Nghiên cứu phân vùng thích nghi đất đai làm cơ sở cho quy hoạch sản xuất cây khoai môn tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

đánh giá thích nghi đất đai làm sở chuyển đổi kiểu sử dụng đất đai quận bình thủy, thành phố cần thơ

đánh giá thích nghi đất đai làm cơ sở chuyển đổi kiểu sử dụng đất đai quận bình thủy, thành phố cần thơ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI LÀM CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN KỸ SƢ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI ... thuận báo cáo luận văn tốt nghi p ngành quản lý đất đai với đề tài: “ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI LÀM CƠ SỞ CHUYỂN ĐỔI KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI QUẬN BÌNH THỦY, THÀNH PHỐ CẦN THƠ” Sinh viên thực hiện: ... vị đất đai phƣờng Long Hòa, Long Tuyền, Thới An Đông quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ 3.1.2 Đánh giá thích nghi đất đai 3.1.2.1 Chọn lọc kiểu sử dụng đất đai cho đánh giá thích nghi đất đai * Cơ...
 • 65
 • 58
 • 0

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp giai đoạn 2001 2010 và xu hướng đến năm 2020 tại huyện lục nam tỉnh bắc giang

Nghiên cứu thực trạng chuyển đổi đất nông nghiệp giai đoạn 2001 2010 và xu hướng đến năm 2020 tại huyện lục nam tỉnh bắc giang
... chăn nuôi 1.1.1.3 Đất trồng h ng năm khác 1.1.2 Đất trồng lâu năm 1.2 Đất lâm nghiệp 1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản 1.4 Đất l m muối 1.5 Đất nông nghiệp khác Đất phi nông nghiệp Đất cha sử dụng NNP ... đích sử dụng đất (ha) Thứ tự Mục đích sử dụng đất Mã Tổng số Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp 1.1 Đất sản xu t nông nghiệp 1.1.1 Đất trồng h ng năm 1.1.1.1 Đất trồng lúa 1.1.1.2 Đất cỏ dùng ... c ta giai ủo n 2005 -2010 B ng 2.3: Biến động sử dụng đất nông nghiệp To n quốc giai đoạn 2006- 2010 Thứ tự Mã Tổng diện tích Chỉ tiêu nnp Năm 2005 Năm 2010 Biến động Cơ Diện tích Cơ 2006-2010...
 • 147
 • 204
 • 0

đánh giá tài nguyên đất đai làm sở phân vùng thích nghi đất đai huyện càng long tỉnh trà vinh

đánh giá tài nguyên đất đai làm cơ sở phân vùng thích nghi đất đai huyện càng long tỉnh trà vinh
... @ Tài liệu học tập nghi n cứu t (UBND huy n Càng Long, Phòng Nông nghi p Th y s n huy n Càng Long - Trà Vinh) ánh giá ngu n tài nguyên - ánh giá tài nguyên t - ánh giá tài nguyên nư c - ánh giá ... B n N i dung t huy n Càng Long ơn v 20 t huy n Càng Long phân vùng thích nghi Trang t huy n Càng Long 26 39 Chương I LƯ C KH O TÀI LI U I TÀI NGUYÊN T AI Tài nguyên "Tài nguyên t t c d ng v t ... thích nghi cho vùng ánh giá thích nghi - Phân vùng thích nghi t hi n t i xu t mô hình s d ng Hoàn thành vi t báo cáo t cho vùng Chương III K T QU TH O LU N I ÁNH GIÁ CÁC NGU N TÀI NGUYÊN Tài nguyên...
 • 55
 • 226
 • 0

phân vùng thích nghi đất đai cho vùng đất phèn của huyện gò quao tỉnh kiên giang

phân vùng thích nghi đất đai cho vùng đất phèn của huyện gò quao tỉnh kiên giang
... vậy, đề tài Phân vùng thích nghi đất đai cho vùng đất phèn Huyện Quao Tỉnh Kiên Giang Với mục tiêu đánh giá thích nghi đất đai xây dựng đồ phân vùng cho huyện Quao, Qua nghi n cứu ... thích nghi đất đai cho LUT có đơn vị đất đai có cấp thích nghi giống Đó sở để phân vùng thích nghi đất đai từ kết phân hạng khả thích nghi Nguyên lý phân vùng thích nghi đất đai phân thành vùng tương ... tiềm huyện Chính điều đó, đề tài Phân vùng thích nghi đất đai cho vùng đất phèn Huyện Quao Tỉnh Kiên Giang thực hiện, nhằm mục tiêu: - Đánh giá khả thích nghi đất đai - Xây dựng đồ phân vùng...
 • 82
 • 167
 • 0

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện đồng phú, tỉnh bình phước

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cây cao su tại huyện đồng phú, tỉnh bình phước
... ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU TẠI HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƢỚC SVTH: TRẦN THỊ THẢO Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS ... GIS Khoa Môi trƣờng Tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh ii TÓM TẮT Với mục tiêu ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Đồng Phú, ... dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai phục vu quy hoạch phát triển cao su địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước nhằm góp phần khai thác hiệu tài nguyên đất đai, tránh lãng phí, đồng thời mang...
 • 77
 • 131
 • 0

Nghiên cứu tính chất đất xám trên phù sa cổ phục vụ sản xuất cây hồ tiêu tại huyện lộc ninh, tỉnh bình phước

Nghiên cứu tính chất đất xám trên phù sa cổ phục vụ sản xuất cây hồ tiêu tại huyện lộc ninh, tỉnh bình phước
... ñ t xám n n phù sa c 4.11 L c Ninh M t s tính ch t lý h c c a ph u di n LN03 ñ t xám n n phù sa c 4.10 59 M t s tính ch t hoá h c c a ph u di n LN02 ñ t xám n n phù sa c 4.9 L c Ninh M t s tính ... LN02 ñ t xám n n phù sa c 4.8 58 M t s tính ch t hoá h c c a ph u di n LN01 ñ t xám n n phù sa c 4.7 L c Ninh 70 Năng su t hi u qu kinh t c a thí nghi m phân bón cho h tiêu ñ t xám phù sa c t i ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng ph m vi nghiên c u - ð i tư ng nghiên c u + ð t xám n n phù sa c + H tiêu giai ño n kinh doanh - Ph m vi nghiên c u M t s tính ch t c a ñ t xám tr ng h tiêu t...
 • 103
 • 614
 • 2

ứng dụng phần mềm mapinfo quản lý và phân hạng đất đai làm sở cho việc định giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận ô môn thành phố cần thơ

ứng dụng phần mềm mapinfo quản lý và phân hạng đất đai làm cơ sở cho việc định giá đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận ô môn thành phố cần thơ
... cáo luận văn tốt nghiệp ngành Quản Đất Đai với đề tài: Ứng dụng phần mềm Mapinfo quản phân hạng đất đai làm sở cho việc định giá đất địa bàn quận Ô Môn Thành phố Cần Thơ Do sinh viên ... luận văn tốt nghiệp chấp thuận báo cáo với đề tài: Ứng dụng phần mềm Mapinfo quản phân hạng đất đai làm sở cho việc định giá đất phi nông nghiệp địa bàn quận Ô Môn Thành phố Cần Thơ Do sinh ... định giá đất phi nông nghiệp địa bàn quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ đưa vào thực nhằm mục tiêu : - Xây dựng quản sở liệu để phân hạng định giá đất ô thị - Thành lập bảng giá đất ô thị Quận Ô...
 • 73
 • 295
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển một số giống quế trồng trong điều kiện sinh thái tại huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Nghiên cứu hiện trạng và khả năng phát triển một số giống quế trồng trong điều kiện sinh thái tại huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi
... qu t i huy n Trà B ng, t nh Qu ng Ngãi - So sánh kh sinh trư ng, phát tri n c a gi ng qu tr ng ñi u ki n sinh thái t i Trà B ng, Qu ng Ngãi - Đưa m t s gi i pháp nh m ñ nh hư ng phát tri n ngành ... 3.1.7 Các y u t sinh thái t i Trà B ng tác ñ ng ñ n sinh trư ng, phát tri n qu Theo tác gi Đ Đình Sâm Ngô Đình Qu , 1993, y u t sinh thái quan tr ng tác ñ ng ñ n s sinh trư ng phát tri n c a qu ... t nh Qu ng Ngãi 2.2 Đ A ĐI M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 2.2.1 Đ a ñi m nghiên c u Huy n Trà B ng, t nh Qu ng Ngãi 2.2.2 Th i gian nghiên c u T tháng 8/2010 ñ n tháng 5/2011 2.3 PH M VI NGHIÊN C U...
 • 28
 • 269
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... 2.2.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh dong riềng - Nghiên cứu mật độ trồng dong riềng thích hợp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu lượng phân đạm bón phù hợp cho dong riềng huyện Ba ... hưởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng suất dong riềng huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn cần thiết Kết đề tài sở xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác Dong riềng phù hợp cho người dân huyện Ba Bể ... huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu ảnh hưởng thời điểm thu hoạch đến suất chất lượng dong riềng trồng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1.Điều tra thu thập số liệu để...
 • 109
 • 358
 • 0

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây vụ đông tại huyện yên khánh tỉnh ninh bình
... PTNT Ninh Bình, Phòng Nông nghi p huy n Yên Khánh, UBND huy n Yên Khánh, phòng Tài nguyên môi trư ng huy n Yên Khánh, UBND nhân dân xã Khánh Tiên, Khánh L i, th tr n Yên Ninh, Khánh Thành, Khánh ... ðáy, sông V c Phân b t p trung ñ a bàn xã Khánh Vân, Khánh H i, Khánh Ninh, Khánh L i, Khánh Thi n, Khánh Cư ng, Khánh M u, Khánh H i, Khánh Nh c, Khánh H ng Phù h p v i vi c b trí tr ng v lúa ... phân b ch y u xã Khánh Cư, Khánh Vân, Khánh H i, Khánh Ninh, Khánh Nh c, Khánh Cư ng, Khánh Trung, Khánh Thành, Khánh Th y, Khánh Công th tr n Yên Ninh Di n tích hi n ñang b trí tr ng lúa m t s...
 • 131
 • 666
 • 8

Nghiên cứu ứng xử của hộ nông dân với rủi ro về dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu ứng xử của hộ nông dân với rủi ro về dịch bệnh trong chăn nuôi gia cầm tại huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang
... th c chăn nuôi: - Chăn nuôi h gia ñình quy mô nh (chăn nuôi truy n th ng) - Chăn nuôi nông h , nông tr i quy mô v a (chăn nuôi bán công nghi p) - Chăn nuôi trang tr i, doanh nghi p (chăn nuôi ... c a nông h chăn nuôi gia c m huy n Vi t Yên t nh B c Giang trư c nh ng r i ro b t tr c x y d ch b nh, ñã l a ch n ñ tài: Nghiên c u ng x c a h nông dân v i r i ro v d ch b nh chăn nuôi gia c ... ng r i ro s n xu t chăn nuôi gia c m nh m ñ i phó v i r i ro, h n ch thi t h i t r i ro mang l i 2.1.2.2 Các r i ro v d ch b nh chăn nuôi gia c m Các Lo i R i Ro R i ro d ch b nh R i ro th trư...
 • 129
 • 308
 • 0

xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất đai làm sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận thốt nốt

xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất đai làm cơ sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận thốt nốt
... Ngành: QU N LÝ ð T ðAI XÁC ð NH M C ð NH HƯ NG C A CÁC Y U T NH HƯ NG ð N GIÁ ð T VÀ TH C TR NG GIÁ TR S D NG ð T ðAI LÀM CƠ S CHO VI C ð NH GIÁ ð T TRÊN ð A BÀN QU N TH T N T Giáo viên hư ng d n: ... TÀI NGUYÊN ð T ðAI V ñ tài: “XÁC ð NH M C ð NH HƯ NG C A CÁC Y U T NH HƯ NG ð N GIÁ ð T VÀ TH C TR NG GIÁ TR S D NG ð T ðAI LÀM CƠ S CHO VI C ð NH GIÁ ð T TRÊN ð A BÀN QU N TH T N T” Do sinh viên: ... A CÁN B HƯ NG D N V ñ tài: “XÁC ð NH M C ð NH HƯ NG C A CÁC Y U T NH HƯ NG ð N GIÁ ð T VÀ TH C TR NG GIÁ TR S D NG ð T ðAI LÀM CƠ S CHO VI C ð NH GIÁ ð T TRÊN ð A BÀN QU N TH T N T” Sinh viên...
 • 93
 • 445
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của cây dong riềng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... ĐỖ THỊ MINH HOA NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY DONG RIỀNG TẠI HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 ... 2.2.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật thâm canh dong riềng - Nghiên cứu mật độ trồng dong riềng thích hợp huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu lượng phân đạm bón phù hợp cho dong riềng huyện Ba ... hưởng số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng suất dong riềng huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn cần thiết Kết đề tài sở xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác Dong riềng phù hợp cho người dân huyện Ba Bể...
 • 117
 • 114
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương vụ xuân và hè tại huyện trấn yên tỉnh yên bái

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống đậu tương vụ xuân và hè tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TUẤN ANH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG ĐẬU TƢƠNG VỤ XUÂN VÀ VỤ HÈ TẠI HUYỆN TRẤN YÊN TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: ... Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số dòng, giống đậu tương vụ xuân huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái Mục tiêu, mục đích đề tài 2.1 Mục đích Chọn đƣợc dòng, giống đậu tƣơng có suất cao giống ... trình nghiên cứu, đánh giá khả sinh trƣởng, phát triển số dòng, giống đậu tƣơng huyện Trấn Yên tỉnh Yên Bái Các kết đề tài góp phần mở rộng diện tích, tăng suất sản lƣợng đậu tƣơng huyện Trấn Yên...
 • 105
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân hạng thích nghi đất đaithành lập bản đồ phân hạng thích nghi đất đainghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnnghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và năng suất của củ dong riềng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnghiên cứu một số yếu tố liên quan đến dịch vụ y tế cho phụ nữ người dao về khía cạnh văn học xã hội tại huyện bạch thông tỉnh bắc kạnphân tích tình hình sản xuất rau an toàn tại huyện long hồ tỉnh vĩnh longnghiên cứu khả năng thích nghi của cây dâu tằm trên địa bàn huyện thiệu hoá tỉnh thanh hoá để hình thành vùng dâu tằm nguyên liệuđánh giá phân hạng thích hợp đất đai vùng gò đồi huyện nam đàn tỉnh nghệ antích hợp phần mềm ales và gis trong đánh giá thích nghi đất đai huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai potxtích hợp gis và phân tích đa tiêu chuẩn mca trong đánh giá thích nghi đất đaiphân hạng khả năng thích nghi đất đai11 nghiên cứu phân vùng động đất lãnh thổ viẹt nam phần đất liền và lãnh hảiđánh giá thích nghi đất đaiĐề cương lý học kì 1Đề cương lý học kì 1Đề cương lý học kì 1bài tập trắc nghiệm vật lý 12 nhiều chươngChủ nhiệm lớp1Đề cương lý học kì 1 lớp 10chan doan hinh anh he tim machthieu mau do benh man tinh83106 unit 04 introductory presentationAccounting and financial reportingAccounting concepts and principlesChapter 2 accounting for partnershipsDatamaster accountingLeases slides finalMSc in business major business law, tax and accountingbài bdtx thcs modul 26,31 bản nộpReporting and analyzing receivablesTop ten ways to help lower the cost of your accounting servicesSC11 poster HLRmonitor (1)Triết học marx – lenin
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập