DANG 22 4 2 TB DIEN PHAN

Bài giảng mạng máy tính chương 4 2 trương hoài phan

Bài giảng mạng máy tính chương 4 2  trương hoài phan
... thức mạng Các máy tính thiết bị không mạng logic không truyền thông trực tiếp 20 :10:08 Mạng logic mạng vật lý Mạng vạt lý Mạng logic 20 :10:08 Tầng mạng • Các máy tính thiết bị mạng logic khác mạng ... scheme) – giao thức IP 20 :10:08 Tầng network • Mạng vật lý ≠ mạng logic • Mạng vật lý: máy tính thiết bị nối kết đường truyền vật lý • Mạng logic: dãy máy tính thiết bị mạng vật lý cho phép truyền ... logic Vd: giao thức IP có mạng logic với địa mạng 1 72. 16.1.x mạng 1 72. 16.8.x chương trình cung cấp dịch vụ dùng Địa IP để xác định danh tánh mạng máy tính thiết bị mạng Ví dụ: với giao thức...
 • 56
 • 136
 • 0

Tài liệu Hướng Dẫn Dùng Phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial 4.2 docx

Tài liệu Hướng Dẫn Dùng Phần mềm thiết kế mạng phân phối điện Ecodial 4.2 docx
... FEEE I Giới thiệu phần mềm Ensuring Enhanced Education www.hcmute.edu.vn/feee/  Ecodial phần mềm sử dụng cho việc thiết kế, lắp đặt mạng điện phía hạ áp  Hỗ trợ người thiết kế giải khối lượng ... Giới thiệu phần mềm: II Lưu đồ thiết kế mạng điện động lực hạ áp: III Các thực đơn chính: IV Các thông số đầu vào: V Trình tự thao tác với Ecodial 4.2: VI So sánh phiên 3.38 4.2: VII Kết luận: ... sizing: Thiết kế dự án  Source: Nguồn – Chọn lựa loại nguồn: Nguồn cấp từ lưới trung thế, máy phát, nguồn bất kỳ, tụ bù  Distribution: Mạng phân phối – Chọn lựa hình thức phân phối: Thanh cái, dẫn...
 • 121
 • 992
 • 20

Chuyển giao diện Firefox 4 về Firefox 3 (phần 2) pps

Chuyển giao diện Firefox 4 về Firefox 3 (phần 2) pps
... Nhấn OK để áp dụng thay đổi đóng cửa sổ thiết lập Cho đến bước gần hoàn tất công đoạn trên, giao diện Firefox sau thay đổi hệ điều hành Windows XP chế độ hiển thị Classic: Và Windows Vista: Bên ... chức không hoàn toàn giống với Firefox Ví dụ: bạn di chuột vào đường link, URL thực phải hiển thị phía bên góc trái hình Do vậy, cần phải sử dụng thêm add - on Status -4- Evar: Sau cài đặt, thay đổi ... add - on Status -4- Evar: Sau cài đặt, thay đổi lựa chọn qua mục Tools > Add-ons > Options Status -4- Evar: Trong phần Progress, bỏ dấu check Show progress in the location bar: Trong mục Download,...
 • 5
 • 116
 • 0

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT PHẦN 2 - TRẦN DIÊN HIỂN - 4 doc

LÝ THUYẾT XÁC SUẤT PHẦN 2 - TRẦN DIÊN HIỂN - 4 doc
... 2, 74 2, 61 2, 51 2, 42 2,35 2, 70 2, 57 2, 47 2, 38 2, 31 2, 66 2, 55 2, 43 2, 34 2, 27 2, 62 2 ,49 2, 38 2, 30 2, 22 2,58 2, 45 2, 34 2, 25 2, 18 2, 54 2, 40 2, 30 2, 21 2, 13 15 16 17 18 19 2, 54 2, 49 2, 45 2, 41 2, 38 2, 48 ... 2, 93 2, 87 2, 84 4, 82 2,80 2, 78 2, 76 2, 74 2, 73 2, 71 2, 70 2, 71 2, 68 2, 66 2, 64 2, 62 2,60 2, 59 2, 57 2, 56 2, 55 2, 60 2, 57 2, 55 2, 53 2, 51 2, 49 2, 47 2, 46 2, 45 2, 43 2, 51 2, 49 2, 46 2, 44 2, 42 2 ,40 2, 39 2, 37 ... 2, 36 2, 35 2, 45 2, 42 2 ,40 2, 37 2, 36 2, 34 2, 32 2,31 2, 29 2, 28 2, 39 2, 37 2, 34 2, 32 2,30 2, 28 2, 27 2, 25 2, 24 2, 22 30 40 60 120 4, 17 4, 08 4, 00 3, 92 3, 84 3, 32 3 ,23 3,15 3,07 3,00 2, 92 2, 84 2, 76 2, 68...
 • 9
 • 173
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 LỚP 12 CB ĐỀ 2 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU docx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 LỚP 12 CB ĐỀ 2 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU docx
... Ca(NO3 )2 , Na2CO3 B NaHCO3 , NaAlO2 C Al2(SO4)3 , NaAlO2 D AlCl3 , Na2CO3 Câu 28 Phèn chua có công thức nào? A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O B (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3 .24 H2O C CuSO4.5H2O D K2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O ... Ca(HCO3 )2 Câu 24 : Phương trình phản ứng hóa học đúng: A 2Al2O3 + 3C t  B 2MgO + 3CO t  C Al2O3 + 3CO t  D 2Al + 6H2O 4Al + 3CO2 2Mg + 3CO2 2Al + 3CO2 t  2Al(OH)3 + 3H2 Câu 25 : Các ... đúng: A 11 ,2 gam B 14 gam C 12 gam D 11 ,5 gam Câu 21 : Lấy 20 gam hỗn hợp Al Fe2O3 ngâm dung dịch NaOH dư phản ứng xong người ta thu 3,36 lít khí hidro (đktc) Khối lượng Fe2O3 ban đầu là: A 13 ,7...
 • 9
 • 442
 • 7

Nhiệt điện - Phần 2 Lò hơi - Chương 4 doc

Nhiệt điện - Phần 2 Lò hơi - Chương 4 doc
... b.ống kép đôi; c-ống kép ba; d ống kép bốn Hình 4. 5 Cấu tạo nhiệt 1-Bao hơi; 2- ng xuống; 3-Bộ nhiệt xạ; 4- Bộ nhiệt nửa xạ; 5-Bộ nhiệt đối lu; 6-Bộ hâm nớc 26 Để nhận đợc nhiệt nhiệt độ cao (có ... 2- ng chéo 28 - Chia nhiệt hai ba phần để giảm bớt chênh lệch trở lực thủy lực ống ống dài (hình 4. 7) - Tổ chức cho dòng chèo t phần sang phần (hình 4. 7) 4. 3 .4 Điều chỉnh nhiệt độ nhiệt 4. 3 .4. 1 ... hòa nh hình 4. 10a nớc cấp nh hình 4. 10b Hình 4. 10.Nối giảm ôn với đờng nớc nớc cấp a- Dùng nớc lò; b- Dùng nớc cấp 1-bao hơi; 2- Bộ giảm ôn; 3BQN; 4- Hơitới tuốc bin; 5-Nớc cấp; 6-lấy xung lợng...
 • 27
 • 312
 • 0

Máy điện - Phần 2 Máy biến áp - Chương 4 doc

Máy điện - Phần 2 Máy biến áp - Chương 4 doc
... ni Máy I: I = 740 = 1, 125 ; suy SI = 1, 125 .180 = 20 2,5 5, 4. 121 ,8 (kVA) 740 = 1,01; suy SII = 1,01 . 24 0 = 24 3 6. 121 ,8 (kVA) Máy II:  II = Máy III:  III = 740 = 0, 92; suy SIII = 0, 92. 320 = 29 4, 5(kVA) ... vào I2 ( pCu  I2 rn ), biểu thò theo tổn hao ngắn mạch Pn  I2dm.rn sau: pCu  Công suất : I2.rn  I 2  I2dm.rn  I   2dm  P2  U2I2 cos 2   Pn Với U2  U20  Sdm  U20 I2dm  U2I2dm ... I1 Zn2 -I2II -I 2 -I2III không tải Vì dây quấn điện Z kháng lớn so vớ i điện trở nên dò ng U1 -U 2 điện cân chậm sau sđđ E góc 900 Điện áp rơi dây quấn MBA dòng điện cân sinh bù trừ Hình 45 .Mạch...
 • 11
 • 340
 • 0

Máy điện - Phần 4 Máy điện không đồng bộ - Chương 2 ppt

Máy điện - Phần 4 Máy điện không đồng bộ - Chương 2 ppt
... trường n2 = n1 – n làm cảm ứng dây quấn qu Ban rotor sđđ: E  4, 44. w K 2S E 2S Và dq2  4, 44. w K f  dq2 Với f  P.n 60  P(n  n) n  S.f 60 n1 S.f   S.E x2S  2 L2  2 .f2.L2  2 .f1.S.L2  ... S.x2 Phương trình mạch rotor rotor quay là:     E  I r  j I x 2S  2  2S   S.E2  I2 r2  j I2 S.x    E2  I2 r2   j I2 x S     1 S r 1 S r2 nên  E2  I2 r2  j I2 S.x2  ... S.x2  I2 r2 mà  r2  S S S     1 S E  I r  j I x  I r 2 2 2 S     1 S  r Qui đổi: E 2  I 2 r2  j I 2 x 2  I 2 S Thu vien DH SPKT TP HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 122 Truong...
 • 13
 • 185
 • 0

THUYẾT MINH dự THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TƯƠNG THÍCH điện từ (EMC) – PHẦN 4 2 PHƯƠNG PHÁP đo và THỬ MIẾN NHIỄU đối với HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH điện

THUYẾT MINH dự THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TƯƠNG THÍCH điện từ (EMC) – PHẦN 4 2 PHƯƠNG PHÁP đo và THỬ  MIẾN NHIỄU đối với HIỆN TƯỢNG PHÓNG TĨNH điện
... TCVN 8 24 1 -4- 2: 20 09 - Tương thích điện từ (EMC) Miễn nhiễm tượng phóng tĩnh điện Phương pháp đo thử Tiêu chuẩn xây dựng sở chấp thuận nguyên vẹn tiêu chuẩn IEC 61000 -4- 2: 2001 IEC Tiêu chuẩn ... rà soát, cập nhật tiêu chuẩn TCVN8 24 1 -4- 2: 2009 Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm tượng phóng tĩnh điện Phương pháp đo thử Với lý trên, TCVN xxxx :20 13 xây dựng dự sở : - Nghiên cứu, cập ... : Tương thích điện từ (EMC) Phần 4- 3 : Phương pháp đo thử - Miễn nhiễm tượng phóng tĩnh điện TCVN xxxx :20 13 1 .2 Đặt vấn đề Quản lý tương thích điện từ Việt Nam thực thi nhiều năm qua Hiện...
 • 10
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu iv a 2 điểm trong khơng gian với hệ tọa độ oxyz cho điểm a 1 4 2 và mặt phẳng p có phương trình x 2y z 1 04 2 sơ đồ phân bố các loại sóng bức xạ của một số laser4 2 sơ đồ phân loại các phương pháp cắt bằng laser 134 2 giao diện kết quả tìm kiếm đề tàitiến hành thuyết trình 2 4 2 trình bày phần thân bài3 4 2 lớp con phần chung mac4 2 mơ hình phân cấp chức năng của hệ thống scadabiểu 4 2 kết quả phân tích tỷ trọng dung trọng độ xốp4 2 giao diện giám sát nhiệt độ thời gian4 2 biểu đồ phân loại hộ của xã thái sơn năm 2011biểu đồ 4 2 cơ cấu phân bổ vốn fdi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 20134 2 kết quả phân tích ph và cod tại điểm m22 sự điện phân dung dịch cuso44 2 đồ thị phân phối phần dưcác thể dạng phỏng vấn 2 1 cách phân loại phỏng vấnĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú của các khách sạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)HÌNH TƯỢNG THIÊN NHIÊN TRONG THƠ NGUYỄN KHUYẾNHÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN DẠ NGÂNCÁI tôi TRỮ TÌNH TRONG THƠ VI THÙY LINHNGHIÊN cứu đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG hán HIỆN đại (có SO SÁNH với đại từ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT)ĐỀ THI + ĐÁP ÁN OLYMPIC HÓA 10 TRUYỀN THỐNG 304 LẦN XXII – NĂM 2016Toán tử Hamilton và phương trình Schrodinger trong nghiên cứu hệ nhiều hạtFactors affecting personal financial management behaviorsNhững yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng mua sách trực tuyến khu vực thành phố hồ chí minhPublic asset management a study of asset management companies and policy suggestions for vietnamBản vẽ autocad máy sàng rung có hướng, sàng rung vô hướng, trạm nghiền sàngSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML6Slied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML7sách ngữ pháp toeic ms helen diep bí kíp đạt 990 điểmebook đọc hiểu toeic ms huong bí kíp đạt 990 điểmSlied giáo trình phân tích thiết kế hướng đối tượng DH UML8HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG và KHÔNG dâyTai lieu on tap dai so lop 7 chương 1 so huu tyTÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VSAT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập