BAI GIANG LIÊN PHÂN số

BÀI TẬP LIÊN PHÂN SỐ CASIO

BÀI TẬP LIÊN PHÂN SỐ CASIO
... -1,11963298 Bài 8: Thời gian trái đất quay vòng quanh trái đất viết dạng liên phân số là: 365 + 4+ 7+ 3+ Dựa vào liên phân số này, người ta tìm số năm 5+ 20 + nhuận Ví dụ dùng phân số Còn dùng liên phân ... bấm phím để tính giá trò liên phân số sau M = [ 3,7,15,1,292] tính π − M ? Bài 18: (Thi khu vực, 2001, lớp – 7, dự bò) a Lập qui trình bấm phím để tính giá trò liên phân số sau M = [ 1,1,2,1,2,1,2,1] ... phân số: Bài 19: (Sở GD Hải Phòng, 2003 - 2004) Cho Hãy viết lại A dạng A = [ a0 ,a1 , ,an ] ? 5+ 4+ + 1 3+ A = 30 + 12 10 + 2+ 2003 3+ 1 4+ Bài 20: Các số 2, , π có biểu diễn gần dạng liên phân...
 • 9
 • 4,519
 • 49

Bài giảng cong phan so theo quy luat

Bài giảng cong phan so theo quy luat
... 2005 2005 Gợi ý: Đặt B = Bài 12 Tính tổng sau : Suy B = 1002 2005 4 + + + 5.7 7.9 59.61 Gợi ý: Vì - = mà tử = gấp lần nên biến tử thành 2.2 đ a ngoặc đơn sau tính nh Bài 13 Tính tổng sau : 5 ... 5/11.16 khử Bài 14 Tính tổng : 2 2 + + + + 1x x3 x3 x x x5 x9 x10 1 Giải : Nhận xét = 1x x3 1x 2 x3 Tơng tự với = x3 x x3 x = x9 x10 x9 x10 1 22 Cuối ta có : = 1x x10 45 2 + + + Bài 15 Tính ... 1 n( n + 3) 1.2 ( n +1)(n + 2) = 4(n +1)(n + 2) 1 Bài 17 Tính tổng sau : 1.2.3.4 + 2.3.4.5 + + n(n +1)(n + 2)( n + 3) Sn = Bài 18 Tính: 1+ 1 1 + + + + 1+ 1+ + 1+ + + + + + .2008 + 2009...
 • 3
 • 174
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (Dùng cho sinh viên hệ Đại học Sư Phạm Toán – 3 TC)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (Dùng cho sinh viên hệ Đại học Sư Phạm Toán – 3 TC)
... + n nb n −1    Cho n 3, vế hai đẳng thức a − 4b −4a − 27b ■ 2 .3. 3 Trường số đại số Ta gọi trường số đại số mở rộng có bậc hữu hạn ℚ , có phần tử đại số Cho trường số đại sơ K, bậc [ K ... đại số trường Mở rộng đại số 2.2.1 Phần tử đại số trường Mở rộng đại số Định nghĩa Giả sử K trường vành R Một phần tử x ∈ R đại số K tồn phần tử khơng tất a0 , , an ∈ K cho an x n + + a1 x + ... ngun, phần tử đại số trường, mở rộng đại số, phần tử liên hợp, trường liên hợp, phần tử ngun trường tồn phương; chuẩn, vết biệt thức, trường đóng đại số, trường chia đường tròn Vận dụng giải tập số...
 • 56
 • 291
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ HỌC (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP TOÁN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ HỌC (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHSP TOÁN)
... hiểu khái niệm: Hàm số học; hàm nhân; hàm số học quan trọng: hàm τ ( n) hàm σ (n) , hàm Euler ϕ (n) ; số hoàn thiện; Hàm Mobius - Sinh viên hiểu tính chất hàm số học; hàm số học quan trọng: hàm ... Xây dựng trường số Số tiết: (Lý thuyết: tiết; tập, thảo luận: tiết) *) Mục tiêu: - Sinh viên hiểu rõ khái niệm tập số cách xây dựng tập số - Sinh viên hiểu tính chất tập số - Sinh viên vận dụng ... hợp số tự nhiên ℕ 5.1.1 Hệ tiên đề Peano cho tập số tự nhiên Có tập ℕ , mà phần tử gọi số tự nhiên Giữa phần tử ℕ có quan hệ kề sau thỏa mãn bốn tiên đề sau Hệ tiên đề Peano: (N1) số tự nhiên, số...
 • 64
 • 273
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (3 TÍN CHỈ DÀNH CHO HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ ĐẠI SỐ (3 TÍN CHỈ DÀNH CHO HỆ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)
... n n b n −1    Cho n 3, vế hai đẳng thức a − 4b −4a − 27b ■ 2.3.3 Trường số đại số Ta gọi trường số đại số mở rộng có bậc hữu hạn ℚ , có phần tử đại số Cho trường số đại sơ K, bậc [ K ... đại số trường Mở rộng đại số 2.2.1 Phần tử đại số trường Mở rộng đại số Định nghĩa Giả sử K trường vành R Một phần tử x ∈ R đại số K tồn phần tử khơng tất a0 , , an ∈ K cho an x n + + a1 x + ... niệm, tính chất phần tử ngun vành, vành đóng ngun, phần tử đại số trường, mở rộng đại số, phần tử liên hợp, trường liên hợp, phần tử ngun trường tồn phương; chuẩn, vết biệt thức, trường đóng đại số, ...
 • 56
 • 186
 • 0

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ HỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC TIỂU HỌC)

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN SỐ HỌC (DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC TIỂU HỌC)
... i i 7.4 Bài tập Bài tập chơng III Bài Khi chia 217 cho số tự nhiên x , ta đợc thơng hụt 10 Tìm số chia số d Bài Khi chia 315 cho số tự nhiên x , ta đợc thơng hụt 10 Tìm số chia số d Bài 47 ... hết cho 30 Bài 5: 1) Khi chia số 135 cho số tự nhiên b , ta đợc thơng hụt Tìm b số d phép chia 2) Cho số nguyên a chia cho d , chia cho d Tìm d phép chia a cho 15 Bài 6: 1) Tìm tất cặp số ... : Với số nguyên n , số n ( n + 1) ( 2n + ) chia hết cho Bài 7: 1) Khi chia số 315 cho số tự nhiên b , ta đợc thơng hụt 10 Tìm b số d phép chia 2) Cho số nguyên a chia cho d , chia cho d...
 • 74
 • 615
 • 3

Bài giảng toán 5 tiết 1 bài giảng về phân số

Bài giảng toán 5 tiết 1 bài giảng về phân số
... số 91 38 Mẫu số 85 10 00 Tử số Mẫu số 2) Viết thương sau dạng phân số: 3 :5 = 75 : 10 0 75 = 10 0 : 17 = 17 3)Viết số tự nhiên sau dạng phân s Có mẫu số 1: 32 32 = 1 05 1 05 = 10 00 10 00 = 4) Viết số ... dụ: = ; 12 = 12 ; 20 01 20 01 = 3) Số viết thành phân số có tử số Mẫu số giống khác Ví dụ : = 18 ; 1= 18 10 0 ; 1= 10 0 4) Số viết thành phân số có tử số Và mẫu số khác Ví dụ: = ; 0= 19 ; 0= 1 25 Luyện ... : 1) a-Đọc phân số sau: Năm phần bảy 25 Hai mươi lăm 10 0 phần trăm 91 Chín mươi mốt 38 phần ba mươi tám 85 Tám mươi lăm 10 00 phần nghìn b- Nêu tử mẫu phân số: 25 10 0 Tử số Mẫu số Tử số Mẫu số...
 • 13
 • 76
 • 0

Bài giảng: Liên hệ phép nhân và phép khai phương (Đại số 9)

Bài giảng: Liên hệ phép nhân và phép khai phương (Đại số 9)
... A.B = A B Khai phơng tích Quy tắc khai phơng tích: Muốn khai phơng tích biểu thức không âm, ta khai phơng biểu thức nhân kết với Nhân thức bậc hai Quy tắc nhân thức bậc hai: Muốn nhân thức bậc ... tập lần Bài 1: Tính: a 49.100 b 24. (9) Bài 2: Rút gọn biểu thức sau: a Bài 3: a Bài 4: a 27.48(a 3) Rút gọn biểu thức sau: a , với a > a Thực phép tính: A = 72 18 25 16 Bài 5: Thực phép ... bậc hai số học a.b, tức a.b = a b Chú ý: Định lí mở rộng cho tích nhiều số không âm áp dụng a) Quy tắc khai phơng tích Quy tắc khai phơng tích: Muốn khai phơng tích biểu thức không âm, ta khai phơng...
 • 16
 • 3,993
 • 2

Bài giảng: Liên hệ phép chia và phép khai phương (Đại số 9)

Bài giảng: Liên hệ phép chia và phép khai phương (Đại số 9)
... A = B A B Khai phơng thơng Quy tắc khai phơng thơng: Muốn khai phơng thơng A hai biểu thức B A 0, B > 0, ta khai phơng lần lợt biểu thức bị chia A biểu thức chia B Sau lấy kết thứ chia cho kết ... bậc hai số học b , tức b a a = b b áp dụng a) Quy tắc khai phơng thơng Quy tắc khai phơng thơng: Muốn khai phơng thơng A hai biểu thức B A 0, B > 0, ta khai phơng lần lợt biểu thức bị chia A ... tập lần Bài tập 1: Thực phép tính: a A = 72 : c C = ( + ): Bài tập 2: Rút gọn biểu thức: a A = 5 b B = ( 12 27 + ) : 15 b B = 3+ Bài tập 3: Rút gọn biểu thức: a2 a6 , với b > b b3 Bài tập...
 • 17
 • 2,285
 • 2

Bài giảng slide cơ sở dữ liệu_BKA_C4:Mô hình liên kết thực thể mở rộng và các quy tắc nghiệp vụ

Bài giảng slide cơ sở dữ liệu_BKA_C4:Mô hình liên kết thực thể mở rộng và các quy tắc nghiệp vụ
... loại qui tắc nghiệp vụ Các ràng buộc tác nghiệp Chương Mô hình liên kết thực thể mở rộng, qui tắc nghiệp vụ 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Kiểu thực thể cha, kiểu thực thể Kiểu thực thể subtype ... subtype Kiểu thực thể nhóm thực thể kiểu thực thể có thuộc tính riêng biệt so với thực thể khác Khóa thực thể Kiểu thực thể cha supertype Kiểu thực thể cha kiểu thực thể chung có mối liên kết với ... (qui tắc phủ lấp) Chương Mô hình liên kết thực thể mở rộng, qui tắc nghiệp vụ 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT 20 Ví dụ hệ phân cấp kiểu cha / kiểu Chương Mô hình liên kết thực thể mở rộng, ...
 • 24
 • 421
 • 1

Bài giảng Bài toán về phân số - toán 6

Bài giảng Bài toán về phân số - toán 6
... chia a:b Mỗi số TN a coi phân số có mẫu số 1: a Phân số có tử số nhỏ mẫu số nhỏ 1; phân số có tử số lớn mẫu số phân số lớn Nếu nhân tử số mẫu số phân số với số TN khác đợc phân số phân số cho: a ... .bằng phân số cho Phân số có mẫu số 10, 100, 1000, gọi phân số thập phân Nếu ta cộng tử số mẫu số phân số với số trừ tử số mẫu số số hiệu tử số mẫu số không thay đổi Bài 1: Cho phân số Cộng ... tử số phân số quy đồng đợc Các phơng pháp khác : - Nếu hai phân số có tử số phân số có mẫu số lớn phân số nhỏ - So sánh qua phân số trung gian: a b < c d - So sánh phần bù với phân số : 1- a...
 • 16
 • 364
 • 2

Bài giảng Tích phân hàm số lượng giác

Bài giảng Tích phân hàm số lượng giác
... Bài 11 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = cos3 x sin x Bài 12 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin x cos3 x + cos3 x sin x Bài 13 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin x Bài 14 Tìm ... x(3sin x − sin x) Bài 21 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = sin( x + α ) (α số cho trước) cos x Bài 23 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = + sin x − cos x Bài 24 Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x ) = ... tích phân I = π2 ∫ π x sin xdx = ∫ t sin tdt , tích phân từn phần kết 2π − π /2 ∫ cos xdx (hạ bậc, kết I = ∫ Bài 14 Tích phân I = sin xdx( I = π /4 Bài 15 Tích phân I = 3π ) 16 Bài 16 Tính I = Bài...
 • 7
 • 485
 • 8

Bài giảng VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Bài giảng VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
... Được giúp đỡ UBND huyện, UBND Thị Trấn, ngành Giáo dục bà lối xóm chị lấy lại mảnh đất Đặc biệt vượt lên đau đớn để cố gắng làm thêm, dạy kèm, chiu dành dụm, giúp đỡ đồng nghiệp, bậc phụ huynh, ... vá”, định kì hàng tháng lại khăn gói lên đường Bạch Mai lấy thuốc Với chân (thêm nạng gỗ) chị không mà bỏ buổi, bỏ tiết, say sưa với sách, với giáo án, với giảng mến phục đồng nghiệp, kính trọng...
 • 2
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai bai bai tap lien phan sobài giảng điện tử số phận con ngườibài giảng điện tử số thập phân bằng nhaubai giang dien tu so thap phan bang nhau lop 5bài giảng bảng phân bố tần số và tần suấtbài giảng nhân 1 số thập phân với 1 số thập phânbài giảng trừ hai số thập phân lớp 5bài giảng vi phân đại số lớp 11bài giảng liên hệ phép nhan và phép khai phương đại số 9thiet ke bai giang bai phen nhan phan sobài giảng toán 6 số học chương 3 bài 5 rut gon phan sođề cương bài giảng học phần đại số tuyến tính 1 2tc dùng cho sinh viên đại học sư phạm toánđề cương bài giảng học phần đại số tuyến tính 2 2tc dùng cho sinh viên đại học sư phạm toánbài giảng nhân một số thập phân với một số tự nhiênbài giảng chia một số thập phân cho một số tự nhiênPhát triển du lịch Lâm Đồng đến năm 2020TỔNG HỢP QUAN ĐIỂM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO TÍNH NĂNG CỦA SẢN PHẨMGiải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa của Tổng công ty Hàng không Việt NamGiải pháp tổ chức và điều khiển lưu lượng mạng thông tin truyền thông vùng Tây NguyênMột số giải pháp nhằm phát triển loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn Tp. Hồ Chí MinhPHÂN LOẠI GIỚI TÍNH NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI DỰA VÀO TIN NHẮN VĂN BẢN VÀ WORD2VECCác giải pháp nâng cao chất lượng dịch bán hàng của Công ty Petrolimex giai đoạn 2006 – 201Điều tra thành phần loài và xây dựng nộ mẫu lưỡng cư (Amphibia), bò sát (reptilia) ở núi nhỏ Thành phố Vũng TàuNGHIÊN CỨU DỰ ÁN KHẢ THI XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN YÊN PHONG TỈNH BẮC NINHde cuong bao hiemKHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG131 test bank for managerial accounting tools for business decision making 3rd132 test bank for managerial accounting 2nd edition by davis132 test bank for using financial accounting information the alternative to debits and credits 8th edition133 test bank for fundamental managerial accounting concepts 6th editionBồi dưỡng đánh giá hiệu quả hoạt động Nữ công của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)174 test bank for fundamental accounting principles 20th edition181 test bank for accounting tools for business decision making 5th182 test bank for accounting 2nd183 test bank for managerial accounting 2nd
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập