công suất 10kw
... Chƣơng TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ CƠ CẤU DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN GÓC CÁNH TURBINE Trong phần này, luận văn tập trung tính toán thiết kế cấu điều khiển góc xoay cánh, thiết bị thiết kế để điều khiển cánh turbine ... KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - GIANG NGỌC THANH NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CƠ CẤU DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN GÓC CÁNH TURBINE GIÓ KIỂU TRỤC ĐỨNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT 10KW CHUYÊN ... gió kiểu trục đứng cho máy phát điện sức gió công suất 10kW b Phạm vi nghiên cứu cấu điều khiển /dẫn động cánh turbine mô hình VAWT có khả điều chỉnh góc hứng gió, áp dụng cho VAWT công suất nhỏ...
 • 71
 • 116
 • 0

Nghiên cứu tính toán và thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh Turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát điện công suất 10KW

Nghiên cứu tính toán và thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh Turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát điện công suất 10KW
... 0,5 khin/dn ng cỏnh turbine ỏp dng cho thit k VAWT 10KW ny Kớch thc tng th ca c cu nh Hỡnh 4.6 di õy b r r r1 II 1000 1000 I r r d D r1 Trục xoay cánh Turbine Trục hệ thống Turbine Hỡnh 4.7 ln ... cỏc thụng s c xỏc nh s ln lt l: bỏn kớnh turbine, rng cỏnh turbine v chiu cao turbine Hỡnh 2.3 Turbine kiu dng chộn Kiu Darrieus Hay cũn gi l Eggbeater turbine, cú hỡnh dng ging nh cỏi ỏnh trng ... c nh (tm thi) v trc cỏnh turbine, m mi cỏnh turbine s c quay vũng liờn tc rotor quay vũng quanh trc giỏ Vi vic thit lp gúc ban u cho tng cỏnh turbine, m mi cỏnh turbine cú kh nng t gúc hng...
 • 36
 • 159
 • 0

thiết kế tối ưu hộp tăng tốc dùng cho máy phát điện sức gió trục đứng công suất 10 kw

thiết kế tối ưu hộp tăng tốc dùng cho máy phát điện sức gió trục đứng công suất 10 kw
... văn - Mục đích: Thiết kế tối ưu hộp tăng tốc dùng cho máy phát điện sức gió trục đứng công suất 10 kW - Đối tượng nghiên cứu: máy phát hộp tăng tốc máy phát điện sức gió trục đứng - Nhiệm vụ ... quan máy phát điện sức gió Tổng quan máy phát điện sức gió 1.1.1 Lịch sử máy phát điện sức gió 1.1.2 Máy phát điện sức gió trục đứng 13 1.1.3 Công suất gió 15 1.1.4 Cấu tạo tuốc bin gió trục đứng ... hại cho môi trường Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu thiết kế thiết kế tối ưu máy phát điện sức gió nói chung máy phát điện sức gió nói riêng Việc tính toán thiết kế thiết kế tối ưu hộp tăng...
 • 98
 • 605
 • 6

Thiết kế tối ưu hộp tăng tốc dùng cho máy phát điện sức gió trục đứng công suất 10 kw

Thiết kế tối ưu hộp tăng tốc dùng cho máy phát điện sức gió trục đứng công suất 10 kw
... cứu thiết kế tối ưu hộp tăng tốc cho máy phát điện sức gió nhằm mục tiêu giá thành hệ thống nhỏ Chính cần thiết phải thiết kế tối ưu hộp tăng tốc cho máy phát điện sức gió kiểu trục đứng 1 0kW ... trình nghiên cứu thiết kế thiết kế tối ưu máy phát điện sức gió nói chung máy phát điện sức gió nói riêng Việc tính toán thiết kế thiết kế tối ưu hộp tăng tốc máy phát điện sức gió ý Tuy nhiên ... dụng hộp tăng tốc không sử dụng hộp tăng tốc -17KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ  Kết luận Mục đích nghiên cứu thiết kế tối ưu hộp tăng tốc dùng cho máy phát điện sức gió kiểu trục đứng công suất...
 • 24
 • 234
 • 0

Thiết kế bộ nghịch lưu cho máy phát điện đồng bộ năng lượng gió công suất nhỏ hòa lưới điện quốc gia

Thiết kế bộ nghịch lưu cho máy phát điện đồng bộ năng lượng gió công suất nhỏ hòa lưới điện quốc gia
... c c a máy phát điện HVTH: Hoàng Văn Bình Page 35 Thiết kế nghịch l u cho máy phát điện đồng l ợng gió công suất nhỏ hòa l ới điện quốc gia GVHD: TS Lê Chí Kiên 3.1 Năng l ợng gió công suất tubin ... 33 Thiết kế nghịch l u cho máy phát điện đồng l ợng gió công suất nhỏ hòa l ới điện quốc gia GVHD: TS Lê Chí Kiên Hình 19 Sơ đồ kết nối nguồn dòng vào nguồn áp hòa đồng Công th c tính công suất ... dùng máy phát điện nam châm vĩnh cửu để mô máy phát điện gió công suất nhỏ - Bộ biến đổi công suất: đ ợc sử dụng để hòa đồng bộ, điều khiển b o vệ máy phát kết nối l ới điện biến đổi công suất...
 • 105
 • 129
 • 1

Ứng dụng logic mơ điều khiển nối lưới cho tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép

Ứng dụng logic mơ điều khiển nối lưới cho tuabin gió sử dụng máy phát điện không đồng bộ nguồn kép
... Tiềm gió Đơng Nam Á độ cao 65m[1] Hệ thống điều khiển nối lưới tuabin gió sử dụng máy phát điện khơng đồng nguồn kép (DFIG) Theo [2], hệ thống điều khiển nối lưới tuabin gió sử dụng máy phát điện ... Kết Matlab - Simulink 4.2.1 sử dụng điều khiển PI kinh điển Kết luận Qua kết ta thấy, ứng dụng logic mờ để điều khiển nối lưới cho tuabin gió sử dụng máy phát điện khơng đồng nguồn kép ... quốc gia Việc ứng dụng logic mờ điều kiển nối lưới cho tuabin gió sử dụng máy phát điện khơng đồng nguồn kép (DFIG) nhằm hướng đến phát triển lưới điện thơng minh điều khiển linh hoạt nguồn lượng...
 • 12
 • 51
 • 0

Đồng tiền chung ASEAN – Giải pháp cho sự phát triển kinh tế khu vực.pdf

Đồng tiền chung ASEAN – Giải pháp cho sự phát triển kinh tế khu vực.pdf
... VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀØ ĐỒNG TIỀN CHUNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHƯƠNG II: ĐỒNG TIỀN CHUNG ASEAN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ KHU VỰC CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHO ASEAN VÀ VIỆT NAM ... việc đón đầu hội, hạn chế rủi ro mà đồng ASEAN trở thành thực Điều khiến cho tác giả đònh chọn đề tài Đồng tiền chung ASEAN Giải pháp cho phát triển kinh tế khu vực” để nghiên cứu Mục đích nghiên ... nhu cầu đồng USD, tạo ổn đònh cho đồng tiền khu vực II.3 Những khó khăn thuận lợi cho đời đồng tiền chung ASEAN: II.3.1 Những khó khăn: Sự đời đồng tiền chung ASEAN dẫn đến số bất lợi cho quốc...
 • 61
 • 525
 • 8

Nghiên cứu hiệu quả của các bộ ổn định công suất cho máy phát điện đồng bộ kết nối lưới điện

Nghiên cứu hiệu quả của các bộ ổn định công suất cho máy phát điện đồng bộ kết nối lưới điện
... Tín hiệu công suất điện Đầu công suất điện máy phát lấy từ điện áp thứ cấp VT dòng điện thứ 64(02): 63 - 69 CT Công suất lọc qua lọc cao tần để tạo tín hiệu sai lệch công suất cần thiết Tín hiệu ... trình bày tổng quan cấu trúc ổn định công suất hệ thống điện, kết phân tích cho thấy ưu điểm riêng loại ổn định, việc tính chọn tham số ổn định phức tạp phụ thuộc vào thông số máy phát điện thông ... khởi động máy phát đồng Bộ lọc cao tần Bộ lọc cao tần Hình Sơ đồ khối ổn định công suất PSS4B Do lợi ích hẳn ổn định đầu vào kép nên hầu hết bỏ qua cách dùng tín hiệu tốc độ PHÂN TÍCH CÁC THÀNH...
 • 7
 • 737
 • 12

187 Đồng tiền chung ASEAN – Giải pháp cho sự phát triển kinh tế khu vực

187 Đồng tiền chung ASEAN – Giải pháp cho sự phát triển kinh tế khu vực
... VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀØ ĐỒNG TIỀN CHUNG VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHƯƠNG II: ĐỒNG TIỀN CHUNG ASEAN TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ KHU VỰC CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHO ASEAN VÀ VIỆT NAM ... đón đầu hội, hạn chế rủi ro mà đồng ASEAN trở thành thực Điều khiến cho tác giả đònh chọn đề tài Đồng tiền chung ASEAN Giải pháp cho phát triển kinh tế khu vực để nghiên cứu Mục đích nghiên ... toán tiền tệ ASEAN giao dòch hàng hóa để giảm bớt nhu cầu đồng USD, tạo ổn đònh cho đồng tiền khu vực II.3 Những khó khăn thuận lợi cho đời đồng tiền chung ASEAN: II.3.1 Những khó khăn: Sự đời đồng...
 • 61
 • 228
 • 0

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
... khuỷu động đường tâm trục máy phát Có đảm bảo an toàn tuồi thọ coh động máy phát, đặc biệt cụm máy phát trung cao tốc Trong thực tế nối hai phận quay nói chung động máy phát nói riêng, đáp ứng tuyệt ... (trong điều kiện tốc độ quay động tốc độ quay máy phát) Việc nối trực tiếp động với máy phát đơn giản, đòi hỏi chất lượng cao.Chất lượng thể đồng tâm đường tâm trục khuỷu động đường tâm trục máy ... lí cao Trong trường hợp đặc biệt sử dụng loại khớp nối thuỷ lực chất lượng cao, trình truyền momen êm dịu, tránh tượng phá huỷ máy tải Trong tình buộc phỉa thay động động mới, để máy phát điện...
 • 2
 • 3,446
 • 17

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG
... Chƣơng THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ DÙNG MÁY ĐIỆN CẢM ỨNG NGUỒN KÉP DFIG 3.1 TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN MÁY PHÁT ĐIỆN SỨC GIÓ 3.1.1 Phƣơng pháp điều khiển máy phát điện ... máy phát điện sức gió dùng máy điện cảm ứng nguồn kép Chương 3: Thiết kế điều khiển cho máy phát điện sức gió dùng máy điện cảm ứng nguồn kép Chương 4: Mô hệ thống matlab – simulink – plecs kết ... thống điều khiển cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng DFIG -603.3.1 Thiết kế điều khiển phía máy phát (MSC) -613.3.2 Thiết kế điều khiển phía lưới (GSC) -643.4 Kết...
 • 100
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp hòa đồng bộ máy phát điệncác phương pháp hòa đồng bộ máy phát điệngiáo trình hòa đồng bộ máy phát điệncác điều kiện hòa đồng bộ máy phát điệnđiều kiện để hòa đồng bộ máy phát điệnđiều kiện hòa đồng bộ máy phát điệnmô hình hòa đồng bộ máy phát điện 3 phahòa đồng bộ máy phát điệnthiết kế bộ kích từ cho máy phát điện đồng bộnam 2003 bai 37 dong co dot trong dung cho may phat diengiao an dien tu bai 37 dong co dot trong dung cho may phat diencác đại lượng cơ bản của động cơ gió phát điện phụvc vụ cho tính toán đánh hiệu quả sử dụnghướng dẫn lắp đặt máy phát điệnhướng dẫn vận hành máy phát điệnhệ thống kích từ cho máy phát điệnĐánh giá hiện trạng vai trò của báo trí trong việc nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho nông dân ven biển đồng bằng sông HồngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mạiĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu tác động ảnh hưởng của hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT) Nhật Bản đối với xuất khẩu hàng nông, lâm, thuỷ sản của Việt nam và giải pháp khắc phụcĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài Nghiên cứu chẩn đoán và xử trí chửa ngoài tử cung năm 2008 và năm 2003 tại bệnh viện Phụ sản Trung ươngĐề tài nghiên cứu khoa học Các giải pháp đồng bộ phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại các đô thị Việt NamĐề tài nghiên cứu khoa học Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp Việt Nam phương pháp phân tích hồi quy theo ngưỡngĐề tài nghiên cứu khoa học Mối quan hệ giữa quản trị vốn luân chuyển, hiệu quả công ty và hạn chế tài chínhĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khả năng sử dụng chỉ số tổ hợp sinh học Ibi để đánh giá chất lượng môi trường nước hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng NamĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuĐề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học sinh tại trường THCS Đoàn XáĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Phẫu thuật nội soi cắt lách trong điều trị nang láchĐề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý thuốcĐỀ TÀI QUẢN LÝ TIỀN GỞI THANH TOÁN NGÂN HÀNGĐề tài Quản lý tour du lịch trong nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập