MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA

THIẾT KẾ TỐI ƯU MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA

THIẾT KẾ TỐI ƯU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA
... tông nhựa Xác định Echm lớp mặt cấp phối (dới lớp tông nhựa) sau sử dụng tóan đồ để xác định đợc ứng suất kéo uốn xuất dới đáy lớp tông nhựa Điều kiện: ứng suất kéo uốn dới đáy lớp ... suất kéo uốn dới đáy lớp tông nhựa < ứng suất kéo uốn cho phép tông nhựa - Kiểm tra lớp móng cấp phối Xác định Echm lớp mặt cấp phối, sau đổi lớp BTN thành lớp kết cấu sau sử dụng tóan đồ ... xung quanh kết giai đoạn trớc Với đặc trng kết cấu ta thấy chiều dày kết cấu nên chọn h1...
 • 4
 • 3,212
 • 103

nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường tông nhựa trên địa bàn thành phố đà nẵng

nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới trong sửa chữa hư hỏng mặt đường bê tông nhựa trên địa bàn thành phố đà nẵng
... chung địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng Hầu hết dạng hỏng mặt đường( trừ hỏng đường) áp dụng vật liệu TL-2000 để sửa chữa Tóm lại, việc áp dụng TL-2000 để sửa chữa dạng hỏng mặt đường ... vật liệu TL2000 giới Đà Nẵng, tháng 11/2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI TRONG SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI TRONG SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH...
 • 40
 • 709
 • 1

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI TRONG SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG pptx

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI TRONG SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG pptx
... chung địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng Hầu hết dạng hỏng mặt đường( trừ hỏng đường) áp dụng vật liệu TL-2000 để sửa chữa Tóm lại, việc áp dụng TL-2000 để sửa chữa dạng hỏng mặt đường ... vật liệu TL2000 giới Đà Nẵng, tháng 11/2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI TRONG SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ... DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VẬT LIỆU MỚI TRONG SỬA CHỮA HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH...
 • 40
 • 465
 • 2

Báo cáo khoa học: "Phương pháp xác định vận tốc làm việc của máy đầm mặt đường tông nhựa nóng có xét đến các yếu tố ảnh hưởng" pot

Báo cáo khoa học:
... Đ n=n+1 n > 12 S Đ Kết thúc Phơng pháp tính toán xác định vận tốc làm việc máy đầm mặt đờng tông nhựa với độ lớn tải trọng máy đầm mặt đờng tông nhựa nóng Theo công thức [4] nh sau: E = ... Kết thúc Phơng pháp tính toán vận tốc làm việc máy đầm mặt đờng tông nhựa với thời gian tác dụng tải trọng máy đầm Theo công thức [4], xác định mô đun đàn hồi tông nhựa nóng theo thời gian ... đầm (Tạp chí máy xây dựng làm đờng số 7/2002 - Cộng hoà Liên bang Nga) [2] Zavialov M.A Các điều kiện để xác định vận tốc làm việc hợp lý máy đầm mặt đờng tông nhựa (Tạp chí máy xây dựng làm...
 • 6
 • 343
 • 2

MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA NÓNG YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA NÓNG YÊU CẦU THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
... lượng nhựa đường tối ưu thỏa mãn tiêu kỹ thu t yêu cầu với tông nhựa Bảng Bảng 6.2 Việc thi t kế hỗn hợp tông nhựa tiến hành theo phương pháp Marshall 6.3 Trình tự thi t kế hỗn hợp tông nhựa ... trí cho đường nối dọ c lớp mặt đường tông nhựa trùng với vị trí đường phân chia giao thông trùng với tim đường đường xe 8.7 Lu lèn lớp hỗn hợp tông nhựa 8.7.1 Thi t bị lu lèn tông nhựa ... hành công tác rải thử tông nhựa Trên sở kết sau rải thử lớp tông nhựa, tiến hành điều chỉnh (nếu thấy cần thi t) để đưa công thức chế tạo hỗn hợp tông nhựa phục vụ thi công đại trà lớp bê...
 • 21
 • 203
 • 3

Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường tông nhựa sử dụng nhựa đường polime

Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime
... cầu kỹ thu t vật liệu, công nghệ chế tạo hỗn hợp, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát nghiệm thu lớp mặt đường tông nhựa sử dụng chất kết dính nhựa đường polime, gọi tông nhựa polime ... kiểm soát chất lượng, thí nghiệm kiểm tra nhựa đường polime tiến hành theo quy định quy trình 22 TCN 319-04 Thi t kế hỗn hợp tông nhựa polime 4.1 Mục đích công tác thi t kế tìm tỷ lệ phối hợp ... độ ứng với công đoạn thi công thường cao Khoảng nhiệt độ tương ứng với công đoạn thi công cho loại nhựa đường polime khác tham khảo Bảng 5.3.10 Nhà sản xuất nhựa đường polime phải công bố số...
 • 34
 • 690
 • 3

Hiện tượng lún vệt bánh xe trên mặt đường tông nhựa Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Hiện tượng lún vệt bánh xe trên mặt đường bê tông nhựa Nguyên nhân và giải pháp khắc phục
... pháp Tăng cường chất lượng mặt đường, chống hằn lún vệt bánh xe dạng hư hỏng sớm khác mặt đường II Các giải pháp để hạn chế tượng hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Bộ trưởng GTVT đạo rốt ... Tải Giải pháp Tăng cường chất lượng mặt đường, chống hằn lún vệt bánh xe dạng hư hỏng sớm khác mặt đường MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐỘ KHÁNG LÚN VỆT BÁNH XE CHO MẶT ĐƯỜNG TRÊN CÁC TRỤC CHỊU XE ... nền-áo đường có tầng mặt tông nhựa (2) Nhóm giải pháp thiết kế lựa chọn thành phần hỗn hợp tông nhựa (3) Nhóm giải pháp chế tạo kiểm soát chất lượng hỗn hợp tông nhựa (4) Nhóm giải pháp...
 • 22
 • 267
 • 0

BÀI 1 hỗn hợp TÔNG NHỰA với độ bền KHAI THÁC và TUỔI THỌ của mặt ĐƯỜNG TÔNG NHỰA

BÀI 1 hỗn hợp bê TÔNG NHỰA với độ bền KHAI THÁC và TUỔI THỌ của mặt ĐƯỜNG bê TÔNG NHỰA
... lớn hỗn hợp = KL hạt cốt liệu + KL nhựa đờng liệ nhự đờng Tổng thể tích hỗn hợp thể 10 tính chất hỗn hợp với độ bền khai thác mặt đờng BTN thá đờng độ rỗng d tính chất hỗn hợp với độ bền khai thác ... thác mặt đờng BTN thá đờng độ rỗng d 11 tính chất học hỗn hợp tông nhựa nhự độ ổn định độ dẻo Marshall tính chất học hỗn hợp tông nhựa nhự mô đun đàn hồi đàn 12 tính chất học hỗn hợp tông ... cải thiện thiệ hỗn hợp hỗn hợp tông nhựa - thành phần theo thể tích nhự phầ thể mẫu tông nhựa nhự đ đầm nén WT VV Độ rỗng d VEAC Lợng nhựa có hiệu ợng nhự hiệ WEAC VAAC Lợng nhựa hấp thụ...
 • 17
 • 113
 • 0

BÀI 2 NHỰA ĐƯỜNG và độ bền KHAI THÁC của mặt ĐƯỜNG TÔNG NHỰA

BÀI 2 NHỰA ĐƯỜNG và độ bền KHAI THÁC của mặt ĐƯỜNG bê TÔNG NHỰA
... < 52 >46 >10 >16 >22 >28 28 PG 64 34 40 10 16 22 34 >40 >16 >16 >22 >28 28 34 40 >28 >34 >40 22 19 16 34 >40 >10 >16 >22 Thí nghiệm với nhựa nguyên gốc Nhiệt độ bốc cháy nhỏ nhất, oC 23 0 ... AC -20 AC-40 500100 100 020 0 20 00400 4000800 110 150 21 0 300 120 70 40 20 177 21 9 23 2 23 2 99.0 99.0 99.0 99.0 - Độ nhớt 60oC, P; max 25 00 5000 10000 20 000 - Độ kéo d i 25 oC, cm; 100 50 20 10 ... độ bền khai thác mặt đờng ??? Các đặc tính - lý nhựa đờng ảnh hởng chúng đến độ bền khai thác mặt đờng tông nhựa độ kéo dài nghiệ Thí nghiệm ??? Mối quan hệ với độ bền khai thác mặt đờng ???...
 • 13
 • 103
 • 1

BÀI 6 THI CÔNG mặt ĐƯỜNG TÔNG NHỰA

BÀI 6 THI CÔNG mặt ĐƯỜNG bê TÔNG NHỰA
... lớp tông nhựa mỏng liê hiệ đại nhự máy móc thi t bị thi công mặt đờng tông nhựa máy rải liên hợp đại cho lớp tông nhựa mỏng liê hiệ đại nhự 10 máy móc thi t bị thi công mặt đờng tông ... thi t bị thi công mặt đờng tông nhựa trạm trộn trạ trộ Loại trạm trộn tông nhựa phổ biến Việt Nam Loạ trạ trộ nhự phổ Việ máy móc thi t bị thi công mặt đờng tông nhựa đặc điểm - Công ... pháp trộn khác máy móc thi t bị thi công mặt đờng tông nhựa máy rải Máy rải tông nhựa - điều kiện phổ biến nh thầu Việt Nam máy móc thi t bị thi công mặt đờng tông nhựa sơ đồ máy rải liên...
 • 26
 • 169
 • 0

CỐT LIỆU và THÀNH PHẦN cơ hạt cốt LIỆU với độ bền KHAI THÁC của mặt ĐƯỜNG TÔNG NHỰA

CỐT LIỆU và THÀNH PHẦN cơ hạt cốt LIỆU với độ bền KHAI THÁC của mặt ĐƯỜNG bê TÔNG NHỰA
... hạt lớn Cờng độ hạt CL Độ bền chống m i mòn Hình dạng mảnh bị m i mòn Cấu trúc rỗng hạt CL đặc tính cốt liệu chức mặt đờng Chức thể kết cấu mặt đờng Có độ ghồ ghề chấp nhận đợc Đặc tính cốt liệu ... hởng đến độ bền khai thác mặt đờng tông nhựa ởng thá đờng nhự tiêu kiểm soát chất lợng cốt liệu Cốt liệu góc cạnh làm liệ khả chố tăng khả chống lại - Vệt lún Nứt mỏi nhiệ Nứt ỏ nhiệt độ thấp ... phối cốt liệu theo superpave Yêu cầu cốt liệu thô - LA độ bền sunfat liệ thô - LA : max 35 45% - Độ bền sunfat: max 10% - 20% yêu cầu cấp phối cốt liệu theo superpave Yêu cầu cốt liệu mịn - độ...
 • 27
 • 132
 • 1

THỰC TRẠNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐƯỜNG TÔNG NHỰA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE TRÊN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TẠI VIỆT NAM
... DUNG ISO 9001 : 2008 Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Tại Việt Nam Các giải pháp của Bộ GTVT nhằm khắc phục Hằn lún vệt bánh xe thời gian vừa qua Một số kết quả nghiên ... xe Đề xuất, kiến nghị ISO 9001 : 2008 • Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Việt Nam Hiện tượng hư hỏng Hằn lún vệt bánh xe (HLVBX) mặt đường tông nhựa (BTN) xuất Việt ... chất lượng mặt đường nhằm giảm thiểu hư hỏng HLVBX nước nước ISO 9001 : 2008 Thực trạng Hằn lún vệt bánh xe mặt đường tông nhựa Việt Nam Các hình ảnh HLVBX số tuyến đường Việt Nam ISO 9001...
 • 44
 • 292
 • 0

đồ án thiết kế mặt đường tông nhựa

đồ án thiết kế mặt đường bê tông nhựa
... phục vụ mặt đường 3.Các tính chất vật liệu để thiết kế kết cấu: Loại bao gồm tất tính chất vật liệu mặt đường đất đường thiết kế kết cấu mặt đường đòi hỏi 4.Các đặc trưng kết cấu mặt đường: ... 274-01) 2.2.1 .Thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường phương án tập trung 15 năm: 2.2.1.1 Các u cầu thiết kế: - Để chuẩn bị cho việc thiết kế mặt đường mềm cần phải biết loạt “đầu vào” cần thiết Bảng ... ĐƯỜNG MỀM 2.1 THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM (THEO 22TCN 211-06) 2.1.1 Cơ sở thiết kế kết cấu áo đường 2.1.1.1 Quy trình tính tốn tải trọng tính tốn - Áo đường mềm tính tốn thiết kế theo tiêu chuẩn...
 • 64
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mặt đường btn hạt mịn trên lớp móng cpđd 5cm btn hạt mịn 7cm btn hạt trung 18cm cpđd loại i và 35cm cpđd loại iiđoạn phân kỳ đầu tư theo phương án phân kỳ 1 đầu tư 2 làn đường nội bộ hai bên mặt đường phân kỳ xây dựng đến lớp btn hạt trungbiv 07 mẫu biên bản nghiệm thu công việc kiểm tra chiều dày lớp btn mặt đườngmặt đườngxây dựng mặt đườnghư hỏng mặt đườngphối cảnh mặt đườngthi công nền mặt đườngbài giảng thi công nền mặt đườngtài liệu thi công nền mặt đườnggiáp trình thi công nền mặt đườngđề cương thi công nền mặt đườngnghiệm thu mặt đường đá dămnghiệm thu mặt đường bê tông nhựaxác định độ nhám của mặt đường đoNghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (LA tiến sĩ)đề thi khảo sát giáo vien tin học tỉnh Bắc GiangGiáo án vật lí 12 chương trình chuẩnGiáo án dạy đội tuyển casio vật líHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caoTiểu luận Trình bày chiến lược xây dựng thương hiệu của VinamilkTiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTÌM HIỂU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN CẤP ĐÔNG RAU QUẢ CÔNG SUẤT 300 m3 ngàyđêmTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchVận dụng mô hình phân tích SWOT khi lập kế hoạch chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng học sinh tại trường THPT Nguyễn DuPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập