Giáo án tuần 3 lớp 4 năm học 20162017

GIÁO án TUẦN 25 lớp 4 năm học 2015 2016

GIÁO án TUẦN 25 lớp 4 năm học 2015 2016
... Đánh giá kết học tập - Nêu tiêu chuẩn đánh giá - Trưng bày sản phẩm - Nhận xét kết học tập HS 3)Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn học chuẩn bị tiết sau - Tự đánh giá sản phẩm bạn Khoa học: ... Khoa học: ÁNH SÁNG VÀ VIỆC BẢO VỆ ĐÔI MẮT I Mục tiêu - Tránh để ánh sáng mạnh chiếu vào mắt: không nhìn thẳng vào mặt trời, không chiếu đèn pin vào mắt nhau… - Tránh đọc, viết ánh sáng yếu *KNS: ... làm bảng, lớp làm - Nhận xét, tuyên dương *BT 5; YC HS giỏi làm Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn học chuẩn bị tiết sau - HS giỏi làm - HS giải nhận xét Thứ năm ngày 25 tháng năm 2016 Tập...
 • 12
 • 180
 • 0

Giáo án Tiếng Việt buổi 2 tuần 3 - Lớp 4 Năm học 2009-2010

Giáo án Tiếng Việt buổi 2 tuần 3 - Lớp 4 Năm học 2009-2010
... tính cách nhân vật - HS biết kể theo cách :trực tiếp gián tiếp II Chuẩn Bị: - tập Tiếng việt II hoạt động dạy học : 1.Hớng dẫn học sinh làm cá tập tập tiếng việt * Bài 1:Ôn luyện - HS nêu yêu cầu ... bọn nhện ? Nêu cách kể? - HS trả lời làm vào * Bài 3: - HS làm cá nhân - Gọi hs đọc ,hs khác nhận xét - GV chữa Củng cố , dặn dò: - GV tổng kết nội dung học - GV nhận xét học ********************************************************************** ... lại ghi nhớ học - HS làm cá nhân - GV quan sát giúp hs yếu - GV chữa * Bài 2: - Gv gọi 1hs đọc lại bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ? Tìm lời nói Dế Mèn? ? Đó lời nói trực tiếp hay gián tiếp? ? Tìm...
 • 2
 • 360
 • 3

Giáo án tuần 3 lớp 4

Giáo án tuần 3 lớp 4
... - Lắng nghe, thực giáo viên : đỗ thị hồng anh 13 giáo án tuần IV Nhận xét cố: Hệ thống toàn bài, nhận xét tiết học giáo viên : đỗ thị hồng anh lớp 14 giáo án tuần Khoa học: lớp vai trò chất ... anh 23 ph giáo án tuần - HS làm vào ngợc lại BT2 5.Củng cố dặn dò: GV nhận xét tiết học lớp - Về nhà học thuộc ghi nhớ làm BT giáo viên : đỗ thị hồng anh 24 giáo án tuần Kĩ thuật: Bài 3: lớp ... cách đọc + Tách số thành lớp đợc lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, GV vừa giới thiệu vừa dùng phấn gạch chân dới lớp để đợc số 34 2 157 4 13 + Đọc từ trái sang phải Tại lớp ta dựa vào cách đọc số...
 • 39
 • 208
 • 1

Giáo án tuần 5 lớp 4 năm 2010- 2011

Giáo án tuần 5 lớp 4 năm 2010- 2011
... khối lớp lớp trồng - Lớp 4A, 4B, 5A, 5B, 5C - Lớp 4A trồng 35 cây, lớp 4B trồng 23 cây, - Khối lớp lớp tham gia trồng cây, 5A, 5B, 5C - Có lớp trồng 30 lớp 4A, 5A, 5B - Lớp 5A trồng nhiều - Lớp ... (42 + 52 ) : = 47 b) Số trung bình cộng 36, 42 57 : (36 + 42 + 57 ) : = 45 c) Số trung bình cộng 34, 43 , 52 39 : ( 34 + 43 + 52 + 39) : = 42 d) Số trung bình cộng 20, 35, 37, 65, 73 là: (20 + 35 ... 5C trồng - Số khối lớp Bốn khối lớp Năm trồng là: 35 + 28 + 45 + 40 + 23 = 171 (cây) - HS nhìn SGK đọc: năm 2001 – 2002 có lớp, năm 2002 – 2003 có lớp, năm 2003 – 20 04 lớp, năm 20 04 – 2005...
 • 37
 • 241
 • 1

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm 2010- 2011

Giáo án tuần 6 lớp 4 năm 2010- 2011
... 8000 C 800 D c)Số lớn số 68 42 57, 68 42 75, 68 47 52, 68 47 25 là: A 68 42 57 B 68 42 75 C 68 47 52 D 68 47 25 d) 85 kg = … kg Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: A 48 5 B 48 50 C .40 85 D 40 58 đ) phút 10 giây = ... HS làm 3 567 345 3 50505 + 950909; a 155 282; 5 840 5; 001 41 4 − + 12 34 ; 342 0 b 67 890 – 3 46 7 ; 89 067 - 23 567 b 64 42 3; 65 500 2333 68 73 - Yêu cầu HS làm bảng 8900 7 64 - Nhận xét, chữa − + 67 00 ; 235 ... làm bài, HS lớp trừ 865 279 – 45 0237 64 7253 – làm vào nháp - HS làm 865 279 64 7253 895 285 749 , sau yêu cầu HS đặt − − − 45 0237 ; 285 749 245 tính tính 41 5 042 361 5 04 65 0 - GV yêu cầu HS lớp nhận xét...
 • 39
 • 213
 • 0

Giáo àn tuần 7 lớp 4 năm 2010 - 2011

Giáo àn tuần 7 lớp 4 năm 2010 - 2011
... 2 975 + -Vì hai tổng 2 975 + 40 17 40 17 + 3000 40 17 40 17 + 3000 ? có chung số hạng 40 17, số hạng 2 975 < 3000 nên ta có: -GV hỏi với trường hợp khác 2 975 + 40 17 < 40 17 + 3000 3.Củng c - Dặn dò: -HS ... đọc nhạc số - Cho học sinh ôn tập cao độ - Học sinh luyện tập cao độ Đồ - - mi - son - la - la - son - mi - rê đô Đô - mi - son - la - la - son - mi - đô - Ôn lại TĐN số son la son - Cho học ... HS KT Bài cũ: - Tính giá trị biểu thức: - HS làm a) 47 215 + 672 1 - 25 76 1 a) 28 175 b) 000 000 - 5 672 - 47 829 b) 946 49 9 Bài mới: Ghi đề - HS lắng nghe Hướng dẫn làm tập Bài Tr40 (VBT)Viết tiếp...
 • 45
 • 153
 • 0

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 2015 soạn theo Chuẩn KTKN

Giáo án Địa lí Lớp 4 Năm học 2014 2015 soạn theo Chuẩn KTKN
... KÌ ĐỊA LÍ (Cuối học kì I) ************** Đề thi trường 42 ======================================================================= Giáo án Địa Lớp Năm học 20 14 - 2015 DUYỆT Thứ……ngày……tháng.… năm … ... ======================================================================= Giáo án Địa Lớp Năm học 20 14 - 2015 Tuần Thứ……ngày……tháng.… năm … Bài : TRUNG DU BẮC BỘ A MỤC TIÊU : - Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình trung du Bắc Bộ : +Vùng ... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 19 ======================================================================= Giáo án Địa Lớp Năm học 20 14 - 2015 SINH I/.Ổn...
 • 80
 • 6,284
 • 81

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 25, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... lời : + Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ phát châu Mĩ vào năm nào? + I-u-ri Ga-ga-rin bay vào vũ trụ vào năm nào? - Đọc đề nêu u cầu - Làm - Nhận xét, chữa - Đọc đề trả lời câu hỏi - Cri-xtơ-phơ Cơ-lơm-bơ ... động dạy - học : - HS làm lại tập tiết trước I Kiểm tra : II Bài : - HS lắng nghe Giới thiệu : Nêu MT tiết học Hướng dẫn học sinh nghe - viết : - Giáo viên đọc toàn - Cả lớp theo dõi SGK - Gọi HS ... hoang mạc xa-ha-ra đồ (lược đồ) B Đồ dùng dạy - học : - Bản đồ Tự nhiên châu Phi - Quả Địa cầu - Tranh ảnh: hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa xa-van châu Phi C Các hoạt động dạy- học :...
 • 25
 • 155
 • 0

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013

Giáo an tuân 26, lớp 5. Năm học : 2012 - 2013
... ngµy Qc tÕ Lao ®éng - Trả lời câu hỏi nội dung 1-5 ) - Lun viÕt nh÷ng tõ ng÷ dƠ viÕt sai: Chi-cag«, Niu Y-ỗc, Ban-ti-mo, PÝt-sb¬-n¬ 11 - Giáo viên đọc tả - Đọc cho HS sốt lỗi - Giáo viên chấm đến ... Đồ dùng dạy - học : • GV : Thước ; Bảng lớp kẻ BT4 C Các hoạt động dạy - học : I Tổ chức : - Hát II Kiểm tra : - Gọi HS thực phép tính, lớp tính bảng - HS lên bảng, lớp tính bảng : 14 phút x ... dùng dạy - học : • Gv : - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn 20 • HS : VBT TV5 C Các hoạt động dạy - học : I Kiểm tra : MRVT: Truyền thống - Nội dung kiểm tra: Giáo viên kiểm tra học sinh làm tập - Tìm...
 • 26
 • 151
 • 0

Giáo án các môn lớp 4 năm học 2013 - 2014_tuần 1

Giáo án các môn lớp 4 năm học 2013 - 2014_tuần 1
... õm u ch - Giỏo viờn c t khú - HS vit bng c Vit chớnh t( 14 ) : - Hng dn t th ngi vit - GV c bi vit - HS vit v d Hng dn cha, chm( 3-5 ) - GV c soỏt li ln - HS soỏt - Kim tra li - Ghi li l - GV chm ... nim (1 0 -1 2): * Nhn xột: - HS c ton b yờu cu - c yờu cu - Dũng th cú? ting? - HS m ming dũng th th nht (ting) G: ting = ch - HS lm vic nhúm ụi dũng - Tr li c cõu tc ng cú 14 ting - c yờu cu - Hóy ... nhõn, chia cỏc s t nhiờn - Cht: Nờu cỏch chia 18 . 41 8 : ? - Bi 3 /4 : - Kin thc: Cng c cỏch in du, so sỏnh cỏc s - Cht: Nờu cỏch so sỏnh s 5.870 v 5.890 ? * Lm v : - Bi 4/ 4: - Kin thc: Cng c cỏch...
 • 26
 • 228
 • 0

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 năm học 2014 - 2015

Giáo án Tiếng Anh lớp 4 năm học 2014 - 2015
... repeat - Look, listen and give the answers - Look and listen - Give the question - Listen - Practice in group of six - Work in group and chant - Listen - Recite - Answer Krong Ana Primary school 20 14 ... Talk - Look at the pics - Idenfify the characters - Guess the context - Make sentences - Listen and take notes - Practice in front of class - Repeat all phrases Krong Ana Primary school 20 14 2015 ... books - Elicit the characters - Listen to the T - Act out the dialogue - Practice in pairs - Listen - Practice in front of class - WC practice reading aloud Krong Ana Primary school 20 14 – 2015...
 • 113
 • 683
 • 1

GIÁO AN TUẦN 31 LỚP 1 NĂM HỌC 10-11

GIÁO AN TUẦN 31 LỚP 1 NĂM HỌC 10-11
... đồng hồ đúng, nhanh - GV quay kim mặt đồng hồ để kim điền cho lớp xem hỏi: "Đồng hồ giờ" Ai nói đúng, nhanh đợc lớp vỗ tay, hoan nghênh Củng cố - Dặn dò: - GV nhận xét học Khen em học tốt - Dặn ... bị: - Thanh phách, song loan III Các HĐ dạy - học: Hoạt động GV OĐTC: KTBC: - Cho HS hát hát Đi tới trờng - GV nhận xét - đánh giá Bài mới: - GTB - ghi đầu *HĐ 1: Dạy hát năm ngón tay ngoan - GV ... + GV yêu cầu HS xem tranh ? Tranh vẽ ? ? Câu hỏi dới tranh ? - GV nêu yêu cầu tổ cử đại diện lên kể đoạn - GV uốn nắn em kể thiếu sai +Tranh 2,3, 4(Cách làm tơng tự tranh 1) *HĐ 3: HD HS kể toàn...
 • 19
 • 161
 • 0

Giáo án tuần 30 lớp 5 năm hoc 2010- 2011

Giáo án tuần 30 lớp 5 năm hoc 2010- 2011
... ngày tháng năm 2011 Cả lớp dùng bảng để điền dấu > , < , = *7m3 5dm3 7, 00m3 = 7,005m3 7m3 5dm3 7 ,5 m3 < 7,005m3 > 2,94 dm3 2dm3 94 cm3 Thứ sáu ngày tháng năm 2011 Thứ sáu ngày tháng năm 2011 ... trống a/ năm tháng = … tháng 30 phút 40 giây = b/28 tháng = … 150 giây = c/60phút = 45 phút = … … 3/4 … … 220 năm … phút = = 30 phút = … 1 ,5 90 phút = 1 ,5 ,… … 30 tháng giây 1/4 … 15 phút = giây ... hợp vào chỗ chấm kỉ = 100 năm năm = 12 tháng 1năm khơng nhuận có 3 65 ngày năm nhuận có 366 ngày tháng c 30 (hoặc )có 31 ngày Tháng có 28 29 ngày Thứ sáu ngày tháng năm 2011 TỐN :ƠN TẬP VỀ ĐO THỜI...
 • 11
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 33 lop 4 nam 2012giao an tuan 19 lop 4 nam 2012giao an tuan 22 lop 4 nam 2012giao an tuan 31 lop 4 nam 2012giao an tuan 26 lop 4 nam 2012giao an tuan 29 lop 4 nam 2012giao an tuan 17 lop 4 nam 2012giao an tuan 27 lop 4 nam 2012giao an tuan 29 lop 4 nam 2013giao an tuan 20 lop 4 nam 2013tron bo giao an am nhac lop 6 nam hoc 2014 4 cotgv nguyễn văn tân – thpt nguyễn bỉnh khiêm – bình đònh 4 giáo án đòa lí lớp 10 năm học 2008 2009giáo án mĩ thuật lớp 4 năm 2012giáo án âm nhạc lớp 4 năm 2012giáo án kĩ thuật lớp 4 năm 2013Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 316Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 317Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 318Đề thi THPT QG năm 2017 môn Giáo dục công dân (Đề chính thức)_Mã đề 324Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 305Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 306Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 307Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 308Đề thi THPT QG năm 2017 môn Lịch sử (Đề chính thức)_Mã đề 323Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 312Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 317Quả (power point môn tự nhiên và xã hội)Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 319Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 322Đề thi THPT QG năm 2017 môn địa lý (Đề chính thức)_Mã đề 323Ôn tập học kì I môn GDCD 6Tiểu luận Bình đẳng giới trong gia đình ở Việt Nam( English project) Language barrier in communicationĐề cương luyện thi đại học môn hóaViagra sildenafil vardenafil tadalafil
Đăng ký
Đăng nhập