Những Quyết định nổi bật của Thủ tướng trong tháng 9/2016

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ docx

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ docx
... dựng công trình - Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109/2000/TT-BTC ... phí thẩm định dự án - Mức lệ phí tính theo tỷ lệ % 2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình (đính kèm theo thủ tục) 2.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ ... hành chính: Không có 2.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công...
 • 2
 • 303
 • 0

Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL theo quyết định 802002qđ TTg của thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng

Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL theo quyết định 802002qđ TTg của thủ tướng chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
... nông sản thông qua hợp đồng ĐBSCL theo Quyết định 80/2002/QĐ -TTg Thủ tướng Chính phủ Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng nhằm đánh giá phần kết thực QĐ 80 ĐBSCL ... Phân tích, đánh giá kết thực việc tiêu thụ số nông sản thông qua hợp đồng ĐBSCL hình thức khác theo Quyết định 80/2002/QĐ -TTg ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ 2.1 Phân tích, đánh giá Quyết định ... NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG 80 3.1 Quan điểm phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng 80 3.1.1 Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải phù hợp với...
 • 135
 • 340
 • 0

Quyết định 244/2005 của thủ tướng CP về chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên

Quyết định 244/2005 của thủ tướng CP về chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên
... 11 năm 1997 Thủ tướng Chính phủ chế độ phụ cấp ưu đãi giáo viên trực tiếp giảng dạy trường công lập Nhà nước điểm a khoản Điều Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2002 Thủ tướng Chính ... nghiệp dạy nghề'' Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định Quyết định tính hưởng từ ngày 01 tháng 10 năm 2004 Các sở giáo dục công lập vào nguồn thu hợp pháp để vận dụng thực quy định Quyết định Điều Hướng ... hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) Điều Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí để chi trả phụ cấp ưu đãi theo quy định Quyết định sử dụng từ nguồn thu từ hoạt động nghiệp...
 • 2
 • 661
 • 0

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ potx

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ potx
... thẩm định trình Thủ ng Chính phủ phê duyệt Nộp lệ phí theo quy định Nộp lệ phí thẩm định dự án Hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình Dự án bao gồm phần ... TTHC: Báo cáo kết thẩm định Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ theo Nộp hồ sơ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công quy định Bộ trình Bộ Kế hoạch Đầu Thủ ng Chính phủ Kế hoạch thành ... đồng thẩm định Nhà nước Bộ trưởng Bộ Đầu Kế hoạch đầu làm chủ tịch hội đồng để thẩm định dự án Sau nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Hội đồng thẩm định Nhà Mô tả bước Tên bước nước tổ chức thẩm định trình...
 • 4
 • 131
 • 0

Báo cáo 10 năm thực hiện quyết định 308 2005 của thủ tướng chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, mừng thọ, lễ hội

Báo cáo 10 năm thực hiện quyết định 308 2005 của thủ tướng chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, mừng thọ, lễ hội
... nắm thực quy định việc thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, mừng thọ năm tới - Đẩy mạnh thực việc trừ mê tín dị đoan thực việc tang - Thực quy định pháp luật việc thực pháp luật việc cưới, ... đạo đưa việc thực quy định nếp sống văn minh việc tang vào sống Trong quy định việc thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, mừng thọ lễ hội mà UBND xã Minh Lương đề năm 1998 có biện pháp cụ ... Chính phủ thực nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, mừng thọ lễ hội, UBND xã Minh Lương đề quy định việc thực nếp sống văn minh Cụ thể, việc cưới quy định phải tổ chức theo quy định pháp luật...
 • 5
 • 323
 • 0

Tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA SẢN XUẤT TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH pdf

Tài liệu NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA SẢN XUẤT TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH pdf
... ngân sách, tương đương 11% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Trong nông nghiệp đóng góp 21% GDP đầu tư toàn xã hội cho nông nghiệp chiếm 2,9% tổng GDP Đầu tư từ ngân sách Việt Nam cho nông nghiệp ... chuyên canh nông nghiệp, quy hoạch, đầu tư sở hạ tầng phát triển cụm trọng điểm nông nghiệp Ở nơi, có tổ hợp liên kết nông nghiệp, có sở công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật tư nông nghiệp ... thủy sản trở thành lao động phi nông nghiệp e) Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản Công nghiệp sản xuất vật tư đầu vào phục vụ nông nghiệp...
 • 19
 • 167
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA SẢN XUẤT TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA SẢN XUẤT TRONG KHU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
... chuyên canh nông nghiệp, quy hoạch, đầu tư sở hạ tầng phát triển cụm trọng điểm nông nghiệp Ở nơi, có tổ hợp liên kết nông nghiệp, có sở công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật tư nông nghiệp ... lĩnh vực 20%) Năm 2010, đầu tư cho nông nghiệp chiếm 6,9% tổng đầu tư từ ngân sách, tương đương 11% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Trong nông nghiệp đóng góp 21% GDP đầu tư toàn xã hội cho nông ... thủy sản trở thành lao động phi nông nghiệp e) Phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ phục vụ để nâng cao giá trị gia tăng cho hàng nông sản Công nghiệp sản xuất vật tư đầu vào phục vụ nông nghiệp...
 • 18
 • 16
 • 0

Những đặc điểm nổi bật của truyện nguyễn huy tưởng về đề tài lịch sử

Những đặc điểm nổi bật của truyện nguyễn huy tưởng về đề tài lịch sử
... theo đuổi đề tài lịch sử nhà văn Nguyễn Huy Tởng Xác định vị trí tiểu thuyết viết đề tài lịch sử toàn nghiệp sáng tác Nguyễn Huy Tởng Sau quan niệm, cách nhìn Nguyễn Huy Tởng khứ lịch sử 3.2 Tìm ... sáng tác Nguyễn Huy Tởng vị trí tiểu thuyết viết đề tài lịch sử nghiệp sáng tác nhà văn Chơng Nét bật cảm hứng sáng tạo vấn đề đợc đặc biệt ý tiểu thuyết lịch sử Nguyễn Huy Tởng Chơng Nét bật nghệ ... thành công khai thác đề tài này, điều chứng tỏ đề tài lịch sử đề tài lớn, thật hấp dẫn Những tác phẩm viết đề tài lịch sử không tái lại không khí, nhân vật, kiện, biến cố lịch sử, mà bộc lộ quan...
 • 46
 • 377
 • 1

“Một trong những đặc điểm nổi bật của văn học hiện thực phê phán là xây dựng được những tính cách điển hình”. Bằng hiểu biết của mình, anhchị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

“Một trong những đặc điểm nổi bật của văn học hiện thực phê phán là xây dựng được những tính cách điển hình”. Bằng hiểu biết của mình, anhchị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
... mà thực dân Pháp làm Văn học thực phê phán chủ trương mô tả cách chân thực, xác, khách quan trình vận động đời sống Công cụ nhận thức khám phá chân lí đời sống văn học thực phê phán tính cách điển ... Nhắc đến ta thấy mối quan hệ văn học thực tác phẩm văn học Văn học phản ánh thực có khả hiểu biết khám phá khía cạnh chất thực Trong tác phẩn “Chí Phèo” hện thực xã hội thực dân nửa phong kiến thối ... lúc giờ, tác động lại sống để cải tạo xã hội, cải tạo giới Như vậy, xây dựng tính cách điển hình đặc điểm bật văn học thực phê phán ...
 • 4
 • 50
 • 3

Cảm nhận những tính năng nổi bật của Mac OS x Lion

Cảm nhận những tính năng nổi bật của Mac OS x Lion
... tay sang phải Dashboard Mac OS X Lion Bạn thắc mắc Mission Control rồi, Expose nằm đâu? Xin thưa Expose trở thành App Expose kích hoạt cách kéo ngón tay xuống App Expose tài liệu bạn mở thời ... duyệt web Lion bị lỗi Lion Recovery có tên thức Mac OS X Utilities Bạn chạy lên cách nhấn tổ hợp phím Command + R máy mở lên Có nhiều tính giúp bạn sửa máy Disk Utilities, cài lại Mac OS X Lion, ... cho phép bạn xem phiên theo thời điểm lưu Chọn phiên mong muốn nhấn Restore để quay lại 3 Mission Control App Exposé Mission Control ứng dụng cải tiến Exposé, ứng dụng xuất Mac OS X lâu Mission...
 • 22
 • 518
 • 0

Những ưu điểm nổi bật của hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki

Những ưu điểm nổi bật của hệ thống báo cháy địa chỉ Hochiki
... với hệ thống BMS - Giao tiếp với phần mềm đồ họa Graphix - Giao tiếp với hệ thống phát PA - Giao tiếp với hệ thống thang máy - Giao tiếp với hệ thống quạt tạo áp cầu thang - Giao tiếp với hệ thống ... báo động Chức người test hệ thống: Chức cho phép người kiểm tra thử nghiệm toàn hệ thống Chức thực tập báo cháy (Fire Drill) Có mạch phụ đầu vào, điều khiển từ xa: reset, làm câm tiếng còi… Hệ ... chống nhiễu cao nên hệ thống cho phép sử dụng dây dẫn thông thường, không cần sử dụng dây có vỏ bọc chống nhiễu, dây xoắn hệ thống hãng khác Điều giúp cho tiết kiệm chi phí mà hệ thống làm việc ổn...
 • 5
 • 463
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quyết định số 167 của thủ tướng chính phủquyết định số 62 của thủ tướng chính phủquyết định số 102007qđttg của thủ tướngquyết định số 1956 của thủ tướng chính phủquyết định số 622011 của thủ tướng chính phủquyết định số 502012 của thủ tướng chính phủquyết định số 302012 của thủ tướng chính phủquyết định số 412012 của thủ tướng chính phủquyết định số 512012 của thủ tướng chính phủquyết định số 732011 của thủ tướng chính phủquyết định số 402011 của thủ tướng chính phủbáo cáo tình hình thực hiện quyết định số 239qđttg của thủ tướng chính phủquyết định 52 2012 của thủ tướng chính phủquyết định 07 2012 của thủ tướng chính phủmẫu quyết định bổ nhiệm của thủ tướng chính phủquản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện vụ bản tỉnh nam định trong gai đoạn hiện nayNghiên cứu điều trị tuỷ răng hàm lớn thứ nhất, thứ hai hàm dưới có sử dụng trâm protaper và máy x smartNhận xét thực trạng sâu răng sớm và mối liên quan với thói quen nuôi dưỡng ở trẻ 36 71 tháng tuổi tại trường mầm non x20, thanh xuân, hà nội năm 2014Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngQUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPTăng cường thu hút FID của Malaysia vào Việt NamQUẢN lý TRƯỜNG TIỂU học THEO TIẾP cận QUẢN lý dựa vào NHÀ TRƯỜNGRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHĐÀO tạo NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ hà nộiNghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấpNGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦMô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012DIỄN NGÔN PHỐ TRONG TIỂU THUYẾT TRẦN dầnĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜINĂNG lực TIẾNG VIỆT của học SINH TRƯỜNG THCS NÙNG NÀNG và TRƯỜNG nội TRÚ HUYỆN TAM ĐƯỜNG TỈNH LAI CHÂUVAI TRÒ của các CƯỜNG QUỐC TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939 1945)VẤN đề địa lý – LỊCH sử TRONG tác PHẨM GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ và sử học bị KHẢONGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨCDẠY học CHỦ đề TÍCH hợp “DÒNG điện KHÔNG đổi TRONG CUỘC SỐNG” ở TRUNG học PHỔ THÔNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập